תנאי שימוש סטנדרטיים סעיפים חוזיים

תנאי השימוש האחרון עודכנו ב-22 בנובמבר 2021

התנאים וההגבלות הבאים מסדירים כל שימוש באתר AppyPie.com ובכל התוכן, השירותים והמוצרים הזמינים באתר או באמצעותו (יחד, “השירות”). השירות נמצא בבעלות ומופעל על ידי Appy Pie LLP, שותפות באחריות מוגבלת שהתאגדה בניו דלהי, הודו לפי חוק LLP, 2008 עם LLPIN AAF-5370 ומקום העסקים הראשי שלה בכתובת 165, NSEZ Noida, 201305 India (להלן כ- “AP”, שפירושו של הביטוי יכלול את יורשיו, יורשיו ומוסיריו המותרים). AP משתמשת כעת בצדדים שלישיים כדי לקבל תשלומים (להלן “מעבדי תשלומים של צד שלישי”). מנויים יבצעו את כל התשלומים ל-AP באמצעות מעבדי תשלומים אלה של צד שלישי, שהם כיום Appy Pie LLC בארה”ב ו-Appy Pie Ltd בבריטניה, ואשר עשויים להשתנות/לעדכן. ל-AP יש את הזכות לשנות את מעבד התשלומים של צד שלישי או להפסיק להשתמש במעבד תשלומים של צד שלישי בכל עת. למרות כל דמיון בשם, אין זיקה בין מעבד התשלומים של הצד השלישי לבין AP, ומעבד התשלומים של הצד השלישי אינו צד להסכם זה. השירות מוצע בכפוף להסכמתך ללא שינוי של כל התנאים וההגבלות המופיעים כאן וכל כללי ההפעלה האחרים, מדיניות (כולל, ללא הגבלה, מדיניות הפרטיות של AP) ונהלים שעשויים להתפרסם מעת לעת באתר זה על ידי AP (ביחד, “AP”).

ו

האדם או הישות המבצעים הזמנה או ניגשים לשירות (“להלן מכונה הלקוח”).

“תאריך התוקף” של הסכם זה הוא התאריך המוקדם מ (א) הגישה הראשונית של הלקוח לכל שירות באמצעות כל תהליך אספקה מקוון, רישום או הזמנה או (ב) תאריך התוקף של טופס הזמנת השירות הראשון, לפי העניין, המתייחס להסכם זה. הסכם זה יסדיר את הרכישה הראשונית של הלקוח בתאריך התקפה וכן על כל רכישה עתידית שיבוצע על ידי הלקוח המתייחסת להסכם זה.

תנאים והגבלות אלה (“ההסכם”) נערכים על ידי AP & הלקוח בתאריך התוקף.

בהתחשב בתנאים המפורטים להלן, הצדדים מסכימים כדלקמן. אם אינך מסכים לכל התנאים וההגבלות של הסכם זה, אסור לך לגשת או להשתמש באף אחד מהשירותים שלנו. אם תנאים והגבלות אלה נחשבים להצעה של AP, הקבלה מוגבלת במפורש לתנאים אלה. השירות זמין רק לאנשים בני 16 לפחות.

החריג היחיד למגבלת הגיל הוא עבור Appy Pie Chatbot שמחייב אותך להיות לפחות בן 18.

1.1 חשבון ה-AP והאתר שלך

Appy Pie AppMakr

Appy Pie AppMakr הוא בונה אפליקציות מקוון ללא קוד המאפשר לכל אחד, ללא קשר לכישוריו הטכניים, לבנות אפליקציה בעצמו. Appy Pie AppMakr, הידוע במגוון הרחב של תכונות, היא פלטפורמת הפיתוח של אפליקציות סלולריות ללא קוד, הגדולה ביותר.

Appy Pie בונה אתרים

Appy Pie Website Builder מאפשר לאנשים פרטיים או גופים עסקיים ליצור אתרים מבלי לכתוב אפילו שורת קוד אחת. בונה האתרים מבית Appy Pie מגיע עמוס בתכונות ויש לו יכולות לא מקוונות ייחודיות

Appy Pie Connect

Appy Pie Connect היא פלטפורמת אוטומציה המסייעת לעסקים או לאנשים ליצור זרימות עבודה אוטומטיות ומגבירה את היעילות על ידי ביטול הצורך לבצע משימות ידניות שחוזרות על עצמן.

Appy Pie Chatbot

Appy Pie Chatbot מאפשר לאנשים או עסקים ליצור צ’טבוט ללא כל קידוד ולשלב אותו באתר או באפליקציה. צ’טבוט עוזר לעסקים להציע נקודת מגע לשיחה למבקרים באתר שלהם. המוצר הושק ב-11 במרץ 2020 והוא בגרסת בטא ציבורית.

Appy Pie Knowledge

Appy Pie Knowledge מאפשר לאנשים או עסקים לבנות ולפרסם פורטלי ידע ללא כל קידוד. זה עוזר לעסקים לאפשר בסיס ידע חכם בשירות עצמי ללקוחותיהם, ובכך מפחית את הצורך לענות על השאלות הנפוצות. זוהי דרך מצוינת להגביר את הפרודוקטיביות של צוות התמיכה על ידי מתן אפשרות להתמקד בנושאים קריטיים. Appy Pie Knowledge, שהושק ב-27 באפריל 2020, נמצא כעת בשלב בטא ציבורי.

אפי פאי עיצוב

Appy Pie Design הוא כלי מקוון המאפשר למשתמשים ליצור סוגים שונים של עיצובים כדי למלא את צורכי העיצוב שלהם ללא כל כישורי עיצוב או הכשרה. Appy Pie Design נמצא כעת בשלב הביטא הציבורי.

ברגע שאתה מחזיק בחשבון AP עבור כל אחד מהמוצרים הללו ויוצר רשת חברתית, קהילה, אפליקציה או תוכנה בשירות, אתה אחראי לשמירה על אבטחת חשבונך, ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות במסגרת חשבון וכל פעולה אחרת שננקטת בקשר לרשת החברתית, לקהילה, לאפליקציה או לתוכנה. אין לתאר או להקצות מילות מפתח לרשת החברתית, לקהילה, לאפליקציה או לתוכנה שלך באופן מטעה או בלתי חוקי, לרבות באופן שנועד לסחור על שמם או מוניטין של אחרים. AP רשאית לשנות או להסיר כל תיאור או מילת מפתח שלדעתה אינם הולמים או בלתי חוקיים, או שעשויים אחרת לגרום לחבות של AP. עליך להודיע מיידית ל-AP על כל שימוש לא מורשה ברשת החברתית שלך, בקהילה שלך, באפליקציה שלך, בתוכנה שלך, בחשבונך או כל הפרת אבטחה אחרת. AP לא תישא באחריות לכל מעשים או מחדלים על ידך, לרבות כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה ממעשים או מחדלים כאלה.

1.2 אחריות התורמים

אם אתה מפעיל רשת חברתית, מפעיל אפליקציה, מנהל קהילה, מפעיל תוכנה, מפרסם חומר לשירות, מפרסם קישורים בשירות, או מעמיד (או מאפשר לכל צד שלישי להעמיד) חומר זמין באמצעות השירות (כל חומר כזה, “תוכן”) או שירותים אחרים, אתה אחראי באופן מלא לתוכן של, ולכל נזק שנגרם מהתוכן הזה. זה המקרה ללא קשר אם התוכן הנדון מהווה טקסט, גרפיקה, קובץ שמע או וידאו, או תוכנת מחשב. בהפיכת תוכן לזמין, אתה מצהיר ומתחייב כי:

 • ההורדה, ההעתקה והשימוש בתוכן לא יפרו את הזכויות הקנייניות, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים, הפטנטים, הסימנים המסחריים או הסוד המסחרי, של צד שלישי כלשהו;
 • אם למעסיק שלך יש זכויות על קניין רוחני שאתה יוצר, קיבלת (1) אישור מהמעסיק שלך לפרסם או להפוך את התוכן לזמין, לרבות אך לא רק תוכנה כלשהי, או (2) הבטחת מהמעסיק שלך ויתור לגבי כל הזכויות בתוכן או על התוכן;
 • צייתם באופן מלא לכל רישיונות צד שלישי הקשורים לתוכן, ועשית את כל הפעולות הנחוצות כדי להעביר בהצלחה למשתמשי הקצה את כל התנאים הנדרשים;
 • התוכן אינו מכיל או מתקין וירוסים, תולעים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאניים או תוכן מזיק או הרסני אחר;
 • התוכן אינו דואר זבל, אינו נוצר במכונה או באקראי, ואינו מכיל תוכן מסחרי לא אתי או לא רצוי שנועד להניע תנועה לאתרי צד שלישי או להגביר את דירוג מנועי החיפוש של אתרי צד שלישי, או לפעולות בלתי חוקיות נוספות (כגון כדיוג) או להטעות נמענים באשר למקור החומר (כגון זיוף);
 • התוכן אינו פורנוגרפי, לשון הרע או לשון הרע, אינו מכיל איומים או מסית לאלימות כלפי אנשים או גופים, ואינו מפר את הפרטיות או זכויות הפרסום של צד שלישי כלשהו;
 • הרשת החברתית, הקהילה, התוכנה או היישום שלך אינם מתפרסמים באמצעות הודעות אלקטרוניות לא רצויות כגון קישורי ספאם בקבוצות דיון, רשימות דוא”ל, בלוגים ואתרי אינטרנט, ושיטות קידום מכירות לא רצויות דומות;
 • הרשת החברתית, הקהילה, התוכנה או היישום שלך אינם נקראים בצורה שמטעה את הקוראים שלך לחשוב שאתה אדם או חברה אחרים. לדוגמה, כתובת ה-URL או השם של הרשת החברתית שלך אינם שם של אדם מלבדך או חברה מלבדך; ו
 • יש לך, במקרה של תוכן הכולל קוד מחשב, לסווג ו/או לתאר במדויק את הסוג, האופי, השימושים וההשפעות של החומרים, בין אם תתבקש לעשות זאת על ידי הרשת החברתית או אחרת.

על ידי שליחת תוכן ל-AP להכללה בשירותים או יישומים כלשהם שמסופקים על ידי AP, אתה מעניק ל-AP רישיון כלל עולמי, ללא תמלוגים ולא בלעדי לשכפל, לשנות, להתאים ולפרסם את התוכן אך ורק למטרת הצגה, הפצה וקידום האפליקציה שלך לנייד. אם תמחק תוכן, AP תעשה מאמצים סבירים כדי להסיר אותו מהשירות, אך אתה מאשר שלא ניתן להפוך את קובץ השמור או הפניות לתוכן ללא זמין באופן מיידי. מבלי להגביל אף אחד מאותם מצגים או אחריות, ל-AP יש את הזכות (אם כי לא החובה) לפי שיקול דעתה הבלעדי של AP (1) לסרב או להסיר כל תוכן שלפי דעתה הסבירה של AP מפר כל מדיניות של AP או שהוא מזיק בכל דרך שהיא. או מעורר התנגדות, או (2) לסיים או למנוע גישה ושימוש בשירות לכל אדם או ישות מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי של AP. AP לא תהיה מחויבת לספק החזר של סכומים כלשהם ששולמו בעבר.

1.3 חיוב, סיום, ביטול והחזר על מנויים חודשיים ושנתיים

AP מציעה מנויים חודשיים ושנתיים, המעניקים לרוכש המקורי גישה ל-AP לתקופה של חודש/שנה בדיוק מתאריך הרכישה. AP מציעה גם תוכניות תוספות לכל מנוי, המאפשרות לרוכש גישה לשירותים הנוספים של AP, לרבות הגשה חוזרת ללא הגבלה, מנהל חשבונות ייעודי, לתקופה של חודש או שנה. הרוכש מסכים לשלם את כל העמלות בתוקף בעת ביצוען. תחויב עבור המנוי שלך מראש בעת הרכישה והמנוי יתחדש אוטומטית ללא הגבלת זמן עד לביטול מפורש. אם תבטל את השירותים שלך, הביטול שלך ייכנס לתוקף במחזור החיובים הבא שלך. המשמעות היא שלא נוכל להחזיר לך החזר בגין ביטול מוקדם של חוזה. כל חשבונות AP מתחילים בתקופת ניסיון ללא התחייבות שתאפשר לך להעריך את השירות. פרטי כרטיס האשראי שלך ייאספו כדי לפתוח חשבון ניסיון. עם זאת, חיובים יחולו רק לאחר מיצוי תקופת הניסיון. אנא הירשם ללוח תשלומים חודשי אם אינך בטוח כמה זמן תשתמש בשירות. אם יש לך שאלה לגבי חיובים שבוצעו בחשבונך, אנא צור איתנו קשר מיד. אם החיובים בוצעו בטעות, אנו נזכה מיד את חשבונך או את חשבון כרטיס האשראי שלך בסכום המתאים. ל-AP יש מדיניות אפס סובלנות לחיובים חוזרים. כל לקוח שיערער על תשלום בכרטיס אשראי שיימצא תקף, יוכנס לרשימה השחורה לצמיתות ויאסור להשתמש בשירות. כמו כן, ראוי להזכיר כאן שאי תשלום דמי מנוי יגרום לנעילה של האפליקציה שלך למטרות עריכה וצפייה. כל עמלות ועלויות שאחריות יישלחו לאיסוף. אם מאמצי הגבייה שלנו ייכשלו, חובות שטרם שולמו ידווחו לכל סוכנויות דיווח האשראי הזמינות ועשויים להוביל לתביעה משפטית, אשר ניתן למצוא את פרטיה בסעיף 1.25. אם AP תסיים את חשבונך בגלל הפרה של תנאי השירות שלנו, AP לא תחזיר כל חלק מדמי הרישיון שלך. החזרים לא חלים על דחיית הבקשה שלך מכל App Store או שוק. אנו מציעים אחריות להחזר כספי של 30 יום, ומכאן שאם תבטל את המנוי שלך בתקופה זו, בקשתך להחזר תאושר. כל ההחזרים מ-Appy Pie יגיעו בניכוי של 3% מהסכום או מדמי העיבוד בפועל שגובים על ידי מעבד התשלומים (הגבוה מביניהם). עם זאת, ערבות החזר הכסף ל-30 יום אינה חלה על משתמשים שבחרו ב-7 ימי הניסיון בחינם וביטול התוכנית החודשית או השנתית לאחר תקופה זו לא יביא להחזר כספי.

1.3.1 המדיניות האמורה במקרה של אתר Appy Pie.

 • עם קבלת בקשת הביטול, AP תבטל את החשבון בתוקף מיידי. המשמעות היא שהחשבון, ה-GWS והדומיין שלך (אם ניתנים בחבילת האתר) יפעלו רק עד היום האחרון של תקופת המנוי.

 • אם המשתמש תבע כל אחת מההצעות החינמיות כמו דומיין חינמי או חשבון Google Workspace בחינם עם חבילת בניית האתרים השנתית ולאחר מכן מבטל את המנוי, החשבון ימשיך לעבוד עד היום האחרון של תקופת המנוי.

