Standaard gebruiksvoorwaarden Contractuele bepalingen

Gebruiksvoorwaarden bijgewerkt op 22 november 2021

De volgende bepalingen en voorwaarden regelen alle gebruik van AppyPie.com website en alle inhoud, diensten en producten beschikbaar op of via de website (gezamenlijk de “Service”). De Service is eigendom van en wordt beheerd door Appy Pie LLP, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in New Delhi, India onder de LLP Act, 2008 met LLPIN AAF-5370 en met haar hoofdvestiging op 165, NSEZ Noida, 201305 India (hierna te noemen de “AP”, welke uitdrukking betekent en omvat haar erfgenamen, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden). AP maakt momenteel gebruik van derden om betalingen te accepteren (hierna een “derde partij voor betalingsverwerking”). Abonnees zullen alle betalingen aan AP verrichten via deze derde betalingsverwerkers, momenteel Appy Pie LLC in de VS en Appy Pie Ltd in het VK, en deze kunnen worden gewijzigd/geactualiseerd. AP heeft het recht om op elk moment de derdebetaalverwerker te wijzigen of het gebruik van een derdebetaalverwerker stop te zetten. Ondanks enige gelijkenis in naam is er geen verband tussen de derdebetaalverwerker en AP, en de derdebetaalverwerker is geen partij bij deze Overeenkomst. De Dienst wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle hierin opgenomen voorwaarden en alle andere operationele regels, beleidsregels (inclusief, zonder beperking, AP’s Privacybeleid) en procedures die van tijd tot tijd op deze Site kunnen worden gepubliceerd door AP (gezamenlijk “AP”).

En

De persoon of entiteit die een bestelling plaatst voor of toegang krijgt tot de Dienst (“hierna de Klant” genoemd).

De “Ingangsdatum” van deze Overeenkomst is de datum die het vroegste is van (a) de eerste toegang van de Klant tot een Dienst via een online provisionerings-, registratie- of bestelproces of (b) de ingangsdatum van het eerste Dienstorderformulier, voor zover van toepassing, waarin naar deze Overeenkomst wordt verwezen. Deze Overeenkomst is van toepassing op de eerste aankoop van de Klant op de Ingangsdatum en op alle toekomstige aankopen van de Klant die naar deze Overeenkomst verwijzen.

Deze Voorwaarden voor Diensten (de “Overeenkomst”) worden aangegaan door AP & Opdrachtgever op de Ingangsdatum.

Met inachtneming van de onderstaande voorwaarden komen de partijen het volgende overeen. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van onze diensten. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van AP, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De dienst is alleen beschikbaar voor personen van ten minste 16 jaar oud.

De enige uitzondering op de leeftijdsgrens is voor Appy Pie Chatbot waarvoor je minstens 18 jaar oud moet zijn.

1.1 Uw AP-account en site

Appeltaart AppMakr

Appy Pie AppMakr is een online, no code app builder waarmee iedereen, ongeacht hun technische vaardigheden, zelf een app kan bouwen. Appy Pie AppMakr, bekend om hun uitgebreide scala aan functies, is het grootste no-code mobiele app ontwikkelingsplatform.

Appy Pie website bouwer

Met Appy Pie Website Builder kunnen particulieren of bedrijven websites maken zonder ook maar één regel code te schrijven. De website bouwer van Appy Pie zit boordevol functies en heeft unieke offline mogelijkheden.

Appy Pie Connect

Appy Pie Connect is een automatiseringsplatform dat bedrijven of particulieren helpt bij het creëren van geautomatiseerde workflows en de efficiëntie verhoogt door het elimineren van repetitieve, handmatige taken.

Appy Pie Chatbot

Met Appy Pie Chatbot kunnen particulieren of bedrijven een Chatbot maken zonder enige codering en deze integreren in een website of een app. Een chatbot helpt bedrijven een conversationeel touchpoint te bieden aan hun websitebezoekers. Het product is op 11 maart 2020 gelanceerd en bevindt zich in de publieke bètaversie.

Appeltaart kennis

Met Appy Pie Knowledge kunnen particulieren of bedrijven kennisportalen bouwen en publiceren zonder enige vorm van codering. Dit helpt bedrijven een intelligente zelfbedieningskennisbank voor hun klanten op te zetten, waardoor de noodzaak om veelgestelde vragen te beantwoorden afneemt. Het is een geweldige manier om de productiviteit van het ondersteuningsteam te verhogen door hen te laten focussen op kritieke problemen. Appy Pie Knowledge is gelanceerd op 27 april 2020 en bevindt zich momenteel in de publieke bètafase.

Appy Pie Design

Appy Pie Design is een online tool waarmee gebruikers verschillende soorten ontwerpen kunnen maken om aan hun ontwerpbehoeften te voldoen zonder enige ontwerpvaardigheden of training. Appy Pie Design is momenteel in publieke beta fase.

Zodra u een AP-account hebt voor een van deze producten en een sociaal netwerk, gemeenschap, toepassing of software op de Dienst creëert, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account, en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder de account plaatsvinden en alle andere acties die in verband met het sociale netwerk, de gemeenschap, de toepassing of de software worden ondernomen. U mag uw sociale netwerk, gemeenschap, toepassing of software niet op een misleidende of onwettige manier beschrijven of er sleutelwoorden aan toekennen, inclusief op een manier die bedoeld is om te handelen op de naam of reputatie van anderen. AP kan elke beschrijving of trefwoord dat het ongepast of onwettig acht, of dat anderszins aansprakelijkheid van AP kan veroorzaken, wijzigen of verwijderen. U moet AP onmiddellijk in kennis stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw sociale netwerk, uw gemeenschap, uw toepassing, uw software, uw account of andere inbreuken op de beveiliging. AP is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van U, inclusief enige schade als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.

1.2 Verantwoordelijkheid van de medewerkers

Indien u een sociaal netwerk exploiteert, een toepassing exploiteert, een gemeenschap beheert, een software exploiteert, materiaal op de Dienst plaatst, links op de Dienst plaatst of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of een derde partij toestaat dit te doen) door middel van de Dienst (dergelijk materiaal, “Inhoud”) of andere diensten, bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, en eventuele schade die voortvloeit uit die Inhoud. Dit geldt ongeacht of de betrokken inhoud bestaat uit tekst, afbeeldingen, een audio- of videobestand of computersoftware. Door Inhoud beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat:

 • het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Inhoud zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de auteursrechten, octrooien, handelsmerken of handelsgeheimen, van derden;
 • indien uw werkgever rechten heeft op door u gecreëerde intellectuele eigendom, hebt u ofwel (1) van uw werkgever toestemming gekregen om de Inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige software, ofwel (2) van uw werkgever een verklaring van afstand verkregen met betrekking tot alle rechten in of op de Inhoud;
 • u volledig hebt voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud, en al het nodige hebt gedaan om alle vereiste voorwaarden met succes aan de eindgebruikers door te geven;
 • de Inhoud geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud bevat of installeert;
 • de Inhoud is geen spam, is niet machinaal of willekeurig gegenereerd, en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die bedoeld is om verkeer naar sites van derden te leiden of om de rangschikking in zoekmachines van sites van derden te verbeteren, of om onwettige handelingen te bevorderen (zoals phishing) of ontvangers te misleiden wat betreft de bron van het materiaal (zoals spoofing);
 • de Inhoud is niet pornografisch, lasterlijk of smadelijk, bevat geen bedreigingen of zet niet aan tot geweld tegen personen of entiteiten, en schendt niet de privacy- of publiciteitsrechten van derden;
 • uw sociaal netwerk, gemeenschap, software of toepassing wordt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden;
 • uw sociaal netwerk, gemeenschap, software of toepassing wordt niet zo genoemd dat uw lezers denken dat u een andere persoon of een ander bedrijf bent. De URL of naam van uw sociaal netwerk is bijvoorbeeld niet de naam van een andere persoon dan uzelf of een ander bedrijf dan het uwe; en
 • u hebt, in het geval van Inhoud die computercode bevat, het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen nauwkeurig gecategoriseerd en/of beschreven, ongeacht of dit door het sociale netwerk of anderszins wordt gevraagd.

Door Inhoud aan AP te verstrekken voor opname in door AP geleverde diensten of toepassingen, verleent u AP een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen en te publiceren, uitsluitend voor het weergeven, distribueren en promoten van uw mobiele toepassing. Als u inhoud verwijdert, zal AP redelijke inspanningen leveren om deze van de dienst te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de inhoud mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar worden gesteld. Zonder beperking van deze verklaringen of garanties heeft AP het recht (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken (1) inhoud te weigeren of te verwijderen die naar het redelijke oordeel van AP in strijd is met enig beleid van AP of op enigerlei wijze schadelijk of verwerpelijk is, of (2) de toegang tot en het gebruik van de Dienst te beëindigen of te ontzeggen aan een individu of entiteit, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken. AP is niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.

1.3 Facturering, opzegging, annulering en terugbetaling van maand- en jaarabonnementen

AP biedt maandelijkse en jaarlijkse abonnementen, die de oorspronkelijke koper toegang geven tot AP voor een periode van precies 1 maand/1 jaar vanaf de datum van aankoop. AP biedt ook uitbreidingsplannen voor elk abonnement, waarmee de koper toegang krijgt tot de aanvullende diensten van AP, waaronder onbeperkt opnieuw indienen, een speciale accountmanager, voor een periode van een maand of een jaar. De koper gaat ermee akkoord alle kosten te betalen die gelden op het moment dat ze worden gemaakt. Uw abonnement wordt vooraf in rekening gebracht op het moment van aankoop en het abonnement wordt automatisch voor onbepaalde tijd verlengd totdat het uitdrukkelijk wordt opgezegd. Als u uw diensten opzegt, wordt uw opzegging van kracht op uw volgende factureringscyclus. Dit betekent dat wij u niet kunnen terugbetalen bij vroegtijdige contractbeëindiging. Alle AP-accounts beginnen met een vrijblijvende proefperiode, zodat u de dienst kunt evalueren. Uw creditcardgegevens worden verzameld om een proefaccount aan te maken. De kosten worden echter pas in rekening gebracht nadat de proefperiode is afgelopen. Meld u aan voor een maandelijkse betalingsregeling als u niet zeker weet hoe lang u de dienst zult gebruiken. Als u een vraag heeft over de kosten die op uw rekening staan, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Als de kosten per vergissing zijn gemaakt, zullen wij uw rekening of creditcardrekening onmiddellijk voor het juiste bedrag crediteren. AP hanteert een nultolerantiebeleid voor terugboekingen. Elke klant die een geldig bevonden creditcardbetaling betwist, wordt permanent op de zwarte lijst geplaatst en uitgesloten van het gebruik van de Dienst. Het is ook relevant om hier te vermelden dat niet-betaling van het abonnementsgeld ertoe leidt dat uw app wordt vergrendeld voor bewerkings- en weergavedoeleinden. Alle achterstallige vergoedingen en kosten zullen worden geïnd. Indien onze inningsinspanningen mislukken, zullen onbetaalde schulden worden gemeld aan alle beschikbare kredietinformatiebureaus en kan dit leiden tot een rechtszaak, waarvan de details zijn te vinden in punt 1.25. Als AP uw account beëindigt vanwege een schending van onze servicevoorwaarden, betaalt AP geen enkel deel van uw licentiekosten terug. Restituties zijn niet van toepassing bij afwijzing van uw aanvraag bij een App Store of marktplaats. Wij bieden een 30 dagen geld terug garantie, dus als u in deze periode uw abonnement opzegt, wordt uw verzoek om terugbetaling goedgekeurd. Op alle terugbetalingen van Appy Pie wordt 3% van het bedrag ingehouden of de werkelijke verwerkingskosten die door de betalingsverwerker in rekening worden gebracht (wat het hoogste is). De 30 dagen geldteruggarantie geldt echter niet voor gebruikers die hebben gekozen voor de gratis proefperiode van 7 dagen en annulering van het maandelijkse of jaarlijkse plan na deze periode leidt niet tot terugbetaling.

1.3.1 Genoemd beleid in het geval van Appy Pie Website.

 • Na ontvangst van het annuleringsverzoek zal AP de rekening met onmiddellijke ingang annuleren. Dit betekent dat uw account, GWS en domein (indien beschikbaar met het website pakket) slechts werken tot de laatste dag van de abonnementsperiode.

 • Als de gebruiker een van de gratis aanbiedingen zoals een gratis domein of een gratis Google Workspace-account bij het jaarlijkse websitebouwerpakket heeft geclaimd en vervolgens het abonnement opzegt, blijft het account werken tot de laatste dag van de abonnementsperiode.

 • Als de gebruiker een van de gratis aanbiedingen zoals een gratis domein of een gratis Google Workspace account bij het maandelijkse website builder pakket heeft geclaimd en het abonnement opzegt, dan worden het domein en de Google Workspace onmiddellijk vergrendeld. Het betekent dat de gebruiker het domein en GWS nergens naartoe kan overdragen en ook niet kan gebruiken. Maar als de gebruiker het website plan vernieuwt dan wordt het domein opnieuw geactiveerd. (aangezien het domein het hele jaar beschikbaar is)

 • Als de gebruiker gebruik heeft gemaakt van onze 7-daagse proefperiode en het abonnement opzegt voordat de proefperiode is afgelopen of als we niet in staat zijn om hem of haar te belasten nadat de 7-daagse proefperiode is afgelopen, worden zijn of haar GWS en domein onmiddellijk geblokkeerd.

