Τυποποιημένοι όροι χρήσης Συμβατικές ρήτρες

Όροι τελευταίας χρήσης που ενημερώθηκαν στις 22 Νοεμβρίου 2021

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλη τη χρήση της ιστοσελίδας AppyPie.com και όλου του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται στην ή μέσω της ιστοσελίδας (συλλογικά, η “Υπηρεσία”). Η Υπηρεσία ανήκει και λειτουργεί από την Appy Pie LLP, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στο Νέο Δελχί της Ινδίας σύμφωνα με τον νόμο περί ΕΠΕ του 2008, έχει LLPIN AAF-5370 και έχει την κύρια έδρα της στη διεύθυνση 165, NSEZ Noida, 201305 Ινδία (εφεξής αναφερόμενη ως “AP”, η οποία έκφραση σημαίνει και περιλαμβάνει τους κληρονόμους, τους διαδόχους και τους επιτρεπόμενους αντιπροσώπους της). Η AP χρησιμοποιεί επί του παρόντος τρίτους για την αποδοχή πληρωμών (εφεξής “τρίτοι επεξεργαστές πληρωμών”). Οι Συνδρομητές θα πραγματοποιούν όλες τις πληρωμές προς την AP χρησιμοποιώντας αυτούς τους επεξεργαστές πληρωμών τρίτων, οι οποίοι επί του παρόντος είναι η Appy Pie LLC στις ΗΠΑ και η Appy Pie Ltd στο Ηνωμένο Βασίλειο, και οι οποίοι ενδέχεται να αλλάξουν/επικαιροποιηθούν. Η AP έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία πληρωμών ή να σταματήσει να χρησιμοποιεί έναν τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία πληρωμών ανά πάσα στιγμή. Παρά την ομοιότητα του ονόματος, δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του τρίτου φορέα επεξεργασίας πληρωμών και της AP και ο τρίτος φορέας επεξεργασίας πληρωμών δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Η Υπηρεσία προσφέρεται με την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε χωρίς τροποποίηση όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και όλους τους άλλους κανόνες λειτουργίας, πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της Πολιτικής Απορρήτου της AP) και διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτόν τον Ιστότοπο από την AP (συλλογικά, “AP”).

Και

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί παραγγελία ή έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία (“στο εξής αναφέρεται ως Πελάτης”).

Η “ημερομηνία έναρξης ισχύος” της παρούσας συμφωνίας είναι η ημερομηνία που είναι η προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες (α) την αρχική πρόσβαση του Πελάτη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία μέσω οποιασδήποτε διαδικτυακής διαδικασίας παροχής, εγγραφής ή παραγγελίας ή (β) την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρώτου εντύπου παραγγελίας υπηρεσιών, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία θα διέπει την αρχική αγορά του Πελάτη κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, καθώς και κάθε μελλοντική αγορά του Πελάτη που αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία.

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών (η “Συμφωνία”) συνάπτονται από την AP και τον Πελάτη κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω, τα μέρη συμφωνούν τα εξής. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας. Εάν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θεωρούνται προσφορά από την AP, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες όρους. Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

Η μόνη εξαίρεση στο όριο ηλικίας είναι για το Appy Pie Chatbot, το οποίο απαιτεί να είστε τουλάχιστον 18 ετών.

1.1 Ο λογαριασμός σας AP και ο ιστότοπός σας

Appy Pie AppMakr

Appy Pie Το AppMakr είναι ένας online, χωρίς κώδικα κατασκευαστής εφαρμογών που επιτρέπει σε οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από τις τεχνικές του δεξιότητες, να δημιουργήσει μια εφαρμογή μόνος του. Γνωστή για την εκτεταμένη γκάμα χαρακτηριστικών της, η Appy Pie AppMakr είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά χωρίς κώδικα.

Appy Pie Κατασκευαστής ιστοσελίδων

Το Appy Pie Website Builder επιτρέπει σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ιστότοπους χωρίς να γράψουν ούτε μία γραμμή κώδικα. Ο δημιουργός ιστότοπων από την Appy Pie είναι φορτωμένος με χαρακτηριστικά και διαθέτει μοναδικές δυνατότητες εκτός σύνδεσης.

Appy Pie Connect

Το Appy Pie Connect είναι μια πλατφόρμα αυτοματοποίησης που βοηθά τις επιχειρήσεις ή τους ιδιώτες να δημιουργήσουν αυτοματοποιημένες ροές εργασίας και αυξάνει την αποδοτικότητα εξαλείφοντας την ανάγκη εκτέλεσης επαναλαμβανόμενων, χειροκίνητων εργασιών.

Appy Pie Chatbot

Το Appy Pie Chatbot επιτρέπει σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα Chatbot χωρίς καμία κωδικοποίηση και να το ενσωματώσουν σε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή. Ένα chatbot βοηθά τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ένα σημείο επαφής με τους επισκέπτες του ιστοτόπου τους. Το προϊόν ξεκίνησε στις 11 Μαρτίου 2020 και βρίσκεται σε δημόσια έκδοση beta.

Γνώση Appy Pie

Το Appy Pie Knowledge επιτρέπει σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις να δημιουργούν και να δημοσιεύουν πύλες γνώσεων χωρίς καμία κωδικοποίηση. Αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν μια έξυπνη βάση γνώσεων αυτοεξυπηρέτησης για τους πελάτες τους, μειώνοντας έτσι την ανάγκη απάντησης στις συχνές ερωτήσεις. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αυξηθεί η παραγωγικότητα της ομάδας υποστήριξης, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί σε κρίσιμα ζητήματα. Το Appy Pie Knowledge ξεκίνησε στις 27 Απριλίου 2020 και βρίσκεται επί του παρόντος σε δημόσια beta φάση.

Σχεδιασμός Appy Pie

Το Appy Pie Design είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν διαφορετικούς τύπους σχεδίων για να ικανοποιούν τις σχεδιαστικές τους ανάγκες χωρίς καμία σχεδιαστική δεξιότητα ή εκπαίδευση. Το Appy Pie Design βρίσκεται επί του παρόντος σε δημόσια φάση beta.

Μόλις αποκτήσετε λογαριασμό AP για οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα και δημιουργήσετε ένα κοινωνικό δίκτυο, μια κοινότητα, μια εφαρμογή ή ένα λογισμικό στην Υπηρεσία, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που γίνονται σε σχέση με το κοινωνικό δίκτυο, την κοινότητα, την εφαρμογή ή το λογισμικό. Δεν πρέπει να περιγράφετε ή να αποδίδετε λέξεις-κλειδιά στο κοινωνικό δίκτυο, την κοινότητα, την εφαρμογή ή το λογισμικό σας με παραπλανητικό ή παράνομο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που αποσκοπεί στην εκμετάλλευση του ονόματος ή της φήμης άλλων. Η AP μπορεί να αλλάξει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιγραφή ή λέξη-κλειδί που θεωρεί ακατάλληλη ή παράνομη ή που με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ενδέχεται να προκαλέσει ευθύνη της AP. Οφείλετε να ειδοποιείτε αμέσως την AP για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κοινωνικού σας δικτύου, της κοινότητάς σας, της εφαρμογής σας, του λογισμικού σας, του λογαριασμού σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η AP δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων.

1.2 Ευθύνη των Συντελεστών

Εάν διαχειρίζεστε ένα κοινωνικό δίκτυο, διαχειρίζεστε μια εφαρμογή, διαχειρίζεστε μια κοινότητα, διαχειρίζεστε ένα λογισμικό, αναρτάτε υλικό στην Υπηρεσία, αναρτάτε συνδέσμους στην Υπηρεσία ή με άλλο τρόπο διαθέτετε (ή επιτρέπετε σε οποιονδήποτε τρίτο να διαθέσει) υλικό μέσω της Υπηρεσίας (οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, “Περιεχόμενο”) ή άλλων υπηρεσιών, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και οποιαδήποτε βλάβη προκύπτει από το εν λόγω Περιεχόμενο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω Περιεχόμενο αποτελεί κείμενο, γραφικά, αρχείο ήχου ή βίντεο ή λογισμικό υπολογιστή. Διαθέτοντας Περιεχόμενο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • η λήψη, αντιγραφή και χρήση του Περιεχομένου δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών μυστικών, οποιουδήποτε τρίτου,
 • εάν ο εργοδότης σας έχει δικαιώματα σε πνευματική ιδιοκτησία που δημιουργείτε, είτε (1) έχετε λάβει άδεια από τον εργοδότη σας να δημοσιεύσετε ή να διαθέσετε το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιουδήποτε λογισμικού, είτε (2) έχετε εξασφαλίσει από τον εργοδότη σας παραίτηση από όλα τα δικαιώματα επί του Περιεχομένου,
 • έχετε συμμορφωθεί πλήρως με οποιεσδήποτε άδειες τρίτων που σχετίζονται με το Περιεχόμενο και έχετε κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να μεταβιβάσετε επιτυχώς στους τελικούς χρήστες οποιουσδήποτε απαιτούμενους όρους,
 • το Περιεχόμενο δεν περιέχει ούτε εγκαθιστά ιούς, σκουλήκια, κακόβουλο λογισμικό, δούρειους ίππους ή άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο,
 • το Περιεχόμενο δεν είναι ανεπιθύμητη αλληλογραφία, δεν παράγεται από μηχανήματα ή τυχαία και δεν περιέχει ανήθικο ή ανεπιθύμητο εμπορικό περιεχόμενο που αποσκοπεί στην προώθηση της επισκεψιμότητας σε ιστότοπους τρίτων ή στην ενίσχυση της κατάταξης των ιστότοπων τρίτων στις μηχανές αναζήτησης ή στην προώθηση παράνομων πράξεων (όπως το phishing) ή στην παραπλάνηση των αποδεκτών ως προς την πηγή του υλικού (όπως το spoofing),
 • το Περιεχόμενο δεν είναι πορνογραφικό, συκοφαντικό ή δυσφημιστικό, δεν περιέχει απειλές ή υποκίνηση βίας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιωτικότητας ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου,
 • το κοινωνικό δίκτυο, η κοινότητα, το λογισμικό ή η εφαρμογή σας δεν διαφημίζεται μέσω ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όπως σύνδεσμοι spam σε ομάδες ειδήσεων, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστολόγια και ιστότοπους, και παρόμοιες ανεπιθύμητες μεθόδους προώθησης,
 • το όνομα του κοινωνικού δικτύου, της κοινότητας, του λογισμικού ή της εφαρμογής σας δεν είναι τέτοιο που να παραπλανά τους αναγνώστες σας ώστε να νομίζουν ότι είστε ένα άλλο πρόσωπο ή μια άλλη εταιρεία. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL ή το όνομα του κοινωνικού σας δικτύου δεν είναι το όνομα άλλου προσώπου εκτός από εσάς ή άλλης εταιρείας εκτός από τη δική σας- και
 • έχετε κατηγοριοποιήσει ή/και περιγράψει με ακρίβεια τον τύπο, τη φύση, τις χρήσεις και τις επιπτώσεις του υλικού, στην περίπτωση Περιεχομένου που περιλαμβάνει κώδικα υπολογιστή, είτε σας ζητηθεί από το κοινωνικό δίκτυο είτε όχι.

Υποβάλλοντας Περιεχόμενο στην AP για συμπερίληψη σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή εφαρμογές που παρέχονται από την AP, παραχωρείτε στην AP μια παγκόσμια, δωρεάν και μη αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής και δημοσίευσης του Περιεχομένου αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της προβολής, διανομής και προώθησης της εφαρμογής σας για κινητά τηλέφωνα. Εάν διαγράψετε Περιεχόμενο, η AP θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να το αφαιρέσει από την Υπηρεσία, αλλά αναγνωρίζετε ότι η προσωρινή αποθήκευση ή οι αναφορές στο Περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμες. Χωρίς να περιορίζεται οποιαδήποτε από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, η AP έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση), κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της AP (1) να αρνηθεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που, κατά την εύλογη γνώμη της AP, παραβιάζει οποιαδήποτε πολιτική της AP ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές ή επιλήψιμο, ή (2) να τερματίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και τη χρήση της Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της AP. Η AP δεν θα έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσά που έχουν καταβληθεί προηγουμένως.

1.3 Χρέωση, τερματισμός, ακύρωση και επιστροφή χρημάτων για μηνιαίες και ετήσιες συνδρομές

Το AP προσφέρει μηνιαίες και ετήσιες συνδρομές, οι οποίες παρέχουν στον αρχικό αγοραστή δικαίωμα πρόσβασης στο AP για περίοδο ακριβώς 1 μήνα/1 έτος από την ημερομηνία αγοράς. Η AP προσφέρει επίσης πρόσθετα πακέτα για κάθε συνδρομή, τα οποία επιτρέπουν στον αγοραστή πρόσβαση στις πρόσθετες υπηρεσίες της AP, συμπεριλαμβανομένης της απεριόριστης επανυποβολής, του ειδικού διαχειριστή λογαριασμού, για περίοδο ενός μήνα ή ενός έτους. Ο αγοραστής συμφωνεί να καταβάλει όλα τα τέλη που ισχύουν κατά την πραγματοποίησή τους. Θα χρεωθείτε για τη συνδρομή σας εκ των προτέρων κατά τη στιγμή της αγοράς και η συνδρομή θα ανανεώνεται αυτόματα επ’ αόριστον έως ότου ακυρωθεί ρητά. Εάν ακυρώσετε τις υπηρεσίες σας, η ακύρωσή σας ισχύει από τον επόμενο κύκλο χρέωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να σας επιστρέψουμε χρήματα για πρόωρη ακύρωση της σύμβασης. Όλοι οι λογαριασμοί AP ξεκινούν με μια δωρεάν δοκιμή που θα σας επιτρέψει να αξιολογήσετε την υπηρεσία. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας θα συλλεχθούν για την έναρξη ενός δοκιμαστικού λογαριασμού. Ωστόσο, οι χρεώσεις θα εφαρμοστούν μόνο μετά την εξάντληση της δοκιμαστικής περιόδου. Παρακαλούμε εγγραφείτε για ένα μηνιαίο πρόγραμμα πληρωμών εάν δεν είστε σίγουροι για το πόσο καιρό θα χρησιμοποιείτε την υπηρεσία. Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τις χρεώσεις που πραγματοποιούνται στο λογαριασμό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως. Εάν οι χρεώσεις έγιναν κατά λάθος, θα πιστώσουμε αμέσως το αντίστοιχο ποσό στο λογαριασμό σας ή στο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας. Η AP εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής για τις επιστροφές χρεώσεων. Κάθε πελάτης που αμφισβητεί μια πληρωμή με πιστωτική κάρτα η οποία κρίνεται έγκυρη, θα μπαίνει μόνιμα στη μαύρη λίστα και θα αποκλείεται από τη χρήση της Υπηρεσίας. Είναι επίσης σκόπιμο να αναφέρουμε εδώ ότι η μη πληρωμή των τελών συνδρομής θα έχει ως αποτέλεσμα να κλειδωθεί η εφαρμογή σας για σκοπούς επεξεργασίας και προβολής. Τυχόν καθυστερημένα τέλη και έξοδα θα αποσταλούν σε εισπράξεις. Εάν οι προσπάθειές μας για είσπραξη αποτύχουν, οι απλήρωτες οφειλές θα αναφερθούν σε όλους τους διαθέσιμους οργανισμούς πιστωτικών αναφορών και ενδέχεται να οδηγήσουν σε αγωγή, λεπτομέρειες για την οποία θα βρείτε στην ενότητα 1.25. Εάν η AP τερματίσει το λογαριασμό σας λόγω παραβίασης των όρων παροχής υπηρεσιών μας, η AP δεν θα επιστρέψει κανένα μέρος των τελών της άδειας χρήσης. Δεν ισχύουν επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας από οποιοδήποτε App Store ή αγορά. Προσφέρουμε εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, επομένως, αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το αίτημά σας για επιστροφή χρημάτων θα εγκριθεί. Όλες οι επιστροφές χρημάτων από την Appy Pie θα συνοδεύονται από αφαίρεση 3% του ποσού ή της πραγματικής αμοιβής επεξεργασίας που χρεώνεται από τον επεξεργαστή πληρωμών (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο). Ωστόσο, η εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών δεν ισχύει για τους χρήστες που έχουν επιλέξει τη δωρεάν δοκιμή 7 ημερών και η ακύρωση του μηνιαίου ή ετήσιου προγράμματος μετά την περίοδο αυτή δεν θα οδηγήσει σε επιστροφή χρημάτων.