 • אם המשתמש טען באחת מההצעות החינמיות כמו דומיין בחינם או חשבון Google Workspace בחינם עם חבילת בניית האתרים החודשית ומבטל את המנוי, הדומיין וה-Google Workspace יינעלו באופן מיידי. זה אומר שהמשתמש לא יכול להעביר את הדומיין ו-GWS לשום מקום, וגם לא יכול להשתמש בו. אבל אם המשתמש יחדש את תוכנית האתר, הדומיין יופעל שוב. (כיוון שהדומיין זמין לכל השנה)

 • אם המשתמש ניצל את תקופת הניסיון שלנו ל-7 ימים ומבטל את המנוי לפני סיום תקופת הניסיון או שאיננו יכולים לחייב אותו לאחר סיום תקופת הניסיון של 7 ימים, ה-GWS והדומיין שלו ננעלים מיד.

1.4 חיוב, סיום, ביטול והחזר על מנויים לכל החיים (רישיון תמידי) *

AP מציעה תכנית חיים* (רישיון תמידי), שתהיה פעילה תמידית בתנאי שהלקוח שילם את דמי הרישוי החד-פעמיים מראש וימשיך לשלם את העמלות השנתיות השוטפות עבור תחזוקה ועדכונים, כלומר (5% מהרישיון החד-פעמי מראש. תַשְׁלוּם). AP מציעה גם תוכניות תוספות לכל מנוי, מה שמאפשר לרוכש גישה לשירותים הנוספים של AP, כולל הגשה חוזרת ללא הגבלה, מנהל חשבונות ייעודי, לכל החיים. תנאי התוכנית לכל החיים כפופים לתנאים נוספים כמפורט במונח זה המתואר להלן. לבעלי תוכנית לכל החיים מובטחת גישה של 5 שנים (60 חודשים) ל-AP, עם זאת, במקרה ש-AP מפסיקה את השירות או מפסיקה לעשות עסקים, או במקרה של רכישה, שינוי שליטה, מיזוג משמעותי או אחר ארגון מחדש חוקי של AP, AP רשאית לסיים את הרישיון התמידי על ידי החזרת מחיר הרכישה שלך בניכוי סכום שחושב על ידי הכפלת מחיר הרכישה שלך בשבר, המונה שלו הוא מספר החודשים השלמים מאז רכישת התוכנית לכל החיים וה- המכנה שלו הוא 60. אם AP תסיים את חשבונך בגלל הפרה של תנאי השירות שלנו, AP לא תחזיר כל חלק מדמי הרישיון שלך. החזרים לא חלים על דחיית הבקשה שלך מכל App Store או שוק; AP עשויה להציג שירותים נוספים מעת לעת, אשר עשויים להיות חריגים מתוכנית קיימת לכל החיים ללא עלות נוספת. אם לחשבון התוכנית שלך לכל החיים של AP אין פעילות במשך תקופה של 3 שנים, אנו נשקול את החשבון הזה רדום ונסיר את הגישה המקוונת לנתונים. לאחר מכן נשמור את הנתונים למשך שנה נוספת, ואז נמחק את הנתונים שלך. פעילות מוגדרת ככניסה לחשבון AP. אתה יכול לבטל או למחוק את תוכנית החיים שלך בכל עת בעצמך או על ידי יצירת קשר; עם זאת, ביטול של תוכנית לכל החיים לא יביא להחזר.

*שימו לב – הפסקנו את תוכנית החיים שלנו מאז דצמבר 2018. עם זאת, כל הלקוחות שנרשמו לתוכנית החיים שלנו בתאריך 31 בדצמבר 2018 או לפני כן יקבלו את כל ההטבות בהתאם לתוכנית.

1.5 מדיניות החזר כספי

במקרה ש-Appy Pie והלקוח יגיעו למסקנה שיש להנפיק החזר, הוא יטופל תוך 30 יום. עם זאת, חשוב לציין כי הסכום שנגבה על ידי מעבד התשלומים אינו ניתן להחזר. לפיכך, כל ההחזרים מ-Appy Pie יגיעו בניכוי של 3% מהסכום או מדמי הטיפול בפועל שנגבו על ידי מעבד התשלומים (הגבוה מביניהם).

החריג היחיד לכך הוא Appy Pie Domains. בהתאם למדיניות ההחזרים של ICANN עבור ביטול שם דומיין, נוכל להנפיק החזר רק אם משתמש מבטל דומיין בתוך שלושה ימים מהרישום וההחזר יעובד תוך 3 ימים.

שים לב: אם תשדרג לתוכנית גבוהה יותר, לא תהיה זכאי להחזר, גם אם תקופת 30 הימים שלך לא תמוצה. אנו ממליצים לך להיות בטוח ב-100% לגבי המחויבות שלך לפלטפורמה לפני שאתה הולך לשדרוג לתוכנית גבוהה יותר. כמו כן, מדיניות ההחזרים של 30 יום חלה רק על המנוי הראשון לאפליקציה. ההחזר אינו חל גם על המשתמשים שבחרו במנוי הניסיון. בנוסף, ביטול של התוכנית החודשית או השנתית לאחר תקופת הניסיון לא יגיע עם זכאות להחזר.

1.6 נסיונות חינם, ביטולים והחזרים על חידושי מנוי

כל חשבונות AP מתחילים בתקופת ניסיון ללא התחייבות שתאפשר לך להעריך את השירות. פרטי כרטיס האשראי שלך ייאספו כדי לפתוח חשבון ניסיון. עם זאת, חיובים יחולו רק לאחר רכישת חשבון מפורשת. אנא הירשם ללוח תשלומים חודשי אם אינך בטוח כמה זמן תשתמש בשירות. למרבה הצער, איננו יכולים לספק הרחבות לתקופת הניסיון החינמית ולאחר שהחיוב בוצע, לא נוכל להציע החזרים. אם תחליט להיות מנוי, תוכל לשדרג לאחת מהתוכניות בתשלום שלנו אפילו במהלך תקופת הניסיון של 7 ימים . לאחר שנרשמת לאחת מהתוכניות בתשלום שלנו, המנוי שלך יתחדש אוטומטית, בתאריך החידוש החודשי או השנתי שלך, עד שתבטל. הביטול שלך מפסיק את כל התשלומים העתידיים בלבד ולא יוצעו החזרים כספיים על תשלומי חידוש שבוצעו עד היום. תעריפי החידוש עשויים להשתנות, אך תמיד נודיע לך על כך מראש.

אנו מציעים ערבות להחזר כספי של 30 יום, ואם במקרה תבטל את המנוי שלך בתקופה זו, הבקשה להחזר תאושר. כל ההחזרים מ-Appy Pie יגיעו בניכוי של 3% מהסכום או מדמי העיבוד בפועל שגובים על ידי מעבד התשלומים (הגבוה מביניהם). עם זאת, ערבות החזר הכסף ל-30 יום אינה חלה על משתמשים שבחרו ב -7 ימי ניסיון חינם וביטול התוכנית החודשית או השנתית לאחר תקופה זו לא יביא להחזר כספי.

ניתן לבצע ביטולים בכל עת על ידי ביקור בדף פרטי החיוב של האפליקציה שלך או על ידי יצירת קשר עם [email protected]. שים לב שברגע שהחיוב בוצע, לא נוכל להציע החזרים. הזמינות ומשך תקופת הניסיון בחינם עשויים להשתנות לפי אזור ושערי תשלום.

1.7 פיתוח אפליקציות מותאמות אישית לנייד

תשלומים עבור פרויקטים של עיצוב ופיתוח אפליקציה מותאמים אישית מבוצעים אלינו במרווחים כאדיבות הלקוח. לאחר ביצוע תשלום או הפקדה, הוא אינו ניתן להחזר. אם פרויקט מבוטל או נדחה, AP שומרת את כל הכספים ששולמו ובמידת הצורך, תשלום עבור כל עבודה שהושלמה מעבר למה שכבר שולם עבורו ישולם על ידי הלקוח.

1.8 בנה את זה בשבילי תוכנית

התשלום בסך 499$ עבור Build it for me Plan מתייחס כפרויקט עיצוב ופיתוח אפליקציה מותאם אישית. מכאן שברגע שהתשלום של $499 מתבצע, הוא אינו ניתן להחזר. אם פרויקט מבוטל או נדחה, AP שומרת את כל הכספים ששולמו ובמידת הצורך, תשלום עבור כל עבודה שהושלמה מעבר למה שכבר שולם עבורו ישולם על ידי הלקוח.

1.9 תשלום עבור שירותים נוספים

AP מציעה רכישות מתכלות נוספות בתוך האפליקציה הכוללות, אך לא רק, רישום שמות דומיין, תמונות רקע פרימיום, קידום אפליקציה (Appy Jump), אירוח אפליקציה, רוחב פס של אפליקציה, הגשה, הגשה מחדש, מנהל חשבון, הורדת אפליקציה, מפיץ , הודעות דחיפה, מנהלי התקנים נוספים, מנחים, משימות נוספות, SMS, שינוי או הסרה של הרשאות אפליקציה שתוכל לבחור בהתאם לצרכים שלך. לאחר ביצוע תשלום או הפקדה עבור שירותים אלה, הוא אינו ניתן להחזר. רכישות מתכלות בתוך האפליקציה מתרוקנות אך ניתן לשדרג אותן על בסיס הצורך והודעות דוא”ל נשלחות למשתמשים כאשר מגיעים לספי רמה קריטיים. זה רלוונטי להזכיר כאן שאם רכישות מתכלים בתוך האפליקציה מתרוקנות לחלוטין ולא משודרגות, אז זה יוביל לנעילה של האפליקציה שלך למטרות עריכה וצפייה.

שינויים בהרשאות אפליקציה: שימו לב שיהיה חיוב חד פעמי של $99 בכל פעם שתרצו להוסיף/להסיר הרשאות ב-.apk שלכם (אנדרואיד build).

1.10. קמפיין לקידום אפליקציה

כדי להצטרף למסע פרסום קידום האפליקציה, יש לעמוד בתנאים וההגבלות הבאים.

 • על מנת לקדם אפליקציה, עליה להיות פעילה בחנות Google Play או ב-Apple App Store או בשניהם, כך שמשתמשים מעוניינים יוכלו להתקין את האפליקציה שלך
 • יש להגדיר ולשלב חשבון Firebase עם אפליקציית Android ו/או iOS שלך
 • יש להגיש את האפליקציות מחדש בחנויות האפליקציות (Google Play Store או Apple App Store), כדי להפעיל את תוכנית קידום האפליקציה
 • האפליקציות חייבות להיות “בחינם להתקנה”, כלומר אין לחייב משתמשים מעוניינים, רק כדי להוריד או להתקין את האפליקציה שלך במכשירים שלהם
 • לא יינתן החזר לאחר תחילת הקמפיינים לקידום אפליקציה

1.11 תוכן שפורסם בשירותים אחרים

לא בדקנו ולא נוכל לעיין בכל החומר, לרבות תוכנת מחשב, שזמין דרך השירותים ודפי האינטרנט שאליהם מקשר AppyPie.com, והקישור הזה ל-AppyPie.com. ל-AP אין כל שליטה על אותם שירותים ודפי אינטרנט שאינם AP, ואינה אחראית לתוכן שלהם או לשימוש בהם. על ידי קישור לאתר או דף אינטרנט שאינם של AP, AP אינה מייצגת או מרמזת שהיא תומכת באתר או בדף אינטרנט כאלה. אתה אחראי לנקוט באמצעי זהירות לפי הצורך כדי להגן על עצמך ועל מערכות המחשב שלך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ותוכן מזיק או הרסני אחר. AP מסירה כל אחריות לכל נזק שנגרם מהשימוש שלך באתרים ובדפי אינטרנט שאינם של AP.

1.12 הפרת זכויות יוצרים ומדיניות DMCA

מכיוון ש-AP מבקשת מאחרים לכבד את זכויות הקניין הרוחני שלה, היא מכבדת גם את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שחומר שנמצא או מקושר אליו על ידי AppyPie.com או כל רשת חברתית או אפליקציה סלולרית של AP מפר את זכויות היוצרים שלך, אתה מוזמן להודיע ל-AP בהתאם למדיניות Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) של AP. AP תגיב לכל ההודעות הללו, לרבות כנדרש או מתאים על ידי הסרת החומר המפר או השבתת כל הקישורים לחומר המפר. במקרה של מבקר שעשוי להפר או להפר שוב ושוב את זכויות היוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של AP או אחרים, AP רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק או למנוע גישה ושימוש בשירות למבקר כזה. במקרה של סיום כאמור, לא תהיה ל-AP מחויבות לספק החזר של כל הסכומים ששולמו בעבר ל-AP. קניין רוחני. הסכם זה אינו מעביר מ-AP אליך כל AP או קניין רוחני של צד שלישי, וכל הזכויות, הבעלות והעניין בקניין זה ובנוסף יישארו (כמו בין הצדדים) אך ורק עם AP, AppyPie.com, הלוגו של AppyPie.com , וכל שאר הסימנים המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה והלוגו המשמשים בקשר עם AppyPie.com, או השירות הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של מעניקי הרישיונות של AP. סימנים מסחריים אחרים, סימני שירות, גרפיקה וסמלי לוגו המשמשים בקשר לשירות עשויים להיות סימנים מסחריים של צדדים שלישיים אחרים. השימוש שלך בשירות אינו מעניק לך שום זכות או רישיון לשכפל או להשתמש בכל דרך אחרת בסימני AP או של צד שלישי.

על אף כל הכלול בהסכם זה, AP תהיה הבעלים הבלעדי והבלעדי של כל הקניין הרוחני שפותח על ידך או על ידך כל מפתח מטעמך במהלך פרויקט, שייחשב כמוקצה לך כל עוד אתה ממלא את כל המסחר התחייבויות אחרות כלפי AP. במקרה שתבחר לא למלא את כל ההתחייבויות המסחריות או להפר כל תנאי ותנאי של הסכם זה, כל שימוש בתוכנה או בפרויקט או כל פרסום של התוכנה או האפליקציה בחנויות האפליקציות הציבוריות או כל שימוש בתוכנה או ב- פרויקט/אפליקציה על ידך ייחשב כשימוש בלתי מורשה ויהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני של AP.

1.13 שינויים

AP שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או להחליף כל חלק מהסכם זה. באחריותך לבדוק הסכם זה מעת לעת לאיתור שינויים. המשך השימוש שלך בשירות או הגישה אליו לאחר פרסום כל שינוי בהסכם זה מהווה הסכמה לשינויים אלה. AP עשויה גם, בעתיד, להציע שירותים ו/או תכונות חדשים באמצעות השירות (כולל שחרור של כלים ומשאבים חדשים ושינויים וכן הפסקת תכונות שפורסמו). תכונות ו/או שירותים חדשים כאלה יהיו כפופים לתנאים ולהגבלות של הסכם זה.

1.14 סיום

AP רשאית להפסיק את הגישה שלך לכל או לחלק מהשירות בכל עת, עם או בלי סיבה, עם או בלי הודעה, בתוקף באופן מיידי. אם ברצונך לסיים הסכם זה או את חשבון AppyPie.com שלך (אם יש לך כזה), אתה יכול פשוט להפסיק את השימוש בשירות. AP יכולה להפסיק את השירות באופן מיידי כחלק מהשבתה כללית של השירות שלנו. כל הוראות הסכם זה אשר מטבען ישרדו את סיום הסיום, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, הסתייגות מאחריות, שיפוי ומגבלות אחריות.

