Appy Pie Service Level Agreement (SLA) endast för företagsanvändare

Under avtalets löptid ska den täckta tjänsten ge kunden en månatlig tillgänglighetsprocent på minst 99,9 % (servicenivåmål eller SLO). Om Appy Pie inte uppfyller SLO, och om kunden uppfyller sina skyldigheter enligt detta SLA, kommer kunden att vara berättigad till de finansiella krediter som beskrivs nedan. Detta SLA anger kundens enda och exklusiva rättsmedel för Appy Pie att uppfylla SLO. Termer med versaler som används i detta SLA, men som inte definieras i detta SLA, har den betydelse som anges i avtalet. Om avtalet är Appy Pie-återförsäljaravtalet innebär alla hänvisningar till “kund” i detta SLA “återförsäljare”, och eventuella finansiella krediter gäller endast för berörda återförsäljarbeställningar enligt avtalet.

Den första svarstiden för alla ärenden som tas upp på plattformen är mellan 2-4 timmar på vardagar och mellan 6-8 timmar på helger. Om du vill veta mer om vår process för hantering av incidenter, vänligen kontakta
klicka här
.

Definitioner. Följande definitioner gäller för Appy Pie SLA:

 • “Tjänst som omfattas “: de delar av tjänsten som förtecknas i Appy Pie’s
  företagsplan.
 • Med “driftstopp” avses mer än tio procent felprocent.
 • “Nertidsperiod “: för en applikation, en period av fem minuter i följd av nedtid. Intermittent stillestånd under en period på mindre än fem minuter kommer inte att räknas in i stilleståndsperioderna.
 • “Felprocent” för tjänsten definieras tillsammans med de täckta tjänsterna.
 • finansiell kredit: följande:
 • Procentuell andel av drifttiden per månadProcentuell andel av månadsfakturan för täckta tjänster som inte uppfyller SLO som kommer att krediteras på kundens framtida månadsfakturor.
  99.00% – <99.9%10%
  95.00% – <99.00%15%
  <95.00%20%
 • “Procentuell tillgänglighetsprocent per månad” är det totala antalet minuter under en månad minus antalet minuter av driftstopp från alla driftstoppsperioder under en månad, dividerat med det totala antalet minuter under en månad.

Kunden måste begära finansiell kredit. För att få någon av de finansiella krediter som beskrivs ovan måste kunden meddela Appy Pie teknisk support inom trettio dagar från den tidpunkt då kunden blir berättigad till en finansiell kredit. Om detta krav inte uppfylls förlorar kunden sin rätt att få en finansiell kredit.

Maximal finansiell kredit. Det sammanlagda maximala antalet finansiella krediter som Appy Pie kan utfärda till kunden för alla nedtidsperioder som inträffar under en enskild faktureringsmånad får inte överstiga 50 % av det belopp som kunden är skyldig för användningen av den täckta tjänsten för den aktuella månaden. Finansiella krediter kommer att göras i form av en penningkredit som tillämpas på framtida användning av Tjänsten och kommer att tillämpas inom 60 dagar efter det att den finansiella krediten begärdes.

Undantag från SLA. SLA:n gäller inte för någon: (a) funktioner med beteckningen Alpha eller Beta (om inget annat anges i den tillhörande dokumentationen), (b) funktioner som inte omfattas av SLA (i den tillhörande dokumentationen), eller (c) fel: (i) orsakas av faktorer utanför Appy Pie’s rimliga kontroll; (ii) som beror på kundens programvara eller maskinvara eller tredje parts programvara eller maskinvara, eller båda; (iii) som är ett resultat av missbruk eller andra beteenden som strider mot avtalet, eller (iv) som beror på att de är begränsade av de kvoter som anges i adminkonsolen.