1.4 Facturering, beëindiging, annulering en terugbetaling van levenslange abonnementen (permanente licentie) *.

AP biedt Lifetime Plan* (Perpetual License), dat eeuwig actief zal zijn op voorwaarde dat de klant de eenmalige upfront licentievergoeding heeft betaald en de lopende jaarlijkse kosten voor onderhoud en updates blijft betalen, d.w.z. (5% van de eenmalige upfront licentievergoeding). AP biedt ook uitbreidingsplannen voor elk abonnement, waarmee de koper levenslang toegang krijgt tot de aanvullende diensten van AP, waaronder onbeperkt opnieuw indienen en een speciale accountmanager. De voorwaarden van het levenslange plan zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Houders van een levenslang plan hebben gegarandeerd 5 jaar (60 maanden) toegang tot AP, maar in het geval dat AP de dienst stopzet of zijn activiteiten staakt, of in het geval van een overname, wijziging van de zeggenschap, een belangrijke fusie of een andere juridische reorganisatie van AP, kan AP de permanente licentie beëindigen door uw aankoopprijs terug te betalen, verminderd met een bedrag dat wordt berekend door uw aankoopprijs te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller het aantal volledige maanden is sinds uw aankoop van het levenslang plan en de noemer 60 is. Als AP uw account beëindigt vanwege een schending van onze servicevoorwaarden, betaalt AP geen enkel deel van uw licentiekosten terug. Restituties zijn niet van toepassing bij afwijzing van uw applicatie uit een App Store of marktplaats; AP kan van tijd tot tijd extra diensten introduceren, die zonder extra kosten kunnen worden uitgesloten van een bestaand levenslang plan. Als uw AP lifetime plan account gedurende een periode van 3 jaar geen activiteit vertoont, beschouwen we die account als slapend en verwijderen we de online toegang tot de gegevens. Wij bewaren de gegevens dan nog een jaar, waarna wij uw gegevens zullen verwijderen. Activiteit wordt gedefinieerd als het inloggen op de AP-account. U kunt uw levenslang plan op elk moment annuleren of verwijderen, hetzij zelf, hetzij door contact met ons op te nemen; annulering van een levenslang plan leidt echter niet tot terugbetaling.

*Let op – We zijn sinds december 2018 gestopt met ons levenslange plan. Alle klanten die op of voor 31 december 2018 hebben ingetekend op ons Lifetime Plan krijgen echter alle voordelen volgens het plan.

1.5 Terugbetalingsbeleid

Indien Appy Pie en de klant concluderen dat er een terugbetaling moet plaatsvinden, wordt deze binnen 30 dagen verwerkt. Het is echter van belang op te merken dat het door de betalingsverwerker in rekening gebrachte bedrag niet kan worden terugbetaald. Daarom zullen alle terugbetalingen van Appy Pie worden verminderd met 3% van het bedrag of de werkelijke verwerkingskosten die door de betalingsverwerker in rekening worden gebracht (wat het hoogste is).

De enige uitzondering hierop is Appy Pie Domains. Volgens het terugbetalingsbeleid van ICANN voor annulering van domeinnamen, kunnen wij alleen een terugbetaling doen als een gebruiker een domein binnen drie dagen na registratie annuleert en zal de terugbetaling binnen 3 dagen worden verwerkt.

Let op: Als u upgrade naar een hoger plan, komt u niet in aanmerking voor een terugbetaling, zelfs als uw periode van 30 dagen niet is uitgeput. Wij adviseren u om 100% zeker te zijn van uw verbintenis met het platform voordat u gaat voor een upgrade naar een hoger plan. Bovendien geldt het terugbetalingsbeleid van 30 dagen alleen voor het eerste app-abonnement. De terugbetaling geldt ook niet voor de gebruikers die voor het proefabonnement hebben gekozen. Bovendien komt annulering van het maandelijkse of jaarlijkse plan na de proefperiode niet in aanmerking voor restitutie.

1.6 Gratis proeven, annuleringen en terugbetaling van abonnementsverlengingen

Alle AP-accounts beginnen met een vrijblijvende proefperiode, zodat u de dienst kunt evalueren. Uw creditcardgegevens worden verzameld om een proefaccount aan te maken. Kosten worden echter pas in rekening gebracht na expliciete aankoop van de rekening. Meld u aan voor een maandelijkse betalingsregeling als u niet zeker weet hoe lang u de dienst zult gebruiken. Helaas kunnen we de gratis proefperiode niet verlengen en zodra de facturering heeft plaatsgevonden, kunnen we geen terugbetalingen aanbieden. Als u besluit abonnee te worden, kunt u zelfs tijdens de proefperiode van 7 dagen upgraden naar een van onze betaalde plannen. Als u zich eenmaal hebt geabonneerd op een van onze betaalde plannen, wordt uw abonnement automatisch verlengd op uw maandelijkse of jaarlijkse verlengingsdatum, totdat u opzegt. Uw opzegging stopt alleen alle toekomstige betalingen en er wordt geen terugbetaling aangeboden voor de tot op heden gedane verlengingen. Verlengingstarieven zijn onderhevig aan verandering, maar we zullen u altijd vooraf informeren.

Wij bieden een 30 dagen geld terug garantie, en als u toevallig uw abonnement opzegt in deze periode, zal het verzoek om terugbetaling worden goedgekeurd. Op alle terugbetalingen van Appy Pie wordt 3% van het bedrag ingehouden of de werkelijke verwerkingskosten die door de betalingsverwerker in rekening worden gebracht (wat het hoogste is). De 30 dagen geldteruggarantie geldt echter niet voor gebruikers die hebben gekozen voor de gratis proefperiode van 7 dagen en annulering van het maand- of jaarplan na deze periode leidt niet tot terugbetaling.

Annuleringen kunnen te allen tijde worden gedaan door naar de factureringsinformatiepagina van uw app te gaan of door contact op te nemen met [email protected]. Let op: zodra de facturering heeft plaatsgevonden, kunnen wij geen terugbetalingen meer doen. De beschikbaarheid en de duur van de gratis proefperiode kunnen per regio en betalingssysteem verschillen.

1.7 Ontwikkeling van aangepaste mobiele apps

Betalingen voor aangepaste App ontwerp en ontwikkeling projecten worden aan ons gemaakt in stappen als een hoffelijkheid aan de klant. Zodra een betaling of aanbetaling is gedaan, wordt deze niet terugbetaald. Indien een project wordt geannuleerd of uitgesteld, behoudt AP alle betaalde gelden en wordt, indien van toepassing, een vergoeding voor alle voltooide werkzaamheden boven het reeds betaalde door de opdrachtgever betaald.

1.8 Bouw het voor mij plan

Betaling van $499 naar Build it for me Plan wordt behandeld als een maatwerk App ontwerp en ontwikkeling project. Zodra de betaling van 499 dollar is gedaan, wordt deze niet terugbetaald. Indien een project wordt geannuleerd of uitgesteld, behoudt AP alle betaalde gelden en wordt, indien van toepassing, een vergoeding voor alle voltooide werkzaamheden boven het reeds betaalde door de opdrachtgever betaald.

1.9 Betaling voor aanvullende diensten

AP biedt extra verbruikbare in-app aankopen waaronder, maar niet beperkt tot, Domeinnaam Registratie, Premium Achtergrond Afbeeldingen, App Promotie (Appy Jump), App Hosting, App Bandbreedte, Indiening, Herindiening, Account Manager, App Download, Reseller, Push Notificaties, Extra Drivers, Moderators, extra taken, sms, wijzigen of verwijderen van app permissies die u kunt selecteren afhankelijk van uw behoeften. Zodra een betaling of aanbetaling voor deze diensten is gedaan, wordt deze niet terugbetaald. Verbruikbare in-app aankopen zijn uitgeput maar kunnen worden opgewaardeerd op basis van behoefte en er worden e-mailmeldingen gestuurd naar gebruikers wanneer kritieke niveaudrempels worden bereikt. Het is relevant om hier te vermelden dat als verbruikbare in-app aankopen volledig zijn opgebruikt en niet worden opgewaardeerd, dit ertoe leidt dat uw app wordt vergrendeld voor bewerkings- en weergavedoeleinden.

App toestemming Wijzigingen: Houd er rekening mee dat er eenmalige kosten van $99 in rekening worden gebracht elke keer dat u machtigingen in uw .apk (Android build) wilt toevoegen/verwijderen.

1.10. App promotiecampagne

Om deel te nemen aan de App Promotion Campagne moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

 • Om een app te promoten, moet deze live staan in de Google Play Store of de Apple App Store of beide, zodat geïnteresseerde gebruikers uw app kunnen installeren.
 • Een Firebase-account moet worden ingesteld en geïntegreerd met uw Android- en/of iOS-app.
 • De apps moeten opnieuw worden ingediend in de app stores (Google Play Store of Apple App Store) om het app promotieplan te activeren.
 • De apps moeten “gratis te installeren” zijn, wat betekent dat geïnteresseerde gebruikers niets in rekening mag worden gebracht, alleen om uw app te downloaden of te installeren op hun apparaten.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats zodra de app promotiecampagnes zijn gestart.

1.11 Inhoud geplaatst op andere diensten

Wij hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat beschikbaar wordt gesteld via de diensten en webpagina’s waarnaar AppyPie.com verwijst en die naar AppyPie.com verwijzen, beoordeeld en kunnen dat ook niet. AP heeft geen controle over die niet-AP diensten en webpagina’s, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door naar een niet-AP website of webpagina te linken, verklaart of impliceert AP niet dat zij die website of webpagina goedkeurt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. AP wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-AP websites en webpagina’s.

1.12 Inbreuk op het auteursrecht en DMCA-beleid

Zoals AP anderen vraagt zijn intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert het ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich op of via AppyPie.com of een sociaal netwerk of mobiele toepassing van AP bevindt, uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd om AP hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met AP’s Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) beleid. AP zal reageren op al dergelijke kennisgevingen, waaronder, indien nodig of passend, het verwijderen van het inbreukmakende materiaal of het uitschakelen van alle links naar het inbreukmakende materiaal. In het geval van een bezoeker die de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van AP of anderen schendt of herhaaldelijk schendt, kan AP naar eigen goeddunken de toegang tot en het gebruik van de Dienst aan deze bezoeker beëindigen of ontzeggen. In het geval van een dergelijke beëindiging is AP niet verplicht om eerder aan AP betaalde bedragen terug te betalen. Intellectueel eigendom. Deze Overeenkomst draagt geen intellectuele eigendom van AP of derden aan u over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij AP, AppyPie.com, het AppyPie.com logo, en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met AppyPie.com, of de Dienst worden gebruikt zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van AP’s licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Dienst worden gebruikt, kunnen handelsmerken van andere derden zijn. Uw gebruik van de Dienst verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van AP of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Niettegenstaande alles wat in deze Overeenkomst is opgenomen, is AP de enige en exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendom die door u of een ontwikkelaar namens u tijdens een project is ontwikkeld en die wordt geacht aan u te zijn overgedragen zolang u alle commerciële en andere verplichtingen jegens AP nakomt. Indien u ervoor kiest niet aan alle commerciële verplichtingen te voldoen of enige voorwaarde van deze overeenkomst te schenden, zal elk gebruik van de software of het project of elke publicatie van de software of de app in de openbare app stores of elk gebruik van de software of het project/de app door u worden beschouwd als ongeoorloofd gebruik en neerkomen op een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van AP.

1.13 Veranderingen

AP behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Dienst na de bekendmaking van wijzigingen in deze Overeenkomst houdt aanvaarding van die wijzigingen in. AP kan in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Dienst (waaronder het uitbrengen van nieuwe instrumenten en middelen en het wijzigen of beëindigen van vrijgegeven functies). Op dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.

1.14 Beëindiging

AP kan uw toegang tot de Dienst of een deel daarvan te allen tijde beëindigen, met of zonder oorzaak, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Indien u deze Overeenkomst of uw AppyPie.com account (indien u die heeft) wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Dienst. AP kan de Dienst onmiddellijk beëindigen als onderdeel van een algemene afsluiting van onze dienst. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard van kracht blijven na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

1.15 Terugboekingen

Als wij een terugboeking of betalingsgeschil (bijv. PayPal Dispute) ontvangen van een creditcardmaatschappij of bank, wordt uw service en/of project zonder kennisgeving opgeschort. De terugboekingskosten van $100 (uitgegeven om de kosten terug te vorderen die door de kredietmaatschappij aan ons zijn doorberekend), plus eventuele openstaande saldi die zijn ontstaan als gevolg van de terugboeking(en), moeten volledig worden betaald voordat de service wordt hersteld, bestanden worden geleverd of verdere werkzaamheden worden uitgevoerd. In plaats van een terugboeking uit te voeren, kunt u contact met ons opnemen om eventuele factureringsproblemen aan te pakken. Het aanvragen van een terugboeking of het openen van een PayPal-geschil voor een geldige rekening van ons is fraude, en is nooit een geschikt of legaal middel om een terugbetaling te verkrijgen. Indien u een geldig bedrag betwist, komt u niet in aanmerking voor enige terugbetaling, ongeacht of u anderszins voor de terugbetaling in aanmerking komt.