1.15 חיובים חוזרים

אם נקבל חיוב חוזר או מחלוקת על תשלום (כלומר מחלוקת PayPal) מחברת כרטיסי אשראי או בנק, השירות ו/או הפרויקט שלך יושעו ללא הודעה מוקדמת. עמלת חיוב החזר בסך 100$ (הונפקה כדי לשחזר עמלות שהועברו אלינו על ידי חברת האשראי), בתוספת יתרות חובות שנצברו כתוצאה מהחזר/החזרים, יש לשלם במלואן לפני שחזור השירות, מסירת הקבצים או כל עבודה נוספת נעשה. במקום להנפיק חיוב חוזר, אנא צור איתנו קשר כדי לטפל בכל בעיות חיוב. בקשת החזר כספי או פתיחת מחלוקת ב-PayPal לחיוב תקף מאתנו היא הונאה, ולעולם אינה מהווה אמצעי הולם או חוקי לקבלת החזר. במקרה שאתה מערער על חיוב תקף, אינך זכאי להחזר כלשהו, ללא קשר אם אתה זכאי להחזר אחרת.

1.16 ויתור על אחריות

השירות ניתן “כמות שהוא”. AP והספקים ומעניקי הרישיונות שלה מתנערים בזאת מכל אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. לא AP ולא הספקים ומעניקי הרישיונות שלה, לא מתחייבים שהשירות יהיה נקי משגיאות או שהגישה אליו תהיה רציפה או ללא הפרעה. אתה מבין שאתה מוריד מהשירות, או משיג בדרך אחרת תוכן או שירותים באמצעות השירות על פי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.

1.17 הגבלת אחריות

אתה מבין ומסכים במפורש ש-AP לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או דוגמה, לרבות אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים (גם אם AP קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים כאלה), הנובעים מ: (ט) השימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירות; (ii) עלות רכישת סחורות ושירותים תחליפיים הנובעים מכל טובין, נתונים, מידע או שירותים שנרכשו או הושגו או הודעות שהתקבלו או עסקאות שנעשו באמצעות השירות או ממנו; (iii) גישה בלתי מורשית לשידורים או הנתונים שלך או שינוי בהם; (iv) הצהרות או התנהגות של כל צד שלישי בשירות; (v) כל באגים המתעוררים באפליקציה; (vi) השחתה באפליקציה, התקפות פריצה, אבטחת האפליקציה או כל עניין אחר הקשור לשירות; (vii) כל דחייה של האפליקציה שלך לנייד מכל חנות או שוק של יישומים ניידים; (viii) עבור כל סכומים העולים על העמלות ששילמו על ידך ל-AP במסגרת הסכם זה במהלך תקופה של שנים עשר (12) החודשים שקדמו לעילת התביעה. ל-AP לא תהיה כל אחריות לכל כשל או עיכוב עקב עניינים שאינם בשליטתם הסבירה. האמור לעיל לא יחול במידה האסורה על פי החוק החל.

1.18 ייצוג ואחריות כלליים

אתה מייצג ומתחייב זאת (i) השימוש שלך בשירות יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של AP, להסכם זה ולכל החוקים והתקנות החלים (כולל ללא הגבלה כל חוקים או תקנות מקומיים במדינה, במדינה, בעיר או באזור ממשלתי אחר שלך , לגבי התנהגות מקוונת ותוכן מקובל, לרבות כל החוקים החלים לגבי העברת נתונים טכניים המיוצאים מארצות הברית או מהמדינה שבה אתה מתגורר) וכן (ii) השימוש שלך בשירות לא יפר או ינצל את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו.

1.19 שיפוי

אתה מסכים לשפות ולהחזיק ללא מזיק את AP, קבלניה, ומעניקי הרישיונות שלה, ואת הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והסוכנים שלהם, מכל וכל תביעה, נזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות או חובות והוצאות ( לרבות אך לא רק שכר טרחת עורך דין) הנובעים מ: (i) השימוש והגישה שלך לשירות; (ii) הפרת כל תנאי של תנאים אלה; (iii) הפרתך של כל זכות של צד שלישי, לרבות ללא הגבלה כל זכויות יוצרים, קניין רוחני או זכות פרטיות; אוֹ (iv) כל תביעה הנובעת מבאגים תכונה או תוכן של האפליקציה על ידיך או צד שלישי; אוֹ (v) כל דחייה של האפליקציה שלך לנייד מכל חנות או שוק של יישומים ניידים, מכל סיבה שהיא. חובת הגנה ושיפוי זו תשרוד תנאים אלה והשימוש שלך בשירות.

1.20 נכסי תוכן ועיצוב שנוצרו על ידי משתמשים

כל האפליקציות, הפוסטים, הקהילה, התוכנה, הרשתות החברתיות שנוצרו בפלטפורמה שלנו נחשבים לתוכן שנוצר על ידי משתמשים, AP אינה תומכת ואין לה שליטה על תוכן שנוצר על ידי משתמשים שנשלח על ידך או על ידי אחרים ואינה מקבלת כל אחריות כלשהי בקשר אליו או הנובעת ממנו. תוכן שנוצר על ידי משתמשים שנוצר דרך האתר אינו נבדק בהכרח על ידי AP לפני פרסום בכל Market Place או בפורום כלשהו ואינו משקף בהכרח את הדעות או המדיניות של AP. אם בכל עת AP תבחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפקח על ה-Marketplace, AP בכל זאת לא לוקחת על עצמה כל אחריות לתוכן שנוצר על ידי משתמשים, אין שום חובה לשנות או להסיר כל תוכן שנוצר על ידי משתמשים שאינו הולם או מדויק, וללא אחריות להתנהגות המשתמש. הגשת תוכן שנוצר על ידי משתמשים. AP אינה נותנת אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי ההתאמה, הדיוק או המהימנות של כל תוכן וחומרים אחרים בשוק. עם זאת, מנהל המערכת שומר לעצמו את הזכות למנוע ממך לשלוח תוכן שנוצר על ידי משתמשים ולערוך, להגביל או להסיר כל תוכן שנוצר על ידי משתמשים מכל סיבה שהיא בכל עת. אתה מסכים שמנהל המערכת לא יישא באחריות אם אנו מונעים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, את הגשת התוכן שנוצר על ידי המשתמש שלך, או שנערוך, מגביל או נסיר אותו. אתה גם מסכים לאפשר לכל משתמש אחר באתר זה ובכל אתר של צד שלישי שבו עשוי להיכלל תוכן שנוצר על ידי המשתמש שלך, לגשת, לצפות ולהגיב על החומר לשימוש אישי של משתמש כזה.

רישיונות Creative Commons נותנים דרך סטנדרטית למשתמשים שלנו להעניק למישהו אחר הרשאה להשתמש בנכסי הקריאייטיב שלהם. כל הנכסים היצירתיים שנוצרו על ידי חברי קהילת העיצוב שלנו נופלים תחת רישיונות Creative Commons. AP ביקשה מכל היוצרים לסמן את הנכסים הדיגיטליים שלהם עם רישיון Creative Commons CC BY . על ידי סימון הנכסים היצירתיים שלהם ברישיון Creative Commons, קהילת היוצרים שלנו מעניקה לכל קהילת ה-AP את הזכות לעשות בהם שימוש חוזר ולערוך אותם. בפשטות, היוצרים שומרים על זכויות היוצרים שלהם, ויוצרים אחרים בקהילה זוכים לעשות שימוש חוזר ביצירה בכפוף לתנאי הרישיון מבלי להפר את זכויות היוצרים של היוצר.

1.21 שירותי צד שלישי וספקי יישומים של צד שלישי

שירותי AP משתמשים במספר שירותים של צד שלישי, כולל אך לא רק Shutter Stock, PubNub, Facebook, של גוגל (YouTube, Maps, Firebase, Sheets, API.AI), Sinch, Vuforia, AWS, Azure, Pixabay API ואחרים. אתה מאשר שהרישיון לכל שירות של צד שלישי שאתה מקבל, הוא הסכם מחייב בינך לבין ספק האפליקציות. עבור אפליקציות של צד שלישי, אתה מאשר זאת (i) אתה רוכש את הרישיון לכל אפליקציה של צד שלישי מספק האפליקציה; (ii) AP אינה פועלת כסוכן עבור ספק האפליקציות במתן כל אפליקציית צד שלישי כזו אליך; ו (iii) AP אינה צד לרישיון בינך לבין ספק האפליקציה ביחס לאותה אפליקציה של צד שלישי. ספק האפליקציות של כל אפליקציית צד שלישי הוא האחראי הבלעדי לאותה אפליקציית צד שלישי, לתוכן שבה, לכל אחריות במידה שלא בוטלו מהתחייבויות אלו, ולכל תביעה שיש לך או לכל צד אחר הקשורות לכך. אפליקציית צד שלישי. במקרה של אפליקציות צד שלישי, דמי הרישיון נקבעים לפי שיקול דעתו הבלעדי של ספק האפליקציות של צד שלישי ו-AP אינה גובה את דמי הרישיון בשם ספק האפליקציות של צד שלישי, תצטרך לשלם זאת ישירות לספק האפליקציות של צד שלישי. נותן הרישיון רשאי לשנות את דמי הרישיון בכל עת.

עבור Appy Pie Chatbot: אנו מציעים אינטגרציה עם מוצרי צד שלישי אחרים עם Chatbot. כדי שתוכל להשתמש באינטגרציות, ייתכן שתידרש לקנות מנוי נפרד של המוצרים הללו מאתרי האינטרנט שלהם. זמינות האינטגרציות הללו תהיה תלויה בזמינות ה-API של אותם מוצרים. במקרה של הסרה של אינטגרציה תקבלו הודעה מתאימה.

1.22 תכונות בטא

כמה מהדורות של פלטפורמת AP מכילות תכונות בטא כמו (מונית, Food Court, Augmented Reality, Messenger, Chatbot, Design, Knowledge). אנו משחררים את תכונות הביטא האלה כדי לאסוף משוב על היישום שלהן כדי שנוכל לשפר אותן. אנו מעריכים כל משוב על תכונות הבטא הללו, מכיוון שהוא מאפשר לנו לספק לך את המוצר הטוב ביותר האפשרי. על ידי הגשת הצעה כלשהי, אתה מסכים שהחשיפה שלך היא מרצון, לא מבוקש וללא הגבלה ולא תעמיד את AP תחת כל מחויבות נאמנות או אחרת, וכי אנו חופשיים להשתמש בהצעה ללא כל פיצוי נוסף לך, ו/או לחשוף ההצעה על בסיס לא סודי או אחרת לכל אחד. כמו כן, יש לנו הסמכות ושיקול הדעת הבלעדי לקבוע את פרק הזמן לבדיקה והערכה של שירותי בטא. אנו נהיה השופטים הבלעדיים להצלחתן של בדיקות כאלה ולהחלטה, אם בכלל, להציע את שירותי הבטא כשירותים מסחריים.

הזמינות של תכונות בטא תתועד בהערות הגרסה עבור כל מהדורה ספציפית. תיעוד אחר יהיה זמין דרך סעיף התמיכה ב-AP. אנא עיין בהערות המהדורה ובתיעוד כיצד להפעיל ולהשתמש בתכונות הבטא הללו.

אנא שימו לב למגבלות הבאות לגבי תכונות בטא:

 • ייתכן שתכונות הביטא אינן שלמות; מהדורות עתידיות עשויות לכלול יותר פונקציונליות להשלמת התכונות
 • תכונות בטא עשויות להשתנות במהדורות עתידיות, בהתאם למשובים
 • למרות שאנו שואפים לתאימות לאחור, AP לא יכול להבטיח תאימות לאחור בין מהדורות חודשיות עבור תכונות בטא
 • תכונות בטא אינן מכוסות על ידי SLA כלשהו ואינן חלק מפלטפורמת המפיצים שלנו
 • אנו מעריכים משוב, כולל כרטיסים המתארים בעיות בתכונות בטא, אך כרטיסים אלה לא יטופלו בהתאם ל-SLA שלך
 • אנחנו לא יכולים להבטיח תיקונים בזמן עבור כל בעיה שאתה נתקל בתכונות בטא
 • אין להשתמש בתכונות בטא עבור יישומי ייצור
 • תכונות בטא עשויות להכיל באגים, שעלולים להוביל לשחיתות נתונים

1.23 מידע אישי של ילדים

AP אינה אוספת ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 16. אם אתה מתחת לגיל 16, נא לא לשלוח שום מידע אישי דרך אתרי האינטרנט או האפליקציות שלנו. אנו מעודדים הורים ואפוטרופוסים חוקיים לפקח על השימוש של ילדיהם באינטרנט ולסייע באכיפת מדיניות זו על ידי הוראה לילדיהם לעולם לא לספק מידע אישי דרך האתרים או האפליקציות ללא רשותם. אם יש לך סיבה להאמין שילד מתחת לגיל 16 סיפק לנו מידע אישי דרך האתרים, הבוטים או השירותים, אנא צור איתנו קשר בכתובת [email protected], ואנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי למחוק מידע זה.

1.24 זכויות בעלות על נתונים

אתה הבעלים של האפליקציה, נתוני האפליקציה (התוכן), הרשת החברתית והתוכן שלה, הקהילה והתוכן שלה, התוכנה והתוכן שלה, ושומר על זכויות היוצרים וכל זכויות אחרות שכבר יש לך באפליקציה, תוכנה, רשת חברתית או קהילה שאתה יוצר , שלח, פרסם, שדר או הצג בשירות או באמצעותו, לרבות כל זכויות קניין רוחני המתקיימות באפליקציה, בתוכנה, ברשת החברתית, בקהילה ובתוכן המשתמש שלך, ואתה אחראי להגנה על זכויות אלה. עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכויות לנעול את האפליקציה, התוכנה, הרשת החברתית או הקהילה שלך לצפייה נוספת, עריכה או עדכון, במקרה שהמינוי שלך יבוטל.

1.25 סוגיות משפטיות וסמכות שיפוט

הסכם זה, וכל מחלוקת הנובעת או קשורה אליו, יהיו כפופים לחוקי מדינת ניו דלהי, הודו ללא קשר לכללי ניגוד החוקים שלה. הצדדים מסכימים כי חוזה זה אינו חוזה למכירת טובין; לפיכך, הסכם זה לא יהיה כפוף לקודיפיקציה של סעיף 2 או 2A של הקוד המסחרי האחיד, או כל התייחסות לחוק Uniform Computer Information Transactions Act או לאמנת האומות המאוחדות בדבר מכירה בינלאומית של טובין. לבתי המשפט המחוזיים ולבתי המשפט הגבוהים בניו דלהי, הודו תהיה סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או קשורה אליו. כל צד מסכים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי משפט כאלה. אי תשלום יגרום להאצת הערך המינימלי של הסכם זה לתשלום במלואו. אתה מאשר שבמקרה של האצה כזו, ערך המינימום של הסכם זה יהיה חייב ותשלם כפיצויים מינימליים, שכן יתרה כזו תישא ביחס סביר להפסד המינימלי הסביר של AP מאי-תשלום שלך, סכום ההפסד בפועל של AP חוסר יכולת לחשב. הלקוח מסכים לשלם את כל העלויות וההוצאות, לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עבור גבייה ו/או אכיפה של כל התחייבות על פי הסכם זה, בין אם נפתחה תביעה או בוררות ובין אם לאו.