1.3.1 Η εν λόγω πολιτική στην περίπτωση της ιστοσελίδας Appy Pie.

 • Μόλις λάβει το αίτημα ακύρωσης, η AP θα ακυρώσει τον λογαριασμό με άμεση ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός σας, το GWS και το domain σας (αν το έχετε αποκτήσει με το πακέτο ιστότοπου) θα λειτουργούν μόνο μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου συνδρομής.

 • Εάν ο χρήστης έχει διεκδικήσει κάποια από τις δωρεάν προσφορές, όπως ένα δωρεάν domain ή έναν δωρεάν λογαριασμό Google Workspace με το ετήσιο πακέτο κατασκευής ιστότοπων και στη συνέχεια ακυρώσει τη συνδρομή, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου συνδρομής.

 • Εάν ο χρήστης έχει διεκδικήσει οποιαδήποτε από τις δωρεάν προσφορές, όπως ένα δωρεάν domain ή έναν δωρεάν λογαριασμό Google Workspace με το μηνιαίο πακέτο κατασκευής ιστότοπων και ακυρώσει τη συνδρομή, τότε το domain και το Google Workspace θα κλειδωθούν αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν μπορεί να μεταφέρει τον τομέα και το GWS οπουδήποτε και δεν μπορεί ούτε να το χρησιμοποιήσει. Αλλά αν ο χρήστης ανανεώσει το πρόγραμμα του ιστότοπου, τότε ο τομέας θα ενεργοποιηθεί ξανά. (καθώς ο τομέας είναι διαθέσιμος για ολόκληρο το έτος)

 • Εάν ο χρήστης έχει κάνει χρήση της 7ήμερης δοκιμής μας και ακυρώσει τη συνδρομή του πριν από τη λήξη της δοκιμής ή εάν δεν μπορούμε να τον χρεώσουμε μετά τη λήξη της 7ήμερης δοκιμής, το GWS και ο τομέας του κλειδώνονται αμέσως.

1.4 Τιμολόγηση, τερματισμός, ακύρωση και επιστροφή χρημάτων για συνδρομές διάρκειας ζωής (Διαρκής άδεια χρήσης) *

Η AP προσφέρει Lifetime Plan* (Διαρκής άδεια χρήσης), η οποία θα είναι διαρκώς ενεργή εφόσον ο πελάτης έχει καταβάλει το εφάπαξ προκαταβολικό τέλος άδειας χρήσης και συνεχίζει να καταβάλλει τα τρέχοντα ετήσια τέλη για συντήρηση και ενημερώσεις, δηλαδή (5% του εφάπαξ προκαταβολικού τέλους άδειας χρήσης). Η AP προσφέρει επίσης πρόσθετα πακέτα για κάθε συνδρομή, τα οποία επιτρέπουν στον αγοραστή πρόσβαση στις πρόσθετες υπηρεσίες της AP, συμπεριλαμβανομένης της απεριόριστης επανυποβολής, του αποκλειστικού διαχειριστή λογαριασμού, για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Οι όροι του προγράμματος διάρκειας ζωής υπόκεινται σε πρόσθετους όρους, όπως περιγράφονται στον παρόντα όρο που περιγράφεται παρακάτω. Στους κατόχους ισόβιου προγράμματος εγγυάται 5 χρόνια (60 μήνες) πρόσβασης στην AP, ωστόσο, σε περίπτωση που η AP διακόψει την υπηρεσία ή παύσει να λειτουργεί, ή σε περίπτωση εξαγοράς, αλλαγής ελέγχου, σημαντικής συγχώνευσης ή άλλης νομικής αναδιοργάνωσης της AP, η AP μπορεί να τερματίσει τη Διαρκή Άδεια Χρήσης επιστρέφοντας την τιμή αγοράς σας μείον ένα ποσό που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιμή αγοράς σας με ένα κλάσμα, ο αριθμητής του οποίου είναι ο αριθμός των πλήρων μηνών από την αγορά του ισόβιου προγράμματος και ο παρονομαστής του οποίου είναι 60. Εάν η AP τερματίσει το λογαριασμό σας λόγω παραβίασης των όρων παροχής υπηρεσιών μας, η AP δεν θα επιστρέψει κανένα μέρος των τελών της άδειας χρήσης. Η AP μπορεί να εισάγει κατά καιρούς πρόσθετες υπηρεσίες, οι οποίες μπορεί να εξαιρεθούν από ένα υπάρχον πρόγραμμα διάρκειας ζωής χωρίς πρόσθετο κόστος. Εάν ο λογαριασμός σας στο AP lifetime plan δεν έχει καμία δραστηριότητα για περίοδο 3 ετών, θα θεωρήσουμε τον λογαριασμό αυτό αδρανή και θα αφαιρέσουμε την online πρόσβαση στα δεδομένα. Στη συνέχεια, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για ένα επιπλέον έτος, οπότε και θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Ως δραστηριότητα ορίζεται η είσοδος στο λογαριασμό AP. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να διαγράψετε το ισόβιο πρόγραμμά σας ανά πάσα στιγμή, είτε μόνοι σας είτε επικοινωνώντας μαζί μας- ωστόσο, η ακύρωση ενός ισόβιου προγράμματος δεν θα οδηγήσει σε επιστροφή χρημάτων.

*Παρακαλούμε σημειώστε – Έχουμε διακόψει το πρόγραμμα διάρκειας ζωής από τον Δεκέμβριο του 2018. Ωστόσο, όλοι οι πελάτες που έχουν εγγραφεί στο Lifetime Plan μας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 θα λάβουν όλα τα οφέλη σύμφωνα με το σχέδιο.

1.5 Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Σε περίπτωση που η Appy Pie και ο πελάτης καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να εκδοθεί επιστροφή χρημάτων, αυτή θα διεκπεραιωθεί εντός 30 ημερών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ποσό που χρεώνεται από τον επεξεργαστή πληρωμών δεν επιστρέφεται. Ως εκ τούτου, όλες οι επιστροφές χρημάτων από την Appy Pie θα συνοδεύονται από αφαίρεση 3% του ποσού ή της πραγματικής αμοιβής επεξεργασίας που χρεώνεται από τον επεξεργαστή πληρωμών (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο).

Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι το Appy Pie Domains. Σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής χρημάτων του ICANN για την ακύρωση ονομάτων τομέα, μπορούμε να εκδώσουμε επιστροφή χρημάτων μόνο εάν ο χρήστης ακυρώσει έναν τομέα εντός τριών ημερών από την καταχώριση και η επιστροφή χρημάτων θα διεκπεραιωθεί εντός 3 ημερών.

Σημείωση: Εάν αναβαθμίσετε σε υψηλότερο πρόγραμμα, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, ακόμη και αν δεν έχει εξαντληθεί η περίοδος των 30 ημερών. Σας συμβουλεύουμε να είστε 100% σίγουροι για τη δέσμευσή σας στην πλατφόρμα πριν προχωρήσετε σε αναβάθμιση σε υψηλότερο πακέτο. Επίσης, η πολιτική επιστροφής χρημάτων 30 ημερών ισχύει μόνο για την πρώτη συνδρομή της εφαρμογής. Η επιστροφή χρημάτων δεν ισχύει επίσης για τους χρήστες που επέλεξαν τη δοκιμαστική συνδρομή. Επιπλέον, η ακύρωση του μηνιαίου ή του ετήσιου προγράμματος μετά τη δοκιμαστική περίοδο δεν συνεπάγεται δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

1.6 Δωρεάν δοκιμές, ακυρώσεις και επιστροφή χρημάτων σε ανανεώσεις συνδρομών

Όλοι οι λογαριασμοί AP ξεκινούν με μια δωρεάν δοκιμή που θα σας επιτρέψει να αξιολογήσετε την υπηρεσία. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας θα συλλεχθούν για την έναρξη ενός δοκιμαστικού λογαριασμού. Ωστόσο, οι χρεώσεις θα εφαρμοστούν μόνο μετά από ρητή αγορά λογαριασμού. Παρακαλούμε εγγραφείτε για ένα μηνιαίο πρόγραμμα πληρωμών εάν δεν είστε σίγουροι για το πόσο καιρό θα χρησιμοποιείτε την υπηρεσία. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να παρέχουμε παράταση της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και αφού πραγματοποιηθεί η χρέωση, δεν είμαστε σε θέση να προσφέρουμε επιστροφές χρημάτων. Εάν αποφασίσετε να γίνετε συνδρομητής, μπορείτε να αναβαθμίσετε σε ένα από τα πληρωμένα πακέτα μας ακόμη και κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου των 7 ημερών. Μόλις εγγραφείτε σε ένα από τα επί πληρωμή προγράμματά μας, η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα, κατά την ημερομηνία μηνιαίας ή ετήσιας ανανέωσης, μέχρι να την ακυρώσετε. Η ακύρωσή σας σταματά μόνο όλες τις μελλοντικές πληρωμές και δεν θα προσφερθούν επιστροφές χρημάτων για τις πληρωμές ανανέωσης που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Οι τιμές ανανέωσης ενδέχεται να αλλάξουν, αλλά θα σας ενημερώνουμε πάντα εκ των προτέρων.

Προσφέρουμε εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, και αν τύχει να ακυρώσετε τη συνδρομή σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το αίτημα επιστροφής χρημάτων θα εγκριθεί. Όλες οι επιστροφές χρημάτων από την Appy Pie θα συνοδεύονται από αφαίρεση 3% του ποσού ή της πραγματικής αμοιβής επεξεργασίας που χρεώνεται από τον επεξεργαστή πληρωμών (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο). Ωστόσο, η εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών δεν ισχύει για τους χρήστες που έχουν επιλέξει τη δωρεάν δοκιμή 7 ημερών και η ακύρωση του μηνιαίου ή ετήσιου προγράμματος μετά την περίοδο αυτή δεν θα οδηγήσει σε επιστροφή χρημάτων.

Ακυρώσεις μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή, επισκεπτόμενοι τη σελίδα πληροφοριών χρέωσης της εφαρμογής σας ή επικοινωνώντας με το [email protected]. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μετά την τιμολόγηση, δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων. Η διαθεσιμότητα και η διάρκεια της δωρεάν δοκιμής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τις πύλες πληρωμής.

1.7 Ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών για κινητά

Οι πληρωμές για έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης προσαρμοσμένων εφαρμογών γίνονται σε μας σε βήματα ως ευγένεια προς τον πελάτη. Μόλις γίνει μια πληρωμή ή κατάθεση, δεν επιστρέφεται. Εάν ένα έργο ακυρωθεί ή αναβληθεί, η AP διατηρεί όλα τα χρήματα που έχουν καταβληθεί και, κατά περίπτωση, ο πελάτης καταβάλλει αμοιβή για όλες τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί πέραν αυτών που έχουν ήδη πληρωθεί.

1.8 Σχέδιο Build it for Me

Η πληρωμή των $499 για το Build it for me Plan αντιμετωπίζεται ως έργο σχεδιασμού και ανάπτυξης προσαρμοσμένων εφαρμογών. Ως εκ τούτου, μόλις γίνει η πληρωμή των $499, δεν επιστρέφεται. Εάν ένα έργο ακυρωθεί ή αναβληθεί, η AP διατηρεί όλα τα χρήματα που έχουν καταβληθεί και, κατά περίπτωση, ο πελάτης καταβάλλει αμοιβή για όλες τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί πέραν αυτών που έχουν ήδη πληρωθεί.

1.9 Πληρωμή για πρόσθετες υπηρεσίες

Η AP προσφέρει πρόσθετες αναλώσιμες αγορές εντός της εφαρμογής, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καταχώριση ονόματος τομέα, Premium εικόνες φόντου, προώθηση εφαρμογών (Appy Jump), φιλοξενία εφαρμογών, εύρος ζώνης εφαρμογών, υποβολή, επανυποβολή, διαχειριστή λογαριασμού, λήψη εφαρμογών, μεταπωλητή, Push ειδοποιήσεις, πρόσθετους οδηγούς, συντονιστές, πρόσθετες εργασίες, sms, αλλαγή ή αφαίρεση δικαιωμάτων εφαρμογών, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μόλις γίνει μια πληρωμή ή προκαταβολή για αυτές τις υπηρεσίες, δεν επιστρέφεται. Οι αναλώσιμες αγορές εντός εφαρμογής εξαντλούνται, αλλά μπορούν να αναβαθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες και αποστέλλονται ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες όταν επιτυγχάνονται κρίσιμα όρια επιπέδου. Είναι σκόπιμο να αναφέρουμε εδώ ότι εάν οι αναλώσιμες αγορές εντός εφαρμογής εξαντληθούν πλήρως και δεν αναβαθμιστούν, τότε αυτό θα οδηγήσει στο κλείδωμα της εφαρμογής σας για σκοπούς επεξεργασίας και προβολής.

Αλλαγές άδειας εφαρμογής: κάθε φορά που επιθυμείτε να προσθέσετε/αφαιρέσετε δικαιώματα στο .apk (Android build).

1.10. Εκστρατεία προώθησης εφαρμογών

Για να συμμετάσχετε στην Εκστρατεία προώθησης εφαρμογών, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις.

 • Για να προωθήσετε μια εφαρμογή, πρέπει να είναι διαθέσιμη είτε στο Google Play Store είτε στο Apple App Store είτε και στα δύο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι χρήστες να μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή σας.
 • Πρέπει να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός Firebase και να ενσωματωθεί στην εφαρμογή σας για Android ή/και iOS.
 • Οι εφαρμογές πρέπει να υποβληθούν εκ νέου στα καταστήματα εφαρμογών (Google Play Store ή Apple App Store) για να ενεργοποιηθεί το σχέδιο προώθησης εφαρμογών.
 • Οι εφαρμογές πρέπει να είναι “ελεύθερες προς εγκατάσταση”, πράγμα που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι χρήστες δεν πρέπει να χρεώνονται μόνο για να κατεβάσουν ή να εγκαταστήσουν την εφαρμογή σας στις συσκευές τους.
 • Δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων μόλις ξεκινήσουν οι εκστρατείες προώθησης της εφαρμογής.

1.11 Περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε άλλες υπηρεσίες

Δεν έχουμε ελέγξει και δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού υπολογιστών, που διατίθεται μέσω των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει η AppyPie.com και οι οποίες παραπέμπουν στην AppyPie.com. Η AP δεν ελέγχει αυτές τις υπηρεσίες και ιστοσελίδες που δεν ανήκουν στην AP και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους ή τη χρήση τους. Με τη σύνδεση σε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα που δεν ανήκει στην AP, η AP δεν δηλώνει ούτε υπονοεί ότι υποστηρίζει τον εν λόγω ιστότοπο ή την ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων για την προστασία του εαυτού σας και των συστημάτων υπολογιστών σας από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο. Η AP αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από τη χρήση ιστοσελίδων και ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στην AP.

