Appy Pie Service Level Agreement (SLA) kun for virksomhedsbrugere

I aftalens løbetid skal den omfattede tjeneste levere en månedlig oppetidsprocent til kunden på mindst 99,9 % (serviceniveaumålsætning eller SLO). Hvis Appy Pie ikke opfylder SLO’en, og hvis kunden opfylder sine forpligtelser i henhold til denne SLA, vil kunden være berettiget til at modtage de finansielle kreditter, der er beskrevet nedenfor. Denne SLA angiver kundens eneste og eksklusive retsmiddel i tilfælde af, at Appy Pie ikke opfylder SLO’en. Begreber med versaler, der anvendes i denne SLA, men som ikke er defineret i denne SLA, har den betydning, der er fastsat i aftalen. Hvis aftalen er Appy Pie-forhandleraftalen, betyder alle henvisninger til “kunde” i denne SLA “forhandler”, og eventuelle finansielle kreditter gælder kun for berørte forhandlerordrer i henhold til aftalen.

Den første svartid på en billet, der er rejst på platformen, er mellem 2-4 timer på en hverdag og mellem 6-8 timer i weekenden. Hvis du gerne vil vide mere om vores proces til håndtering af hændelser, kan du
klik her
.

Definitioner. Følgende definitioner gælder for Appy Pie SLA’en:

 • “Dækket tjeneste ” betyder de komponenter af tjenesten, der er anført under Appy Pie’s
  virksomhedsplan.
 • “Nedetid” betyder mere end ti procent fejlfrekvens.
 • “Nedetidsperiode ” betyder, for en applikation, en periode på fem på hinanden følgende minutter med nedetid. Midlertidig nedetid i en periode på under fem minutter tæller ikke med i nedetidsperioder.
 • “Fejlprocent” for tjenesten er defineret sammen med de dækkede tjenester.
 • “finansiel kredit”: følgende:
 • Månedlig oppetidsprocentProcentdel af den månedlige regning for den omfattede tjeneste, der ikke opfylder SLO, som vil blive krediteret på kundens fremtidige månedlige regninger
  99.00% – <99.9%10%
  95.00% – <99.00%15%
  <95.00%20%
 • “Månedlig oppetidsprocent” betyder det samlede antal minutter i en måned minus antallet af minutter med nedetid fra alle nedetidsperioder i en måned, divideret med det samlede antal minutter i en måned.

Kunden skal anmode om finansiel kredit. For at modtage de finansielle kreditter, der er beskrevet ovenfor, skal kunden underrette Appy Pie teknisk support inden for tredive dage fra det tidspunkt, hvor kunden bliver berettiget til at modtage en finansiel kredit. Hvis dette krav ikke overholdes, mister kunden retten til at modtage en finansiel kredit.

Maksimal finansiel kredit. Det samlede maksimale antal finansielle kreditter, som Appy Pie kan udstede til kunden for alle nedetidsperioder, der forekommer i en enkelt faktureringsmåned, må ikke overstige 50 % af det beløb, som kunden skal betale for brugen af den omfattede tjeneste i den pågældende måned. Finansielle kreditter vil blive foretaget i form af en pengekredit, der anvendes til fremtidig brug af Tjenesten, og vil blive anvendt inden for 60 dage efter, at der er anmodet om den finansielle kredit.

Udelukkelser fra SLA. SLA’en gælder ikke for nogen: (a) funktioner, der betegnes Alpha eller Beta (medmindre andet er angivet i den tilhørende dokumentation), (b) funktioner, der er udelukket fra SLA’en (i den tilhørende dokumentation), eller (c) fejl: (i) forårsaget af faktorer uden for Appy Pie’s rimelige kontrol; (ii) der skyldes kundens software eller hardware eller tredjeparts software eller hardware eller begge dele; (iii) som skyldes misbrug eller anden adfærd, der er i strid med aftalen, eller (iv) som skyldes, at de er begrænset af kvoter, der er anført i administratorkonsollen.