מתחבר עם AP

תמיכה: [email protected]

חיוב: [email protected]

אבטחה: [email protected]

פרטיות: [email protected]

מכירות: [email protected]

תוספת לעיבוד נתונים

(סעיפים חוזיים של GDPR ותנאי השימוש הסטנדרטיים של האיחוד האירופי)

(Rev. 29 בספטמבר 2020)

תוספת זו לעיבוד נתונים (“DPA”) מהווה חלק מהסכם המנוי הראשי או הסכם כתוב או אלקטרוני אחר בין Appy Pie (“AP”) לבין הלקוח לרכישת שירותים מקוונים (כולל רכיבי AP לא מקוונים או ניידים) מ-AP ( מזוהה כ”שירותים” או אחרת בהסכם הרלוונטי, ומוגדרים להלן כ”שירותים”) (“ההסכם”) כדי לשקף את הסכמת הצדדים ביחס לעיבוד נתונים אישיים.

בהסכמתו להסכם, הלקוח מצטרף ל-DPA זה בשמו, ובמידה הנדרשת על פי חוקים ותקנות הגנת המידע החלים, בשם ובשם השותפים המסונפים שלו, אם ובמידה AP תעבד נתונים אישיים עבורם. שותפים כאלה כשירים בתור הבקר. לכל המונחים באותיות רישיות שאינם מוגדרים כאן תהיה המשמעות המפורטת בהסכם.

במהלך אספקת השירותים ללקוח בהתאם להסכם, AP עשויה לעבד נתונים אישיים מטעם הלקוח והצדדים מסכימים לציית להוראות הבאות ביחס לכל מידע אישי, כל אחד פועל בצורה סבירה ובתום לב.

כיצד ה-DPA הזה חל

אם ישות הלקוח החותמת על DPA זה היא צד להסכם, DPA זה מהווה תוספת להסכם ומהווה חלק מההסכם. במקרה כזה, ישות AP שהיא צד להסכם היא צד ל-DPA זה.

אם ישות הלקוח החותמת על DPA זה ביצעה טופס הזמנה עם AP או עם שותפתה בהתאם להסכם, אך אינה בעצמה צד להסכם, DPA זה מהווה תוספת לטופס הזמנה זה ולטפסי הזמנת חידוש החלים, והבקשה ישות עוגה שהיא צד לטופס הזמנה כזה היא צד ל-DPA זה.

אם ישות הלקוח החותמת על DPA זה אינה צד לטופס הזמנה או להסכם, DPA זה אינו תקף ואינו מחייב מבחינה משפטית. ישות כזו צריכה לבקש מיישות הלקוח שהיא צד להסכם לבצע DPA זה.

DPA זה לא יחליף כל זכויות דומות או נוספות הקשורות לעיבוד נתוני הלקוח הכלולים בהסכם הלקוח (כולל כל תוספת קיימת לעיבוד נתונים להסכם).

1. הגדרה

“שותף” פירושו כל ישות השולטת במישרין או בעקיפין, נשלטת על ידי, או נמצאת בשליטה משותפת עם הישות הנבדקת. “שליטה”, למטרות הגדרה זו, פירושה בעלות או שליטה ישירה או עקיפה ביותר מ

50% מזכויות ההצבעה של הגוף הנושא

“הבקר” פירושו הישות, אשר קובעת את המטרות והאמצעים של עיבוד הנתונים האישיים.

“נתוני לקוח” פירושם מה שמוגדר בהסכם כ”נתוני לקוח”. או “הנתונים שלך”.

“חוקים ותקנות להגנת מידע” פירושם כל החוקים והתקנות, לרבות החוקים והתקנות של האיחוד האירופי, האזור הכלכלי האירופי והמדינות החברות בהם, החלים על עיבוד נתונים אישיים במסגרת ההסכם.

“נושא מידע” פירושו האדם שאליו מתייחסים נתונים אישיים.

“AP” פירושו ישות ה-Appy Pie שהיא צד ל-DPA זה, כמפורט בסעיף “כיצד זה חל” לעיל, Appy Pie LLP, שותפות באחריות מוגבלת שהתאגדה על פי חוק LLP, 2008 עם LLPIN AAF-5370 והעיקרית שלה. מקום העסקים ב-165, NSEZ Noida, 201305 הודו.

“קבוצת AP” פירושה AP ושותפיה העוסקים בעיבוד נתונים אישיים.

“GDPR” פירושו תקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי והמועצה מה-27 באפריל 2016 בדבר הגנת אנשים טבעיים בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים ועל תנועה חופשית של נתונים כאלה, וביטול ההוראה. 95/46/EC (תקנת הגנת מידע כללית).

“נתונים אישיים” פירושם כל מידע הקשור אליו (i) אדם טבעי מזוהה או ניתן לזיהוי ו, (ii) ישות משפטית מזוהה או ניתנת לזיהוי (כאשר מידע כזה מוגן בדומה לנתונים אישיים או מידע אישי מזהה על פי חוקים ותקנות הגנת מידע החלים), כאשר עבור כל (א) או (ii), נתונים כאלה הם נתוני לקוחות.

“עיבוד” פירושו כל פעולה או מערך פעולות המתבצעים על נתונים אישיים, בין אם באמצעים אוטומטיים ובין אם לא, כגון איסוף, הקלטה, ארגון, אחסון, התאמה או שינוי, אחזור, ייעוץ, שימוש, חשיפה באמצעות שידור, הפצה או בדרך אחרת זמינות, יישור או שילוב, חסימה, מחיקה או הרס.

“מעבד” פירושו הישות המעבדת נתונים אישיים מטעם המבקר.

“סעיפים חוזיים של תנאי שימוש סטנדרטיים” פירושם ההסכם שבוצע על ידי ובין הלקוח ל-AP ומצורף כאן בנספח 3.

“מעבד משנה” פירושו כל מעבד המועסק על ידי AP, על ידי חבר בקבוצת AP או על ידי מעבד משנה אחר.

“רשות מפקחת” פירושה רשות ציבורית עצמאית, שהוקמה על ידי מדינה חברה באיחוד האירופי בהתאם ל-GDPR.

2. עיבוד נתונים אישיים

2.1 תפקידי הצדדים. הצדדים מאשרים ומסכימים כי בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים, הלקוח הוא בעל השליטה, AP הוא מעבד וכי AP או חברי קבוצת AP יתקשרו עם מעבדי משנה בהתאם לסעיף 5 “מעבדי משנה” להלן.

2.2 עיבוד הנתונים האישיים של הלקוח. הלקוח יעבד, בשימוש שלו בשירותים, נתונים אישיים בהתאם לדרישות החוקים והתקנות להגנת מידע. למען הסר ספק, הנחיות הלקוח לעיבוד נתונים אישיים יתאימו לחוקים ולתקנות הגנת מידע. ללקוח תהיה האחריות הבלעדית לדיוק, לאיכות ולחוקיות של הנתונים האישיים ולאמצעים שבהם הלקוח רכש נתונים אישיים.

2.3 עיבוד הנתונים האישיים של AP. AP תתייחס לנתונים אישיים כמידע סודי ותעבד נתונים אישיים רק מטעם ובהתאם להנחיות הלקוח למטרות הבאות: (i) עיבוד בהתאם להסכם ולטופסי ההזמנה הרלוונטיים; (ii) עיבוד שיזמו המשתמשים בשימוש שלהם בשירותים; ו (iii) עיבוד כדי לציית להוראות סבירות אחרות שסופקו על ידי הלקוח (למשל, באמצעות דוא”ל) כאשר הוראות כאלה עולות בקנה אחד עם תנאי ההסכם.

2.4 פרטי העיבוד. הנושא של עיבוד נתונים אישיים על ידי AP הוא ביצוע השירותים בהתאם להסכם. משך העיבוד, אופי ומטרת העיבוד, סוגי הנתונים האישיים וקטגוריות של נושאי נתונים המעובדים במסגרת DPA זה מפורטים עוד בנספח 2 (פרטי העיבוד) ל-DPA זה.

3. זכויות של נושאי נתונים

3.1 בקשת נושא הנתונים. AP תודיע מיידית ללקוח אם AP תקבל, במידה מותרת על פי חוק, בקשה מנושאי מידע לממש את זכות הגישה של נשוא הנתונים, הזכות לתיקון, הגבלת עיבוד, מחיקה (“הזכות להישכח”), ניידות נתונים , להתנגד לעיבוד, או לזכותו שלא להיות כפוף לקבלת החלטות אינדיבידואליות אוטומטיות (“בקשת נושא הנתונים”). בהתחשב באופי העיבוד, AP תסייע ללקוח באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים, ככל שניתן, למילוי חובתו של הלקוח להגיב לבקשה של נשוא המידע לפי חוקים ותקנות הגנת מידע. בנוסף, ככל שללקוח, בשימוש שלו בשירותים, אין את היכולת להתייחס לבקשה של נושא הנתונים, AP תספק על פי בקשת הלקוח מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לסייע ללקוח להגיב לבקשה כזו של נושא הנתונים, ככל AP רשאית לעשות זאת על פי חוק והתגובה לבקשה כזו של נושא מידע נדרשת על פי חוקים ותקנות הגנת המידע. במידה שהדבר מותר על פי חוק, הלקוח יהיה אחראי לכל עלויות הנובעות ממתן סיוע כזה על ידי AP.

3.2 בקשת גישה של נושא נתונים (DSAR). אם ברצונך לבקש DSAR, כל שעליך לעשות הוא לשלוח לנו דוא”ל לכתובת [email protected] ואנו נגיב בהקדם. AP, במקרה של בקשת גישה של נושא הנתונים (DSAR) מנושאי הנתונים, תמסור ותשלח דוח לנושא הנתונים תוך חודש קלנדרי אחד מיום קבלת הבקשה. DSAR היא בעצם בקשה מנושאי מידע להעתק של הנתונים האישיים המעובדים על ידי הבקר והסבר על המטרה שלשמה נעשה שימוש בנתונים אישיים אלה. בדרך כלל, ה-DPO מגיב בחזרה תוך 15 יום, אולם זמן התגובה הוא לעולם לא יותר מ-30 יום. בהתאם לסעיף 15 של GDPR, לאנשים יש את הזכות לבקש את המידע הבא מ-AP:

 1. אילו נתונים אישיים מעובדים
 2. המטרות שלשמן מעובדים הנתונים האישיים
 3. למי יש את הנתונים האישיים או למי הם ייחשפו
 4. קיומה של כל קבלת החלטות אוטומטית, לרבות יצירת פרופילים. ולפחות אם זה יוצר השפעות משפטיות או משמעותיות באופן דומה, באיזה היגיון משתמשים למטרה זו.
 5. כמה זמן יישמרו הנתונים (או לפחות הקריטריונים ששימשו לקביעת זאת)

4. אנשי AP

4.1 סודיות. AP תוודא שאנשיה העוסקים בעיבוד נתונים אישיים יידעו על האופי הסודי של הנתונים האישיים, יקבלו הכשרה מתאימה לגבי תחומי האחריות שלהם וערכו הסכמי סודיות בכתב. AP תבטיח שחובות סודיות כזו תשארנה לאחר סיום ההתקשרות עם הצוות.

4.2 אמינות. AP תנקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית כדי להבטיח את המהימנות של כל צוות AP העוסק בעיבוד נתונים אישיים.

4.3 הגבלת גישה. AP תבטיח כי הגישה של AP לנתונים אישיים מוגבלת לאותם עובדים הזקוקים לגישה כזו כדי לבצע את ההסכם.

4.4 קצין הגנת מידע. חברי קבוצת AP ימנו קצין הגנת מידע כאשר החוקים והתקנות להגנת מידע מחייבים מינוי כזה. ניתן ליצור קשר עם האדם הממונה בכתובת [email protected].

5. מעבדי משנה

5.1 מינוי מעבדי משנה. הלקוח מאשר ומסכים לכך (א) השותפים העצמאיים של AP עשויים להישמר כמעבדי משנה; ו (ב) החברות המסונפות של AP ו-AP עשויות להעסיק מעבדי משנה של צד שלישי בקשר עם מתן השירותים. AP או שותף עצמאי של AP התקשרו בהסכם כתוב עם כל מעבד משנה המכיל התחייבויות הגנת נתונים לא פחות מגנות מאלו המופיעות בהסכם זה ביחס להגנה על נתוני לקוחות, במידה החלה על אופי השירותים הניתנים על ידי המשנה. -מעבד.

5.2 רשימת תת-מעבדים נוכחיים והודעה על תת-מעבדים חדשים. רשימה של מעבדי משנה החל מ-6 במאי 2020 עבור השירותים מצורפת בנספח 1. לפי בקשה, AP תעמיד לרשות הלקוח רשימה מעודכנת של מעבדי משנה עבור השירותים עם הזהות של אותם מעבדי משנה וארץ מיקומם (” רשימת מעבדי משנה מעודכנת “).

5.3 זכות התנגדות למעבדי משנה חדשים. הלקוח רשאי להתנגד לשימוש של AP במעבד משנה חדש על ידי הודעה בכתב ל-AP תוך עשרה (10) ימי עסקים לאחר קבלת רשימת מעבד משנה מעודכנת. במקרה שהלקוח יתנגד למעבד משנה חדש, כפי שהותר במשפט הקודם, AP תעשה מאמצים סבירים להעמיד לרשות הלקוח שינוי בשירותים או להמליץ על שינוי סביר מבחינה מסחרית בתצורת הלקוח או השימוש בשירותים כדי להימנע מכך. עיבוד נתונים אישיים על ידי מעבד המשנה החדש המתנגד מבלי להכביד באופן בלתי סביר על הלקוח. אם AP אינו מסוגל לאפשר שינוי כזה בתוך פרק זמן סביר, שלא יעלה על שלושים (30) יום, הלקוח רשאי לסיים את טופס ההזמנה הרלוונטי רק ביחס לאותם שירותים שלא ניתן לספק על ידי AP ללא שימוש במעבד המשנה החדש שהתנגד לו, על ידי מתן הודעה בכתב ל-AP. AP תחזיר ללקוח כל עמלה ששולמה מראש המכסה את יתרת התקופה של טפסי הזמנה כאמור לאחר תאריך הסיום לתוקף ביחס לשירותים שהופסקו כאמור, מבלי להטיל קנס על סיום כאמור על הלקוח.

5.4 הסכמי מעבד משנה. הצדדים מסכימים כי AP תספק את העותקים של הסכמי מעבד המשנה רק על פי בקשה סבירה של הלקוח.

5.5 אחריות. AP תישא באחריות למעשים ולמחדלים של מעבדי המשנה שלה באותה מידה ש-AP תהיה אחראית אם תבצע את שירותיו של כל מעבד משנה ישירות על פי תנאי ה-DPA הזה, למעט כפי שנקבע אחרת בהסכם.

6. אבטחה

6.1 בקרות להגנה על נתונים אישיים. AP תקיים אמצעי הגנה אדמיניסטרטיביים, פיזיים וטכניים המיועדים להגנה על האבטחה (כולל הגנה מפני עיבוד בלתי מורשה או בלתי חוקי ומפני הרס מקרי או בלתי חוקי, אובדן או שינוי או נזק, חשיפה לא מורשית של נתוני הלקוח או גישה אליהם), סודיות ו שלמות נתוני הלקוח, לרבות נתונים אישיים.