1.12 Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και πολιτική DMCA

Καθώς η AP ζητά από τους άλλους να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, σέβεται και η ίδια τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι υλικό που βρίσκεται στο AppyPie.com ή συνδέεται με αυτό ή με οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο ή εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας της AP παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, σας συνιστούμε να ειδοποιήσετε την AP σύμφωνα με την Πολιτική της AP για την Πράξη περί Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακής Χιλιετίας (“DMCA”). Η AP θα ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις ειδοποιήσεις, μεταξύ άλλων, όπως απαιτείται ή ενδείκνυται, με την αφαίρεση του υλικού που παραβιάζει το δικαίωμα ή την απενεργοποίηση όλων των συνδέσμων προς το υλικό που παραβιάζει το δικαίωμα. Σε περίπτωση επισκέπτη που ενδέχεται να παραβιάζει ή να παραβιάζει επανειλημμένα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της AP ή άλλων, η AP μπορεί, κατά την κρίση της, να τερματίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και τη χρήση της Υπηρεσίας στον εν λόγω επισκέπτη. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η AP δεν θα έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσά που έχουν προηγουμένως καταβληθεί στην AP. Πνευματική ιδιοκτησία. Η παρούσα Συμφωνία δεν μεταβιβάζει από την AP σε εσάς οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία της AP ή τρίτων μερών και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα σε αυτή την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην AP, το AppyPie.com, το λογότυπο AppyPie.com και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το AppyPie.com ή την Υπηρεσία είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθειμένα εμπορικά σήματα των δικαιοπαρόχων της AP. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Υπηρεσία ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων μερών. Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια αναπαραγωγής ή άλλης χρήσης οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων της AP ή τρίτων.

Με την επιφύλαξη των όσων περιέχονται στην παρούσα συμφωνία, η AP είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αναπτύσσονται από εσάς ή από οποιονδήποτε προγραμματιστή για λογαριασμό σας κατά τη διάρκεια ενός έργου, τα οποία θεωρείται ότι έχουν εκχωρηθεί σε εσάς, εφόσον εκπληρώνετε όλες τις εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις σας έναντι της AP. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην εκπληρώσετε όλες τις εμπορικές υποχρεώσεις ή παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο και προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας, οποιαδήποτε χρήση του Λογισμικού ή του έργου ή οποιαδήποτε δημοσίευση του Λογισμικού ή της εφαρμογής στα δημόσια καταστήματα εφαρμογών ή οποιαδήποτε χρήση του Λογισμικού ή του έργου/της εφαρμογής από εσάς θα θεωρηθεί ως μη εξουσιοδοτημένη χρήση και θα ισοδυναμεί με παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της AP.

1.13 Αλλαγές

Η AP διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε την παρούσα Συμφωνία περιοδικά για αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης ή της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία μετά την ανάρτηση τυχόν αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία συνιστά αποδοχή των εν λόγω αλλαγών. Η AP μπορεί επίσης, στο μέλλον, να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή/και λειτουργίες μέσω της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης νέων εργαλείων και πόρων και της τροποποίησης καθώς και του τερματισμού των λειτουργιών που έχουν κυκλοφορήσει). Τα εν λόγω νέα χαρακτηριστικά ή/και υπηρεσίες υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας.

1.14 Καταγγελία

Η AP μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς ειδοποίηση, με άμεση ισχύ. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία ή το λογαριασμό σας AppyPie.com (εάν έχετε), μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας. Η AP μπορεί να τερματίσει την Υπηρεσία αμέσως ως μέρος ενός γενικού τερματισμού της υπηρεσίας μας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που από τη φύση τους επιβιώνουν μετά την καταγγελία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων περί ιδιοκτησίας, των αποποιήσεων εγγυήσεων, των αποζημιώσεων και των περιορισμών ευθύνης.

1.15 Επιστροφές χρεώσεων

Εάν λάβουμε μια επιστροφή χρέωσης ή μια αμφισβήτηση πληρωμής (π.χ. αμφισβήτηση PayPal) από μια εταιρεία πιστωτικών καρτών ή τράπεζα, η υπηρεσία ή/και το έργο σας θα ανασταλεί χωρίς προειδοποίηση. Ένα τέλος επιστροφής χρεώσεων ύψους 100 δολαρίων (που εκδίδεται για την ανάκτηση των τελών που μας μεταβιβάστηκαν από την πιστωτική εταιρεία), καθώς και τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της επιστροφής (ή των επιστροφών) πρέπει να καταβληθούν πλήρως πριν αποκατασταθεί η υπηρεσία, παραδοθούν τα αρχεία ή γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία. Αντί να εκδώσετε μια επιστροφή χρέωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα χρέωσης. Το αίτημα επιστροφής χρεώσεων ή το άνοιγμα διαφοράς PayPal για μια έγκυρη χρέωση από εμάς είναι απάτη και δεν αποτελεί ποτέ κατάλληλο ή νόμιμο μέσο για την επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που αμφισβητήσετε μια έγκυρη χρέωση, δεν δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων, ανεξάρτητα από το αν δικαιούστε την επιστροφή χρημάτων με άλλο τρόπο.

1.16 Αποποίηση εγγυήσεων

Η Υπηρεσία παρέχεται “ως έχει”. Η AP και οι προμηθευτές και δικαιοπάροχοι της αποποιούνται με το παρόν όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ούτε η AP ούτε οι προμηθευτές και δικαιοπάροχοι της, παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση ότι η Υπηρεσία θα είναι ελεύθερη από σφάλματα ή ότι η πρόσβαση σε αυτήν θα είναι συνεχής ή αδιάλειπτη. Αντιλαμβάνεστε ότι κάνετε λήψη από την Υπηρεσία ή αποκτάτε με άλλο τρόπο περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω της Υπηρεσίας κατά τη δική σας κρίση και με δική σας ευθύνη.

1.17 Περιορισμός της ευθύνης

Ρητά κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η AP δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή παραδειγματική ζημία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων ζημιών (ακόμη και αν η AP έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), που προκύπτουν από: (i) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας, (ii) το κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών που προκύπτουν από οποιαδήποτε αγαθά, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή λαμβάνονται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που συνάπτονται μέσω ή από την υπηρεσία, (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση των μεταδόσεων ή των δεδομένων σας, (iv) δηλώσεις ή συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου μέρους στην υπηρεσία, (v) τυχόν σφάλματα που προκύπτουν στην εφαρμογή, (vi) αλλοίωση της εφαρμογής, επιθέσεις hacking, ασφάλεια της εφαρμογής ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την υπηρεσία, (vii) οποιαδήποτε απόρριψη της εφαρμογής σας για κινητά από οποιοδήποτε κατάστημα ή αγορά εφαρμογών για κινητά, (viii) για οποιαδήποτε ποσά που υπερβαίνουν τις αμοιβές που καταβάλατε στην AP βάσει της παρούσας συμφωνίας κατά τη διάρκεια της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών που προηγείται της αιτίας της αγωγής. Η AP δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση που οφείλεται σε θέματα πέραν του εύλογου ελέγχου της. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στο βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

1.18 Γενική εκπροσώπηση και εγγύηση

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς θα είναι σε αυστηρή συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου της AP, με την παρούσα Συμφωνία και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε τοπικών νόμων ή κανονισμών στη χώρα, την πολιτεία, την πόλη ή άλλη κυβερνητική περιοχή σας, σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο, και συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων νόμων σχετικά με τη μετάδοση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη χώρα στην οποία διαμένετε) και (ii) η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς δεν θα παραβιάζει ή δεν θα καταχράται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

1.19 Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την AP, τους εργολάβους της και τους δικαιοπάροχους της, καθώς και τους αντίστοιχους διευθυντές, αξιωματούχους, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους, από και έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, απωλειών, ευθυνών, εξόδων ή χρεών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν από: (i) τη χρήση και την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία, (ii) την παραβίαση οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων, (iii) την παραβίαση από εσάς οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου, ή (iv) οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από σφάλματα λειτουργίας ή περιεχόμενο της εφαρμογής είτε από εσάς είτε από τρίτους- ή (v) οποιαδήποτε απόρριψη της εφαρμογής σας για κινητά από οποιοδήποτε κατάστημα ή αγορά εφαρμογών για κινητά, για οποιονδήποτε λόγο. Αυτή η υποχρέωση υπεράσπισης και αποζημίωσης επιβιώνει των παρόντων Όρων και της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς.

1.20 Περιεχόμενο που παράγεται από τον χρήστη και σχεδιαστικά στοιχεία

Όλες οι εφαρμογές, οι αναρτήσεις, η κοινότητα, το λογισμικό, τα κοινωνικά δίκτυα που δημιουργούνται στην πλατφόρμα μας θεωρούνται Περιεχόμενο που παράγεται από τον χρήστη, η AP δεν εγκρίνει και δεν ελέγχει το Περιεχόμενο που παράγεται από τον χρήστη που υποβάλλεται από εσάς ή άλλους και δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτό ή που προκύπτει από αυτό. Το Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας δεν ελέγχεται απαραίτητα από την AP πριν από την ανάρτηση σε οποιαδήποτε Αγορά ή φόρουμ και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις ή τις πολιτικές της AP. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή η AP επιλέξει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παρακολουθεί την Αγορά, η AP δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το Περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες, καμία υποχρέωση να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε ακατάλληλο ή ανακριβές Περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες και καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά του χρήστη που υποβάλλει οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες. Η AP δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά την καταλληλότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχομένου και άλλου υλικού στην Αγορά. Παρόλα αυτά, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να σας εμποδίσει να υποβάλετε Περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες και να επεξεργαστεί, να περιορίσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή. Συμφωνείτε ότι ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν εμποδίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, την υποβολή του Περιεχομένου που παράγεται από χρήστες ή εάν το επεξεργαστούμε, περιορίσουμε ή αφαιρέσουμε. Συμφωνείτε επίσης να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη του παρόντος Ιστότοπου και οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους στον οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται το Περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες, να έχει πρόσβαση, να βλέπει και να σχολιάζει το υλικό για προσωπική χρήση από τον εν λόγω χρήστη.

Οι άδειες Creative Commons παρέχουν έναν τυποποιημένο τρόπο στους χρήστες μας να παραχωρούν σε κάποιον άλλο την άδεια χρήσης των δημιουργικών τους στοιχείων. Όλα τα δημιουργικά στοιχεία που δημιουργούνται από τα μέλη της σχεδιαστικής μας κοινότητας υπόκεινται σε άδειες Creative Commons. Το AP ζήτησε από όλους τους δημιουργούς να επισημαίνουν τα ψηφιακά τους στοιχεία με άδεια Creative Commons CC BY. Σημειώνοντας τα δημιουργικά τους στοιχεία με άδεια Creative Commons, η κοινότητα των δημιουργών μας παραχωρεί σε ολόκληρη την κοινότητα του AP το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιεί και να τα επεξεργάζεται. Με απλά λόγια, οι δημιουργοί διατηρούν τα πνευματικά τους δικαιώματα και οι άλλοι δημιουργοί της κοινότητας μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τους όρους της άδειας χωρίς να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού.

1.21 Υπηρεσίες τρίτων & πάροχοι εφαρμογών τρίτων

Οι υπηρεσίες AP χρησιμοποιούν πολλαπλές υπηρεσίες τρίτων, όπως ενδεικτικά Shutter Stock, PubNub, Facebook, Google (YouTube, Maps, Firebase, Sheets, API.AI), Sinch, Vuforia, AWS, Azure, Pixabay API και άλλες. Αναγνωρίζετε ότι η άδεια χρήσης κάθε Υπηρεσίας Τρίτου που αποκτάτε αποτελεί δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Παρόχου Εφαρμογών. Για τις εφαρμογές τρίτων, αναγνωρίζετε ότι (i) αποκτάτε την άδεια χρήσης κάθε εφαρμογής τρίτου μέρους από τον πάροχο εφαρμογών, (ii) η AP δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Παρόχου Εφαρμογών κατά την παροχή κάθε τέτοιας Εφαρμογής Τρίτου σε εσάς και (iii) η AP δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην άδεια χρήσης μεταξύ εσάς και του Παρόχου Εφαρμογών σε σχέση με την εν λόγω Εφαρμογή Τρίτου. Ο Πάροχος Εφαρμογών κάθε Εφαρμογής Τρίτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εν λόγω Εφαρμογή Τρίτου, το περιεχόμενό της, τυχόν εγγυήσεις, στο βαθμό που αυτές δεν έχουν αποποιηθεί, και τυχόν αξιώσεις που μπορεί να έχετε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος σχετικά με την εν λόγω Εφαρμογή Τρίτου. Στην περίπτωση των εφαρμογών τρίτων, το τέλος άδειας χρήσης καθορίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του παρόχου εφαρμογών τρίτων και η AP δεν εισπράττει το τέλος άδειας χρήσης για λογαριασμό του παρόχου εφαρμογών τρίτων, θα πρέπει να το πληρώσετε απευθείας στον πάροχο εφαρμογών τρίτων. Ο Χορηγός άδειας χρήσης μπορεί να αλλάξει το τέλος άδειας χρήσης ανά πάσα στιγμή.

Για το Appy Pie Chatbot: Pie Pie: Προσφέρουμε ενσωμάτωση με άλλα προϊόντα τρίτων με Chatbot. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις ενσωματώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να αγοράσετε μια ξεχωριστή συνδρομή αυτών των προϊόντων από τους αντίστοιχους ιστότοπους. Η διαθεσιμότητα αυτών των ενοποιήσεων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του API των εν λόγω προϊόντων. Σε περίπτωση αφαίρεσης μιας ενσωμάτωσης θα ενημερωθείτε δεόντως.

1.22 Χαρακτηριστικά Beta

Ορισμένες εκδόσεις της πλατφόρμας AP περιέχουν beta χαρακτηριστικά όπως (Taxi, Food Court, Augmented Reality, Messenger, Chatbot, Design, Knowledge). Δημοσιεύουμε αυτές τις beta λειτουργίες για να συλλέξουμε σχόλια σχετικά με την εφαρμογή τους, ώστε να μπορέσουμε να τις βελτιώσουμε. Εκτιμούμε κάθε σχόλιο σχετικά με αυτά τα beta χαρακτηριστικά, καθώς μας επιτρέπει να σας παρέχουμε το καλύτερο δυνατό προϊόν. Με την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης, συμφωνείτε ότι η αποκάλυψή σας είναι εθελοντική, μη ζητηθείσα και χωρίς περιορισμούς και δεν θα θέσει την AP υπό οποιαδήποτε εμπιστευτική ή άλλη υποχρέωση και ότι είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε την πρόταση χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση προς εσάς ή/και να αποκαλύψουμε την πρόταση σε μη εμπιστευτική βάση ή με άλλο τρόπο σε οποιονδήποτε. Επίσης, έχουμε την αποκλειστική εξουσία και διακριτική ευχέρεια να καθορίσουμε τη χρονική περίοδο για τη δοκιμή και την αξιολόγηση των Υπηρεσιών Beta. Εμείς θα είμαστε ο μοναδικός κριτής της επιτυχίας αυτών των δοκιμών και της απόφασης, εάν υπάρχει, να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες Beta ως εμπορικές υπηρεσίες.

Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών beta θα τεκμηριώνεται στις σημειώσεις έκδοσης για κάθε συγκεκριμένη έκδοση. Άλλα έγγραφα τεκμηρίωσης θα είναι διαθέσιμα μέσω του τμήματος υποστήριξης AP. Συμβουλευτείτε τις σημειώσεις έκδοσης και την τεκμηρίωση για τον τρόπο ενεργοποίησης και χρήσης αυτών των λειτουργιών beta.