1.16 Afwijzing van garanties

De Dienst wordt geleverd “zoals hij is”. AP en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. AP noch haar leveranciers en licentiegevers garanderen dat de Dienst foutloos zal zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten via de Dienst downloadt of anderszins verkrijgt.

1.17 Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat AP niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als AP op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst; (ii) de kosten voor de aanschaf van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of vanuit de dienst; (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedragingen van derden op de dienst; (v) eventuele bugs in de app; (vi) corruptie van de toepassing, aanvallen van hackers, beveiliging van de app of andere zaken die verband houden met de dienst; (vii) elke afwijzing van uw mobiele applicatie van een mobiele applicatiewinkel of marktplaats; (viii) voor bedragen die hoger zijn dan de vergoedingen die u op grond van deze overeenkomst aan AP hebt betaald gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. AP is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen die te wijten zijn aan zaken die buiten haar redelijke controle vallen. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover het toepasselijke recht dit verbiedt.

1.18 Algemene vertegenwoordiging en garantie

U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de Dienst strikt in overeenstemming is met het AP-privacybeleid, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wetten en voorschriften (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle plaatselijke wetten of voorschriften in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied, betreffende online gedrag en aanvaardbare inhoud, en met inbegrip van alle toepasselijke wetten betreffende de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd uit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft) en (ii) uw gebruik van de Dienst de intellectuele eigendomsrechten van derden niet zal schenden of verduisteren.

1.19 Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord AP, zijn contractanten en zijn licentiegevers en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Dienst; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Voorwaarden; (iii) uw schending van rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten; of (iv) enige claim die voortvloeit uit bugs of inhoud van de app door u of een derde; of (v) elke afwijzing van uw mobiele applicatie van een mobiele applicatiewinkel of marktplaats, om welke reden dan ook. Deze verplichting tot verdediging en schadeloosstelling blijft ook na deze Voorwaarden en uw gebruik van de Dienst bestaan.

1.20 Door de gebruiker gegenereerde inhoud en ontwerpassets

Alle apps, berichten, gemeenschappen, software, sociale netwerken die op ons platform worden gecreëerd, worden beschouwd als door Gebruikers Geproduceerde Inhoud, AP onderschrijft door Gebruikers Geproduceerde Inhoud die door u of anderen wordt ingediend niet en heeft daar geen controle over en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met of voortvloeiend uit deze Inhoud. Door gebruikers gegenereerde inhoud die via de site is gecreëerd, wordt niet noodzakelijkerwijs door AP beoordeeld voordat deze op een marktplaats of forum wordt geplaatst en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de meningen of het beleid van AP. Indien AP op enig moment naar eigen goeddunken besluit de Marktplaats te controleren, aanvaardt AP niettemin geen verantwoordelijkheid voor door Gebruikers Geproduceerde Content, geen verplichting om door Gebruikers Geproduceerde Content te wijzigen of te verwijderen, en geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de gebruiker die door Gebruikers Geproduceerde Content indient. AP geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van Inhoud en andere materialen op de Marktplaats. Niettemin behoudt de Beheerder zich het recht voor om te voorkomen dat u door Gebruikers Geproduceerde Content indient en om door Gebruikers Geproduceerde Content te allen tijde om welke reden dan ook te bewerken, te beperken of te verwijderen. U gaat ermee akkoord dat de Beheerder geen aansprakelijkheid aanvaardt als wij naar eigen goeddunken voorkomen dat uw door Gebruikers Geproduceerde Content wordt ingediend, of als wij deze bewerken, beperken of verwijderen. U stemt er ook mee in om elke andere gebruiker van deze Site en elke website van derden waarop uw door Gebruikers Geproduceerde Content staat, toe te staan het materiaal te openen, te bekijken en te becommentariëren voor persoonlijk gebruik door die gebruiker.

Creative Commons-licenties bieden een standaard manier voor onze gebruikers om iemand anders toestemming te geven hun creatieve middelen te gebruiken. Alle creatieve middelen die door onze ontwerpgemeenschap zijn gemaakt, vallen onder Creative Commons-licenties. AP heeft alle makers gevraagd hun digitale activa te markeren met een Creative Commons CC BY-licentie. Door hun creatieve activa te markeren met een Creative Commons-licentie, geeft onze gemeenschap van makers de hele AP-gemeenschap het recht ze te hergebruiken en te bewerken. Eenvoudig gezegd behouden de makers hun auteursrecht, en andere makers in de gemeenschap mogen het werk hergebruiken onder de voorwaarden van de licentie zonder inbreuk te maken op het auteursrecht van de maker.

1.21 Diensten van derden en aanbieders van toepassingen van derden

AP-diensten maken gebruik van meerdere diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot Shutter Stock, PubNub, Facebook, Google (YouTube, Maps, Firebase, Sheets, API.AI), Sinch, Vuforia, AWS, Azure, Pixabay API en andere. U erkent dat de licentie voor elke Dienst van derden die u verkrijgt, een bindende overeenkomst is tussen u en de Uitgever. Voor apps van derden erkent u dat (i) u verwerft de licentie voor elke Derden-app van de Uitgever; (ii) AP niet optreedt als agent voor de Uitgever bij het verstrekken van een dergelijke App van derden aan u; en (iii) AP geen partij is bij de licentie tussen u en de Uitgever met betrekking tot die Derden-app. De aanbieder van elke Derden-app is als enige verantwoordelijk voor die Derden-app, de inhoud daarvan, eventuele garanties voor zover die garanties niet zijn afgewezen, en alle vorderingen die u of een andere partij kan hebben met betrekking tot die Derden-app. In het geval van apps van derden wordt de licentievergoeding uitsluitend vastgesteld door de aanbieder van de applicatie van derden en AP int de licentievergoeding niet namens de aanbieder van de applicatie van derden, u dient deze rechtstreeks aan de aanbieder van de applicatie van derden te betalen. De Licentiegever kan de Licentievergoeding te allen tijde wijzigen.

Voor Appy Pie Chatbot: Wij bieden integratie met andere producten van derden met Chatbot. Om de integraties te kunnen gebruiken moet u mogelijk een afzonderlijk abonnement op die producten kopen via hun respectieve websites. De beschikbaarheid van deze integraties is afhankelijk van de beschikbaarheid van de API van die producten. Als een integratie wordt verwijderd, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

1.22 Beta Kenmerken

Sommige releases van het AP-platform bevatten bètafuncties zoals (Taxi, Food Court, Augmented Reality, Messenger, Chatbot, Design, Knowledge). We geven deze bètafuncties vrij om feedback te verzamelen over de uitvoering ervan, zodat we ze kunnen verbeteren. Wij waarderen alle feedback over deze bètafuncties, omdat wij u daarmee het best mogelijke product kunnen leveren. Door een suggestie in te dienen, stemt u ermee in dat uw bekendmaking vrijwillig, ongevraagd en zonder beperkingen is en AP niet onder enige fiduciaire of andere verplichting plaatst, en dat het ons vrij staat de suggestie te gebruiken zonder aanvullende vergoeding aan u, en/of de suggestie op niet-vertrouwelijke basis of anderszins aan iemand bekend te maken. Ook hebben wij de exclusieve bevoegdheid en discretie om de periode voor het testen en evalueren van Beta Services te bepalen. Wij zijn de enige beoordelaar van het succes van dergelijke tests en de eventuele beslissing om de Beta Diensten als commerciële diensten aan te bieden.

De beschikbaarheid van bètafuncties wordt gedocumenteerd in de release notes voor elke specifieke release. Andere documentatie zal beschikbaar zijn via de AP-ondersteuningssectie. Raadpleeg de release notes en de documentatie over hoe u deze bètafuncties kunt inschakelen en gebruiken.

Houd rekening met de volgende beperkingen met betrekking tot bètafuncties:

 • Beta-functies kunnen onvolledig zijn; toekomstige releases kunnen meer functionaliteit bevatten om de functies te vervolledigen.
 • Beta-functies kunnen in toekomstige versies veranderen, afhankelijk van de feedback
 • Hoewel we streven naar achterwaartse compatibiliteit, kan AP geen achterwaartse compatibiliteit garanderen tussen maandelijkse releases voor bètafuncties.
 • Beta functies worden niet gedekt door een SLA en maken geen deel uit van ons Reseller Platform.
 • Wij waarderen feedback, inclusief tickets die problemen beschrijven met bètafuncties, maar deze tickets zullen niet volgens uw SLA worden behandeld.
 • We kunnen geen tijdige oplossingen garanderen voor problemen die u ondervindt met bètafuncties
 • Beta-functies mogen niet worden gebruikt voor productietoepassingen
 • Beta-functies kunnen bugs bevatten, die mogelijk leiden tot gegevensbeschadiging

1.23 Persoonlijke gegevens van kinderen

AP verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, verstrek dan geen persoonlijke informatie via onze Websites of Apps. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan het internetgebruik van hun kinderen te controleren en te helpen dit beleid te handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie via de Websites of Apps te verstrekken zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 16 jaar via de Websites, Bots of Diensten persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via [email protected], en wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om die informatie te verwijderen.

1.24 Eigendomsrechten van de gegevens

U bent eigenaar van de App, App gegevens (inhoud), het Sociale Netwerk en de inhoud daarvan, de Community en de inhoud daarvan, de Software en de inhoud daarvan, en behoudt het auteursrecht en alle andere rechten die u reeds bezit op de Applicatie, Software, het Sociale Netwerk of de Community die u creëert, indient, plaatst, verzendt of weergeeft op of via de Service, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten die op die Applicatie, Software, Sociaal Netwerk, Community en uw Gebruikersinhoud rusten, en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. Wij behouden ons echter het recht voor om uw app, software, sociaal netwerk of community te vergrendelen voor verdere weergave, bewerking of bijwerking, voor het geval uw abonnement wordt opgezegd.

1.25 Juridische kwesties en jurisdictie

Deze Overeenkomst, en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met haar, worden beheerst door de wetten van de staat New Delhi, India, zonder rekening te houden met de regels inzake wetsconflicten. De partijen komen overeen dat deze overeenkomst geen overeenkomst voor de verkoop van goederen is; derhalve wordt deze overeenkomst niet beheerst door de codificatie van artikel 2 of 2A van de Uniform Commercial Code, noch door verwijzingen naar de Uniform Computer Information Transactions Act of het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen. De districts- en hooggerechtshoven in New Delhi, India zijn exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst. Elke partij stemt hierbij in met de exclusieve bevoegdheid van die rechtbanken. Niet-betaling heeft tot gevolg dat de minimumwaarde van deze overeenkomst versneld volledig opeisbaar wordt. U erkent dat in het geval van een dergelijke versnelling de minimumwaarde van deze overeenkomst verschuldigd en betaalbaar zal zijn als minimale geliquideerde schadevergoeding, omdat dit saldo in redelijke verhouding staat tot het minimale waarschijnlijke verlies van AP als gevolg van uw niet-betaling, waarbij het bedrag van het werkelijke verlies van AP niet kan worden berekend. De cliënt stemt ermee in alle kosten en uitgaven te betalen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaat- en gerechtskosten, voor de inning en/of tenuitvoerlegging van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst, ongeacht of een rechtszaak of arbitrage wordt aangespannen.

Verbinding maken met AP

Ondersteuning: [email protected]

Facturering: [email protected]

Beveiliging: [email protected]

Privacy: [email protected]

Verkoop: [email protected]

ADDENDUM GEGEVENSVERWERKING

(GDPR en EU-standaardcontractbepalingen)

(Herz. 29 september 2020)

Dit Addendum Gegevensverwerking (“DPA”) maakt deel uit van de Master Subscription Agreement of een andere schriftelijke of elektronische overeenkomst tussen Appy Pie (“AP”) en Klant voor de aankoop van online diensten (inclusief bijbehorende offline of mobiele componenten van AP) van AP (aangeduid als “Diensten” of anderszins in de toepasselijke overeenkomst, en hierna gedefinieerd als “Diensten”) (de “Overeenkomst”) om de overeenkomst van de partijen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens weer te geven.

Door in te stemmen met de Overeenkomst gaat de Klant deze DPA aan namens zichzelf en, voor zover vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, namens en voor rekening van zijn Filialen, indien en voor zover AP Persoonsgegevens verwerkt waarvoor deze Filialen als Beheerder kwalificeren. Alle begrippen die hier niet met een hoofdletter zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in de Overeenkomst is vermeld.

Bij het verlenen van de Diensten aan de Klant krachtens de Overeenkomst kan AP namens de Klant Persoonsgegevens verwerken en de Partijen komen overeen de volgende bepalingen na te leven met betrekking tot Persoonsgegevens, waarbij ieder redelijkerwijs en te goeder trouw handelt.

HOE DEZE DPA VAN TOEPASSING IS

Indien de entiteit van de Klant die deze DPA ondertekent een partij is bij de Overeenkomst, is deze DPA een addendum bij en maakt zij deel uit van de Overeenkomst. In dat geval is de AP-entiteit die partij is bij de Overeenkomst partij bij deze DPA.