6.2 דוח SOC 2 סוג 1 וסוג 2 על פי בקשת הלקוח בכתב לא יותר מפעם אחת בשנה, AP תספק ללקוח עותק של דוח ארגון השירותים האחרון של AP SOC 2 סוג 1 וסוג 2 עבור השירותים. AP עשויה לדרוש מהלקוח לחתום על הסכם סודיות שמקובל באופן סביר על AP לפני ש-AP מספקת עותק של דוח כזה ללקוח.

7. ניהול והודעה על הפרת אבטחה

ל-AP יש מדיניות ניהול תקיפה של תגובה לאירועים ומדיניות תגובת פרצות נתונים קיים ומקפיד על הנהלים בכל מקרה של הפרת מידע ויודיע ללקוח ללא דיחוי לאחר שנודע לו על ההרס, האובדן, השינוי, החשיפה הבלתי מורשית של או הגישה לנתוני הלקוח, לרבות נתונים אישיים, שנשלחו בשוגג או בלתי חוקי, מאוחסן או מעובד בדרך אחרת על ידי AP או מעבדי המשנה שלה ש-AP נודע להם (אירוע נתוני לקוח ”) תוך 72 שעות מרגע אישור האירוע באמצעות דואר אלקטרוני ו/או טלפון.

ברגע ש-AP מודיע ללקוחות שלהם, זה הופך להיות אחריותם של הלקוחות להודיע למשתמשי האפליקציה שלהם או ל”נושאים בנתונים” שלהם על הפרת הנתונים בתוך 72 שעות מרגע אישור האירוע על ידי AP. אתה מסכים לשפות ולהחזיק ללא מזיק את AP, קבלניה, ומעניקי הרישיונות שלה, ואת הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והסוכנים שלהם, מכל וכל תביעה, נזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות או חובות והוצאות ( לרבות אך לא רק שכר טרחת עורך דין) הנובע מחוסר יכולתך להודיע למשתמשים או לנבדקי הנתונים שלך על הפרת הנתונים בתוך 72 שעות.

8. החזרה ומחיקה של נתוני לקוח

AP תחזיר את נתוני הלקוח ללקוח, ובמידה המותרת על פי החוק החל, תמחק את נתוני הלקוח בהתאם לנהלים ולמסגרות הזמן המפורטות בהסכם.

עבור הידע של Appy Pie: אם תועלה בקשה למחיקת חשבון מהכלי, הצוות ייצור איתך קשר לגבי זה תוך 7-10 ימים כדי לבקש אישור והבהרה לגבי הבקשה. בעקבות התקשורת, החשבון יימחק, ולא תוכל לשחזר את הנתונים.

9. שותפים מורשים

9.1 קשר חוזי. הצדדים מאשרים ומסכימים כי, על ידי ביצוע ההסכם, הלקוח מתקשר ב-DPA בשמו ובמקרה הרלוונטי, בשם ובשם השותפים שלו, ובכך מקים DPA נפרד בין AP לבין כל שותף כזה בכפוף ל- הוראות ההסכם, סעיף 9 זה וסעיף 10 להלן. כל שותף מסכים להיות מחויב להתחייבויות על פי DPA זה, ובמידה הרלוונטית, ההסכם. למען הסר ספק, שותף אינו ואינו הופך להיות צד להסכם, והוא רק צד ל-DPA. כל גישה ושימוש בשירותים על ידי שותפים חייבים לעמוד בתנאים וההגבלות של ההסכם, והלקוח יראה כל הפרה של תנאי ההסכם על ידי שותף כהפרה.

9.2 תקשורת. הלקוח שהוא הצד המתקשר להסכם יישאר אחראי לתיאום כל תקשורת עם AP במסגרת DPA זה ויהיה רשאי לבצע ולקבל כל תקשורת ביחס ל-DPA זה בשם השותפים המסונפים שלו

10. הגבלת אחריות

החבות של כל צד ושל כל השותפים שלו, ביחד במצטבר, הנובעת או קשורה ל-DPA זה, וכל ה-DPAs בין שותפים ל-AP, בין אם בחוזה, בנזיקין או לפי כל תיאוריה אחרת של אחריות, כפופה ל- סעיף “הגבלת אחריות” בהסכם, וכל התייחסות בסעיף כזה לאחריות של צד פירושה החבות המצטברת של אותו צד ושל כל השותפים שלו במסגרת ההסכם וכל ה-DPA ביחד.

למען הסר ספק, החבות הכוללת של AP ושל שותפיה לכל התביעות מהלקוח וכל השותפים הקשורים לה הנובעות מההסכם ולכל DPA תחול במצטבר על כל התביעות הן על פי ההסכם והן על כל ה-DPAs. שהוקם על פי הסכם זה, לרבות על ידי הלקוח וכל השותפים, ובפרט, לא יובן כחל בנפרד ולחוד על הלקוח ו/או על כל שותף שהוא צד חוזי לכל DPA כזה. כמו כן, למען הסר ספק, כל התייחסות ל-DPA ב-DPA זה פירושה DPA זה לרבות לוחות הזמנים שלו.

11. הוראות ספציפיות לאירופה

11.1 GDPR. החל מה-25 במאי 2018, AP תעבד נתונים אישיים בהתאם לדרישות ה-GDPR החלות ישירות על אספקת השירותים שלה על ידי AP.

11.2 הערכת השפעה על הגנת מידע. החל מה-25 במאי 2018, על פי בקשת הלקוח, AP תספק ללקוח שיתוף פעולה וסיוע סבירים הדרושים למילוי התחייבותו של הלקוח במסגרת ה-GDPR לבצע הערכת השפעה על הגנת נתונים הקשורה לשימוש של הלקוח בשירותים, ככל שהלקוח לא יעשה זאת. אחרת תהיה גישה למידע הרלוונטי, ובמידה שמידע זה זמין ל-AP. AP תספק סיוע סביר ללקוח בשיתוף הפעולה או בהתייעצות מוקדמת עם רשות הפיקוח בביצוע משימותיה הנוגעות לסעיף 9.2 זה, ככל הנדרש על פי ה-GDPR.

11.3 ביטול מגן הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה”ב. פסיקה שנעשתה לאחרונה על ידי בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי פסלה את מסגרת מגן הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה”ב, אך לא פסלה את הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים (SCCs) כמנגנון העברה חוקי של נתונים אישיים המועברים מחוץ לאיחוד האירופי, שוויץ או בריטניה.

ב-Appy Pie, יש לנו סעיפים חוזיים סטנדרטיים (SCCs) להעברת נתונים כך שכל הנתונים האישיים מוגנים. אנו מחויבים לאפשר ללקוחותינו לספק שירות לקוחות באחריות על ידי יישום ועמידה במדיניות הציות שנקבעה, הן כבקר נתונים והן כמעבד.

11.4 מנגנוני העברה להעברת נתונים. בכפוף לתנאי ה-DPA הזה, AP מעמידה לרשות את הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של תנאי השימוש המפורטים בנספח 3 ל-DPA זה בכפוף לתנאים הנוספים בסעיף 11.5 להלן. מנגנוני העברה אלה יחולו על כל העברות מקוונות של נתונים אישיים במסגרת DPA זה מהאיחוד האירופי, מהאזור הכלכלי האירופי ו/או המדינות החברות בהן, שוויץ ובריטניה למדינות שאינן מבטיחות רמה נאותה של הגנה על נתונים בתוך המשמעות של חוקים ותקנות הגנת המידע של הטריטוריות שלעיל, ככל שהעברות כאלה כפופות לחוקים ותקנות הגנת מידע אלה.

11.5 תנאים נוספים לשירותים המוצעים על ידי AP.

11.5.1 לקוחות המכוסים בסעיפים החוזים הסטנדרטיים של תנאי השימוש. הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של תנאי השימוש והתנאים הנוספים המפורטים בסעיף 11.5.1 זה חלים על (i) הישות המשפטית שהוציאה לפועל את סעיפי תנאי השימוש האחידים כייצואנית נתונים ושותפיה, וכן, (ii) כל השותפים המסונפים של הלקוח הממוקמים באזור הכלכלי האירופי, שוויץ ובריטניה, אשר חתמו על טפסי הזמנה עבור השירותים המוצעים על ידי AP. לצורך הסעיפים החוזיים האחידים של תנאי השימוש וסעיף 11.5 זה, הישויות הנ”ל ייחשבו כ”יצואניות נתונים”.

11.5.2 הוראות. DPA זה וההסכם הם ההנחיות המלאות והסופיות של הלקוח במועד החתימה על ההסכם ל-AP לעיבוד נתונים אישיים. יש להסכים בנפרד על כל הוראות נוספות או חלופיות. למטרות סעיף 5(א) בסעיפים החוזיים האחידים של תנאי השימוש, הדברים הבאים נחשבים כהוראה של הלקוח לעבד נתונים אישיים: (א) עיבוד בהתאם להסכם ולטופסי ההזמנה הרלוונטיים; (ב) עיבוד שיזמו המשתמשים בשימוש שלהם בשירותים המוצעים על ידי AP ו (ג) עיבוד כדי לציית להוראות סבירות אחרות שסופקו על ידי הלקוח (למשל, באמצעות דוא”ל) כאשר הוראות כאלה עולות בקנה אחד עם תנאי ההסכם.

11.5.3 מינוי מעבדי משנה חדשים ורשימת מעבדי משנה נוכחיים. הלקוח מאשר ומסכים לכך במפורש (א) השותפים העצמאיים של AP עשויים להישמר כמעבדי משנה; ו (ב) החברות המסונפות של AP ו-AP עשויות להעסיק מעבדי משנה של צד שלישי בקשר עם מתן השירותים המוצעים על ידי AP. AP תעמיד לרשות הלקוח את הרשימה הנוכחית של מעבדי משנה בהתאם לסעיף 5.2 ל-DPA זה

11.5.4 הודעה על מעבדי משנה חדשים וזכות התנגדות למעבדי משנה חדשים. הלקוח מאשר ומסכים במפורש ש-AP עשויה להעסיק מעבדי משנה חדשים כמתואר בסעיפים 5.2 ו-5.3 של ה-DPA.

11.5.5 עותקים של הסכמי מעבד משנה. הצדדים מסכימים כי AP תספק את העותקים של הסכמי מעבד המשנה הכוללים את כל המידע המסחרי רק לפי בקשה של הלקוח.

11.5.6 ביקורות והסמכות. הצדדים מסכימים כי הביקורות יתבצעו בהתאם למפרטים הבאים: על פי בקשת הלקוח, ובכפוף לחובות הסודיות המפורטות בהסכם, AP תעמיד לרשות הלקוח (או למבקר הצד השלישי הבלתי תלוי של הלקוח, כלומר אינו מתחרה של AP ואשר חתם על הסכם סודיות שמקובל באופן סביר על AP) מידע לגבי עמידתה של קבוצת AP בהתחייבויות המפורטות ב-DPA זה בצורה של דוח SOC 1 של AP, ולגבי מעבדי המשנה שלה וחברות הבת שלה, אישורים וביקורות של צד שלישי המפורטים בתיעוד האבטחה, הפרטיות והארכיטקטורה של appypie.com הנמצא בכתובת https://www.appypie.com/security & https://www.appypie.com/privacy-policy במידה appypie.com הופך אותם לזמינים באופן כללי ללקוחותיו. לאחר כל הודעה של AP ללקוח על חשיפה בלתי מורשית בפועל או חשד סביר של נתונים אישיים, על פי האמונה הסבירה של הלקוח כי AP מפרה את התחייבויותיה ביחס להגנה על נתונים אישיים על פי DPA זה, או אם ביקורת כזו נדרשת על ידי הלקוח רשות הפיקוח, הלקוח רשאי ליצור קשר עם AP בהתאם לסעיף “ההודעות” בהסכם כדי לבקש ביקורת במתחם AP של הנהלים הרלוונטיים להגנה על נתונים אישיים. כל בקשה כזו תתרחש לא יותר מפעם אחת בשנה, למעט במקרה של גישה ממשית או חשד סביר לגישה בלתי מורשית לנתונים אישיים. הלקוח יפצה את AP עבור כל זמן שהושקע עבור כל ביקורת באתר כאמור בתעריפי השירותים המקצועיים העדכניים אז של AP Group, אשר יועמדו לרשות הלקוח לפי בקשה. לפני תחילת כל ביקורת באתר כזו, הלקוח ו-AP יסכימו הדדית על ההיקף, העיתוי ומשך הביקורת בנוסף לשיעור ההחזר שהלקוח יהיה אחראי לו. כל שיעורי ההחזר יהיו סבירים; תוך התחשבות במשאבים שהוציאה AP. הלקוח יודיע מיידית ל-AP עם מידע לגבי כל אי התאמה שתתגלה במהלך ביקורת.

11.5.7 אישור מחיקה. הצדדים מסכימים כי AP תספק את האישור למחיקת אישי רק על פי בקשת הלקוח.

11.5.8 קונפליקט. במקרה של סתירה או חוסר עקביות בין גוף ה-DPA הזה לבין כל אחד מלוחות הזמנים שלה וסעיפים החוזים הסטנדרטיים של תנאי השימוש בנספח 3, סעיפי תנאי השימוש הסטנדרטיים יגברו.

1. צדדים ל-DPA זה

הסעיף “כיצד חל ה-DPA הזה” מפרט כיצד AP היא צד ל-DPA זה.

2. מחלוקות לא פתורות בנושא פרטיות או שימוש בנתונים

במקרה ש-AP לא הצליחה לטפל באופן משביע רצון או לפתור חשש לפרטיות או שימוש בנתונים, אנא צור איתנו קשר על ידי כתיבת דוא”ל אלינו בכתובת [email protected]. במקרה שאתה צריך הבהרה כלשהי, אתה יכול גם לעיין במדיניות הפרטיות שלנו בפירוט כאן .

3. יישוב סכסוכים מקוון (ODR) – זמין ללקוחות אירופיים בלבד

מידע בנוגע ליישוב סכסוכים מקוונים (ODR): הנציבות האירופית מציעה פלטפורמה ליישוב סכסוכים מקוונים. פלטפורמה זו מוקדשת להקל על יישוב מחוץ לבית המשפט של מחלוקות הנוגעות להתחייבויות חוזיות בהסכמי מכירה ושירות מקוונים.

ניתן למצוא את הפלטפורמה בכתובת http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

4. השפעה משפטית

DPA זה יהפוך למחייב משפטית בין הלקוח לבין AP, רק כאשר מורשי החתימה של הצדדים ביצעו הסכם זה כדין:

12. CCPA

חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה הוא חוק מדינה שמטרתו להגביר את זכויות הפרטיות והגנת הצרכן עבור תושבי קליפורניה.

Appy Pie עומד בדרישות CCPA והיא שקופה לגבי כל או כל הנתונים האישיים שנאספים מהלקוחות דרך הפלטפורמה. לקריאת מדיניות ה-CCPA של Appy Pie, אנא לחץ כאן .

אתה יכול להגיש בקשה ‘אל תמכור את הנתונים שלי’ על ידי מילוי טופס זה .