Λάβετε υπόψη σας τους ακόλουθους περιορισμούς σχετικά με τις λειτουργίες beta:

 • Οι λειτουργίες Beta ενδέχεται να είναι ελλιπείς- οι μελλοντικές εκδόσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν περισσότερες λειτουργίες για την ολοκλήρωση των λειτουργιών.
 • Τα χαρακτηριστικά Beta ενδέχεται να αλλάξουν σε μελλοντικές εκδόσεις, ανάλογα με τα σχόλια.
 • Παρόλο που επιδιώκουμε την προς τα πίσω συμβατότητα, η AP δεν μπορεί να εγγυηθεί την προς τα πίσω συμβατότητα μεταξύ των μηνιαίων εκδόσεων για τα χαρακτηριστικά beta.
 • Τα χαρακτηριστικά Beta δεν καλύπτονται από καμία SLA και δεν αποτελούν μέρος της Πλατφόρμας Μεταπωλητών μας.
 • Εκτιμούμε την ανατροφοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εισιτηρίων που περιγράφουν προβλήματα με τις λειτουργίες beta, αλλά αυτά τα εισιτήρια δεν θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το SLA σας.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε έγκαιρες διορθώσεις για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τις λειτουργίες beta.
 • Τα χαρακτηριστικά Beta δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για εφαρμογές παραγωγής
 • Οι λειτουργίες Beta ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε καταστροφή δεδομένων.

1.23 Προσωπικές πληροφορίες για παιδιά

Η AP δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε μην υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω των Ιστοτόπων ή των Εφαρμογών μας. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά τους και να συμβάλλουν στην επιβολή της παρούσας Πολιτικής, δίνοντας οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ προσωπικές πληροφορίες μέσω των Ιστοτόπων ή των Εφαρμογών χωρίς την άδειά τους. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 16 ετών έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες σε εμάς μέσω των Ιστοτόπων, των Bots ή των Υπηρεσιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected], και θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες.

1.24 Δικαιώματα ιδιοκτησίας δεδομένων

Η Εφαρμογή, τα δεδομένα της Εφαρμογής (περιεχόμενο), το Κοινωνικό Δίκτυο και το περιεχόμενό του, η Κοινότητα και το περιεχόμενό της, το Λογισμικό και το περιεχόμενό του ανήκουν σε εσάς και διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε άλλο δικαίωμα που ήδη κατέχετε στην Εφαρμογή, το Λογισμικό, το Κοινωνικό Δίκτυο ή την Κοινότητα που δημιουργείτε, υποβάλλετε, αναρτάτε, μεταδίδετε ή εμφανίζετε στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίστανται στην εν λόγω Εφαρμογή, το Λογισμικό, το Κοινωνικό Δίκτυο, την Κοινότητα και το Περιεχόμενο χρήστη σας, και είστε υπεύθυνοι για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κλειδώσουμε την εφαρμογή, το λογισμικό, το κοινωνικό δίκτυο ή την κοινότητά σας για περαιτέρω προβολή, επεξεργασία ή ενημέρωση, σε περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής σας.

1.25 Νομικά ζητήματα & δικαιοδοσία

Η παρούσα Συμφωνία, καθώς και οποιεσδήποτε διαφορές που απορρέουν ή σχετίζονται με αυτήν, διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας του Νέου Δελχί, Ινδία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσης νόμων. Τα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα σύμβαση δεν είναι σύμβαση πώλησης αγαθών- ως εκ τούτου, η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από την κωδικοποίηση του άρθρου 2 ή 2Α του Ενιαίου Εμπορικού Κώδικα ή από τυχόν αναφορές στον Ενιαίο Νόμο για τις συναλλαγές πληροφορικής ή στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή πώληση αγαθών. Τα περιφερειακά και ανώτατα δικαστήρια που βρίσκονται στο Νέο Δελχί της Ινδίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζουν κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συναινεί με το παρόν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. Η μη πληρωμή έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της πλήρους καταβολής της ελάχιστης αξίας της παρούσας συμφωνίας. Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση τέτοιας επιτάχυνσης, η ελάχιστη αξία της παρούσας σύμβασης θα είναι απαιτητή και πληρωτέα ως ελάχιστη αποζημίωση, διότι το εν λόγω υπόλοιπο θα έχει εύλογη αναλογία με την ελάχιστη πιθανή ζημία της AP από τη μη πληρωμή σας, ενώ το ποσό της πραγματικής ζημίας της AP δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί. Ο Πελάτης συμφωνεί να καταβάλει όλα τα έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικηγορικών και δικαστικών εξόδων, για την είσπραξη ή/και την επιβολή οποιασδήποτε υποχρέωσης βάσει της παρούσας συμφωνίας, ανεξάρτητα από το αν έχει ξεκινήσει ή όχι αγωγή ή διαιτησία.

Σύνδεση με το AP

Υποστήριξη: [email protected]

Τιμολόγηση: [email protected]

Ασφάλεια: [email protected]

Απόρρητο: [email protected]

Πωλήσεις: [email protected]

ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

(ΓΚΠΔ και τυποποιημένοι όροι χρήσης της ΕΕ για τις συμβατικές ρήτρες)

(Αναθ. 29 Σεπτεμβρίου 2020)

Το παρόν Προσάρτημα Επεξεργασίας Δεδομένων (“ΠΕΔ”) αποτελεί μέρος της Κύριας Συμφωνίας Συνδρομής ή άλλης γραπτής ή ηλεκτρονικής συμφωνίας μεταξύ της Appy Pie (“AP”) και του Πελάτη για την αγορά διαδικτυακών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των συναφών στοιχείων AP εκτός σύνδεσης ή κινητής τηλεφωνίας) από την AP (που προσδιορίζονται είτε ως “Υπηρεσίες” είτε με άλλο τρόπο στην ισχύουσα συμφωνία και ορίζονται εφεξής ως “Υπηρεσίες”) (η “Συμφωνία”) για να αντικατοπτρίζει τη συμφωνία των μερών όσον αφορά την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συμφωνώντας με τη Συμφωνία, ο Πελάτης συνάπτει την παρούσα ΣΔΠ εξ ονόματός του και, στο βαθμό που απαιτείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, στο όνομα και για λογαριασμό των θυγατρικών του, εάν και στο βαθμό που η AP επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για τα οποία οι εν λόγω θυγατρικές χαρακτηρίζονται ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας. Όλοι οι όροι με κεφαλαίο που δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την έννοια που ορίζεται στη συμφωνία.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών στον Πελάτη σύμφωνα με τη Συμφωνία, η AP μπορεί να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Πελάτη και τα Μέρη συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες διατάξεις όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα, ενεργώντας εύλογα και καλόπιστα.

ΠΏΣ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΔΠ

Εάν η οντότητα του Πελάτη που υπογράφει την παρούσα ΣΔΣ είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας, η παρούσα ΣΔΣ αποτελεί προσάρτημα και μέρος της Συμφωνίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η οντότητα AP που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας ΣΔΣ.

Εάν η οντότητα του Πελάτη που υπογράφει την παρούσα ΣΔΣ έχει εκτελέσει ένα Έντυπο Παραγγελίας με την AP ή τη θυγατρική της σύμφωνα με τη Συμφωνία, αλλά δεν είναι η ίδια συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία, η παρούσα ΣΔΣ αποτελεί προσάρτημα στο εν λόγω Έντυπο Παραγγελίας και στα ισχύοντα ανανεωτικά Έντυπα Παραγγελίας και η οντότητα Appy Pie που είναι συμβαλλόμενο μέρος στο εν λόγω Έντυπο Παραγγελίας είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα ΣΔΣ.

Εάν η οντότητα του Πελάτη που υπογράφει την παρούσα ΣΔΣ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος ούτε στο Έντυπο Παραγγελίας ούτε στη Συμφωνία, η παρούσα ΣΔΣ δεν είναι έγκυρη και δεν είναι νομικά δεσμευτική. Η εν λόγω οντότητα θα πρέπει να ζητήσει από την οντότητα του Πελάτη που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας να υπογράψει την παρούσα ΣΔΣ.

Η παρούσα ΣΔΠ δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε συγκρίσιμα ή πρόσθετα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του πελάτη που περιέχονται στη συμφωνία του πελάτη (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπάρχοντος προσαρτήματος επεξεργασίας δεδομένων στη συμφωνία).

1. ΟΡΙΣΜΟΣ

“Συνδεδεμένη επιχείρηση” σημαίνει κάθε οντότητα που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με την υποκείμενη οντότητα. “Έλεγχος”, για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, σημαίνει άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία ή έλεγχο περισσότερων από

50% των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξέταση οντότητας

“Υπεύθυνος επεξεργασίας”: η οντότητα που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

“Δεδομένα Πελάτη” σημαίνει αυτό που ορίζεται στη Συμφωνία ως “Δεδομένα Πελάτη” ή “Τα Δεδομένα σας”.

“Νόμοι και κανονισμοί προστασίας δεδομένων”: όλοι οι νόμοι και κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των κρατών μελών τους, που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της συμφωνίας.

“Υποκείμενο των δεδομένων” είναι το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

“AP” σημαίνει την οντότητα Appy Pie που είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα ΣΔΣ, όπως ορίζεται στην ενότητα “ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΔΣ” ανωτέρω, την Appy Pie LLP, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον νόμο περί ΕΠΕ του 2008, με ΑΦΜ AAF-5370 και με έδρα 165, NSEZ Noida, 201305 India .

“Όμιλος AP”: η AP και οι θυγατρικές της που συμμετέχουν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

“ΓΚΠΔ” σημαίνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

“Προσωπικά δεδομένα”: κάθε πληροφορία που αφορά (i) ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και, (ii) μια ταυτοποιημένη ή αναγνωρίσιμη νομική οντότητα (όπου οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται ομοίως με τα προσωπικά δεδομένα ή τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων), όπου για κάθε (i) ή (ii), τα δεδομένα αυτά είναι Δεδομένα Πελάτη.

“Επεξεργασία”: κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματο τρόπο είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, η δέσμευση, η διαγραφή ή η καταστροφή.

“Εκτελών την επεξεργασία”: η οντότητα που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

“Τυποποιημένοι όροι χρήσης συμβατικές ρήτρες” σημαίνει τη συμφωνία που καταρτίζεται από και μεταξύ του Πελάτη και της AP και επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3.

“Υποεπεξεργαστής”: κάθε επεξεργαστής που προσλαμβάνεται από την AP, από μέλος του ομίλου AP ή από άλλον υποεπεξεργαστή.

“Εποπτική Αρχή”: ανεξάρτητη δημόσια αρχή, η οποία έχει συσταθεί από κράτος μέλος της ΕΕ σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

2.1 Ρόλοι των μερών. Τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, ο Πελάτης είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η AP είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία και ότι η AP ή μέλη του Ομίλου AP θα προσλάβουν Υπερεπεξεργαστές σύμφωνα με τη ρήτρα 5 “Υπερεπεξεργαστές” παρακάτω.

2.2 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Πελάτη. Ο Πελάτης, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Νόμων και Κανονισμών περί Προστασίας Δεδομένων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι οδηγίες του Πελάτη για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη νομιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων και των μέσων με τα οποία ο Πελάτης απέκτησε τα Προσωπικά Δεδομένα.

2.3 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την AP. Η AP αντιμετωπίζει τα Προσωπικά Δεδομένα ως Εμπιστευτικές Πληροφορίες και επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για λογαριασμό και σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη για τους ακόλουθους σκοπούς: (i) Επεξεργασία σύμφωνα με τη Συμφωνία και το(τα) ισχύον(α) Έντυπο(α) παραγγελίας, (ii) Επεξεργασία με πρωτοβουλία των Χρηστών κατά τη χρήση των Υπηρεσιών και (iii) Επεξεργασία για τη συμμόρφωση με άλλες εύλογες οδηγίες που παρέχονται από τον Πελάτη (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εφόσον οι εν λόγω οδηγίες συνάδουν με τους όρους της Συμφωνίας.

2.4 Λεπτομέρειες της επεξεργασίας. Το αντικείμενο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την AP είναι η εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με τη συμφωνία. Η διάρκεια της Επεξεργασίας, η φύση και ο σκοπός της Επεξεργασίας, οι τύποι των Προσωπικών Δεδομένων και οι κατηγορίες των Υποκειμένων Δεδομένων που υποβάλλονται σε Επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας ΑΠΔ καθορίζονται περαιτέρω στο Παράρτημα 2 (Λεπτομέρειες της Επεξεργασίας) της παρούσας ΑΠΔ.

3. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

3.1 Αίτημα υποκειμένου δεδομένων. Η ΑΡ, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ενημερώνει αμέσως τον Πελάτη εάν η ΑΡ λάβει αίτημα από Υποκείμενο Δεδομένων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, του δικαιώματος διόρθωσης, του περιορισμού της επεξεργασίας, της διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”), της φορητότητας των δεδομένων, της εναντίωσης στην επεξεργασία ή του δικαιώματός του να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (“Αίτημα Υποκειμένου Δεδομένων”). Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της Επεξεργασίας, η AP θα βοηθήσει τον Πελάτη με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πελάτη να απαντήσει σε αίτημα του Υποκειμένου των Δεδομένων βάσει των νόμων και των κανονισμών περί προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, στο βαθμό που ο Πελάτης, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ένα Αίτημα Υποκειμένου Δεδομένων, η AP θα καταβάλλει, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να βοηθήσει τον Πελάτη να ανταποκριθεί στο εν λόγω Αίτημα Υποκειμένου Δεδομένων, στο βαθμό που η AP έχει τη νομική δυνατότητα να το πράξει και η απάντηση στο εν λόγω Αίτημα Υποκειμένου Δεδομένων απαιτείται βάσει των Νόμων και Κανονισμών περί Προστασίας Δεδομένων. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε κόστος που προκύπτει από την παροχή τέτοιας βοήθειας από την AP.

3.2 Αίτηση πρόσβασης υποκειμένου δεδομένων (DSAR). Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε DSAR, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση αίτησης πρόσβασης στο υποκείμενο των δεδομένων (DSAR) από υποκείμενο των δεδομένων, η ΑΠ συντάσσει και αποστέλλει έκθεση στο υποκείμενο των δεδομένων εντός ενός ημερολογιακού μήνα από την παραλαβή της αίτησης. Το DSAR είναι ουσιαστικά ένα αίτημα από ένα υποκείμενο των δεδομένων για ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και μια εξήγηση του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.Συνήθως ο ΥΠΔ απαντά εντός 15 ημερών, ωστόσο ο χρόνος απάντησης δεν υπερβαίνει ποτέ τις 30 ημέρες. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την AP τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία
 2. Οι σκοποί για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 3. Ποιος έχει τα προσωπικά δεδομένα ή σε ποιον θα κοινοποιηθούν
 4. Την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Και, τουλάχιστον όταν αυτό παράγει νομικά ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα, ποια λογική χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.
 5. Πόσο καιρό θα διατηρηθούν τα δεδομένα (ή τουλάχιστον τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του χρόνου αυτού)

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ AP

4.1 Εμπιστευτικότητα. Η AP διασφαλίζει ότι το προσωπικό της που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενημερώνεται για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τις ευθύνες του και έχει συνάψει γραπτές συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Η ΑΡ διασφαλίζει ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της δέσμευσης προσωπικού.

4.2 Αξιοπιστία. Η ΑΡ λαμβάνει εμπορικά εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την αξιοπιστία του προσωπικού της ΑΡ που ασχολείται με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4.3 Περιορισμός της πρόσβασης. Η ΑΡ διασφαλίζει ότι η πρόσβαση της ΑΡ στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται στο προσωπικό που χρειάζεται την πρόσβαση αυτή για την εκτέλεση της συμφωνίας.

4.4 Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Τα μέλη της ομάδας AP θα διορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, όταν οι νόμοι και οι κανονισμοί περί προστασίας δεδομένων απαιτούν το διορισμό αυτό. Το διορισμένο πρόσωπο είναι διαθέσιμο στο [email protected].

5. ΥΠΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΈΣ

5.1 Διορισμός υπο-επεξεργαστών. Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι (α) οι θυγατρικές της AP μπορούν να διατηρηθούν ως υποεπεξεργαστές- και (β) Η AP και οι θυγατρικές της AP αντίστοιχα μπορούν να προσλάβουν τρίτους υποεπεξεργαστές σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών. Η AP ή μια θυγατρική εταιρεία της AP έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με κάθε υποεπεξεργαστή που περιέχει υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων όχι λιγότερο προστατευτικές από εκείνες της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων του πελάτη, στο βαθμό που αυτό ισχύει για τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον εν λόγω υποεπεξεργαστή.

5.2 Κατάλογος υφιστάμενων υπο-επεξεργαστών και κοινοποίηση νέων υπο-επεξεργαστών. Ο κατάλογος των υπεργολάβων επεξεργασίας από τις 6 Μαΐου 2020 για τις Υπηρεσίες επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1. Κατόπιν αιτήματος, η AP θα θέσει στη διάθεση του Πελάτη επικαιροποιημένο κατάλογο των υπεργολάβων επεξεργασίας για τις Υπηρεσίες με τα στοιχεία των εν λόγω υπεργολάβων επεξεργασίας και τη χώρα εγκατάστασής τους (“Επικαιροποιημένος κατάλογος υπεργολάβων επεξεργασίας“).

5.3 Δικαίωμα ένστασης για νέους υποεπεξεργαστές. Ο Πελάτης μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση ενός νέου υπεργολάβου επεξεργασίας από την AP, ενημερώνοντας την AP εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του ενημερωμένου καταλόγου υπεργολάβων επεξεργασίας. Σε περίπτωση που ο Πελάτης υποβάλει αντιρρήσεις για έναν νέο Υπεργολάβο, όπως επιτρέπεται στην προηγούμενη πρόταση, η AP θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να θέσει στη διάθεση του Πελάτη μια αλλαγή στις Υπηρεσίες ή θα συστήσει μια εμπορικά εύλογη αλλαγή στη διαμόρφωση ή τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη, ώστε να αποφευχθεί η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από τον νέο Υπεργολάβο που υπέβαλε την αντίρρηση, χωρίς να επιβαρύνει αδικαιολόγητα τον Πελάτη. Εάν η AP δεν είναι σε θέση να διαθέσει την εν λόγω αλλαγή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει το(τα) σχετικό(-ά) Έντυπο(-α) Παραγγελίας μόνο για τις Υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρασχεθούν από την AP χωρίς τη χρήση του νέου υποεπεξεργαστή για τον οποίο υποβλήθηκαν αντιρρήσεις, παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση στην AP. Η AP θα επιστρέψει στον Πελάτη τυχόν προπληρωμένα τέλη που καλύπτουν το υπόλοιπο της διάρκειας του εν λόγω Εντύπου Παραγγελίας(-ων) μετά την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας όσον αφορά τις εν λόγω τερματισθείσες Υπηρεσίες, χωρίς να επιβάλει ποινή για την εν λόγω καταγγελία στον Πελάτη.

5.4 Συμφωνίες υπο-επεξεργαστή. Τα μέρη συμφωνούν ότι η AP θα παρέχει αντίγραφα των συμφωνιών υπο-επεξεργαστή μόνο κατόπιν εύλογου αιτήματος του Πελάτη.

5.5 Ευθύνη. Η ΑΡ ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων της στον ίδιο βαθμό που θα ευθυνόταν η ΑΡ εάν εκτελούσε τις υπηρεσίες κάθε υπεργολάβου απευθείας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΣΠΔ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1 Έλεγχοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η AP διατηρεί διοικητικές, φυσικές και τεχνικές διασφαλίσεις που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωση ή ζημία, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση στα Δεδομένα Πελάτη), της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Δεδομένων Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων.

6.2 Έκθεση SOC 2 Τύπου 1 & Τύπου 2 Κατόπιν γραπτού αιτήματος του Πελάτη, όχι συχνότερα από μία φορά ετησίως, η AP θα παρέχει στον Πελάτη αντίγραφο της πιο πρόσφατης έκθεσης SOC 2 Τύπου 1 και Τύπου 2 για τους ελέγχους του οργανισμού υπηρεσιών της AP για τις Υπηρεσίες. Η ΑΡ μπορεί να απαιτήσει από τον Πελάτη να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας, η οποία είναι ευλόγως αποδεκτή από την ΑΡ, πριν η ΑΡ παράσχει αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης στον Πελάτη.

7. ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΆΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Η AP διαθέτει ισχυρή
διαχείριση αντιμετώπισης περιστατικών
πολιτικές και
πολιτική αντιμετώπισης παραβίασης δεδομένων
εφαρμόζει και τηρεί τις διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων και ενημερώνει τον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αφού λάβει γνώση της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης σε Δεδομένα Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται με άλλο τρόπο σε Επεξεργασία από την ΑΡ ή τους Υπεργολάβους της, για την οποία η ΑΡ λαμβάνει γνώση (“Δεδομένα Πελάτη”).Περιστατικό Δεδομένων Πελάτη“) εντός 72 ωρών από την επιβεβαίωση του περιστατικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφώνου.

Μόλις η AP ειδοποιήσει τους πελάτες της, οι πελάτες είναι υπεύθυνοι να ειδοποιήσουν τους χρήστες των εφαρμογών τους ή τα “υποκείμενα των δεδομένων” για την παραβίαση δεδομένων εντός 72 ωρών από την επιβεβαίωση του περιστατικού από την AP. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την AP, τους εργολάβους της και τους δικαιοπάροχους της, καθώς και τους αντίστοιχους διευθυντές, αξιωματούχους, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους, από και έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, απωλειών, ευθυνών, εξόδων ή χρεών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από την αδυναμία σας να ειδοποιήσετε τους χρήστες σας ή τα Υποκείμενα Δεδομένων για την παραβίαση δεδομένων εντός 72 ωρών.

8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΕΛΑΤΏΝ

Η AP επιστρέφει τα Δεδομένα Πελάτη στον Πελάτη και, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, διαγράφει τα Δεδομένα Πελάτη σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται στη Συμφωνία.

Για τη γνώση της Appy Pie: Εάν εγερθεί αίτημα διαγραφής λογαριασμού από το εργαλείο, η ομάδα θα επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με το ίδιο θέμα εντός 7-10 ημερών για να ζητήσει επιβεβαίωση και διευκρινίσεις σχετικά με το αίτημα. Μετά την επικοινωνία, ο λογαριασμός θα διαγραφεί και δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα.

9. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ

9.1 Συμβατική σχέση. Τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι, με την εκτέλεση της Συμφωνίας, ο Πελάτης συνάπτει τη ΣΔΣ εξ ονόματός του και, ανάλογα με την περίπτωση, στο όνομα και για λογαριασμό των θυγατρικών του, δημιουργώντας έτσι ξεχωριστή ΣΔΣ μεταξύ του ΑΠ και κάθε τέτοιας θυγατρικής, η οποία υπόκειται στις διατάξεις της Συμφωνίας, της παρούσας ρήτρας 9 και της ρήτρας 10 κατωτέρω. Κάθε θυγατρική εταιρεία συμφωνεί να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα ΣΔΣ και, κατά περίπτωση, από τη Συμφωνία. Προς αποφυγή αμφιβολιών, μια θυγατρική εταιρεία δεν είναι και δεν γίνεται συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας και είναι μόνο συμβαλλόμενο μέρος της ΣΔΣ. Κάθε πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών από τους Συνεργάτες πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας, και ο Πελάτης θα θεωρεί παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων της Συμφωνίας από έναν Συνεργάτη.

9.2 Επικοινωνία. Ο Πελάτης που είναι το συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας παραμένει υπεύθυνος για το συντονισμό όλων των επικοινωνιών με την AP στο πλαίσιο της παρούσας ΣΔΣ και δικαιούται να προβαίνει και να λαμβάνει κάθε επικοινωνία σε σχέση με την παρούσα ΣΔΣ για λογαριασμό των θυγατρικών του.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

Η ευθύνη κάθε συμβαλλόμενου μέρους και όλων των θυγατρικών του, αθροιστικά, που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα ΣΔΣ και όλες τις ΣΔΣ μεταξύ θυγατρικών και AP, είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη θεωρία ευθύνης, υπόκειται στη ρήτρα “Περιορισμός της ευθύνης” της Συμφωνίας, και κάθε αναφορά στην εν λόγω ρήτρα στην ευθύνη ενός συμβαλλόμενου μέρους σημαίνει τη συνολική ευθύνη του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους και όλων των θυγατρικών του βάσει της Συμφωνίας και όλων των ΣΔΣ μαζί.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, η συνολική ευθύνη της AP και των θυγατρικών της για όλες τις απαιτήσεις του Πελάτη και όλων των θυγατρικών του που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη Συμφωνία και κάθε ΣΔΣ ισχύει συνολικά για όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν τόσο από τη Συμφωνία όσο και από όλες τις ΣΔΣ που καταρτίζονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Πελάτη και όλων των θυγατρικών του, και, ιδίως, δεν νοείται ότι ισχύει μεμονωμένα και χωριστά για τον Πελάτη ή/και για κάθε θυγατρική που είναι συμβατικό μέρος σε οποιαδήποτε τέτοια ΣΔΣ. Επίσης, για την αποφυγή αμφιβολιών, κάθε αναφορά στην παρούσα ΣΠΔ σημαίνει την παρούσα ΣΠΔ, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της.

11. ΕΙΔΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

11.1 GDPR. Με ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, η AP θα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ που ισχύουν άμεσα για την παροχή των Υπηρεσιών της AP.

11.2 Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων. Με ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, η AP παρέχει στον Πελάτη εύλογη συνεργασία και βοήθεια που απαιτείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πελάτη βάσει του ΓΚΠΔ να διενεργήσει εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων που σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη, στο βαθμό που ο Πελάτης δεν έχει με άλλο τρόπο πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες και στο βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην AP. Η AP παρέχει εύλογη βοήθεια στον Πελάτη για τη συνεργασία ή την προηγούμενη διαβούλευση με την Εποπτική Αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της σχετικά με την παρούσα ρήτρα 9.2, στο βαθμό που απαιτείται από τον ΓΚΠΔ.

11.3 Ακύρωση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ. Μια πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε το πλαίσιο EU-US Privacy Shield, αλλά δεν ακύρωσε τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) ως νόμιμο μηχανισμό διαβίβασης για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται εκτός της ΕΕ, της Ελβετίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην Appy Pie, διαθέτουμε Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) για τη μεταφορά δεδομένων, ώστε να προστατεύονται όλα τα προσωπικά δεδομένα. Δεσμευόμαστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών με υπευθυνότητα, εφαρμόζοντας και τηρώντας τις προβλεπόμενες πολιτικές συμμόρφωσης, τόσο ως υπεύθυνος επεξεργασίας όσο και ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων.

11.4 Μηχανισμοί μεταφοράς για τη μεταφορά δεδομένων. Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας ΣΔΣ, η AP διαθέτει τους Τυποποιημένους Όρους Χρήσης Συμβατικών Ρητρών που παρατίθενται στο Παράρτημα 3 της παρούσας ΣΔΣ, με την επιφύλαξη των πρόσθετων όρων της Ρήτρας 11.5 κατωτέρω. Οι παρόντες μηχανισμοί μεταφοράς ισχύουν για κάθε ηλεκτρονική μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας ΣΠΔ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή/και τα κράτη μέλη τους, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε χώρες που δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων κατά την έννοια των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων των ανωτέρω εδαφών, στο βαθμό που οι εν λόγω μεταφορές υπόκεινται στους εν λόγω νόμους και κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

11.5 Πρόσθετοι όροι για υπηρεσίες που προσφέρονται από την AP.

11.5.1 Πελάτες που καλύπτονται από τους Πρότυπους Όρους Χρήσης Συμβατικές Ρήτρες. Οι Τυπικοί Όροι Χρήσης Συμβατικές Ρήτρες και οι πρόσθετοι όροι που καθορίζονται στην παρούσα Ρήτρα 11.5.1 ισχύουν για (i) η νομική οντότητα που έχει εκτελέσει τους Τυποποιημένους Όρους Χρήσης ως εξαγωγέας δεδομένων και οι Συνδεδεμένοι φορείς της και, (ii) όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Πελάτη που είναι εγκατεστημένες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες έχουν υπογράψει Έντυπα Παραγγελίας για τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από την AP. Για τους σκοπούς των συμβατικών ρητρών των τυποποιημένων όρων χρήσης και της παρούσας ρήτρας 11.5, οι προαναφερόμενες οντότητες θεωρούνται “εξαγωγείς δεδομένων”.

11.5.2 Οδηγίες. Η παρούσα ΑΠΔ και η Συμφωνία αποτελούν τις πλήρεις και τελικές οδηγίες του Πελάτη κατά τη στιγμή της υπογραφής της Συμφωνίας προς την AP για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τυχόν πρόσθετες ή εναλλακτικές οδηγίες πρέπει να συμφωνηθούν ξεχωριστά. Για τους σκοπούς της ρήτρας 5(α) των Τυποποιημένων Όρων Χρήσης Συμβατικών Ρητρών, τα ακόλουθα θεωρούνται εντολή του Πελάτη για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: (α) Επεξεργασία σύμφωνα με τη Σύμβαση και το(τα) ισχύον(α) Έντυπο(α) Παραγγελίας, (β) Επεξεργασία που ξεκινά από τους χρήστες κατά τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η AP και (γ) Επεξεργασία για τη συμμόρφωση με άλλες εύλογες οδηγίες που παρέχονται από τον Πελάτη (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εφόσον οι εν λόγω οδηγίες συνάδουν με τους όρους της Συμφωνίας.

11.5.3 Διορισμός νέων υποεπεξεργαστών και κατάλογος υφιστάμενων υποεπεξεργαστών. Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ρητά ότι (α) οι θυγατρικές της AP μπορούν να διατηρηθούν ως υποεπεξεργαστές- και (β) Η AP και οι Συνεργάτες της AP αντίστοιχα μπορούν να προσλάβουν τρίτους υποεπεξεργαστές σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών που προσφέρονται από την AP. Η AP θέτει στη διάθεση του Πελάτη τον τρέχοντα κατάλογο των υπεργολάβων επεξεργασίας σύμφωνα με τη ρήτρα 5.2 της παρούσας ΣΔΣ.

11.5.4 Γνωστοποίηση νέων υποεπεξεργαστών και δικαίωμα ένστασης για νέους υποεπεξεργαστές. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ρητά ότι η AP μπορεί να προσλάβει νέους υποεπεξεργαστές, όπως περιγράφεται στις ρήτρες 5.2 και 5.3 της DPA.

11.5.5 Αντίγραφα των συμφωνιών υπο-επεξεργαστή. Τα μέρη συμφωνούν ότι η AP θα παρέχει αντίγραφα των συμφωνιών υπο-επεξεργαστή που περιέχουν όλες τις εμπορικές πληροφορίες μόνο κατόπιν αιτήματος του Πελάτη.