Indien de klantentiteit die deze DPA ondertekent een Bestelformulier met AP of zijn Filiaal heeft uitgevoerd krachtens de Overeenkomst, maar zelf geen partij is bij de Overeenkomst, dan is deze DPA een addendum bij dat Bestelformulier en toepasselijke verlengings Bestelformulieren, en de Appy Pie entiteit die partij is bij een dergelijk Bestelformulier is partij bij deze DPA.

Indien de entiteit van de Klant die deze DPA ondertekent geen partij is bij een Bestelformulier of de Overeenkomst, is deze DPA niet geldig en niet wettelijk bindend. Die entiteit moet de entiteit van de Klant die partij is bij de Overeenkomst verzoeken deze DPA uit te voeren.

Deze DPA vervangt geen vergelijkbare of aanvullende rechten met betrekking tot de Verwerking van Klantgegevens in de Overeenkomst van de Klant (inclusief een bestaand addendum voor gegevensverwerking bij de Overeenkomst).

1. DEFINITIE

“Filiaal” betekent elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over de betrokken entiteit, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met de betrokken entiteit. “Zeggenschap” in de zin van deze definitie betekent directe of indirecte eigendom van of zeggenschap over meer dan

50% van de stemgerechtigde belangen van de betrokken entiteit

“Verantwoordelijke voor de verwerking”: de entiteit die het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

“Klantgegevens” betekent wat in de Overeenkomst wordt gedefinieerd als “Klantgegevens” of “Uw gegevens”.

“Wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming”: alle wetten en voorschriften, met inbegrip van de wetten en voorschriften van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en de lidstaten daarvan, die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.

“Betrokkene” betekent de persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

“AP” betekent de Appy Pie entiteit die een partij is bij deze DPA, zoals gespecificeerd in de sectie “HOE DEZE DPA VAN TOEPASSING IS” hierboven, Appy Pie LLP, een limited liability partnership opgericht onder de LLP Act, 2008 met LLPIN AAF-5370 en met haar hoofdvestiging te 165, NSEZ Noida, 201305 India.

“AP Groep”: AP en haar Filialen die zich bezighouden met de Verwerking van Persoonsgegevens.

“GDPR”: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot (i) een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en, (ii) een geïdentificeerde of identificeerbare juridische entiteit (wanneer deze informatie krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming op soortgelijke wijze als persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie wordt beschermd), waarbij voor elke (i) of (ii) zijn deze gegevens Klantgegevens.

“Verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

“Verwerker”: de entiteit die namens de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.

“Standaard Gebruiksvoorwaarden Contractuele Bepalingen” betekent de door en tussen Opdrachtgever en AP gesloten overeenkomst die als bijlage 3 hierbij is gevoegd.

“Subverwerker”: een door AP, door een lid van de AP-groep of door een andere Subverwerker ingeschakelde Verwerker.

“Toezichthoudende autoriteit”: een onafhankelijke overheidsinstantie die door een EU-lidstaat is opgericht overeenkomstig de GDPR.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Rol van de partijen. De partijen erkennen en komen overeen dat met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, de Klant de Verwerkingsverantwoordelijke is, AP een Verwerker is en dat AP of leden van de AP Groep Subverwerkers inschakelen overeenkomstig artikel 5 “Subverwerkers” hieronder.

2.2 Verwerking van Persoonsgegevens door de Klant. De Klant zal bij het gebruik van de Diensten Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de vereisten van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor alle duidelijkheid: de instructies van de Klant voor de Verwerking van Persoonsgegevens moeten voldoen aan de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit en wettigheid van de Persoonsgegevens en de wijze waarop de Klant de Persoonsgegevens heeft verkregen.

2.3 Verwerking van persoonsgegevens door AP. AP behandelt Persoonsgegevens als Vertrouwelijke Informatie en verwerkt Persoonsgegevens alleen namens en in overeenstemming met de instructies van Opdrachtgever voor de volgende doeleinden: (i) Verwerking in overeenstemming met de Overeenkomst en toepasselijke Bestelformulier(en); (ii) Verwerking geïnitieerd door Gebruikers bij hun gebruik van de Diensten; en (iii) Verwerking om te voldoen aan andere redelijke instructies van de Klant (bv. via e-mail) wanneer dergelijke instructies in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de Overeenkomst.

2.4 Details van de verwerking. Het voorwerp van de Verwerking van Persoonsgegevens door AP is de uitvoering van de Diensten op grond van de Overeenkomst. De duur van de Verwerking, de aard en het doel van de Verwerking, de soorten Persoonsgegevens en de categorieën van Betrokkenen die onder deze DPA worden verwerkt, worden nader gespecificeerd in Bijlage 2 (Details van de Verwerking) bij deze DPA.

3. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

3.1 Verzoek van de betrokkene. AP stelt, voor zover wettelijk toegestaan, de Klant onverwijld in kennis als AP een verzoek ontvangt van een Betrokkene voor de uitoefening van diens recht op toegang, recht op rectificatie, beperking van de Verwerking, wissing (“recht om te worden vergeten”), dataportabiliteit, bezwaar tegen de Verwerking of zijn recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming (“Verzoek van de Betrokkene”). Rekening houdend met de aard van de Verwerking, zal AP Opdrachtgever met passende technische en organisatorische maatregelen bijstaan, voor zover dit mogelijk is, om te voldoen aan de verplichting van Opdrachtgever om te reageren op een verzoek van een Betrokkene op grond van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Bovendien zal AP, voor zover de Klant bij het gebruik van de Diensten niet de mogelijkheid heeft om een verzoek van een Betrokkene te behandelen, op verzoek van de Klant commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant te helpen bij het beantwoorden van een dergelijk verzoek van een Betrokkene, voor zover AP daartoe wettelijk is gemachtigd en het beantwoorden van een dergelijk verzoek van een Betrokkene vereist is krachtens de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover wettelijk toegestaan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het verlenen van deze bijstand door AP.

3.2 Verzoek om toegang tot gegevens voor betrokkenen (DSAR). Als u een DSAR wilt aanvragen, hoeft u ons alleen maar een e-mail te sturen naar [email protected] en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren. In geval van een verzoek van een betrokkene om toegang tot gegevens (DSAR) stelt AP binnen een kalendermaand na ontvangst van het verzoek een verslag op en zendt dit aan de betrokkene. Een DSAR is in wezen een verzoek van een betrokkene om een kopie van de persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt en een toelichting op het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt. In de regel antwoordt de DPO binnen 15 dagen, maar de antwoordtermijn bedraagt nooit meer dan 30 dagen. In overeenstemming met artikel 15 van de GDPR hebben personen het recht om de volgende informatie bij AP op te vragen:

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt
 2. De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
 3. Wie heeft de persoonsgegevens of aan wie worden ze bekendgemaakt?
 4. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. En, ten minste wanneer dit wettelijke of soortgelijke significante gevolgen heeft, welke logica daarvoor wordt gebruikt.
 5. Hoe lang worden de gegevens bewaard (of ten minste de criteria aan de hand waarvan dit wordt bepaald)?

4. AP-PERSONEEL

4.1 Vertrouwelijkheid. AP zorgt ervoor dat zijn personeel dat betrokken is bij de verwerking van Persoonsgegevens op de hoogte is van de vertrouwelijke aard van de Persoonsgegevens, een passende opleiding over hun verantwoordelijkheden heeft ontvangen en schriftelijke geheimhoudingsovereenkomsten heeft gesloten. AP zorgt ervoor dat deze geheimhoudingsverplichtingen ook na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijven gelden.

4.2 Betrouwbaarheid. AP neemt commercieel redelijke maatregelen om de betrouwbaarheid te waarborgen van al het personeel van AP dat betrokken is bij de Verwerking van Persoonsgegevens.

4.3 Beperking van de toegang. AP zorgt ervoor dat de toegang van AP tot Persoonsgegevens wordt beperkt tot het personeel dat deze toegang nodig heeft om de Overeenkomst uit te voeren.

4.4 Functionaris voor gegevensbescherming. De leden van de AP Groep zullen een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen wanneer de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming zulks vereist. De aangewezen persoon kan worden bereikt op [email protected].

5. SUBVERWERKERS

5.1 Aanstelling van subverwerkers. De Klant erkent en stemt ermee in dat (a) de Filialen van AP kunnen als Subverwerkers worden behouden; en (b) AP en AP’s Filialen kunnen derde Subverwerkers inschakelen in verband met het verlenen van de Diensten. AP of een aan AP gelieerde onderneming heeft met elke Subverwerker een schriftelijke overeenkomst gesloten die gegevensbeschermingsverplichtingen bevat die niet minder beschermend zijn dan die in deze Overeenkomst met betrekking tot de bescherming van Klantgegevens, voor zover van toepassing op de aard van de door die Subverwerker verleende diensten.

5.2 Lijst van huidige subverwerkers en kennisgeving van nieuwe subverwerkers. Een lijst van Subverwerkers per 6 mei 2020 voor de Diensten is opgenomen in Bijlage 1. Op verzoek zal AP aan Opdrachtgever een bijgewerkte lijst van Subverwerkers voor de Diensten beschikbaar stellen met de identiteit van die Subverwerkers en hun land van vestiging (“Bijgewerkte lijst van Subverwerkers“).

5.3 Bezwaarrecht voor nieuwe subverwerkers. Cliënt kan bezwaar maken tegen het gebruik door AP van een nieuwe Subverwerker door AP daarvan binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van een Geactualiseerde Lijst van Subverwerkers schriftelijk in kennis te stellen. Indien de Klant bezwaar maakt tegen een nieuwe Subverwerker, zoals toegestaan in de vorige zin, zal AP zich redelijkerwijs inspannen om de Klant een wijziging in de Diensten ter beschikking te stellen of een commercieel redelijke wijziging in de configuratie of het gebruik van de Diensten door de Klant aan te bevelen om de Verwerking van Persoonsgegevens door de nieuwe Subverwerker waartegen bezwaar is gemaakt, te voorkomen zonder de Klant onredelijk te belasten. Indien AP niet in staat is een dergelijke wijziging binnen een redelijke termijn, die niet meer dan dertig (30) dagen bedraagt, beschikbaar te stellen, kan Opdrachtgever de toepasselijke Opdrachtbon(nen) beëindigen met betrekking tot alleen die Diensten die niet door AP kunnen worden verleend zonder gebruikmaking van de nieuwe Subverwerker waartegen bezwaar wordt gemaakt, door AP daarvan schriftelijk in kennis te stellen. AP zal alle vooruitbetaalde vergoedingen voor de rest van de looptijd van die Bestelformulier(en) na de effectieve datum van beëindiging met betrekking tot die beëindigde Diensten aan de Klant terugbetalen, zonder de Klant een boete voor die beëindiging op te leggen.

5.4 Subverwerkersovereenkomsten. Partijen komen overeen dat AP de kopieën van de Subverwerkersovereenkomsten alleen op redelijk verzoek van Opdrachtgever zal verstrekken.

5.5 Aansprakelijkheid. AP is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van haar Subverwerkers in dezelfde mate als AP aansprakelijk zou zijn indien zij de diensten van elke Subverwerker rechtstreeks krachtens de voorwaarden van deze DPA zou uitvoeren, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

6. BEVEILIGING

6.1 Controles voor de bescherming van persoonsgegevens. AP handhaaft administratieve, fysieke en technische waarborgen ter bescherming van de veiligheid (met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige Verwerking en tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of beschadiging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot Klantgegevens), vertrouwelijkheid en integriteit van Klantgegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens.

6.2 SOC 2 Type 1 & Type 2 rapport Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever, niet vaker dan eenmaal per jaar, zal AP aan Opdrachtgever een kopie verstrekken van AP’s op dat moment meest recente SOC 2 Type 1 en Type 2 rapport voor de Diensten. AP kan van de Klant verlangen dat deze een geheimhoudingsovereenkomst ondertekent die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor AP, voordat AP een kopie van een dergelijk rapport aan de Klant verstrekt.

7. BEHEER EN KENNISGEVING VAN INBREUKEN OP DE BEVEILIGING

AP heeft robuuste
beheer van incidenten
beleid en
beleid tegen datalekken
op zijn plaats en houdt zich aan de procedures in geval van een datalek en stelt de Klant onverwijld in kennis nadat hij zich bewust is geworden van de accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot Klantgegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, die door AP of zijn Subverwerkers zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt en waarvan AP zich bewust wordt (een “Customer Data Incident“) binnen 72 uur na bevestiging van het incident via e-mail en/of telefoon.

Zodra AP zijn klanten heeft ingelicht, wordt het de verantwoordelijkheid van de klanten om hun app-gebruikers of “betrokkenen” binnen 72 uur na de bevestiging van het incident door AP in kennis te stellen van het datalek. U gaat ermee akkoord AP, haar contractanten en haar licentiegevers en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten) die voortvloeien uit uw onvermogen om uw gebruikers of betrokkenen binnen 72 uur op de hoogte te stellen van het datalek.

8. TERUGGAVE EN VERWIJDERING VAN KLANTGEGEVENS

AP zal Klantgegevens aan Klant retourneren en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Klantgegevens verwijderen in overeenstemming met de in de Overeenkomst vermelde procedures en tijdschema’s.

Voor Appy Pie kennis: Als een verzoek tot verwijdering van een account wordt ingediend via de tool, neemt het team binnen 7-10 dagen contact met u op om bevestiging en verduidelijking van het verzoek te krijgen. Na de mededeling wordt de account verwijderd en kunt u de gegevens niet meer herstellen.