נספח 1 – פרטי עיבוד

א. רשימת הצדדים

ייצואן נתונים:

שם: הלקוח, כהגדרתו בתנאים וההגבלות של הלקוח של Appy Pie (מטעם עצמו והשותפים המורשים)

כתובת: כתובת הלקוח, פרטי התקשרות, כמפורט בהזמנה כפי שנקבע בחשבון ה-Appy Pie של הלקוח.

פעילויות הרלוונטיות לנתונים המועברים במסגרת סעיפים אלה: עיבוד נתונים אישיים בקשר עם השימוש של הלקוח בשירותי המנוי של Appy Pie במסגרת תנאי השירות של הלקוח של Appy Pie

תפקיד (בקר/מעבד): בקר

יבואן נתונים:

שם: Appy Pie LLP

כתובת: 165, NSEZ, Noida-201305, הודו.

שם איש הקשר, תפקידו ופרטי הקשר: TN Pandeya, קצין הגנת מידע, Appy Pie LLP, 165, NSEZ, Noida-201305, הודו.

פעילויות הרלוונטיות לנתונים המועברים במסגרת סעיפים אלה: עיבוד נתונים אישיים בקשר עם השימוש של הלקוח בשירותי המנוי של Appy Pie במסגרת תנאי השירות של הלקוח של Appy Pie

תפקיד (בקר/מעבד): מעבד

ב. תיאור ההעברה

קטגוריות של נושאי מידע שהנתונים האישיים שלהם מועברים

אתה רשאי לשלוח נתונים אישיים במהלך השימוש בשירות המנויים, שהיקף זה נקבע ונשלט על ידך לפי שיקול דעתך הבלעדי, ואשר עשוי לכלול, אך לא מוגבל לנתונים אישיים הקשורים לקטגוריות הבאות של נושאי נתונים:

אנשי הקשר שלך ומשתמשי קצה אחרים כולל העובדים, הקבלנים, משתפי הפעולה, הלקוחות, הלקוחות הפוטנציאליים, הספקים וקבלני המשנה שלך. נושאי נתונים עשויים לכלול גם אנשים המנסים לתקשר עם או להעביר נתונים אישיים למשתמשי הקצה שלך.

קטגוריות של נתונים אישיים שהועברו

אתה רשאי לשלוח נתונים אישיים לשירותי המנויים, שהיקףם נקבע ונשלט על ידך לפי שיקול דעתך הבלעדי, ואשר עשוי לכלול אך לא מוגבל לקטגוריות הבאות של נתונים אישיים:

 • א. פרטי התקשרות
 • ב. כל מידע אישי אחר שנשלח על ידי, נשלח או התקבל על ידיך, או משתמשי הקצה שלך, באמצעות שירות המנויים.

נתונים רגישים הועברו והחלו הגבלות או אמצעי הגנה

הצדדים אינם צופים העברת נתונים רגישים.

תדירות ההעברה

רָצִיף

אופי העיבוד

הנתונים האישיים יעובדו בהתאם להסכם (כולל DPA זה) ועשויים להיות כפופים לפעילויות העיבוד הבאות:

1. אחסון ועיבוד אחר הנחוץ כדי לספק, לתחזק ולשפר את שירותי המנוי הניתנים לך; ו/או

2. גילוי בהתאם להסכם (כולל DPA זה) ו/או כפי שמחייב החוקים החלים.

מטרת ההעברה ועיבוד נוסף

אנו נעבד נתונים אישיים לפי הצורך כדי לספק את שירותי המנוי בהתאם להסכם, כמפורט יותר בטופס ההזמנה, ובהתאם להנחיה נוספת על ידך בשימוש שלך בשירותי המנוי.

תקופה שבה הנתונים האישיים יישמרו

בכפוף לסעיף ‘מחיקה או החזרה של נתונים אישיים’ של DPA זה, אנו נעבד נתונים אישיים למשך ההסכם, אלא אם הוסכם אחרת בכתב.

ג. רשות פיקוח מוסמכת

למטרות סעיפי החוזים האחידים, רשות הפיקוח שתפעל כרשות מפקחת מוסמכת היא או (i) כאשר הלקוח נמצא במדינה חברה באיחוד האירופי, רשות הפיקוח האחראית להבטיח את תאימות הלקוח ל-GDPR; (ii) כאשר הלקוח אינו מבוסס במדינה חברה באיחוד האירופי אך נכנס לתחום החוץ-טריטוריאלי של ה-GDPR ומינה נציג, רשות הפיקוח של המדינה החברית באיחוד האירופי שבה נציג הלקוח מבוסס; אוֹ (iii) כאשר הלקוח אינו מבוסס במדינה חברה באיחוד האירופי אך נכנס לתחום החוץ-טריטוריאלי של ה-GDPR מבלי שיצטרך למנות נציג, רשות הפיקוח של המדינה החברית באיחוד האירופי שבה נושאי הנתונים נמצאים בעיקר. ביחס לנתונים אישיים הכפופים ל-GDPR של בריטניה או ל-Swiss DPA, רשות הפיקוח המוסמכת היא נציב המידע בבריטניה או הממונה על הגנת המידע והמידע הפדרלי של שוויץ (לפי העניין).

נספח 5 – סעיפים חוזיים סטנדרטיים

מודול שני: העברת בקר למעבד (C2P)

סעיף א’

סעיף 1

מטרה ותחום

(א) מטרתם של סעיפים חוזיים סטנדרטיים אלה היא להבטיח עמידה בדרישות של תקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מ-27 באפריל 2016 בדבר הגנת אנשים טבעיים בכל הנוגע לעיבוד אישי. נתונים ועל תנועה חופשית של נתונים כאלה (תקנת הגנת מידע כללית) לצורך העברת נתונים אישיים למדינה שלישית.

(ב) הצדדים:

(i) האדם הטבעי או המשפטי, הרשות הציבורית, הסוכנות או הגוף האחר (להלן “ישות/יות”) המעבירים את הנתונים האישיים, כמפורט בנספח IA (להלן כל “יצואן נתונים” ), ו

(ii) הישות/ים במדינה שלישית המקבלים את הנתונים האישיים מיצואן הנתונים, במישרין או בעקיפין באמצעות ישות אחרת, גם היא צד לסעיפים אלה, כמפורט בנספח IA (להלן כל “יבואן נתונים”).

הסכימו לסעיפים חוזיים סטנדרטיים אלה (להלן: “סעיפים”).

(ג) סעיפים אלה חלים ביחס להעברת נתונים אישיים כמפורט בנספח IB

(ד) הנספח לסעיפים אלה המכיל את הנספחים הנזכרים בהם מהווה חלק בלתי נפרד מסעיפים אלה.

סעיף 2

השפעה ובלתי משתנה של הסעיפים

(א) סעיפים אלה קובעים אמצעי הגנה מתאימים, לרבות זכויות נושא נתונים הניתנות לאכיפה ותרופות משפטיות אפקטיביות, בהתאם לסעיף 46(1) ולסעיף 46 (2)(ג) לתקנה (EU) 2016/679, וכן, ביחס לנתונים העברות מבקרים למעבדים ו/או מעבדים למעבדים, סעיפים חוזיים סטנדרטיים בהתאם לסעיף 28(7) של תקנה (EU) 2016/679, ובלבד שלא ישונו, אלא כדי לבחור את המודול/ים המתאימים או כדי להוסיף או לעדכן את המידע בנספח. אין בכך כדי למנוע מהצדדים לכלול את הסעיפים החוזיים האחידים הקבועים בסעיפים אלה בחוזה רחב יותר ו/או להוסיף סעיפים אחרים או אמצעי הגנה נוספים, ובלבד שאינם סותרים, במישרין או בעקיפין, סעיפים אלה או פוגעים בזכויות היסוד. או חירויות של נושאי מידע.

(ב) סעיפים אלה אינם פוגעים בהתחייבויות להן כפוף יצואן הנתונים מכוח תקנה (EU) 2016/679.

סעיף 3

מוטבים של צד שלישי

(א) נושאי מידע רשאים להפעיל סעיפים אלה, כמוטבים של צד שלישי, ולאכוף אותם כנגד יצואן הנתונים ו/או יבואן הנתונים, למעט החריגים הבאים:

(ט) סעיף 1, סעיף 2, סעיף 3, סעיף 6, סעיף 7;

(ב) סעיף 8 – סעיף 8.1(ב), 8.9(א), (ג), (ד) ו-(ה);

(iii) סעיף 9 – סעיף 9(א), (ג), (ד) ו (ה);

(iv) סעיף 12 – סעיף 12(א), (ד) ו-(ו);

(v) סעיף 13;

(vi) סעיף 15.1(ג), (ד) ו-(ה);

(vii) סעיף 16(ה);

(viii) סעיף 18 – סעיף 18(א) ו-(ב).

(ב) פסקה (א) אינו פוגע בזכויות של נושאי מידע לפי תקנה (EU) 2016/679.

סעיף 4

פרשנות

(א) כאשר סעיפים אלה משתמשים במונחים המוגדרים בתקנה (EU) 2016/679, למונחים אלה תהיה אותה משמעות כמו בתקנה זו.

(ב) סעיפים אלה ייקראו ויפורשו לאור הוראות תקנה (EU) 2016/679.

(ג) סעיפים אלה לא יפורשו באופן שמתנגש עם הזכויות והחובות המפורטות בתקנה (EU) 2016/679.

סעיף 5

הִיֵרַרכִיָה

במקרה של סתירה בין סעיפים אלה לבין הוראות ההסכמים הקשורים בין הצדדים, הקיימים במועד ההסכמה או החתימה של סעיפים אלה לאחר מכן, סעיפים אלה יגברו.

סעיף 6

תיאור ההעברה(ים)

פרטי ההעברה/ים, ובפרט קטגוריות הנתונים האישיים המועברים והמטרה/מטרות שלשמה הם מועברים, מפורטים בנספח IB.

סעיף 7

סעיף עגינה

(א) ישות שאינה צד לסעיפים אלה רשאית, בהסכמת הצדדים, להצטרף לסעיפים אלה בכל עת, בין כיצואן נתונים ובין כייבוא נתונים, על ידי מילוי הנספח וחתימה על נספח א.א.

(ב) לאחר שהשלים את הנספח ויחתום על נספח א’, יהפוך הישות המצטרפת לצד לסעיפים אלה ויהיה לו הזכויות והחובות של יצואן נתונים או יבואן נתונים בהתאם לייעודו בנספח א’.

(ג) לישות המצטרפת לא יהיו זכויות או חובות הנובעות על פי סעיפים אלה מהתקופה שקדמה להפיכתו לצד.

סעיף ב’ – התחייבויות הצדדים

סעיף 8

אמצעי הגנה להגנה על מידע

יצואן הנתונים מתחייב כי נקט במאמצים סבירים כדי לקבוע כי יבואן הנתונים מסוגל, באמצעות יישום אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים, לעמוד בהתחייבויותיו על פי סעיפים אלה.

8.1 הוראות

(א) יבואן הנתונים יעבד את הנתונים האישיים רק לפי הנחיות מתועדות של יצואן הנתונים. יצואן הנתונים רשאי לתת הנחיות כאלה לאורך כל תקופת החוזה.

(ב) יבואן הנתונים יודיע לאלתר ליצואן הנתונים אם אין ביכולתו למלא אחר הוראות אלה.

8.2 הגבלת מטרה

יבואן הנתונים יעבד את הנתונים האישיים רק למטרות/מטרות ההעברה הספציפיות, כמפורט בנספח IB, אלא אם כן לפי הנחיות נוספות מיצואן הנתונים.

8.3 שקיפות

על פי בקשה, יצואן הנתונים יעמיד עותק של סעיפים אלה, לרבות הנספח כפי שהושלמו על ידי הצדדים, לרשות נושא הנתונים ללא תשלום. במידה הדרושה כדי להגן על סודות עסקיים או מידע סודי אחר, לרבות האמצעים המתוארים ב-DPA ובנתונים אישיים, יצואן הנתונים רשאי לתקן חלק מהטקסט של הנספח לסעיפים אלה לפני שיתוף עותק, אך יספק סיכום משמעותי אם נושא הנתונים לא יוכל להבין את תוכנו או לממש את זכויותיו. על פי דרישה, הצדדים ימסרו לנושא הנתונים את הסיבות לעריכות, ככל שניתן מבלי לחשוף את המידע הערוך. סעיף זה אינו פוגע בהתחייבויותיו של יצואן הנתונים לפי סעיפים 13 ו-14 של תקנה (EU) 2016/679.

8.4 דיוק

אם נודע ליבואן הנתונים שהנתונים האישיים שקיבל אינם מדויקים, או התיישנו, יודיע ליצואן הנתונים ללא דיחוי מיותר. במקרה זה, יבואן הנתונים ישתף פעולה עם יצואן הנתונים כדי למחוק או לתקן את הנתונים.

8.5 משך עיבוד ומחיקה או החזרת נתונים

עיבוד יבואן הנתונים יתקיים רק למשך הזמן הנקוב בנספח IB לאחר סיום מתן שירותי העיבוד, יבואן הנתונים ימחק, לפי בחירת יצואן הנתונים, את כל הנתונים האישיים המעובדים מטעם הנתונים. ליצואן ולאשר ליצואן הנתונים שעשה זאת, או להחזיר ליצואן הנתונים את כל הנתונים האישיים שעובדו מטעמו ולמחוק עותקים קיימים. עד למחיקת הנתונים או החזרתם, ימשיך יבואן הנתונים לוודא עמידה בסעיפים אלה. במקרה של חוקים מקומיים החלים על יבואן הנתונים האוסרים החזרה או מחיקה של הנתונים האישיים, יבואן הנתונים מתחייב כי הוא ימשיך להבטיח עמידה בסעיפים אלה ויעבד אותם רק בהיקף ולכל זמן הנדרש בהתאם לאמור. החוק המקומי. זאת מבלי לפגוע בסעיף 14, בפרט את הדרישה מיבואן הנתונים לפי סעיף 14(ה) להודיע ליצואן הנתונים לאורך כל תקופת החוזה אם יש לו סיבה להאמין שהוא כפוף או הפך להיות כפוף לחוקים או נוהגים. לא עולה בקנה אחד עם הדרישות לפי סעיף 14(א).

8.6 אבטחת עיבוד

(א) יבואן הנתונים, ובמהלך שידור, גם יצואן הנתונים יישמו אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים להבטחת אבטחת הנתונים, לרבות הגנה מפני הפרת אבטחה המובילה להרס בשוגג או שלא כדין, אובדן, שינוי, חשיפה בלתי מורשית. או גישה לנתונים אלה (להלן “הפרת נתונים אישיים”). בהערכת רמת האבטחה המתאימה, הצדדים ייקחו בחשבון כראוי את המצב החדש, את עלויות היישום, את האופי, ההיקף, ההקשר ומטרות העיבוד והסיכונים הכרוכים בעיבוד עבור נושאי הנתונים. . הצדדים ישקלו במיוחד להיעזר בהצפנה או בדוי-דונימיזציה, לרבות במהלך שידור, כאשר מטרת העיבוד יכולה להתממש באופן זה. במקרה של פסאודונימיזציה, המידע הנוסף לייחוס הנתונים האישיים לנושא נתונים ספציפי יישאר, במידת האפשר, בשליטתו הבלעדית של יצואן הנתונים. בעמידה בהתחייבויותיו לפי פסקה זו, יבואן הנתונים יישם לפחות את האמצעים הטכניים והארגוניים המפורטים ב-DPA. יבואן הנתונים יבצע בדיקות שוטפות על מנת לוודא שאמצעים אלו ממשיכים לספק רמת אבטחה נאותה.