11.5.6 Έλεγχοι και πιστοποιήσεις. Τα μέρη συμφωνούν ότι οι έλεγχοι θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές: Κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που ορίζονται στη Συμφωνία, η AP θα θέσει στη διάθεση του Πελάτη (ή του ανεξάρτητου, τρίτου ελεγκτή του Πελάτη που δεν είναι ανταγωνιστής της AP και έχει υπογράψει συμφωνία μη αποκάλυψης ευλόγως αποδεκτή από την AP) πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του Ομίλου AP με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα ΣΔΣ με τη μορφή της έκθεσης SOC 1 της AP και, για τους υποεπεξεργαστές της και τις θυγατρικές της, τις πιστοποιήσεις και τους ελέγχους τρίτων που ορίζονται στην τεκμηρίωση ασφάλειας, απορρήτου και αρχιτεκτονικής της appypie.com που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.appypie.com/security & https://www.appypie.com/privacy-policy στο βαθμό που η appypie.com τις καθιστά γενικά διαθέσιμες στους πελάτες της. Κατόπιν οποιασδήποτε ειδοποίησης από την AP προς τον Πελάτη για πραγματική ή εύλογα υποψία μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον ο Πελάτης πιστεύει εύλογα ότι η AP παραβιάζει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων βάσει της παρούσας ΣΠΔ, ή εάν ένας τέτοιος έλεγχος απαιτείται από την Εποπτική Αρχή του Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την AP σύμφωνα με τη Ρήτρα “Ειδοποιήσεις” της Συμφωνίας για να ζητήσει έλεγχο στις εγκαταστάσεις της AP των διαδικασιών που σχετίζονται με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Κάθε τέτοιο αίτημα θα υποβάλλεται το πολύ μία φορά ετησίως, εκτός από την περίπτωση πραγματικής ή εύλογα υποψιασμένης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε Προσωπικά Δεδομένα. Ο Πελάτης θα αποζημιώσει την AP για κάθε χρόνο που δαπανάται για κάθε τέτοιο επιτόπιο έλεγχο με τις τρέχουσες τιμές επαγγελματικών υπηρεσιών του Ομίλου AP, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στον Πελάτη κατόπιν αιτήματος. Πριν από την έναρξη οποιουδήποτε τέτοιου επιτόπιου ελέγχου, ο Πελάτης και η AP συμφωνούν αμοιβαία το πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα και τη διάρκεια του ελέγχου, καθώς και το ποσοστό επιστροφής για το οποίο ο Πελάτης είναι υπεύθυνος. Όλα τα ποσοστά επιστροφής πρέπει να είναι εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που δαπανά η ΑΡ. Ο πελάτης ενημερώνει αμέσως την AP με πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε μη συμμόρφωση που ανακαλύπτεται κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου.

11.5.7 Πιστοποίηση διαγραφής. Τα μέρη συμφωνούν ότι η AP θα παρέχει την πιστοποίηση της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν αιτήματος του Πελάτη.

11.5.8 Σύγκρουση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυμφωνίας μεταξύ του σώματος της παρούσας ΣΔΣ και οποιουδήποτε Παραρτήματός της και των Τυποποιημένων Όρων Χρήσης Συμβατικών Ρητρών του Παραρτήματος 3, υπερισχύουν οι Τυποποιημένοι Όροι Χρήσης Συμβατικών Ρητρών.

1. ΣΥΜΒΑΛΛΌΜΕΝΑ ΜΈΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΔΣ

Το τμήμα “ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΣΕ” διευκρινίζει πώς η AP είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα ΣΣΕ.

2. ΑΝΕΠΊΛΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Σε περίπτωση που η AP δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει ή να επιλύσει ικανοποιητικά οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή τη χρήση δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε λεπτομερώς στις πολιτικές απορρήτου μας εδώ.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ (ODR) – ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ ΜΌΝΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ

Πληροφορίες σχετικά με την επιγραμμική επίλυση διαφορών (ODR): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει μια πλατφόρμα για την επίλυση επιγραμμικών διαφορών. Η πλατφόρμα αυτή είναι αφιερωμένη στη διευκόλυνση της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις σε διαδικτυακές συμφωνίες πώλησης και παροχής υπηρεσιών.

Η πλατφόρμα βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η παρούσα ΣΔΣ καθίσταται νομικά δεσμευτική μεταξύ του Πελάτη και της AP μόνο όταν οι εξουσιοδοτημένοι υπογράφοντες των μερών έχουν δεόντως εκτελέσει την παρούσα συμφωνία:

12. CCPA

Ο νόμος της Καλιφόρνιας για το απόρρητο των καταναλωτών είναι ένας πολιτειακός νόμος που αποσκοπεί στην ενίσχυση των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των καταναλωτών για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας.

Η Appy Pie συμμορφώνεται με την CCPA και είναι διαφανής σχετικά με όλα ή οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους πελάτες μέσω της πλατφόρμας. Για να διαβάσετε την πολιτική CCPA της Appy Pie, κάντε κλικ εδώ.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα “Μην πουλάτε τα δεδομένα μου” συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα.

Παράρτημα 1 – Λεπτομέρειες της επεξεργασίας

A. Κατάλογος των μερών

Εξαγωγέας δεδομένων:

Όνομα: Ο Πελάτης, όπως ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Πελατών της Appy Pie (για λογαριασμό του ίδιου και των επιτρεπόμενων θυγατρικών του).

Διεύθυνση: Διεύθυνση του Πελάτη, στοιχεία επικοινωνίας, όπως ορίζονται στην παραγγελία, όπως ορίζεται στο λογαριασμό Appy Pie του Πελάτη.

Δραστηριότητες σχετικές με τα δεδομένα που διαβιβάζονται σύμφωνα με τις παρούσες ρήτρες: Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη χρήση από τον Πελάτη των συνδρομητικών υπηρεσιών της Appy Pie σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Πελατών της Appy Pie

Ρόλος (ελεγκτής/επεξεργαστής): Ελεγκτής

Εισαγωγέας δεδομένων:

Όνομα: Appy Pie LLP

Διεύθυνση: 165, NSEZ, Noida-201305, Ινδία.

Ονοματεπώνυμο, θέση και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας: TN Pandeya, Data Protection Officer, Appy Pie LLP, 165, NSEZ, Noida-201305, Ινδία.

Δραστηριότητες σχετικές με τα δεδομένα που διαβιβάζονται σύμφωνα με τις παρούσες ρήτρες: Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη χρήση από τον Πελάτη των συνδρομητικών υπηρεσιών της Appy Pie σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Πελατών της Appy Pie

Ρόλος (ελεγκτής/επεξεργαστής): Επεξεργαστής

B. Περιγραφή της μεταφοράς

Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται

Ενδέχεται να υποβάλλετε Προσωπικά Δεδομένα κατά τη διάρκεια της χρήσης της Υπηρεσίας συνδρομής, η έκταση των οποίων καθορίζεται και ελέγχεται από εσάς κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων:

Οι Επαφές σας και άλλοι τελικοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων σας, των εργολάβων, των συνεργατών, των πελατών, των υποψήφιων πελατών, των προμηθευτών και των υπεργολάβων. Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν άτομα που προσπαθούν να επικοινωνήσουν ή να μεταφέρουν Προσωπικά Δεδομένα στους τελικούς σας χρήστες.

Κατηγορίες διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να υποβάλετε Προσωπικά Δεδομένα στις Υπηρεσίες Συνδρομής, η έκταση των οποίων καθορίζεται και ελέγχεται από εσάς κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές:

 • a. Στοιχεία επικοινωνίας
 • b. Οποιαδήποτε άλλα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται, αποστέλλονται ή λαμβάνονται από εσάς ή τους τελικούς χρήστες σας μέσω της Υπηρεσίας Συνδρομής.

Μεταφερόμενα ευαίσθητα δεδομένα και εφαρμοζόμενοι περιορισμοί ή διασφαλίσεις

Τα μέρη δεν προβλέπουν τη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων.

Συχνότητα της μεταφοράς

Συνεχής

Φύση της επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ΣΔΠ) και ενδέχεται να υπόκεινται στις ακόλουθες δραστηριότητες επεξεργασίας:

1. Αποθήκευση και άλλη επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την παροχή, συντήρηση και βελτίωση των Συνδρομητικών Υπηρεσιών που σας παρέχονται, ή/και

2. Αποκάλυψη σύμφωνα με τη Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ΣΠΔ) ή/και όπως επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός της διαβίβασης και της περαιτέρω επεξεργασίας

Θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα όπως είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών Συνδρομής σύμφωνα με τη Συμφωνία, όπως ορίζεται περαιτέρω στο Έντυπο Παραγγελίας και όπως δίνετε περαιτέρω οδηγίες από εσάς κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Συνδρομής.

Περίοδος για την οποία θα διατηρηθούν τα προσωπικά δεδομένα

Με την επιφύλαξη της ενότητας “Διαγραφή ή επιστροφή προσωπικών δεδομένων” της παρούσας ΣΔΠ, θα επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά.

C. Αρμόδια εποπτική αρχή

Για τους σκοπούς των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, η εποπτική αρχή που ενεργεί ως αρμόδια εποπτική αρχή είναι είτε (i) εάν ο Πελάτης είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ, η εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του Πελάτη με τον ΓΚΠΔ, (ii) εάν ο Πελάτης δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ αλλά εμπίπτει στο εξωεδαφικό πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ και έχει διορίσει αντιπρόσωπο, η εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αντιπρόσωπος του Πελάτη- ή (iii) όταν ο Πελάτης δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ αλλά εμπίπτει στο εξωεδαφικό πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ χωρίς να χρειάζεται να ορίσει αντιπρόσωπο, η εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο βρίσκονται κυρίως τα Υποκείμενα Δεδομένων. Σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που υπόκεινται στον ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου ή στην ελβετική ΔΠΔ, η αρμόδια εποπτική αρχή είναι ο Επίτροπος Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου ή ο Ελβετός Ομοσπονδιακός Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών (ανάλογα με την περίπτωση).

Παράρτημα 5 – Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες

Ενότητα δεύτερη: Μεταφορά ελεγκτή στον επεξεργαστή (C2P)

ΤΜΗΜΑ Ι

Ρήτρα 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

(α) Σκοπός των παρόντων τυποποιημένων συμβατικών ρητρών είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.

(β) Τα μέρη:

(i) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο/τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η/οι δημόσια/ες αρχή/ες, οργανισμός/ές ή άλλος/οι φορέας/ές (εφεξής “οντότητα/ες”) που διαβιβάζει/ουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.Α. (εφεξής κάθε “εξαγωγέας δεδομένων”), και

(ii) η οντότητα/οι οντότητες σε τρίτη χώρα που λαμβάνει/ουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τον εξαγωγέα δεδομένων, άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλης οντότητας που είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος στις παρούσες ρήτρες, όπως απαριθμείται στο παράρτημα Ι.Α. (εφεξής κάθε “εισαγωγέας δεδομένων”)

έχουν συμφωνήσει με τις παρούσες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (εφεξής: “Ρήτρες”).

(γ) Οι παρούσες ρήτρες εφαρμόζονται όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.Β.

(δ) Το προσάρτημα των παρόντων ρητρών που περιέχει τα παραρτήματα που αναφέρονται σε αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων ρητρών.

Ρήτρα 2

Αποτελέσματα και αναλλοίωτο των ρητρών

(α) Οι παρούσες ρήτρες καθορίζουν κατάλληλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκτελεστών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και αποτελεσματικών ένδικων μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 και το άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και, όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων από υπευθύνους επεξεργασίας σε εκτελούντες την επεξεργασία ή/και εκτελούντες την επεξεργασία σε εκτελούντες την επεξεργασία, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται, παρά μόνο για την επιλογή της κατάλληλης ενότητας (ή των κατάλληλων ενοτήτων) ή για την προσθήκη ή επικαιροποίηση πληροφοριών στο παράρτημα. Αυτό δεν εμποδίζει τα μέρη να συμπεριλάβουν τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που προβλέπονται στις παρούσες ρήτρες σε μια ευρύτερη σύμβαση και/ή να προσθέσουν άλλες ρήτρες ή πρόσθετες εγγυήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση, άμεσα ή έμμεσα, με τις παρούσες ρήτρες ή δεν θίγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

(β) Οι παρούσες ρήτρες δεν θίγουν τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται ο εξαγωγέας δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Ρήτρα 3

Δικαιούχοι τρίτου μέρους

(α) Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικαλούνται και να επιβάλλουν τις παρούσες ρήτρες, ως τρίτοι δικαιούχοι, έναντι του εξαγωγέα και/ή του εισαγωγέα δεδομένων, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

(i) Ρήτρα 1, ρήτρα 2, ρήτρα 3, ρήτρα 6, ρήτρα 7,

(ii) Ρήτρα 8 – Ρήτρα 8.1(β), 8.9(α), (γ), (δ) και (ε),

(iii) Ρήτρα 9 – Ρήτρα 9(α), (c), (δ) και (e);

(iv) Ρήτρα 12 – Ρήτρα 12 στοιχεία α), δ) και στ),

(v) Ρήτρα 13,

(vi) Ρήτρα 15.1 στοιχεία γ), δ) και ε),

(vii) Ρήτρα 16(ε),

(viii) Ρήτρα 18 – Ρήτρα 18 α) και β).

(β) Παράγραφος (α) δεν θίγει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Ρήτρα 4

Ερμηνεία

(α) Όπου στις παρούσες ρήτρες χρησιμοποιούνται όροι που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, οι όροι αυτοί έχουν την ίδια έννοια όπως στον εν λόγω κανονισμό.

(β) Οι παρούσες ρήτρες διαβάζονται και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(γ) Οι παρούσες ρήτρες δεν ερμηνεύονται κατά τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Ρήτρα 5

Ιεραρχία

Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των παρόντων ρητρών και των διατάξεων των συναφών συμφωνιών μεταξύ των μερών, οι οποίες ισχύουν κατά τη στιγμή της συμφωνίας των παρόντων ρητρών ή συνάπτονται μεταγενέστερα, υπερισχύουν οι παρούσες ρήτρες.

Ρήτρα 6

Περιγραφή της(των) μεταφοράς(ων)

Οι λεπτομέρειες της (των) διαβίβασης(-ών), και ιδίως οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται και ο σκοπός (οι σκοποί) για τον οποίο (τους οποίους) διαβιβάζονται, καθορίζονται στο παράρτημα Ι.Β.

Ρήτρα 7

Ρήτρα πρόσδεσης

(α) Μια οντότητα που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στις παρούσες ρήτρες μπορεί, με τη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, να προσχωρήσει στις παρούσες ρήτρες ανά πάσα στιγμή, είτε ως εξαγωγέας είτε ως εισαγωγέας δεδομένων, συμπληρώνοντας το προσάρτημα και υπογράφοντας το παράρτημα Ι.Α.

(β) Μόλις συμπληρώσει το προσάρτημα και υπογράψει το παράρτημα Ι.Α, η προσχωρούσα οντότητα καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στις παρούσες ρήτρες και έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα δεδομένων σύμφωνα με τον ορισμό της στο παράρτημα Ι.Α.

(γ) Η προσχωρούσα οντότητα δεν έχει δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παρούσες ρήτρες από την περίοδο πριν γίνει συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΜΉΜΑ II – ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΏΝ

Ρήτρα 8

Διασφαλίσεις προστασίας δεδομένων

Ο εξαγωγέας δεδομένων εγγυάται ότι κατέβαλε εύλογες προσπάθειες για να διαπιστώσει ότι ο εισαγωγέας δεδομένων είναι σε θέση, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων ρητρών.

8.1 Οδηγίες

(α) Ο εισαγωγέας δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο κατόπιν τεκμηριωμένων οδηγιών του εξαγωγέα δεδομένων. Ο εξαγωγέας δεδομένων μπορεί να δίνει τέτοιες οδηγίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

(β) Ο εισαγωγέας δεδομένων ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα δεδομένων εάν δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει τις εν λόγω οδηγίες.

8.2 Περιορισμός σκοπού

Ο εισαγωγέας δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τον ειδικό σκοπό (ή τους ειδικούς σκοπούς) της διαβίβασης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.Β, εκτός εάν λάβει περαιτέρω οδηγίες από τον εξαγωγέα δεδομένων.