9. ERKENDE FILIALEN

9.1 Contractuele relatie. De partijen erkennen en komen overeen dat de Klant, door de Overeenkomst uit te voeren, de DPA aangaat namens zichzelf en, indien van toepassing, in naam en voor rekening van zijn Filialen, waardoor een afzonderlijke DPA tot stand komt tussen AP en elk van deze Filialen, die onderworpen is aan de bepalingen van de Overeenkomst, deze Clausule 9 en Clausule 10 hieronder. Elke Filiaal gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de verplichtingen uit hoofde van deze DPA en, voor zover van toepassing, de Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid, een Filiaal is en wordt geen partij bij de Overeenkomst, en is slechts partij bij de DPA. Alle toegang tot en gebruik van de Diensten door Affiliates moet voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst, en de Klant zal elke schending van de voorwaarden van de Overeenkomst door een Affiliate als een schending beschouwen.

9.2 Communicatie. De Klant die de contracterende partij bij de Overeenkomst is, blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van alle communicatie met AP in het kader van deze DPA en is gerechtigd alle communicatie in verband met deze DPA namens zijn Filialen te doen en te ontvangen.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van elke partij en al haar Filialen, tezamen genomen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze DPA en alle DPA’s tussen Filialen en AP, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad of enige andere aansprakelijkheidsleer, is onderworpen aan de clausule “Beperking van aansprakelijkheid” van de Overeenkomst, en elke verwijzing in die clausule naar de aansprakelijkheid van een partij betekent de totale aansprakelijkheid van die partij en al haar Filialen krachtens de Overeenkomst en alle DPA’s tezamen.

Voor alle duidelijkheid: de totale aansprakelijkheid van AP en haar Gelieerde Ondernemingen voor alle vorderingen van de Klant en al haar Gelieerde Ondernemingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en elke DPA geldt in totaal voor alle vorderingen uit hoofde van zowel de Overeenkomst als alle DPA’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn opgesteld, ook door de Klant en alle Gelieerde Ondernemingen, en wordt met name niet geacht individueel en hoofdelijk van toepassing te zijn op de Klant en/of een Gelieerde Onderneming die contractpartij is bij een dergelijke DPA. Voor alle duidelijkheid: elke verwijzing naar de DPA in deze DPA betekent deze DPA met inbegrip van de bijbehorende bijlagen.

11. SPECIFIEKE EUROPESE BEPALINGEN

11.1 GDPR. Met ingang van 25 mei 2018 zal AP Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de GDPR-vereisten die rechtstreeks van toepassing zijn op de levering door AP van haar Diensten.

11.2 Effectbeoordeling gegevensbescherming. Met ingang van 25 mei 2018 zal AP, op verzoek van de Klant, de Klant redelijke medewerking en bijstand verlenen die nodig zijn om te voldoen aan de verplichting van de Klant krachtens de GDPR om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren in verband met het gebruik van de Diensten door de Klant, voor zover de Klant niet anderszins toegang heeft tot de relevante informatie en voor zover deze informatie beschikbaar is voor AP. AP zal Opdrachtgever redelijke bijstand verlenen bij de samenwerking of voorafgaand overleg met de Toezichthoudende Autoriteit bij de uitvoering van haar taken in verband met dit artikel 9.2, voor zover vereist krachtens de GDPR.

11.3 Ongeldigverklaring van het EU-VS-privacyschild. Een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het EU-VS-kader voor het privacyschild ongeldig verklaard, maar niet de modelcontractbepalingen (SKC’s) als rechtmatig doorgiftemechanisme voor persoonsgegevens die buiten de EU, Zwitserland of het VK worden doorgegeven.

Bij Appy Pie hebben we standaardcontractbepalingen (SCC’s) voor de overdracht van gegevens, zodat alle persoonsgegevens worden beschermd. Wij streven ernaar onze klanten in staat te stellen op verantwoorde wijze klantenservice te verlenen door een voorgeschreven nalevingsbeleid uit te voeren en na te leven, zowel als gegevensbeheerder als -verwerker.

11.4 Mechanismen voor gegevensoverdracht. Met inachtneming van de voorwaarden van deze DPA stelt AP de in bijlage 3 bij deze DPA opgenomen contractuele standaardgebruiksvoorwaarden beschikbaar met inachtneming van de aanvullende voorwaarden in artikel 11.5 hieronder. Deze overdrachtsmechanismen zijn van toepassing op elke online overdracht van Persoonsgegevens onder deze DPA vanuit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en/of hun lidstaten, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk naar landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen in de zin van de wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming van voornoemde gebieden, voor zover dergelijke overdrachten onderworpen zijn aan dergelijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.

11.5 Aanvullende voorwaarden voor door AP aangeboden diensten.

11.5.1 Klanten die onder de Standaard Gebruiksvoorwaarden Contractuele clausules vallen. De Contractuele standaard gebruiksvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden in dit artikel 11.5.1 zijn van toepassing op (i) de juridische entiteit die de contractbepalingen van de standaard gebruiksvoorwaarden als gegevensexporteur heeft uitgevoerd en haar filialen en, (ii) alle Filialen van Opdrachtgever gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, die Bestelformulieren voor de door AP aangeboden Diensten hebben ondertekend. Voor de toepassing van de modelcontractbepalingen en dit artikel 11.5 worden bovengenoemde entiteiten beschouwd als “gegevensexporteurs”.

11.5.2 Instructies. Deze DPA en de Overeenkomst zijn de volledige en definitieve instructies van de Klant op het moment van ondertekening van de Overeenkomst aan AP voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Eventuele aanvullende of alternatieve instructies moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Voor de toepassing van artikel 5(a) van de Standaard Gebruiksvoorwaarden Contractuele bepalingen wordt het volgende beschouwd als een instructie van de Klant om Persoonsgegevens te verwerken: (a) Verwerking in overeenstemming met de Overeenkomst en toepasselijke Bestelformulier(en); (b) Verwerking geïnitieerd door Gebruikers bij hun gebruik van de door AP aangeboden Diensten en (c) Verwerking om te voldoen aan andere redelijke instructies van de Klant (bijv. via e-mail) wanneer dergelijke instructies in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de Overeenkomst.

11.5.3 Benoeming van nieuwe subverwerkers en lijst van huidige subverwerkers. De Klant erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat (a) de Filialen van AP kunnen als Subverwerkers worden behouden; en (b) AP en Filialen van AP kunnen derde Subverwerkers inschakelen in verband met de levering van de door AP aangeboden Diensten. AP stelt de Klant de actuele lijst van Subverwerkers ter beschikking in overeenstemming met artikel 5.2 van deze DPA

11.5.4 Kennisgeving van nieuwe subverwerkers en bezwaarrecht voor nieuwe subverwerkers. De Klant erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat AP nieuwe Subverwerkers kan inschakelen zoals beschreven in artikel 5.2 en 5.3 van de DPA.

11.5.5 Kopieën van subverwerkersovereenkomsten. Partijen komen overeen dat AP alleen op verzoek van Opdrachtgever de kopieën van de Subverwerkersovereenkomsten met alle commerciële informatie zal verstrekken.

11.5.6 Audits en certificeringen. Partijen komen overeen dat de audits worden uitgevoerd overeenkomstig de volgende specificaties: Op verzoek van de Klant en met inachtneming van de vertrouwelijkheidsverplichtingen die in de Overeenkomst zijn opgenomen, stelt AP aan de Klant (of aan de onafhankelijke, derde partij van de Klant die geen concurrent van AP is en die een geheimhoudingsovereenkomst heeft ondertekend die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor AP) informatie ter beschikking betreffende de naleving door de AP-groep van de verplichtingen die in deze DPA zijn opgenomen in de vorm van het SOC 1-rapport van AP en, voor zijn Subverwerkers en zijn dochterondernemingen, de certificeringen en audits van derden die zijn opgenomen in de documentatie over beveiliging, privacy en architectuur van appypie.com, te vinden op https://www.appypie.com/security & https://www.appypie.com/privacy-policy voor zover appypie.com deze algemeen beschikbaar stelt aan haar klanten. Na een kennisgeving door AP aan de Klant van een feitelijke of redelijkerwijs vermoede ongeoorloofde openbaarmaking van Persoonsgegevens, als de Klant redelijkerwijs van mening is dat AP zijn verplichtingen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens krachtens deze DPA niet nakomt, of als een dergelijke audit wordt vereist door de toezichthoudende autoriteit van de Klant, kan de Klant contact opnemen met AP in overeenstemming met de clausule “Kennisgevingen” van de Overeenkomst om te verzoeken om een audit in de gebouwen van AP van de procedures die relevant zijn voor de bescherming van Persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek mag niet vaker dan eenmaal per jaar worden gedaan, behalve in geval van daadwerkelijke of redelijkerwijs vermoede ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens. Opdrachtgever zal AP vergoeden voor alle tijd die is besteed aan een dergelijke on-site audit tegen de dan geldende tarieven voor professionele dienstverlening van AP Group, die op verzoek aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Voor de aanvang van een dergelijke audit ter plaatse zullen Cliënt en AP onderling de omvang, timing en duur van de audit overeenkomen, alsmede het vergoedingstarief waarvoor Cliënt verantwoordelijk is. Alle vergoedingen moeten redelijk zijn, rekening houdend met de door AP bestede middelen. Opdrachtgever zal AP onverwijld in kennis stellen van informatie betreffende elke niet-naleving die tijdens een audit wordt ontdekt.

11.5.7 Verklaring van schrapping. De partijen komen overeen dat AP de verklaring van verwijdering van Persoonsgegevens alleen op verzoek van Opdrachtgever zal verstrekken.

11.5.8 Conflict. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen het dispositief van deze DPA en een van haar Schedules en de Contractuele Standaardvoorwaarden in Bijlage 3, prevaleren de Contractuele Standaardvoorwaarden.

1. PARTIJEN BIJ DEZE DPA

In het hoofdstuk “HOE DEZE DPA VAN TOEPASSING IS” wordt gespecificeerd hoe AP partij is bij deze DPA.

2. ONOPGELOSTE GESCHILLEN OVER PRIVACY OF GEGEVENSGEBRUIK

In het geval dat AP geen bevredigende oplossing heeft kunnen vinden voor een probleem met de privacy of het gebruik van gegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Indien u verduidelijking wenst, kunt u hier ook ons privacybeleid in detail raadplegen.

3. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING (ODR)- ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR EUROPESE KLANTEN

Informatie over online geschillenbeslechting (ODR): De Europese Commissie biedt een platform voor de beslechting van onlinegeschillen. Dit platform is bedoeld om de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen in online verkoop- en dienstenovereenkomsten te vergemakkelijken.

Het platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. JURIDISCH EFFECT

Deze DPA wordt pas juridisch bindend tussen de Klant en AP wanneer de bevoegde ondertekenaars van de partijen deze Overeenkomst naar behoren hebben ondertekend:

12. CCPA

De California Consumer Privacy Act is een staatswet die tot doel heeft de privacyrechten en consumentenbescherming voor inwoners van Californië te verbeteren.

Appy Pie voldoet aan de CCPA en is transparant over alle of enige persoonlijke gegevens die van de klanten via het platform worden verzameld. Klik hier om het CCPA-beleid van Appy Pie te lezen.

U kunt een verzoek indienen om mijn gegevens niet te verkopen door dit formulier in te vullen.

Bijlage 1 – Details van de verwerking

A. Lijst van partijen

Gegevensexporteur:

Naam: De Klant, zoals gedefinieerd in de Appy Pie Servicevoorwaarden (namens zichzelf en Toegestane Filialen).

Adres: Het adres van de Klant, de contactgegevens, zoals vermeld in de Bestelling zoals vermeld in de Appy Pie Account van de Klant.

Activiteiten die relevant zijn voor de krachtens deze Clausules overgedragen gegevens: Verwerking van Persoonsgegevens in verband met het gebruik door de Klant van de Appy Pie Abonnementsdiensten op grond van de Appy Pie Klantvoorwaarden

Rol (controleur/verwerker): Controller

Gegevensimporteur:

Naam: Appy Pie LLP

Adres: 165, NSEZ, Noida-201305, India.

Naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon: TN Pandeya, functionaris gegevensbescherming, Appy Pie LLP, 165, NSEZ, Noida-201305, India.

Activiteiten die relevant zijn voor de krachtens deze Clausules overgedragen gegevens: Verwerking van Persoonsgegevens in verband met het gebruik door de Klant van de Appy Pie Abonnementsdiensten op grond van de Appy Pie Klantvoorwaarden

Rol (controller/processor): Processor

B. Beschrijving van de overdracht

Categorieën van betrokkenen wier persoonsgegevens worden doorgegeven

U kunt in de loop van het gebruik van de Abonnementsdienst Persoonsgegevens verstrekken, waarvan u de omvang naar eigen goeddunken bepaalt en controleert, en die Persoonsgegevens met betrekking tot de volgende categorieën van Betrokkenen kunnen omvatten, maar daartoe niet beperkt zijn:

Uw Contacten en andere eindgebruikers, waaronder uw werknemers, aannemers, medewerkers, klanten, prospects, leveranciers en onderaannemers. Betrokkenen kunnen ook personen zijn die proberen te communiceren met uw eindgebruikers of Persoonsgegevens overdragen.