(ב) יבואן הנתונים יעניק גישה לנתונים האישיים לחברי עובדיו רק במידה הדרושה בהחלט לביצוע החוזה, ניהולו ומעקבו. היא תבטיח שאנשים המורשים לעבד את הנתונים האישיים התחייבו לחיסיון או שהם תחת חובת סודיות חוקתית מתאימה.

(ג) במקרה של הפרת נתונים אישיים הנוגעים לנתונים אישיים המעובדים על ידי יבואן הנתונים לפי סעיפים אלה, יבואן הנתונים ינקוט באמצעים מתאימים לטיפול בהפרה, לרבות אמצעים לצמצום השפעותיה השליליות. יבואן הנתונים יודיע גם ליצואן הנתונים ללא דיחוי מיותר לאחר שנודע לו על ההפרה. הודעה כזו תכיל את הפרטים של נקודת מגע שבה ניתן לקבל מידע נוסף, תיאור של אופי ההפרה (כולל, במידת האפשר, קטגוריות ומספר משוער של נושאי נתונים ורשומות נתונים אישיים הנוגעים בדבר), ההשלכות הסבירות שלה וה אמצעים שננקטו או הוצעו כדי לטפל בהפרה, לרבות, במידת הצורך, אמצעים לצמצום השפעותיה השליליות האפשריות. מקום בו, וככל שלא ניתן למסור את כל המידע בו-זמנית, ההודעה הראשונית תכיל את המידע שהיה זמין אז ומידע נוסף יסופק לאחר מכן ללא דיחוי מיותר.

(ד) יבואן הנתונים ישתף פעולה ויסייע ליצואן הנתונים כדי לאפשר ליצואן הנתונים לעמוד בהתחייבויותיו לפי תקנה (EU) 2016/679, בפרט להודיע לרשות הפיקוח המוסמכת ולנושאי הנתונים המושפעים, תוך התחשבות אופי העיבוד והמידע העומד לרשות יבואן הנתונים.

8.7 נתונים רגישים

כאשר ההעברה כוללת נתונים אישיים החושפים מוצא גזעי או אתני, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, או חברות באיגוד מקצועי, נתונים גנטיים או נתונים ביומטריים לצורך זיהוי ייחודי של אדם טבעי, נתונים הנוגעים לבריאות או חיי המין של אדם או נטייה מינית, או נתונים הנוגעים להרשעות ועבירות פליליות (להלן “נתונים רגישים”), יחיל יבואן הנתונים את ההגבלות הספציפיות ו/או אמצעי ההגנה הנוספים המתוארים בנספח IB.

8.8 העברות הלאה

יבואן הנתונים יחשוף את הנתונים האישיים לצד שלישי רק לפי הנחיות מתועדות של יצואן הנתונים. בנוסף, ניתן לחשוף את הנתונים לצד שלישי הנמצא מחוץ לאיחוד האירופי (באותה מדינה שבה יבואן הנתונים או במדינה שלישית אחרת, להלן “העברה הלאה”), אם הצד השלישי מחויב או מסכים להיות מחויב על ידי סעיפים אלה, תחת המודול המתאים, או אם:

(i) ההעברה הלאה היא למדינה הנהנית מהחלטת הלימה בהתאם לסעיף 45 לתקנה (EU) 2016/679 המכסה את ההעברה הלאה;

(ii) הצד השלישי מבטיח בדרך אחרת אמצעי הגנה מתאימות בהתאם לסעיפים 46 או 47 תקנה של (EU) 2016/679 ביחס לעיבוד הנדון;

(iii) ההעברה הלאה נחוצה לצורך ביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות בהקשר של הליכים מינהליים, רגולטוריים או שיפוטיים ספציפיים; אוֹ

(iv) ההעברה הלאה נחוצה על מנת להגן על האינטרסים החיוניים של נושא המידע או של אדם טבעי אחר.

כל העברה קדימה כפופה לעמידה על ידי יבואן הנתונים בכל אמצעי ההגנה האחרים על פי סעיפים אלה, בפרט הגבלת מטרה.

8.9 תיעוד וציות

(א) יבואן הנתונים יטפל בהקדם והולם בפניות של יצואן הנתונים הנוגעות לעיבוד לפי סעיפים אלה.

(ב) הצדדים יוכלו להוכיח עמידה בסעיפים אלה. בפרט, יבואן הנתונים ישמור תיעוד מתאים על פעולות העיבוד המתבצעות מטעם יצואן הנתונים.

(ג) יבואן הנתונים יעמיד לרשות יצואן הנתונים את כל המידע הדרוש להוכחת עמידה בהתחייבויות המפורטות בסעיפים אלה ולפי בקשת יצואן הנתונים, יאפשר ולתרום לביקורות של פעילויות העיבוד המכוסות בסעיפים אלה, ב- מרווחים סבירים או אם יש אינדיקציות לאי ציות. בהחלטה על סקירה או ביקורת, יצואן הנתונים רשאי לקחת בחשבון אישורים רלוונטיים שבידי יבואן הנתונים.

(ד) יצואן הנתונים רשאי לבחור לבצע את הביקורת בעצמו או להורות למבקר בלתי תלוי. הביקורות עשויות לכלול בדיקות בחצרים או במתקנים הפיזיים של יבואן הנתונים, ובמידת הצורך יתבצעו בהתראה סבירה.

(ה) הצדדים ימסרו את המידע האמור בפסקאות (ב) ו (ג), לרבות תוצאות כל ביקורת, העומדות לרשות הרשות המפקחת המוסמכת לפי בקשה.

סעיף 9

שימוש במעבדי משנה

(א) ליבואן הנתונים הסמכה כללית של יצואן הנתונים להתקשרות של מעבדי משנה מתוך רשימה מוסכמת. יבואן הנתונים יודיע במפורש ליצואן הנתונים בכתב על כל שינוי מתוכנן ברשימה זו באמצעות הוספה או החלפה של מעבדי משנה לפחות 30 ימי עסקים מראש, ובכך ייתן ליצואן הנתונים מספיק זמן על מנת שיוכל להתנגד לשינויים כאמור. לפני התקשרות מעבד/י המשנה. יבואן הנתונים ימסור ליצואן הנתונים את המידע הדרוש על מנת לאפשר ליצואן הנתונים לממש את זכותו להתנגד.

(ב) מעסיק יבואן הנתונים מעבד משנה לביצוע פעולות עיבוד ספציפיות (מטעם יצואן הנתונים), יעשה זאת באמצעות חוזה בכתב הקובע, במהות, את אותן חובות הגנת מידע כמו אלה המחייבים את יבואן הנתונים לפי סעיפים אלה, לרבות במונחים של זכויות מוטבים של צד שלישי עבור נושאי מידע. הצדדים מסכימים כי על ידי עמידה בסעיף זה, יבואן הנתונים מקיים את התחייבויותיו לפי סעיף 8.8. יבואן הנתונים יוודא כי מעבד המשנה עומד בהתחייבויות להן כפוף יבואן הנתונים לפי סעיפים אלה.

(ג) יבואן הנתונים ימסור, לפי דרישת יצואן הנתונים, עותק של הסכם מעבד משנה כאמור וכל תיקונים לאחר מכן ליצואן הנתונים. ככל הנדרש להגנה על סודות עסקיים או מידע סודי אחר, לרבות נתונים אישיים, יבואן הנתונים רשאי לבטל את נוסח ההסכם לפני שיתוף עותק.

(ד) יבואן הנתונים יישאר באחריות מלאה כלפי יצואן הנתונים לקיום התחייבויותיו של מעבד המשנה לפי התקשרותו עם יבואן הנתונים. יבואן הנתונים יודיע ליצואן הנתונים על כל כשל של מעבד המשנה במילוי התחייבויותיו לפי אותו חוזה.

(ה) יבואן הנתונים יסכים עם מעבד המשנה סעיף מוטב צד ג’ לפיו – במקרה שיבואן הנתונים נעלם עובדתית, חדל להתקיים בחוק או הפך לחדל פירעון – תהיה ליצואן הנתונים הזכות להפסיק חוזה מעבד המשנה ולהורות למעבד המשנה למחוק או להחזיר את הנתונים האישיים.

סעיף 10

זכויות נושא הנתונים

(א) יבואן הנתונים יודיע לאלתר ליצואן הנתונים על כל בקשה שקיבל מאיש מידע. היא לא תגיב לבקשה זו בעצמה אלא אם כן קיבלה הרשאה לכך על ידי יצואן הנתונים.

(ב) יבואן הנתונים יסייע ליצואן הנתונים במילוי התחייבויותיו להיענות לבקשות של נושאי הנתונים למימוש זכויותיהם לפי תקנה (EU) 2016/679. לעניין זה, יקבעו הצדדים את האמצעים הטכניים והארגוניים המתאימים, תוך התחשבות באופי העיבוד, שבאמצעותו יינתן הסיוע, וכן בהיקף והיקף הסיוע הנדרש.

(ג) במילוי התחייבויותיה לפי פסקאות (א) ו (ב), יבואן הנתונים ימלא אחר הוראות יצואן הנתונים.

סעיף 11

לְתַקֵן

(א) יבואן הנתונים יודיע לנושאי המידע במתכונת שקופה ונגישה בקלות, באמצעות הודעה פרטנית או באתר האינטרנט שלו, על נקודת קשר המוסמכת לטפל בתלונות. היא תטפל באופן מיידי בכל תלונה שהיא מקבלת מנושאי מידע.

(ב) במקרה של מחלוקת בין נושא המידע לאחד מהצדדים בכל הנוגע לעמידה בסעיפים אלה, אותו צד ישקיע את מיטב מאמציו כדי לפתור את הנושא בהסכמה ובמועד. הצדדים יעדכנו זה את זה לגבי מחלוקות כאמור, ובמידת הצורך ישתפו פעולה ביישובן.

(ג) מפעיל נושא המידע זכות מוטב של צד שלישי לפי סעיף 3, יקבל יבואן הנתונים את החלטת נושא הנתונים:

(א) להגיש תלונה לרשות הפיקוח במדינה החברית שבה הוא מגוריו הרגילים או במקום עבודתו, או לרשות הפיקוח המוסמכת בהתאם לסעיף 13;

(ii) להפנות את המחלוקת לבתי המשפט המוסמכים כמשמעותם של סעיף 18.

(ד) הצדדים מקבלים כי נושא הנתונים יכול להיות מיוצג על ידי גוף, ארגון או עמותה ללא מטרות רווח בתנאים המפורטים בסעיף 80(1) לתקנה (EU) 2016/679.

(ה) יבואן הנתונים יציית להחלטה המחייבת לפי החוק החל באיחוד האירופי או במדינות החברות.

(ו) יבואן הנתונים מסכים כי הבחירה שנעשה על ידי נושא המידע לא תפגע בזכויות המהותיות והדיוניות שלו לבקש תרופות בהתאם לדינים החלים.

סעיף 12

אחריות

(א) כל צד יישא באחריות כלפי הצד/ים האחרים לכל נזק שהוא גורם לצד/ים האחרים על ידי הפרה כלשהי של סעיפים אלה.

(ב) יבואן הנתונים יהיה אחראי כלפי נשוא המידע, ונושאי המידע יהיה זכאי לקבל פיצוי, בגין כל נזק מהותי או לא מהותי שייבא הנתונים או מעבד המשנה שלו גורמים לנושא המידע בהפרת האמור השלישי- זכויות מוטב צד על פי סעיפים אלה.

(ג) על אף הפסקה (ב), יצואן הנתונים יהיה אחראי כלפי נושא המידע, ונושאי המידע יהיה זכאי לקבל פיצוי, בגין כל נזק מהותי או לא מהותי שייצא הנתונים או יבואן הנתונים (או מעבד המשנה שלו) גורמים נושא הנתונים על ידי הפרת זכויות המוטבים של צד שלישי על פי סעיפים אלה. זאת מבלי לפגוע בחבותו של יצואן הנתונים, וכאשר יצואן הנתונים הוא מעבד הפועל מטעם בקר, לאחריותו של הבקר לפי תקנה (EU) 2016/679 או תקנה (EU) 2018/1725, לפי העניין.

(ד) הצדדים מסכימים שאם יצואן הנתונים יישא באחריות לפי פסקה (ג) בגין נזקים שנגרמו על ידי יבואן הנתונים (או מעבד המשנה שלו), הוא יהיה רשאי לתבוע מייבוא הנתונים את חלק הפיצויים התואם לאחריות יבואן הנתונים לנזק.

(ה) כאשר יותר מצד אחד אחראי לכל נזק שייגרם לנושא המידע כתוצאה מהפרה של סעיפים אלה, כל הצדדים האחראים יהיו אחראים ביחד ולחוד ונושאי המידע רשאי להגיש תביעה בבית המשפט נגד כל אחד מהצדדים הללו.

(ו) הצדדים מסכימים שאם צד אחד יישא באחריות לפי פסקה (ה), היא תהיה רשאית לתבוע בחזרה מהצד/ים האחרים את חלק הפיצויים התואם את אחריותו לנזק.

(ז) יבואן הנתונים אינו רשאי להפעיל התנהגות של מעבד משנה כדי להימנע מאחריותו שלו.

סעיף 13

הַשׁגָחָה

(א) רשות הפיקוח האחראית להבטחת ציות של יצואן הנתונים לתקנה (EU) 2016/679 בכל הנוגע להעברת הנתונים, כמצוין בנספח IC, תפעל כרשות מפקחת מוסמכת.

(ב) יבואן הנתונים מסכים להיכנע לסמכות השיפוט של רשות הפיקוח המוסמכת ולשתף פעולה עם כל הליך שמטרתו להבטיח עמידה בסעיפים אלה. בפרט, יבואן הנתונים מסכים להיענות לפניות, להגיש ביקורות ולעמוד באמצעים שנקטה רשות הפיקוח, לרבות אמצעי תיקון ופיצוי. היא תמסור לרשות הפיקוח אישור בכתב על כך שננקטו הפעולות הנדרשות.

סעיף III – חוקים וחובות מקומיים במקרה של גישה על ידי רשויות ציבוריות

סעיף 14

חוקים ונהלים מקומיים המשפיעים על הציות לסעיפים

(א) הצדדים מתחייבים כי אין להם סיבה להאמין שהחוקים והנהלים במדינת היעד השלישית החלים על עיבוד הנתונים האישיים על ידי יבואן הנתונים, לרבות כל דרישה לחשיפת נתונים אישיים או אמצעים המאפשרים גישה לציבור. הרשויות, למנוע מייבוא הנתונים למלא את התחייבויותיו לפי סעיפים אלה. זאת מתוך הבנה שחוקים ופרקטיקות המכבדים את מהות הזכויות והחירויות היסודיות ואינם חורגים מהנדרש והמידתי בחברה דמוקרטית כדי לשמור על אחת המטרות המפורטות בסעיף 23(1) לתקנה (האיחוד האירופי). ) 2016/679, אינם עומדים בסתירה לסעיפים אלה.

(ב) הצדדים מצהירים כי במתן האחריות בפסקה (א), הם לקחו בחשבון כראוי במיוחד את המרכיבים הבאים:

(ט) הנסיבות הספציפיות של ההעברה, לרבות אורך שרשרת העיבוד, מספר השחקנים המעורבים וערוצי השידור בהם נעשה שימוש; העברות קדימה המיועדות; סוג הנמען; מטרת העיבוד; הקטגוריות והפורמט של הנתונים האישיים המועברים; המגזר הכלכלי בו מתרחשת ההעברה; מיקום האחסון של הנתונים המועברים;

(ii) החוקים והפרקטיקות של מדינת היעד השלישית – לרבות אלה הדורשים חשיפת נתונים לרשויות ציבוריות או מתרת גישה על ידי רשויות כאלה – רלוונטיים לאור הנסיבות הספציפיות של ההעברה, וההגבלות וההגבלות הרלוונטיות;

(iii) כל אמצעי הגנה חוזיים, טכניים או ארגוניים הרלוונטיים שהופעלו כדי להשלים את אמצעי ההגנה לפי סעיפים אלה, לרבות אמצעים שיופעלו במהלך השידור ועיבוד הנתונים האישיים במדינת היעד.

(ג) יבואן הנתונים מתחייב כי בביצוע ההערכה לפי פסקה (ב), היא עשתה את מירב המאמצים לספק ליצואן הנתונים מידע רלוונטי ומסכימה כי היא תמשיך לשתף פעולה עם יצואן הנתונים בהבטחת עמידה בסעיפים אלה.

(ד) הצדדים מסכימים לתעד את ההערכה לפי פסקה (ב) ולהעמידה לרשות הרשות המפקחת המוסמכת לפי בקשה.

(ה) יבואן הנתונים מסכים להודיע ליצואן הנתונים לאלתר אם, לאחר שהסכים לסעיפים אלה ולמשך תקופת החוזה, יש לו סיבה להאמין שהוא כפוף או הפך כפוף לחוקים או נוהגים שאינם עולים בקנה אחד עם דרישות לפי פסקה (א), לרבות בעקבות שינוי בחוקי המדינה השלישית או אמצעי (כגון בקשת גילוי) המצביעים על יישום של חוקים כאמור הלכה למעשה שאינו עולה בקנה אחד עם הדרישות בפסקה (א).

(ו) לאחר הודעה לפי פסקה (ה), או אם ליצואן הנתונים יש סיבה אחרת להאמין כי יבואן הנתונים אינו יכול עוד לעמוד בהתחייבויותיו לפי סעיפים אלה, יצואן הנתונים יזהה מיידית אמצעים מתאימים (כגון טכניים או ארגוניים). אמצעים להבטחת אבטחה וסודיות) שינקטו על ידי יצואן הנתונים ו/או יבואן הנתונים כדי לטפל במצב. יצואן הנתונים ישהה את העברת הנתונים אם הוא סבור שלא ניתן להבטיח אמצעי הגנה הולמים להעברה כזו, או אם הוראה על ידי רשות הפיקוח המוסמכת לעשות כן. במקרה זה, יצואן הנתונים יהיה רשאי לסיים את החוזה, ככל שהוא נוגע לעיבוד נתונים אישיים לפי סעיפים אלה. אם החוזה כולל יותר משני צדדים, יצואן הנתונים רשאי לממש זכות זו לסיום רק לגבי הצד הרלוונטי, אלא אם כן הצדדים הסכימו אחרת. כאשר החוזה בוטל בהתאם לסעיף זה, יחולו סעיף 16(ד) ו-(ה).

סעיף 15

חובות יבואן הנתונים במקרה של גישה של רשויות ציבוריות

15.1 הודעה

(א) יבואן הנתונים מסכים להודיע ליצואן הנתונים, ובמידת האפשר, לנושא הנתונים בהקדם (במידת הצורך בעזרת יצואן הנתונים) אם:

(א) מקבל בקשה משפטית מחייבת מרשות ציבורית, לרבות רשויות שיפוטיות, לפי חוקי מדינת היעד לחשיפת נתונים אישיים שהועברו בהתאם לסעיפים אלה; הודעה כאמור תכלול מידע על הנתונים האישיים המבוקשים, הרשות המבקשת, הבסיס המשפטי לבקשה והתגובה שניתנה; אוֹ

(ii) נודע לכל גישה ישירה של רשויות ציבוריות לנתונים אישיים שהועברו בהתאם לסעיפים אלה בהתאם לחוקי מדינת היעד; הודעה כאמור תכלול את כל המידע העומד לרשות היבואן.

(ב) נאסר על יבואן הנתונים להודיע ליצואן הנתונים ו/או נושא הנתונים לפי דיני מדינת היעד, יבואן הנתונים מסכים לעשות כמיטב יכולתו להשיג ויתור על האיסור, במטרה העברת מידע רב ככל האפשר, בהקדם האפשרי. יבואן הנתונים מסכים לתעד את מיטב מאמציו על מנת שיוכל להדגים אותם לפי בקשת יצואן הנתונים.

(ג) היכן שהדבר מותר על פי חוקי מדינת היעד, יבואן הנתונים מסכים לספק ליצואן הנתונים, במרווחי זמן קבועים למשך כל תקופת החוזה, מידע רלוונטי ככל האפשר על הבקשות שהתקבלו (בפרט, מספר של בקשות, סוג הנתונים המבוקשים, הרשויות המבקשות, האם הוגשו ערעור על הבקשות והתוצאות של אתגרים כאלה וכו’).

(ד) יבואן הנתונים מסכים לשמור את המידע לפי פסקאות (א) עד (ג) למשך כל תקופת ההתקשרות ולהעמידו לרשות הפיקוח המוסמכת לפי דרישה.

(ה) סעיפים (א) עד (ג) אינם פוגעים בחובתו של יבואן הנתונים בהתאם לסעיף 14(ה) וסעיף 16 ליידע את יצואן הנתונים בהקדם אם אין ביכולתו לעמוד בסעיפים אלה.

15.2 סקירת חוקיות ומזעור נתונים

(א) יבואן הנתונים מסכים לבחון את חוקיות בקשת הגילוי, בפרט האם היא עומדת בסמכויות הנתונות לרשות הציבורית המבקשת, ולערער על הבקשה אם, לאחר הערכה מדוקדקת, יגיע למסקנה כי קיימות סיבות סבירות. לשקול כי הבקשה אינה חוקית על פי חוקי מדינת היעד, התחייבויות החלות על פי החוק הבינלאומי ועקרונות הנדיבות הבינלאומית. יבואן הנתונים יפעל באותם תנאים אחר אפשרויות ערעור. בעת ערעור על בקשה, יבקש יבואן הנתונים צעדים זמניים במטרה להשהות את תוצאות הבקשה עד להכרעת הרשות השיפוטית המוסמכת לגופו. היא לא תחשוף את הנתונים האישיים המבוקשים עד שתידרש לעשות זאת על פי כללי הפרוצדורה החלים. דרישות אלו אינן פוגעות בהתחייבויותיו של יבואן הנתונים לפי סעיף 14(ה).

(ב) יבואן הנתונים מסכים לתעד את הערכתו המשפטית וכל ערעור על הבקשה לגילוי, ובמידה המותרת על פי דיני מדינת היעד, להעמיד את התיעוד לרשות יצואן הנתונים. הוא גם יעמיד אותו לרשות הרשות המפקחת המוסמכת לפי בקשה.

(ג) יבואן הנתונים מסכים למסור את כמות המידע המינימלית המותרת בעת מענה לבקשה לגילוי, בהתבסס על פרשנות סבירה של הבקשה.

סעיף IV – הוראות סופיות

סעיף 16

אי ציות לסעיפים וסיום

(א) יבואן הנתונים יודיע לאלתר ליצואן הנתונים אם אין ביכולתו לעמוד בסעיפים אלה, מכל סיבה שהיא.

(ב) במקרה שיבואן הנתונים הפר את סעיפים אלה או אינו יכול לעמוד בסעיפים אלה, יצואן הנתונים ישהה את העברת הנתונים האישיים ליבואן הנתונים עד להבטחת הציות שוב או לסיום החוזה. זאת מבלי לפגוע בסעיף 14(ו).

(ג) יצואן הנתונים יהיה רשאי לסיים את החוזה, ככל שהוא נוגע לעיבוד נתונים אישיים לפי סעיפים אלה, כאשר:

(א) יצואן הנתונים השעה את העברת הנתונים האישיים ליבואן הנתונים בהתאם לפסקה (ב) והעמידה בסעיפים אלה לא תוחזר תוך זמן סביר ובכל מקרה תוך חודש מיום ההשעיה;

(ii) יבואן הנתונים מפר באופן מהותי או מתמשך של סעיפים אלה; אוֹ

(iii) יבואן הנתונים אינו ממלא אחר החלטה מחייבת של בית משפט או רשות פיקוח מוסמכת לגבי התחייבויותיו לפי סעיפים אלה.

במקרים אלה, היא תודיע לרשות הפיקוח המוסמכת על אי ציות כאמור. כאשר החוזה כולל יותר משני צדדים, יצואן הנתונים רשאי לממש זכות זו לסיום רק לגבי הצד הרלוונטי, אלא אם כן הצדדים הסכימו אחרת.

(ד) נתונים אישיים שהועברו לפני סיום החוזה בהתאם לפסקה (ג) לפי בחירת יצואן הנתונים יוחזר לאלתר ליצואן הנתונים או יימחק בשלמותו. כך גם לגבי כל עותקים של הנתונים. יבואן הנתונים יאשר את מחיקת הנתונים ליצואן הנתונים. עד למחיקת הנתונים או החזרתם, ימשיך יבואן הנתונים לוודא עמידה בסעיפים אלה. במקרה של חוקים מקומיים החלים על יבואן הנתונים האוסרים על החזרה או מחיקה של הנתונים האישיים המועברים, יבואן הנתונים מתחייב כי ימשיך להבטיח עמידה בסעיפים אלה ויעבד את הנתונים רק במידה וכל עוד נדרש לפי החוק המקומי הזה.

(ה) כל צד רשאי לבטל את הסכמתו להיות כפוף לסעיפים אלה כאשר (i) הנציבות האירופית מאמצת החלטה בהתאם לסעיף 45(3) לתקנה (EU) 2016/679 המכסה את העברת הנתונים האישיים שעליהם חלים סעיפים אלה; אוֹ (ii) תקנה (EU) 2016/679 הופכת לחלק מהמסגרת המשפטית של המדינה שאליה מועברים הנתונים האישיים. זאת מבלי לפגוע בהתחייבויות אחרות החלות על העיבוד הנדון במסגרת תקנה (EU) 2016/679.

סעיף 17

חוק מסדיר

סעיפים אלה יהיו כפופים לחוק של אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי, בתנאי שחוק זה מאפשר זכויות מוטבים של צד שלישי. הצדדים מסכימים שסעיפים אלה יהיו כפופים לתנאים משפטיים ותנאי שיפוט ספציפיים כפי שהוגדרו בתנאים וההגבלות של לקוחות Appy Pie או אם סעיף כזה אינו מציין מדינה חברה באיחוד האירופי, על ידי החוק של הרפובליקה של אירלנד (ללא התייחסות לעקרונות ניגודי חוק)

סעיף 18

בחירת פורום ותחום שיפוט

(א) כל מחלוקת הנובעת מסעיפים אלה תיפתר על ידי בתי המשפט של מדינה חברה באיחוד האירופי.

(ב) הצדדים מסכימים שאלו יהיו בתי המשפט של תחום השיפוט המפורט בסעיף 17.

(ג) נושא מידע רשאי גם להגיש הליכים משפטיים נגד יצואן הנתונים ו/או יבואן הנתונים בפני בתי המשפט של המדינה החברית שבה הוא מגוריו הרגיל.

(ד) הצדדים מסכימים להיכנע לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור.

תוספת של בריטניה ושווייץ לסעיפים החוזים הסטנדרטיים

(א) נספח זה מתקן את הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים במידת הצורך כדי שיפעלו עבור העברות שבוצעו על ידי יצואן הנתונים אל יבואן הנתונים, במידה שה-GDPR של בריטניה או ה-Swiss DPA (כפי שמוגדר בתוספת לעיבוד נתונים של Appy Pie) חלים על העיבוד של יצואן הנתונים בעת ביצוע העברה זו.

(ב) הסעיפים החוזיים האחידים יתוקנו בשינויים הבאים:

(i) הפניות ל”תקנה (EU) 2016/679″ יתפרשו כהפניות ל-GDPR של בריטניה או ל-Swiss DPA (לפי העניין);

(ii) הפניות למאמרים ספציפיים של “תקנה (EU) 2016/679” יוחלפו במאמר המקביל או בסעיף המקביל של GDPR של בריטניה או DPA Swiss (לפי העניין);

(iii) הפניות לתקנה (EU) 2018/1725 יוסרו;

(iv) הפניות ל”איחוד האירופי”, “איחוד” ו”מדינת חברה” יוחלפו בהפניות ל”בריטניה” או “שוויץ” (לפי העניין);

(v) לא נעשה שימוש בסעיף 13(א) ו”רשות הפיקוח המוסמכת” תהיה נציב המידע של בריטניה או הממונה על מידע הגנת מידע הפדרלי של שוויץ (לפי העניין);

(vi) הפניות ל”רשות הפיקוח המוסמכת” ו”בתי המשפט המוסמכים” יוחלפו בהפניות ל”ממונה על המידע” ול”בתי המשפט של אנגליה ווילס” או “הממונה הפדרלי להגנה על מידע בשוויץ” ו”בתי המשפט הרלוונטיים של שוויץ” (לפי העניין);

(vii) בסעיף 17, הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים יהיו כפופים לחוקי אנגליה ווילס או שווייץ (לפי העניין); ו

(viii) ככל שה-GDPR של בריטניה חל על העיבוד, סעיף 18 יוחלף ולציין: “כל מחלוקת הנובעת מסעיפים אלה תיפתר על ידי בתי המשפט של אנגליה ווילס. נושא הנתונים יכול גם להגיש הליכים משפטיים נגד יצואן הנתונים ו/או יבואן הנתונים בפני בתי המשפט של כל מדינה בבריטניה. הצדדים מסכימים להיכנע לסמכות השיפוט של בתי משפט כאלה”; ו

(ix) ככל שה-DPA השוויצרי חל על העיבוד, סעיף 18 יוחלף ולציין: “כל מחלוקת הנובעת מסעיפים אלה תיפתר על ידי בתי המשפט המוסמכים של שוויץ. הצדדים מסכימים להיכנע לסמכות השיפוט של בתי משפט כאלה”.

רשימת לוחות הזמנים המצורפים:

לוח זמנים 1: מעבדי משנה החל מ-6 במאי 2020

לוח 2: פרטי העיבוד

נספח 3: תנאי שימוש סטנדרטיים סעיפים חוזיים

לוח זמנים 4: תהליך לגישה למידע אישי שנשמר על ידי מעבדים/בקרים

לוח 5: סעיפים חוזיים סטנדרטיים – מודול שני: העברת בקר למעבד (C2P)

 

אם אתה צריך עותק חתום של SLA שלנו, אנא שלח דוא”ל לכתובת [email protected]