Categorieën van doorgegeven persoonsgegevens

U kunt Persoonsgegevens aan de Abonnementsdiensten verstrekken, waarvan de omvang naar eigen goeddunken door u wordt bepaald en gecontroleerd, en die de volgende categorieën Persoonsgegevens kunnen omvatten, maar daartoe niet zijn beperkt:

 • a. Contactgegevens
 • b. Alle andere Persoonsgegevens die door u, of uw eindgebruikers, via de Abonnementsdienst worden ingediend, verzonden of ontvangen.

Overgedragen gevoelige gegevens en toegepaste beperkingen of waarborgen

De partijen voorzien geen overdracht van gevoelige gegevens.

Frequentie van de overdracht

Continu

Aard van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Overeenkomst (inclusief deze DPA) en kunnen worden onderworpen aan de volgende Verwerkingsactiviteiten:

1. Opslag en andere Verwerkingen die nodig zijn om de aan u geleverde Abonnementsdiensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren; en/of

2. Openbaarmaking in overeenstemming met de Overeenkomst (inclusief deze DPA) en/of zoals verplicht door de toepasselijke wetgeving.

Doel van de doorgifte en verdere verwerking

Wij zullen Persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is om de Abonnementsdiensten ingevolge de Overeenkomst te verlenen, zoals nader gespecificeerd in het Bestelformulier, en zoals nader door u geïnstrueerd bij uw gebruik van de Abonnementsdiensten.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Met inachtneming van het onderdeel “Verwijdering of teruggave van Persoonsgegevens” van deze DPA zullen wij Persoonsgegevens verwerken voor de duur van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

C. Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Voor de toepassing van de modelcontractbepalingen is de toezichthoudende autoriteit die optreedt als bevoegde toezichthoudende autoriteit (i) indien de Klant is gevestigd in een EU-lidstaat, de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de naleving van de GDPR door de Klant; (ii) indien de Klant niet in een EU-lidstaat is gevestigd maar binnen het extraterritoriale toepassingsgebied van de GDPR valt en een vertegenwoordiger heeft aangesteld, de toezichthoudende autoriteit van de EU-lidstaat waar de vertegenwoordiger van de Klant is gevestigd; of (iii) wanneer de Klant niet in een EU-lidstaat is gevestigd maar binnen het extraterritoriale toepassingsgebied van de GDPR valt zonder een vertegenwoordiger te moeten aanwijzen, de toezichthoudende autoriteit van de EU-lidstaat waar de betrokkenen zich voornamelijk bevinden. Met betrekking tot Persoonsgegevens die onderworpen zijn aan de GDPR of de Zwitserse DPA, is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de Britse Information Commissioner of de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (zoals van toepassing).

Bijlage 5 – Standaardcontractbepalingen

Module twee: Overdracht van controller naar processor (C2P)

AFDELING I

Clausule 1

Doel en toepassingsgebied

(a) Het doel van deze modelcontractbepalingen is de naleving te waarborgen van de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene verordening gegevensbescherming) voor de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land.

(b) De partijen:

i) de in bijlage I, deel A, genoemde natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie(s), dienst of ander orgaan (hierna “entiteit(en)” genoemd) die de persoonsgegevens doorgeeft (hierna “gegevensexporteur” genoemd), en

ii) de entiteit(en) in een derde land die de persoonsgegevens van de gegevensexporteur ontvangt/ontvangen, direct of indirect via een andere entiteit die eveneens partij is bij deze bepalingen en die in bijlage I, deel A, is vermeld (hierna “gegevensimporteur” genoemd)

hebben ingestemd met deze modelcontractbepalingen (hierna: “bepalingen”).

(c) Deze bepalingen zijn van toepassing op de doorgifte van persoonsgegevens zoals gespecificeerd in bijlage I.B.

(d) Het aanhangsel bij deze clausules met de daarin genoemde bijlagen vormt een integrerend deel van deze clausules.

Clausule 2

Werking en onveranderlijkheid van de clausules

(a) Deze clausules bevatten passende waarborgen, waaronder afdwingbare rechten van betrokkenen en doeltreffende rechtsmiddelen, overeenkomstig artikel 46, lid 1, en artikel 46, lid 2, onder c), van Verordening (EU) 2016/679 en, met betrekking tot gegevensdoorgiften van voor de verwerking verantwoordelijken naar verwerkers en/of verwerkers naar verwerkers, modelcontractbepalingen overeenkomstig artikel 28, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679, mits zij niet worden gewijzigd, behalve om de passende module(s) te selecteren of om informatie in het aanhangsel toe te voegen of bij te werken. Dit belet de partijen niet de in deze bepalingen opgenomen modelcontractbepalingen op te nemen in een ruimer contract en/of andere bepalingen of aanvullende waarborgen toe te voegen, mits deze niet direct of indirect in strijd zijn met deze bepalingen en geen afbreuk doen aan de fundamentele rechten of vrijheden van de betrokkenen.

(b) Deze bepalingen laten de verplichtingen waaraan de gegevensexporteur krachtens Verordening (EU) 2016/679 is onderworpen, onverlet.

Clausule 3

Derde begunstigden

(a) De betrokkenen kunnen deze bepalingen als derdebegunstigden tegen de gegevensexporteur en/of -importeur inroepen en afdwingen, met de volgende uitzonderingen:

(i) Clausule 1, Clausule 2, Clausule 3, Clausule 6, Clausule 7;

(ii) Clausule 8 – Clausule 8.1, onder b), 8.9, onder a), c), d) en e);

(iii) Clausule 9 – Clausule 9 bis, (c), (d) en (e);

(iv) Clausule 12 – Clausule 12, onder a), d) en f);

(v) Clausule 13;

(vi) Clausule 15.1, onder c), d) en e);

(vii) Clausule 16, onder e);

(viii) Clausule 18 – Clausule 18, onder a) en b).

(b) Paragraaf (a) laat de rechten van betrokkenen op grond van Verordening (EU) 2016/679 onverlet.

Clausule 4

Interpretatie

(a) Wanneer in deze clausules termen worden gebruikt die in Verordening (EU) 2016/679 zijn gedefinieerd, hebben deze termen dezelfde betekenis als in die verordening.

(b) Deze clausules worden gelezen en geïnterpreteerd in het licht van de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679.

(c) Deze clausules mogen niet worden uitgelegd op een wijze die in strijd is met de rechten en verplichtingen waarin Verordening (EU) 2016/679 voorziet.

Clausule 5

Hiërarchie

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze bepalingen en de bepalingen van verwante overeenkomsten tussen de Partijen, die bestaan op het tijdstip waarop deze bepalingen worden overeengekomen of daarna worden gesloten, prevaleren deze bepalingen.

Clausule 6

Beschrijving van de overdracht(en)

De bijzonderheden van de doorgifte(s), en met name de categorieën persoonsgegevens die worden doorgegeven en het doel of de doelen waarvoor zij worden doorgegeven, staan in bijlage I.B.

Clausule 7

Docking clausule

(a) Een entiteit die geen partij is bij deze bepalingen kan, met instemming van de partijen, te allen tijde tot deze bepalingen toetreden, hetzij als gegevensexporteur, hetzij als gegevensimporteur, door het aanhangsel in te vullen en bijlage I.A. te ondertekenen.

(b) Zodra zij het aanhangsel heeft ingevuld en bijlage I.A. heeft ondertekend, wordt de toetredende entiteit partij bij deze bepalingen en heeft zij de rechten en plichten van een gegevensexporteur of gegevensimporteur overeenkomstig haar benaming in bijlage I.A.

(c) De toetredende entiteit heeft geen uit deze bepalingen voortvloeiende rechten of verplichtingen uit de periode voordat zij partij werd.

DEEL II – VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

Clausule 8

Waarborgen inzake gegevensbescherming

De gegevensexporteur garandeert dat hij redelijke inspanningen heeft geleverd om vast te stellen dat de gegevensimporteur door de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen in staat is aan zijn verplichtingen krachtens deze bepalingen te voldoen.

8.1 Instructies

(a) De gegevensimporteur verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van gedocumenteerde instructies van de gegevensexporteur. De gegevensexporteur kan gedurende de gehele looptijd van het contract dergelijke instructies geven.

(b) De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur onverwijld in kennis indien hij niet in staat is deze instructies op te volgen.

8.2 Doel beperking

De gegevensimporteur verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor het specifieke doel of de specifieke doelen van de doorgifte, zoals uiteengezet in bijlage I.B, tenzij de gegevensexporteur nadere instructies geeft.

8.3 Transparantie

Op verzoek stelt de gegevensexporteur een afschrift van deze bepalingen, met inbegrip van het door de partijen aangevulde aanhangsel, kosteloos ter beschikking van de betrokkene. Voor zover nodig om bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie te beschermen, met inbegrip van de in de DPA beschreven maatregelen en persoonsgegevens, mag de gegevensexporteur een deel van de tekst van het aanhangsel bij deze bepalingen redigeren voordat een kopie wordt gedeeld, maar moet hij een zinvolle samenvatting verstrekken wanneer de betrokkene anders de inhoud ervan niet zou kunnen begrijpen of zijn rechten niet zou kunnen uitoefenen. Op verzoek verstrekken de partijen de betrokkene de redenen voor de bewerkingen, voor zover mogelijk zonder de bewerkte informatie te onthullen. Deze clausule laat de verplichtingen van de gegevensexporteur op grond van de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 onverlet.

8.4 Nauwkeurigheid

Indien de gegevensimporteur constateert dat de ontvangen persoonsgegevens onjuist of verouderd zijn, stelt hij de gegevensexporteur daarvan onverwijld in kennis. In dat geval werkt de gegevensimporteur samen met de gegevensexporteur om de gegevens te wissen of te corrigeren.

8.5 Duur van de verwerking en verwijdering of teruggave van gegevens

Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert de gegevensimporteur, naar keuze van de gegevensexporteur, alle namens de gegevensexporteur verwerkte persoonsgegevens en verklaart hij aan de gegevensexporteur dat hij dit heeft gedaan, of stuurt hij alle namens hem verwerkte persoonsgegevens terug naar de gegevensexporteur en verwijdert hij de bestaande kopieën. Zolang de gegevens niet zijn gewist of teruggegeven, blijft de gegevensimporteur ervoor zorgen dat deze bepalingen worden nageleefd. In geval van lokale wetgeving die van toepassing is op de gegevensimporteur en die teruggave of verwijdering van de persoonsgegevens verbiedt, garandeert de gegevensimporteur dat hij ervoor zal blijven zorgen dat deze bepalingen worden nageleefd en dat hij de gegevens alleen zal verwerken in de mate en voor de duur die door die lokale wetgeving worden vereist. Dit laat clausule 14 onverlet, met name de eis dat de gegevensimporteur krachtens clausule 14, onder e), de gegevensexporteur gedurende de gehele looptijd van het contract op de hoogte stelt indien hij redenen heeft om aan te nemen dat hij onderworpen is of is geworden aan wetten of praktijken die niet in overeenstemming zijn met de eisen van clausule 14, onder a).

8.6 Beveiliging van de verwerking

(a) De gegevensimporteur en, tijdens de overdracht, ook de gegevensexporteur treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen, met inbegrip van bescherming tegen een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of niet-geautoriseerde verspreiding van of toegang tot die gegevens (hierna “inbreuk in verband met persoonsgegevens” genoemd). Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau houden de partijen naar behoren rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de doelstelling(en) van de verwerking en de risico’s van de verwerking voor de betrokkenen. De partijen overwegen met name gebruik te maken van versleuteling of pseudonimisering, ook tijdens de overdracht, wanneer het doel van de verwerking op die manier kan worden bereikt. In geval van pseudonimisering blijft de aanvullende informatie om de persoonsgegevens toe te schrijven aan een specifieke betrokkene, waar mogelijk, onder de exclusieve controle van de gegevensexporteur. Bij de naleving van zijn verplichtingen uit hoofde van dit lid past de gegevensimporteur ten minste de in de DPA gespecificeerde technische en organisatorische maatregelen toe. De gegevensimporteur controleert regelmatig of deze maatregelen nog steeds een passend beveiligingsniveau bieden.

(b) De gegevensimporteur verleent leden van zijn personeel alleen toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van en het toezicht op het contract. Hij ziet erop toe dat de personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken, zich tot geheimhouding verplichten of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht hebben.

(c) In geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die krachtens deze bepalingen door de gegevensimporteur worden verwerkt, neemt de gegevensimporteur passende maatregelen om de inbreuk aan te pakken, met inbegrip van maatregelen om de negatieve gevolgen ervan te beperken. De gegevensimporteur stelt ook de gegevensexporteur onverwijld na kennis te hebben genomen van de inbreuk in kennis. Deze kennisgeving bevat de gegevens van een contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen, een beschrijving van de aard van de inbreuk (met zo mogelijk de betrokken categorieën en bij benadering het aantal betrokkenen en persoonsgegevens), de vermoedelijke gevolgen ervan en de maatregelen die zijn genomen of voorgesteld om de inbreuk aan te pakken, met inbegrip van, in voorkomend geval, maatregelen om de eventuele negatieve gevolgen ervan te beperken. Indien en voor zover het niet mogelijk is alle informatie tegelijkertijd te verstrekken, bevat de eerste kennisgeving de dan beschikbare informatie en wordt vervolgens onverwijld nadere informatie verstrekt naarmate deze beschikbaar komt.

(d) De gegevensimporteur werkt samen met en verleent bijstand aan de gegevensexporteur zodat deze zijn verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679 kan nakomen, met name om de bevoegde toezichthoudende autoriteit en de getroffen betrokkenen in kennis te stellen, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover de gegevensimporteur beschikt.

8.7 Gevoelige gegevens

Wanneer de doorgifte betrekking heeft op persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, op genetische gegevens of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, op gegevens die de gezondheid of iemands seksleven of seksuele gerichtheid betreffen, of op gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (hierna “gevoelige gegevens” genoemd), past de gegevensimporteur de in bijlage I, deel B, beschreven specifieke beperkingen en/of aanvullende waarborgen toe.

8.8 Verdere overdrachten

De gegevensimporteur verstrekt de persoonsgegevens alleen aan een derde op gedocumenteerde instructie van de gegevensexporteur. Bovendien mogen de gegevens alleen aan een derde buiten de Europese Unie worden verstrekt (in hetzelfde land als de gegevensimporteur of in een ander derde land, hierna “verdere doorgifte” genoemd) indien de derde door deze bepalingen gebonden is of ermee instemt, krachtens de passende module, of indien:

(i) de verdere doorgifte geschiedt naar een land dat in aanmerking komt voor een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EU) 2016/679 dat betrekking heeft op de verdere doorgifte;

(ii) de derde anderszins zorgt voor passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 of 47 Verordening (EU) 2016/679 met betrekking tot de betrokken verwerking;

(iii) de verdere doorgifte noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte in het kader van een specifieke administratieve, regelgevende of gerechtelijke procedure; of

(iv) de verdere doorgifte is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon.

Voor elke verdere doorgifte moet de gegevensimporteur voldoen aan alle andere waarborgen van deze bepalingen, met name doelbinding.

8.9 Documentatie en naleving

(a) De gegevensimporteur behandelt vragen van de gegevensexporteur over de verwerking krachtens deze bepalingen onverwijld en adequaat.

(b) De partijen moeten de naleving van deze bepalingen kunnen aantonen. De gegevensimporteur bewaart met name passende documentatie over de verwerkingsactiviteiten die namens de gegevensexporteur worden verricht.

(c) De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de in deze bepalingen omschreven verplichtingen worden nagekomen en staat op verzoek van de gegevensexporteur toe dat met redelijke tussenpozen of indien er aanwijzingen zijn dat de bepalingen niet worden nageleefd, audits van de onder deze bepalingen vallende verwerkingsactiviteiten worden verricht en draagt daartoe bij. Bij zijn besluit over een evaluatie of audit kan de gegevensexporteur rekening houden met relevante certificeringen van de gegevensimporteur.

(d) De gegevensexporteur kan ervoor kiezen de audit zelf uit te voeren of een onafhankelijke auditor opdracht te geven. De audits kunnen inspecties ter plaatse of in de fysieke faciliteiten van de gegevensimporteur omvatten en worden, waar nodig, met een redelijke aankondiging uitgevoerd.

(e) De partijen stellen de in de punten (b) en (c) inclusief de resultaten van eventuele audits, op verzoek ter beschikking van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Clausule 9

Gebruik van subverwerkers

(a) de gegevensimporteur beschikt over de algemene toestemming van de gegevensexporteur om een of meer subverwerkers van een overeengekomen lijst in te schakelen. De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur ten minste 30 werkdagen van tevoren uitdrukkelijk schriftelijk in kennis van voorgenomen wijzigingen in die lijst door toevoeging of vervanging van subverwerkers, zodat de gegevensexporteur voldoende tijd heeft om bezwaar te maken tegen die wijzigingen voordat de subverwerker(s) wordt/worden ingeschakeld. De gegevensimporteur verstrekt de gegevensexporteur de informatie die de gegevensexporteur nodig heeft om zijn recht van bezwaar uit te oefenen.

(b) Indien de gegevensimporteur een subverwerker inschakelt om (namens de gegevensexporteur) specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren, geschiedt dit door middel van een schriftelijk contract dat in wezen dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen bevat als die welke krachtens deze bepalingen voor de gegevensimporteur gelden, met inbegrip van de rechten van de betrokkenen als derde-begunstigde. De partijen komen overeen dat de gegevensimporteur, door aan deze clausule te voldoen, zijn verplichtingen uit hoofde van clausule 8.8 nakomt. De gegevensimporteur zorgt ervoor dat de subverwerker voldoet aan de verplichtingen waaraan de gegevensimporteur krachtens deze bepalingen is onderworpen.

(c) De gegevensimporteur verstrekt de gegevensexporteur op diens verzoek een afschrift van een dergelijke subverwerkersovereenkomst en alle latere wijzigingen. Voor zover nodig om bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, te beschermen, mag de gegevensimporteur de tekst van de overeenkomst redigeren alvorens een kopie ervan uit te wisselen.

(d) De gegevensimporteur blijft jegens de gegevensexporteur volledig verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de subverwerker uit hoofde van zijn contract met de gegevensimporteur. De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur ervan in kennis wanneer de subverwerker zijn verplichtingen uit hoofde van dat contract niet nakomt.

(e) De gegevensimporteur komt met de subverwerker een derdenbeding overeen op grond waarvan – indien de gegevensimporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden – de gegevensexporteur het recht heeft het subverwerkerscontract te beëindigen en de subverwerker op te dragen de persoonsgegevens te wissen of terug te geven.

Clausule 10

Rechten van de betrokkene

(a) De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur onverwijld in kennis van elk verzoek dat hij van een betrokkene heeft ontvangen. Zij beantwoordt dat verzoek niet zelf, tenzij zij daartoe door de gegevensexporteur is gemachtigd.

(b) De gegevensimporteur helpt de gegevensexporteur bij het nakomen van zijn verplichtingen om te reageren op verzoeken van betrokkenen voor de uitoefening van hun rechten op grond van Verordening (EU) 2016/679. In dit verband stellen de partijen, rekening houdend met de aard van de verwerking, passende technische en organisatorische maatregelen vast waarmee de bijstand wordt verleend, alsmede de omvang en de reikwijdte van de vereiste bijstand.

(c) Bij het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de punten (a) en (b) volgt de gegevensimporteur de instructies van de gegevensexporteur op.

Clausule 11

Herstel

(a) De gegevensimporteur informeert de betrokkenen in een transparante en gemakkelijk toegankelijke vorm, door middel van een individuele kennisgeving of op zijn website, over een contactpunt dat bevoegd is om klachten te behandelen. Zij behandelt klachten van een betrokkene onverwijld.

(b) In geval van een geschil tussen een betrokkene en een van de partijen over de naleving van deze bepalingen, stelt deze partij alles in het werk om het geschil tijdig in der minne te schikken. De partijen houden elkaar op de hoogte van dergelijke geschillen en werken zo nodig samen om deze op te lossen.

(c) Indien de betrokkene zich beroept op een recht van een derde-begunstigde overeenkomstig bepaling 3, aanvaardt de gegevensimporteur het besluit van de betrokkene om:

(i) een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft of werkt, of bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig clausule 13;

(ii) het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de zin van clausule 18.

(d) De partijen aanvaarden dat de betrokkene kan worden vertegenwoordigd door een instantie, organisatie of vereniging zonder winstoogmerk onder de voorwaarden van artikel 80, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679.

(e) De gegevensimporteur houdt zich aan een besluit dat volgens het toepasselijke recht van de EU of de lidstaat bindend is.

(f) De gegevensimporteur stemt ermee in dat de keuze van de betrokkene geen afbreuk doet aan zijn materiële en procedurele rechten om rechtsmiddelen aan te wenden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Clausule 12

Aansprakelijkheid

(a) Elke partij is jegens de andere partij aansprakelijk voor alle schade die zij door een schending van deze bepalingen aan de andere partij toebrengt.

(b) De gegevensimporteur is jegens de betrokkene aansprakelijk, en de betrokkene heeft recht op vergoeding, voor alle materiële of immateriële schade die de gegevensimporteur of diens subverwerker de betrokkene berokkent door inbreuk te maken op de rechten van de derdebegunstigde krachtens deze bepalingen.

(c) Niettegenstaande paragraaf (b) is de gegevensexporteur jegens de betrokkene aansprakelijk, en heeft de betrokkene recht op vergoeding, voor alle materiële of immateriële schade die de gegevensexporteur of de gegevensimporteur (of diens subverwerker) de betrokkene toebrengt door inbreuk op de rechten van de derdebegunstigde krachtens deze bepalingen. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van de gegevensexporteur en, wanneer de gegevensexporteur een verwerker is die namens een verwerkingsverantwoordelijke optreedt, de aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke krachtens Verordening (EU) 2016/679 of Verordening (EU) 2018/1725, naargelang het geval.

(d) De partijen komen overeen dat indien de gegevensexporteur aansprakelijk wordt gesteld uit hoofde van paragraaf (c) bij schade die door de gegevensimporteur (of diens subverwerker) is veroorzaakt, kan hij van de gegevensimporteur het deel van de vergoeding terugvorderen dat overeenstemt met de verantwoordelijkheid van de gegevensimporteur voor de schade.

(e) Wanneer meer dan één partij verantwoordelijk is voor schade die de betrokkene door een schending van deze bepalingen is berokkend, zijn alle verantwoordelijke partijen hoofdelijk aansprakelijk en heeft de betrokkene het recht om tegen elk van deze partijen een rechtsvordering in te stellen.

(f) De partijen komen overeen dat indien een partij aansprakelijk wordt gesteld op grond van paragraaf e) heeft zij het recht van de andere partij(en) het gedeelte van de schadevergoeding terug te vorderen dat overeenkomt met haar/hun verantwoordelijkheid voor de schade.

(g) De gegevensimporteur kan zich niet op het gedrag van een subverwerker beroepen om zijn eigen aansprakelijkheid te ontlopen.

Clausule 13

Toezicht

(a) De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de naleving door de gegevensexporteur van Verordening (EU) 2016/679 ten aanzien van de gegevensdoorgifte, zoals aangegeven in bijlage I.C, treedt op als bevoegde toezichthoudende autoriteit.

(b) De gegevensimporteur stemt ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van en samen te werken met de bevoegde toezichthoudende autoriteit in alle procedures die tot doel hebben de naleving van deze bepalingen te waarborgen. De gegevensimporteur stemt er met name mee in te reageren op vragen, zich te onderwerpen aan audits en zich te houden aan de door de toezichthoudende autoriteit vastgestelde maatregelen, met inbegrip van corrigerende en compenserende maatregelen. Zij verstrekt de toezichthoudende autoriteit een schriftelijke bevestiging dat de nodige maatregelen zijn genomen.

AFDELING III – PLAATSELIJKE WETGEVING EN VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN TOEGANG DOOR DE OVERHEID

Clausule 14

Lokale wetten en praktijken die van invloed zijn op de naleving van de bepalingen

(a) De partijen garanderen dat zij geen redenen hebben om aan te nemen dat de wetten en praktijken in het derde land van bestemming die van toepassing zijn op de verwerking van de persoonsgegevens door de gegevensimporteur, met inbegrip van eventuele vereisten om persoonsgegevens bekend te maken of maatregelen die toegang door overheidsinstanties toestaan, de gegevensimporteur beletten zijn verplichtingen uit hoofde van deze bepalingen na te komen. Dit is gebaseerd op het inzicht dat wetten en praktijken die de essentie van de fundamentele rechten en vrijheden eerbiedigen en niet verder gaan dan wat in een democratische samenleving noodzakelijk en evenredig is om een van de in artikel 23, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 genoemde doelstellingen te waarborgen, niet in strijd zijn met deze clausules.

(b) De partijen verklaren dat bij het verstrekken van de garantie in punt (a) hebben zij met name rekening gehouden met de volgende elementen:

(i) de specifieke omstandigheden van de doorgifte, waaronder de lengte van de verwerkingsketen, het aantal betrokkenen en de gebruikte transmissiekanalen; de voorgenomen verdere doorgiften; het soort ontvanger; het doel van de verwerking; de categorieën en het formaat van de doorgegeven persoonsgegevens; de economische sector waarin de doorgifte plaatsvindt; de opslaglocatie van de doorgegeven gegevens;

(ii) de wetten en praktijken van het derde land van bestemming – met inbegrip van die welke de bekendmaking van gegevens aan overheidsinstanties voorschrijven of deze instanties toegang verlenen – die relevant zijn in het licht van de specifieke omstandigheden van de doorgifte, en de toepasselijke beperkingen en waarborgen;

(iii) alle relevante contractuele, technische of organisatorische waarborgen die zijn ingevoerd ter aanvulling van de waarborgen uit hoofde van deze clausules, met inbegrip van maatregelen die zijn toegepast tijdens de overdracht en op de verwerking van de persoonsgegevens in het land van bestemming.

(c) De gegevensimporteur garandeert dat, bij het uitvoeren van de beoordeling krachtens paragraaf (b) hij alles in het werk heeft gesteld om de gegevensexporteur relevante informatie te verstrekken en ermee instemt dat hij met de gegevensexporteur zal blijven samenwerken om de naleving van deze bepalingen te waarborgen.

(d) De partijen komen overeen de onder b) bedoelde beoordeling te documenteren en deze op verzoek ter beschikking te stellen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

(e) De gegevensimporteur stemt ermee in de gegevensexporteur onverwijld in kennis te stellen indien hij, na met deze bepalingen te hebben ingestemd en gedurende de looptijd van het contract, redenen heeft om aan te nemen dat hij onderworpen is of is geworden aan wetten of praktijken die niet in overeenstemming zijn met de vereisten van punt a), met inbegrip van een wijziging in de wetgeving van het derde land of een maatregel (zoals een verzoek om openbaarmaking) die wijst op een toepassing van die wetgeving in de praktijk die niet in overeenstemming is met de vereisten van punt a).

(f) Na een kennisgeving overeenkomstig punt e), of indien de gegevensexporteur anderszins redenen heeft om aan te nemen dat de gegevensimporteur niet langer aan zijn verplichtingen krachtens deze bepalingen kan voldoen, stelt de gegevensexporteur onverwijld vast welke passende maatregelen (bv. technische of organisatorische maatregelen ter waarborging van beveiliging en vertrouwelijkheid) door de gegevensexporteur en/of de gegevensimporteur moeten worden genomen om de situatie aan te pakken. De gegevensexporteur schort de gegevensdoorgifte op indien hij van oordeel is dat geen passende waarborgen voor deze doorgifte kunnen worden geboden, of indien de bevoegde toezichthoudende autoriteit hem daartoe opdracht geeft. In dat geval heeft de gegevensexporteur het recht het contract te beëindigen, voor zover het de verwerking van persoonsgegevens krachtens deze bepalingen betreft. Indien er meer dan twee partijen bij het contract betrokken zijn, kan de gegevensexporteur dit recht op beëindiging alleen ten aanzien van de betrokken partij uitoefenen, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. Indien het contract krachtens deze bepaling wordt beëindigd, is bepaling 16, onder d) en e), van toepassing.

Clausule 15

Verplichtingen van de gegevensimporteur in geval van toegang door overheidsinstanties

15.1 Kennisgeving

(a) De gegevensimporteur stemt ermee in de gegevensexporteur en, indien mogelijk, de betrokkene onverwijld (zo nodig met de hulp van de gegevensexporteur) in kennis te stellen indien hij:

(i) een juridisch bindend verzoek ontvangt van een overheidsinstantie, met inbegrip van rechterlijke instanties, krachtens de wetgeving van het land van bestemming, om openbaarmaking van persoonsgegevens die overeenkomstig deze bepalingen zijn doorgegeven; deze kennisgeving omvat informatie over de gevraagde persoonsgegevens, de verzoekende instantie, de rechtsgrondslag voor het verzoek en het verstrekte antwoord; of

(ii) kennis krijgt van rechtstreekse toegang van overheidsinstanties tot persoonsgegevens die overeenkomstig deze bepalingen in overeenstemming met de wetgeving van het land van bestemming zijn doorgegeven; deze kennisgeving omvat alle informatie waarover de importeur beschikt.

(b) Indien het de gegevensimporteur krachtens de wetgeving van het land van bestemming verboden is de gegevensexporteur en/of de betrokkene in kennis te stellen, stemt de gegevensimporteur ermee in alles in het werk te stellen om een ontheffing van het verbod te verkrijgen, teneinde zo spoedig mogelijk zoveel mogelijk informatie te verstrekken. De gegevensimporteur stemt ermee in zijn inspanningen te documenteren, zodat hij deze op verzoek van de gegevensexporteur kan aantonen.

(c) Indien de wetgeving van het land van bestemming zulks toestaat, stemt de gegevensimporteur ermee in de gegevensexporteur gedurende de looptijd van het contract met regelmatige tussenpozen zoveel mogelijk relevante informatie te verstrekken over de ontvangen verzoeken (met name het aantal verzoeken, het soort gevraagde gegevens, de verzoekende autoriteiten, of verzoeken zijn aangevochten en het resultaat daarvan, enz.)

(d) De gegevensimporteur stemt ermee in de in de punten a) tot en met c) bedoelde informatie gedurende de looptijd van het contract te bewaren en op verzoek aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit ter beschikking te stellen.

(e) De punten a) tot en met c) doen geen afbreuk aan de verplichting van de gegevensimporteur uit hoofde van bepaling 14, onder e), en bepaling 16 om de gegevensexporteur onverwijld te informeren wanneer hij niet aan deze bepalingen kan voldoen.

15.2 Toetsing van de wettigheid en minimalisering van de gegevens

(a) De gegevensimporteur stemt ermee in de wettigheid van het verzoek om openbaarmaking te toetsen, met name of het binnen de aan de verzoekende overheidsinstantie verleende bevoegdheden blijft, en het verzoek aan te vechten indien hij, na zorgvuldige beoordeling, tot de conclusie komt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het verzoek onrechtmatig is krachtens het recht van het land van bestemming, de toepasselijke verplichtingen krachtens het internationale recht en de beginselen van internationale hoffelijkheid. De gegevensimporteur maakt onder dezelfde voorwaarden gebruik van de beroepsmogelijkheden. Wanneer de gegevensimporteur een verzoek aanvecht, verzoekt hij om voorlopige maatregelen teneinde de gevolgen van het verzoek op te schorten totdat de bevoegde rechterlijke instantie over de gegrondheid ervan heeft beslist. Zij maakt de gevraagde persoonsgegevens pas bekend wanneer zij daartoe op grond van de toepasselijke procedureregels verplicht is. Deze eisen laten de verplichtingen van de gegevensimporteur uit hoofde van bepaling 14, onder e), onverlet.

(b) De gegevensimporteur stemt ermee in zijn juridische beoordeling en elke betwisting van het verzoek om openbaarmaking te documenteren en, voor zover de wetgeving van het land van bestemming zulks toestaat, de documentatie ter beschikking te stellen van de gegevensexporteur. Tevens stelt zij het op verzoek ter beschikking van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

(c) De gegevensimporteur stemt ermee in om in antwoord op een verzoek om openbaarmaking de minimaal toegestane informatie te verstrekken, uitgaande van een redelijke interpretatie van het verzoek.

AFDELING IV – SLOTBEPALINGEN

Clausule 16

Niet-naleving van de bepalingen en beëindiging

(a) De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur onverwijld in kennis indien hij om welke reden dan ook niet aan deze bepalingen kan voldoen.

(b) Indien de gegevensimporteur deze bepalingen niet naleeft of niet in staat is deze na te leven, schort de gegevensexporteur de doorgifte van persoonsgegevens aan de gegevensimporteur op totdat de naleving opnieuw is gewaarborgd of het contract wordt beëindigd. Dit laat clausule 14, onder f), onverlet.

(c) De gegevensexporteur heeft het recht het contract, voorzover het de verwerking van persoonsgegevens krachtens deze bepalingen betreft, te beëindigen wanneer:

(i) de gegevensexporteur de doorgifte van persoonsgegevens aan de gegevensimporteur overeenkomstig punt b) heeft opgeschort en de naleving van deze bepalingen niet binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen één maand na de opschorting wordt hersteld;

(ii) de gegevensimporteur ernstig of voortdurend inbreuk maakt op deze bepalingen, of

(iii) de gegevensimporteur een bindende beslissing van een bevoegde rechtbank of toezichthoudende autoriteit met betrekking tot zijn verplichtingen krachtens deze bepalingen niet naleeft.

In die gevallen stelt hij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in kennis van deze niet-naleving. Indien er meer dan twee partijen bij het contract betrokken zijn, kan de gegevensexporteur dit recht op beëindiging alleen ten aanzien van de betrokken partij uitoefenen, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

(d) Persoonsgegevens die vóór de beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig lid (c) wordt naar keuze van de gegevensexporteur onverwijld aan de gegevensexporteur teruggezonden of in zijn geheel verwijderd. Hetzelfde geldt voor eventuele kopieën van de gegevens. De gegevensimporteur bevestigt de verwijdering van de gegevens aan de gegevensexporteur. Zolang de gegevens niet zijn gewist of teruggegeven, blijft de gegevensimporteur ervoor zorgen dat deze bepalingen worden nageleefd. Indien op de gegevensimporteur lokale wetgeving van toepassing is die de teruggave of verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens verbiedt, garandeert de gegevensimporteur dat hij zal blijven toezien op de naleving van deze bepalingen en de gegevens alleen zal verwerken in de mate en voor de duur die door die lokale wetgeving worden vereist.

(e) Elke partij kan haar instemming om door deze bepalingen gebonden te zijn herroepen wanneer (i) de Europese Commissie een besluit vaststelt overeenkomstig artikel 45, lid 3, van Verordening (EU) 2016/679 dat betrekking heeft op de doorgifte van persoonsgegevens waarop deze clausules van toepassing zijn; of (ii) Verordening (EU) 2016/679 gaat deel uitmaken van het rechtskader van het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven. Dit laat andere verplichtingen die krachtens Verordening (EU) 2016/679 op de betrokken verwerking van toepassing zijn, onverlet.

Clausule 17

Toepasselijk recht

Op deze clausules is het recht van een van de lidstaten van de EU van toepassing, mits dit recht rechten van derden toestaat. De partijen komen overeen dat deze clausules worden beheerst in overeenstemming met Juridische kwesties & Jurisdictie specifieke term zoals gedefinieerd in de Appy Pie Customer Terms of Service of indien deze sectie geen EU-lidstaat specificeert, door de wet van de Republiek Ierland (zonder verwijzing naar conflicten van wettelijke beginselen).

Clausule 18

Forumkeuze en jurisdictie

(a) Elk geschil dat uit deze bepalingen voortvloeit, wordt beslecht door de rechtbanken van een EU-lidstaat.

(b) De partijen komen overeen dat dit de rechtbanken van het in clausule 17 genoemde rechtsgebied zijn.

(c) Een betrokkene kan de gegevensexporteur en/of gegevensimporteur ook voor de rechter dagen in de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

(d) De partijen komen overeen zich aan de bevoegdheid van deze rechtbanken te onderwerpen.

UK EN ZWITSERS ADDENDUM BIJ DE MODELCONTRACTBEPALINGEN

(a) Dit addendum wijzigt de modelcontractbepalingen voor zover nodig, zodat zij gelden voor doorgiften door de gegevensexporteur aan de gegevensimporteur, voor zover de GDPR in het VK of de Zwitserse DPA (zoals gedefinieerd in het Appy Pie Data Processing Addendum) van toepassing zijn op de verwerking door de gegevensexporteur bij die doorgifte.

(b) De modelcontractbepalingen worden als volgt gewijzigd:

(i) verwijzingen naar “Verordening (EU) 2016/679” worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar de Britse GDPR of de Zwitserse DPA (naargelang het geval);

(ii) worden verwijzingen naar specifieke artikelen van “Verordening (EU) 2016/679” vervangen door het overeenkomstige artikel of onderdeel van de GDPR in het Verenigd Koninkrijk of de Zwitserse DPA (naargelang het geval);

(iii) de verwijzingen naar Verordening (EU) 2018/1725 worden geschrapt;

(iv) de verwijzingen naar “EU”, “Unie” en “lidstaat” worden vervangen door verwijzingen naar het “Verenigd Koninkrijk” of “Zwitserland” (naar gelang van het geval);

(v) Artikel 13, onder a), wordt niet gebruikt en de “bevoegde toezichthoudende autoriteit” is de Britse Information Commissioner of de Zwitserse Federal Data Protection Information Commissioner (naar gelang van het geval);

(vi) worden de verwijzingen naar de “bevoegde toezichthoudende autoriteit” en de “bevoegde rechterlijke instanties” vervangen door verwijzingen naar de “Information Commissioner” en de “rechterlijke instanties van Engeland en Wales” of de “Swiss Federal Data Protection Information Commissioner” en de “toepasselijke rechterlijke instanties van Zwitserland” (naar gelang van het geval);

(vii) in clausule 17 worden de modelcontractbepalingen beheerst door het recht van Engeland en Wales of Zwitserland (naargelang het geval); en

(viii) voor zover de GDPR in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is op de verwerking, wordt clausule 18 vervangen door de volgende tekst: “Geschillen die uit deze bepalingen voortvloeien, worden beslecht door de rechtbanken van Engeland en Wales. Een betrokkene kan tegen de gegevensexporteur en/of gegevensimporteur ook een rechtsvordering instellen bij de rechtbanken van elk land in het VK. De partijen komen overeen zich aan de jurisdictie van deze rechtbanken te onderwerpen”; en

(ix) voor zover de Zwitserse DPA van toepassing is op de verwerking, wordt clausule 18 vervangen door: “Geschillen die uit deze clausules voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Zwitserland. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de bevoegdheid van die rechtbanken”.

Lijst van bijlagen:

Bijlage 1: Subverwerkers vanaf 6 mei 2020

Bijlage 2: Details van de verwerking

Bijlage 3: Standaard gebruiksvoorwaarden Contractuele bepalingen

Schema 4: Procedure voor toegang tot door verwerkers/verwerkers bewaarde persoonsgegevens

Schema 5: modelcontractbepalingen – module twee: overdracht van controller naar verwerker (C2P)

 

Als u een ondertekend exemplaar van onze SLA nodig hebt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].