8.3 Διαφάνεια

Κατόπιν αιτήματος, ο εξαγωγέας δεδομένων θέτει δωρεάν στη διάθεση του υποκειμένου των δεδομένων αντίγραφο των παρόντων ρητρών, συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος όπως συμπληρώθηκε από τα μέρη. Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την προστασία επιχειρηματικών μυστικών ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που περιγράφονται στην DPA και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο εξαγωγέας δεδομένων μπορεί να επεξεργαστεί μέρος του κειμένου του προσαρτήματος των παρόντων ρητρών πριν από την κοινοποίηση αντιγράφου, αλλά παρέχει μια ουσιαστική περίληψη όταν το υποκείμενο των δεδομένων δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσει το περιεχόμενό του ή να ασκήσει τα δικαιώματά του. Κατόπιν αιτήματος, τα μέρη παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων τους λόγους για την επεξεργασία, στο μέτρο του δυνατού, χωρίς να αποκαλύπτουν τις επεξεργασμένες πληροφορίες. Η παρούσα ρήτρα δεν θίγει τις υποχρεώσεις του εξαγωγέα δεδομένων βάσει των άρθρων 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

8.4 Ακρίβεια

Εάν ο εισαγωγέας δεδομένων αντιληφθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει λάβει είναι ανακριβή ή έχουν καταστεί παρωχημένα, ενημερώνει τον εξαγωγέα δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή, ο εισαγωγέας δεδομένων συνεργάζεται με τον εξαγωγέα δεδομένων για τη διαγραφή ή τη διόρθωση των δεδομένων.

8.5 Διάρκεια της επεξεργασίας και διαγραφή ή επιστροφή των δεδομένων

Μετά το τέλος της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας, ο εισαγωγέας δεδομένων, κατ’ επιλογή του εξαγωγέα δεδομένων, διαγράφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό του εξαγωγέα δεδομένων και πιστοποιεί στον εξαγωγέα δεδομένων ότι το έχει πράξει, ή επιστρέφει στον εξαγωγέα δεδομένων όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό του και διαγράφει τα υπάρχοντα αντίγραφα. Έως ότου τα δεδομένα διαγραφούν ή επιστραφούν, ο εισαγωγέας δεδομένων εξακολουθεί να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις παρούσες ρήτρες. Σε περίπτωση που η τοπική νομοθεσία που ισχύει για τον εισαγωγέα δεδομένων απαγορεύει την επιστροφή ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, ο εισαγωγέας δεδομένων εγγυάται ότι θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις παρούσες ρήτρες και θα τα επεξεργάζεται μόνο στο βαθμό και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την εν λόγω τοπική νομοθεσία. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της ρήτρας 14, ιδίως της απαίτησης του εισαγωγέα δεδομένων σύμφωνα με τη ρήτρα 14 στοιχείο ε) να ενημερώνει τον εξαγωγέα δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εάν έχει λόγους να πιστεύει ότι υπόκειται ή έχει καταστεί υποκείμενο σε νόμους ή πρακτικές που δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις της ρήτρας 14 στοιχείο α).

8.6 Ασφάλεια της επεξεργασίας

(α) Ο εισαγωγέας δεδομένων και, κατά τη διαβίβαση, επίσης ο εξαγωγέας δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα (εφεξής “παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”). Κατά την αξιολόγηση του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας, τα μέρη λαμβάνουν δεόντως υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τον σκοπό (τους σκοπούς) της επεξεργασίας και τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία για τα υποκείμενα των δεδομένων. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν ιδίως το ενδεχόμενο προσφυγής σε κρυπτογράφηση ή ψευδωνυμοποίηση, μεταξύ άλλων κατά τη διαβίβαση, όταν ο σκοπός της επεξεργασίας μπορεί να εκπληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση ψευδωνυμοποίησης, οι πρόσθετες πληροφορίες για την απόδοση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων παραμένουν, εφόσον είναι δυνατόν, υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του εξαγωγέα δεδομένων. Κατά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας παραγράφου, ο εισαγωγέας δεδομένων εφαρμόζει τουλάχιστον τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ορίζονται στην ΑΠΔΠΧ. Ο εισαγωγέας δεδομένων διενεργεί τακτικούς ελέγχους για να διασφαλίσει ότι τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να παρέχουν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας.

(β) Ο εισαγωγέας δεδομένων παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα μέλη του προσωπικού του μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την υλοποίηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της σύμβασης. Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν δεσμευτεί για την τήρηση του απορρήτου ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.

(γ) Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται ο εισαγωγέας δεδομένων βάσει των παρόντων ρητρών, ο εισαγωγέας δεδομένων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον μετριασμό των δυσμενών συνεπειών της. Ο εισαγωγέας δεδομένων ενημερώνει επίσης τον εξαγωγέα δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αφού λάβει γνώση της παραβίασης. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία ενός σημείου επαφής όπου μπορούν να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες, περιγραφή της φύσης της παραβίασης (συμπεριλαμβανομένων, εφόσον είναι δυνατόν, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των υποκειμένων των δεδομένων και των σχετικών αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), των πιθανών συνεπειών της και των μέτρων που έχουν ληφθεί ή προταθεί για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, μέτρων για τον μετριασμό των πιθανών δυσμενών συνεπειών της. Όταν, και εφόσον, δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν όλες οι πληροφορίες ταυτόχρονα, η αρχική κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες που είναι τότε διαθέσιμες και οι περαιτέρω πληροφορίες, όταν καθίστανται διαθέσιμες, παρέχονται στη συνέχεια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(δ) Ο εισαγωγέας δεδομένων συνεργάζεται με τον εξαγωγέα δεδομένων και τον επικουρεί ώστε να μπορέσει ο εξαγωγέας δεδομένων να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως να ενημερώσει την αρμόδια εποπτική αρχή και τα θιγόμενα υποκείμενα των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εισαγωγέας δεδομένων.

8.7 Ευαίσθητα δεδομένα

Όταν η διαβίβαση αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα ή βιομετρικά δεδομένα για τη μοναδική ταυτοποίηση φυσικού προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός προσώπου ή δεδομένα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και αδικήματα (εφεξής “ευαίσθητα δεδομένα”), ο εισαγωγέας δεδομένων εφαρμόζει τους ειδικούς περιορισμούς και/ή τις πρόσθετες εγγυήσεις που περιγράφονται στο παράρτημα Ι.Β.

8.8 Μεταφορές προς τα εμπρός

Ο εισαγωγέας δεδομένων γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους μόνο κατόπιν τεκμηριωμένων οδηγιών του εξαγωγέα δεδομένων. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτο μέρος που βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην ίδια χώρα με τον εισαγωγέα δεδομένων ή σε άλλη τρίτη χώρα, εφεξής “περαιτέρω διαβίβαση”) μόνο εάν το τρίτο μέρος δεσμεύεται ή συμφωνεί να δεσμευτεί από τις παρούσες ρήτρες, στο πλαίσιο της κατάλληλης Ενότητας, ή εάν:

(i) η περαιτέρω διαβίβαση γίνεται σε χώρα που επωφελείται από απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η οποία καλύπτει την περαιτέρω διαβίβαση,

(ii) ο τρίτος διασφαλίζει με άλλον τρόπο τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 46 ή 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 όσον αφορά την εν λόγω επεξεργασία,

(iii) η περαιτέρω διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων στο πλαίσιο συγκεκριμένων διοικητικών, κανονιστικών ή δικαστικών διαδικασιών- ή

(iv) η περαιτέρω διαβίβαση είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

Οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση υπόκειται στη συμμόρφωση του εισαγωγέα δεδομένων με όλες τις άλλες εγγυήσεις που προβλέπονται στις παρούσες ρήτρες, ιδίως τον περιορισμό του σκοπού.

8.9 Τεκμηρίωση και συμμόρφωση

(α) Ο εισαγωγέας δεδομένων αντιμετωπίζει αμέσως και επαρκώς τα ερωτήματα του εξαγωγέα δεδομένων που αφορούν την επεξεργασία βάσει των παρόντων ρητρών.

(β) Τα μέρη πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη συμμόρφωση με τις παρούσες ρήτρες. Ειδικότερα, ο εισαγωγέας δεδομένων τηρεί κατάλληλη τεκμηρίωση σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται για λογαριασμό του εξαγωγέα δεδομένων.

(γ) Ο εισαγωγέας δεδομένων θέτει στη διάθεση του εξαγωγέα δεδομένων όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρούσες ρήτρες και, κατόπιν αιτήματος του εξαγωγέα δεδομένων, επιτρέπει και συμβάλλει σε ελέγχους των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που καλύπτονται από τις παρούσες ρήτρες, σε εύλογα χρονικά διαστήματα ή εάν υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης. Κατά τη λήψη απόφασης για επανεξέταση ή έλεγχο, ο εξαγωγέας δεδομένων μπορεί να λάβει υπόψη τις σχετικές πιστοποιήσεις που κατέχει ο εισαγωγέας δεδομένων.

(δ) Ο εξαγωγέας δεδομένων μπορεί να επιλέξει να διενεργήσει τον έλεγχο ο ίδιος ή να αναθέσει τη διενέργεια σε ανεξάρτητο ελεγκτή. Οι έλεγχοι μπορούν να περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις ή τις φυσικές εγκαταστάσεις του εισαγωγέα δεδομένων και, κατά περίπτωση, διενεργούνται με εύλογη προειδοποίηση.

(ε) Τα μέρη παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ), συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν ελέγχων, στη διάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής κατόπιν αιτήματος.

Ρήτρα 9

Χρήση υποεπεξεργαστών

(α) Ο εισαγωγέας δεδομένων διαθέτει τη γενική εξουσιοδότηση του εξαγωγέα δεδομένων για την πρόσληψη υπεργολάβου/υποεπεξεργαστών από συμφωνημένο κατάλογο. Ο εισαγωγέας δεδομένων ενημερώνει ρητά και εγγράφως τον εξαγωγέα δεδομένων για τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές στον εν λόγω κατάλογο μέσω της προσθήκης ή αντικατάστασης υπεργολάβων επεξεργασίας τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, παρέχοντας έτσι στον εξαγωγέα δεδομένων επαρκή χρόνο ώστε να μπορεί να αντιταχθεί στις εν λόγω αλλαγές πριν από την πρόσληψη του/των υπεργολάβου/ων επεξεργασίας. Ο εισαγωγέας δεδομένων παρέχει στον εξαγωγέα δεδομένων τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να μπορέσει ο εξαγωγέας δεδομένων να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί.

(β) Όταν ο εισαγωγέας δεδομένων αναθέτει σε υπεργολάβο την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας (για λογαριασμό του εξαγωγέα δεδομένων), το πράττει μέσω γραπτής σύμβασης που προβλέπει, επί της ουσίας, τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων με εκείνες που δεσμεύουν τον εισαγωγέα δεδομένων βάσει των παρόντων ρητρών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα τρίτων ως δικαιούχων για τα υποκείμενα των δεδομένων. Τα μέρη συμφωνούν ότι, συμμορφούμενος με την παρούσα ρήτρα, ο εισαγωγέας δεδομένων εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της ρήτρας 8.8. Ο εισαγωγέας δεδομένων διασφαλίζει ότι ο υποεπεξεργαστής συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται ο εισαγωγέας δεδομένων σύμφωνα με τις παρούσες ρήτρες.

(γ) Ο εισαγωγέας δεδομένων παρέχει, κατόπιν αιτήματος του εξαγωγέα δεδομένων, αντίγραφο της εν λόγω συμφωνίας υπο-επεξεργαστή και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις της στον εξαγωγέα δεδομένων. Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την προστασία των επιχειρηματικών μυστικών ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, ο εισαγωγέας δεδομένων μπορεί να επεξεργαστεί το κείμενο της συμφωνίας πριν από την κοινοποίηση αντιγράφου.

(δ) Ο εισαγωγέας δεδομένων παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι του εξαγωγέα δεδομένων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπεργολάβου επεξεργασίας που απορρέουν από τη σύμβασή του με τον εισαγωγέα δεδομένων. Ο εισαγωγέας δεδομένων ενημερώνει τον εξαγωγέα δεδομένων για κάθε αδυναμία του υπεργολάβου επεξεργασίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της εν λόγω σύμβασης.

(ε) Ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί με τον υπεργολάβο επεξεργασίας ρήτρα δικαιούχου τρίτου μέρους, σύμφωνα με την οποία – σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεδομένων έχει εξαφανιστεί πραγματικά, έχει παύσει να υφίσταται νομικά ή έχει καταστεί αφερέγγυος – ο εξαγωγέας δεδομένων έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση υπεργολάβου επεξεργασίας και να δώσει εντολή στον υπεργολάβο επεξεργασίας να διαγράψει ή να επιστρέψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ρήτρα 10

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

(α) Ο εισαγωγέας δεδομένων ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα δεδομένων για κάθε αίτημα που έχει λάβει από υποκείμενο των δεδομένων. Δεν απαντά η ίδια στο εν λόγω αίτημα, εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί να το πράξει από τον εξαγωγέα δεδομένων.

(β) Ο εισαγωγέας δεδομένων επικουρεί τον εξαγωγέα δεδομένων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εν προκειμένω, τα μέρη καθορίζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας, με τα οποία παρέχεται η συνδρομή, καθώς και το πεδίο εφαρμογής και την έκταση της απαιτούμενης συνδρομής.

(γ) Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει των παραγράφων (α) και (β), ο εισαγωγέας δεδομένων συμμορφώνεται με τις οδηγίες του εξαγωγέα δεδομένων.

Ρήτρα 11

Αποκατάσταση

(α) Ο εισαγωγέας δεδομένων ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σε διαφανή και εύκολα προσβάσιμο μορφότυπο, μέσω ατομικής ειδοποίησης ή στον ιστότοπό του, σχετικά με ένα σημείο επαφής που είναι εξουσιοδοτημένο να χειρίζεται καταγγελίες. Αντιμετωπίζει αμέσως κάθε καταγγελία που λαμβάνει από υποκείμενο των δεδομένων.

(β) Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ υποκειμένου των δεδομένων και ενός από τα μέρη όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις παρούσες ρήτρες, το εν λόγω μέρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυση του ζητήματος εγκαίρως. Τα μέρη αλληλοενημερώνονται για τις διαφορές αυτές και, κατά περίπτωση, συνεργάζονται για την επίλυσή τους.

(γ) Όταν το υποκείμενο των δεδομένων επικαλείται δικαίωμα τρίτου δικαιούχου σύμφωνα με τη ρήτρα 3, ο εισαγωγέας δεδομένων αποδέχεται την απόφαση του υποκειμένου των δεδομένων να:

(i) να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής ή του τόπου εργασίας του ή στην αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με τη ρήτρα 13,

(ii) παραπέμπει τη διαφορά στα αρμόδια δικαστήρια κατά την έννοια της ρήτρας 18.

(δ) Τα μέρη αποδέχονται ότι το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εκπροσωπείται από μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση ή ένωση υπό τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(ε) Ο εισαγωγέας δεδομένων συμμορφώνεται με απόφαση που είναι δεσμευτική βάσει του εφαρμοστέου δικαίου της ΕΕ ή του κράτους μέλους.

(στ) Ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί ότι η επιλογή του υποκειμένου των δεδομένων δεν θίγει τα ουσιώδη και διαδικαστικά δικαιώματά του να ζητήσει ένδικα μέσα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ρήτρα 12

Ευθύνη

(α) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ευθύνεται έναντι του άλλου συμβαλλόμενου μέρους/των άλλων συμβαλλόμενων μερών για οποιαδήποτε ζημία προξενήσει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος/τους άλλους συμβαλλόμενους με οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων ρητρών.

(β) Ο εισαγωγέας δεδομένων ευθύνεται έναντι του υποκειμένου των δεδομένων, και το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να λάβει αποζημίωση, για κάθε υλική ή ηθική βλάβη που ο εισαγωγέας δεδομένων ή ο υποεπεξεργαστής του προκαλεί στο υποκείμενο των δεδομένων παραβιάζοντας τα δικαιώματα τρίτου δικαιούχου βάσει των παρόντων ρητρών.

(γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), ο εξαγωγέας δεδομένων ευθύνεται έναντι του υποκειμένου των δεδομένων και το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να λάβει αποζημίωση για κάθε υλική ή ηθική βλάβη που ο εξαγωγέας δεδομένων ή ο εισαγωγέας δεδομένων (ή ο υποεπεξεργαστής του) προκαλεί στο υποκείμενο των δεδομένων παραβιάζοντας τα δικαιώματα τρίτου δικαιούχου βάσει των παρόντων ρητρών. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της ευθύνης του εξαγωγέα δεδομένων και, όταν ο εξαγωγέας δεδομένων είναι εκτελών την επεξεργασία που ενεργεί για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας, της ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ανάλογα με την περίπτωση.

(δ) Τα μέρη συμφωνούν ότι εάν ο εξαγωγέας δεδομένων θεωρηθεί υπεύθυνος σύμφωνα με την παράγραφο (γ) για ζημίες που προκαλούνται από τον εισαγωγέα δεδομένων (ή τον υπο-εκτελούντα την επεξεργασία), δικαιούται να ζητήσει από τον εισαγωγέα δεδομένων το μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην ευθύνη του εισαγωγέα δεδομένων για τη ζημία.

(ε) Όταν περισσότερα του ενός Μέρη είναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο υποκείμενο των δεδομένων ως αποτέλεσμα παραβίασης των παρόντων ρητρών, όλα τα υπεύθυνα Μέρη ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον και το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να ασκήσει αγωγή ενώπιον δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε από αυτά τα Μέρη.

(στ) Τα μέρη συμφωνούν ότι εάν ένα μέρος κριθεί υπεύθυνο σύμφωνα με την παράγραφο (ε), δικαιούται να ζητήσει από το/τα άλλο/α συμβαλλόμενο/α μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην ευθύνη του/τους για τη ζημία.

(ζ) Ο εισαγωγέας δεδομένων δεν μπορεί να επικαλεστεί τη συμπεριφορά ενός υπεργολάβου επεξεργασίας για να αποφύγει τη δική του ευθύνη.

Ρήτρα 13

Εποπτεία

(α) Η εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του εξαγωγέα δεδομένων με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I.Γ, ενεργεί ως αρμόδια εποπτική αρχή.

(β) Ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί να υπαχθεί στη δικαιοδοσία της αρμόδιας εποπτικής αρχής και να συνεργαστεί με αυτήν σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις παρούσες ρήτρες. Ειδικότερα, ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί να απαντά σε ερωτήματα, να υποβάλλεται σε ελέγχους και να συμμορφώνεται με τα μέτρα που θεσπίζει η εποπτική αρχή, συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών και αντισταθμιστικών μέτρων. Παρέχει στην εποπτική αρχή γραπτή επιβεβαίωση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες ενέργειες.

ΤΜΗΜΑ III – ΤΟΠΙΚΟΊ ΝΌΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΑΡΧΏΝ

Ρήτρα 14

Τοπικοί νόμοι και πρακτικές που επηρεάζουν τη συμμόρφωση με τις ρήτρες

(α) Τα μέρη εγγυώνται ότι δεν έχουν κανένα λόγο να πιστεύουν ότι οι νόμοι και οι πρακτικές στην τρίτη χώρα προορισμού που εφαρμόζονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον εισαγωγέα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων γνωστοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μέτρων που επιτρέπουν την πρόσβαση από δημόσιες αρχές, εμποδίζουν τον εισαγωγέα δεδομένων να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων ρητρών. Αυτό βασίζεται στην αντίληψη ότι οι νόμοι και οι πρακτικές που σέβονται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία και αναλογικά όρια σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση ενός από τους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παρούσες ρήτρες.

(β) Τα μέρη δηλώνουν ότι κατά την παροχή της εγγύησης της παραγράφου (α), έχουν λάβει δεόντως υπόψη τους ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) τις ειδικές περιστάσεις της διαβίβασης, συμπεριλαμβανομένου του μήκους της αλυσίδας επεξεργασίας, του αριθμού των εμπλεκόμενων φορέων και των χρησιμοποιούμενων διαύλων διαβίβασης- τις προβλεπόμενες περαιτέρω διαβιβάσεις- τον τύπο του παραλήπτη- τον σκοπό της επεξεργασίας- τις κατηγορίες και τον μορφότυπο των διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- τον οικονομικό τομέα στον οποίο πραγματοποιείται η διαβίβαση- τον τόπο αποθήκευσης των διαβιβαζόμενων δεδομένων,

(ii) τους νόμους και τις πρακτικές της τρίτης χώρας προορισμού – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούν τη γνωστοποίηση των δεδομένων σε δημόσιες αρχές ή επιτρέπουν την πρόσβαση από τις εν λόγω αρχές – που είναι συναφείς με τις ειδικές περιστάσεις της διαβίβασης, καθώς και τους ισχύοντες περιορισμούς και εγγυήσεις,

(iii) τυχόν σχετικές συμβατικές, τεχνικές ή οργανωτικές εγγυήσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τη συμπλήρωση των εγγυήσεων βάσει των παρόντων ρητρών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που εφαρμόζονται κατά τη διαβίβαση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη χώρα προορισμού.

(γ) Ο εισαγωγέας δεδομένων εγγυάται ότι, κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο (β), έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράσχει στον εξαγωγέα δεδομένων τις σχετικές πληροφορίες και συμφωνεί ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον εξαγωγέα δεδομένων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις παρούσες ρήτρες.

(δ) Τα μέρη συμφωνούν να τεκμηριώνουν την αξιολόγηση σύμφωνα με το στοιχείο β) και να τη θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής κατόπιν αιτήματος.

(ε) Ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί να ειδοποιήσει αμέσως τον εξαγωγέα δεδομένων εάν, μετά τη συμφωνία του με τις παρούσες ρήτρες και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, έχει λόγους να πιστεύει ότι υπόκειται ή έχει καταστεί υποκείμενο σε νόμους ή πρακτικές που δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις της παραγράφου α), μεταξύ άλλων μετά από αλλαγή των νόμων της τρίτης χώρας ή μετά από μέτρο (όπως αίτημα κοινοποίησης) που υποδεικνύει εφαρμογή των νόμων αυτών στην πράξη που δεν συνάδει με τις απαιτήσεις της παραγράφου α).

(στ) Μετά από κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο ε) ή εάν ο εξαγωγέας δεδομένων έχει άλλως λόγους να πιστεύει ότι ο εισαγωγέας δεδομένων δεν μπορεί πλέον να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων ρητρών, ο εξαγωγέας δεδομένων προσδιορίζει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας) που πρέπει να ληφθούν από τον εξαγωγέα δεδομένων και/ή τον εισαγωγέα δεδομένων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ο εξαγωγέας δεδομένων αναστέλλει τη διαβίβαση δεδομένων εάν θεωρεί ότι δεν μπορούν να διασφαλιστούν οι κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση αυτή ή εάν λάβει σχετική εντολή από την αρμόδια εποπτική αρχή. Στην περίπτωση αυτή, ο εξαγωγέας δεδομένων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, εφόσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις παρούσες ρήτρες. Εάν η σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερα από δύο μέρη, ο εξαγωγέας δεδομένων μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα καταγγελίας μόνο έναντι του αντίστοιχου μέρους, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Όταν η σύμβαση καταγγέλλεται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα, εφαρμόζεται η ρήτρα 16 στοιχεία δ) και ε).

Ρήτρα 15

Υποχρεώσεις του εισαγωγέα δεδομένων σε περίπτωση πρόσβασης από δημόσιες αρχές

15.1 Κοινοποίηση

(α) Ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί να ειδοποιήσει αμέσως τον εξαγωγέα δεδομένων και, εφόσον είναι δυνατόν, το υποκείμενο των δεδομένων (εάν είναι απαραίτητο με τη βοήθεια του εξαγωγέα δεδομένων) εάν:

(i) λαμβάνει νομικά δεσμευτικό αίτημα από δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας προορισμού για την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σύμφωνα με τις παρούσες ρήτρες- η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητήθηκαν, την αιτούσα αρχή, τη νομική βάση του αιτήματος και την απάντηση που δόθηκε- ή

(ii) λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε άμεσης πρόσβασης από δημόσιες αρχές σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σύμφωνα με τις παρούσες ρήτρες σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας προορισμού- η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο εισαγωγέας.

(β) Εάν ο εισαγωγέας δεδομένων απαγορεύεται να ενημερώσει τον εξαγωγέα δεδομένων ή/και το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας προορισμού, ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει την άρση της απαγόρευσης, με σκοπό την κοινοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, το συντομότερο δυνατό. Ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί να τεκμηριώνει τις προσπάθειές του, ώστε να είναι σε θέση να τις αποδείξει κατόπιν αιτήματος του εξαγωγέα δεδομένων.

(γ) Εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία της χώρας προορισμού, ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί να παρέχει στον εξαγωγέα δεδομένων, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όσο το δυνατόν περισσότερες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα που λαμβάνει (ιδίως αριθμό αιτημάτων, είδος των αιτούμενων δεδομένων, αιτούσες αρχές, αν τα αιτήματα έχουν προσβληθεί και την έκβαση των εν λόγω προσβολών κ.λπ.)

(δ) Ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί να διατηρεί τις πληροφορίες σύμφωνα με τις παραγράφους α) έως γ) κατά τη διάρκεια της σύμβασης και να τις θέτει στη διάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής κατόπιν αιτήματος.

(ε) Οι παράγραφοι α) έως γ) ισχύουν με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του εισαγωγέα δεδομένων σύμφωνα με τη ρήτρα 14 στοιχείο ε) και τη ρήτρα 16 να ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα δεδομένων όταν αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις εν λόγω ρήτρες.

15.2 Επανεξέταση της νομιμότητας και ελαχιστοποίηση των δεδομένων

(α) Ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί να επανεξετάσει τη νομιμότητα του αιτήματος κοινοποίησης, ιδίως κατά πόσον παραμένει εντός των εξουσιών που έχουν παραχωρηθεί στην αιτούσα δημόσια αρχή, και να αμφισβητήσει το αίτημα εάν, μετά από προσεκτική αξιολόγηση, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρήσει ότι το αίτημα είναι παράνομο σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας προορισμού, τις ισχύουσες υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου και τις αρχές της διεθνούς επιείκειας. Ο εισαγωγέας δεδομένων, υπό τους ίδιους όρους, ασκεί τις δυνατότητες προσφυγής. Όταν αμφισβητεί ένα αίτημα, ο εισαγωγέας δεδομένων επιδιώκει τη λήψη προσωρινών μέτρων με σκοπό την αναστολή των αποτελεσμάτων του αιτήματος έως ότου η αρμόδια δικαστική αρχή αποφασίσει επί της ουσίας. Δεν αποκαλύπτει τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρά μόνο όταν υποχρεούται να το πράξει βάσει των εφαρμοστέων διαδικαστικών κανόνων. Οι απαιτήσεις αυτές δεν θίγουν τις υποχρεώσεις του εισαγωγέα δεδομένων σύμφωνα με τη ρήτρα 14 στοιχείο ε).

(β) Ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί να τεκμηριώσει τη νομική του αξιολόγηση και κάθε αμφισβήτηση του αιτήματος αποκάλυψης και, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία της χώρας προορισμού, να θέσει την τεκμηρίωση στη διάθεση του εξαγωγέα δεδομένων. Επίσης, τη θέτει στη διάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής κατόπιν αιτήματος.

(γ) Ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί να παρέχει την ελάχιστη επιτρεπόμενη ποσότητα πληροφοριών όταν απαντά σε αίτημα κοινοποίησης, με βάση μια λογική ερμηνεία του αιτήματος.

ΤΜΉΜΑ IV – ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Ρήτρα 16

Μη συμμόρφωση με τις ρήτρες και καταγγελία

(α) Ο εισαγωγέας δεδομένων ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα δεδομένων εάν δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις παρούσες ρήτρες, για οποιονδήποτε λόγο.

(β) Σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεδομένων παραβιάζει τις παρούσες ρήτρες ή αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις παρούσες ρήτρες, ο εξαγωγέας δεδομένων αναστέλλει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον εισαγωγέα δεδομένων έως ότου διασφαλιστεί εκ νέου η συμμόρφωση ή καταγγελθεί η σύμβαση. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της ρήτρας 14(στ).

(γ) Ο εξαγωγέας δεδομένων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, στο βαθμό που αυτή αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις παρούσες ρήτρες, όταν:

(i) ο εξαγωγέας δεδομένων έχει αναστείλει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον εισαγωγέα δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο β) και η συμμόρφωση με τις παρούσες ρήτρες δεν αποκαθίσταται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την αναστολή,

(ii) ο εισαγωγέας δεδομένων παραβιάζει ουσιωδώς ή επίμονα τις παρούσες ρήτρες- ή

(iii) ο εισαγωγέας δεδομένων δεν συμμορφώνεται με δεσμευτική απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου ή εποπτικής αρχής σχετικά με τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων ρητρών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώνει την αρμόδια εποπτική αρχή για τη μη συμμόρφωση. Όταν η σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερα από δύο μέρη, ο εξαγωγέας δεδομένων μπορεί να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα καταγγελίας μόνο έναντι του αντίστοιχου μέρους, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.

(δ) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν διαβιβαστεί πριν από τη λήξη της σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο (γ) επιστρέφονται αμέσως στον εξαγωγέα δεδομένων ή διαγράφονται στο σύνολό τους, κατ’ επιλογή του εξαγωγέα δεδομένων. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν αντίγραφα των δεδομένων. Ο εισαγωγέας δεδομένων πιστοποιεί τη διαγραφή των δεδομένων στον εξαγωγέα δεδομένων. Έως ότου τα δεδομένα διαγραφούν ή επιστραφούν, ο εισαγωγέας δεδομένων εξακολουθεί να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις παρούσες ρήτρες. Σε περίπτωση που η τοπική νομοθεσία που ισχύει για τον εισαγωγέα δεδομένων απαγορεύει την επιστροφή ή τη διαγραφή των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων, ο εισαγωγέας δεδομένων εγγυάται ότι θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις παρούσες ρήτρες και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο στο βαθμό και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την εν λόγω τοπική νομοθεσία.

(ε) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ανακαλέσει τη συμφωνία του να δεσμεύεται από τις παρούσες ρήτρες όταν (i) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 που καλύπτει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην οποία εφαρμόζονται οι παρούσες ρήτρες- ή (ii) ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 γίνεται μέρος του νομικού πλαισίου της χώρας στην οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων που ισχύουν για την εν λόγω επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Ρήτρα 17

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρούσες ρήτρες διέπονται από το δίκαιο ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω δίκαιο επιτρέπει δικαιώματα δικαιούχων τρίτων. Τα μέρη συμφωνούν ότι οι παρούσες ρήτρες θα διέπονται από το δίκαιο της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (χωρίς αναφορά στις αρχές σύγκρουσης νόμων) σύμφωνα με τον Ειδικό όρο Νομικά ζητήματα και δικαιοδοσία, όπως ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Πελατών της Appy Pie ή, εάν το εν λόγω τμήμα δεν προσδιορίζει κράτος μέλος της ΕΕ, από το δίκαιο της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (χωρίς αναφορά στις αρχές σύγκρουσης νόμων).

Ρήτρα 18

Επιλογή δικαστηρίου και δικαιοδοσίας

(α) Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις παρούσες ρήτρες θα επιλύεται από τα δικαστήρια κράτους μέλους της ΕΕ.

(β) Τα μέρη συμφωνούν ότι αυτά θα είναι τα δικαστήρια της δικαιοδοσίας που ορίζεται στη ρήτρα 17.

(γ) Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να κινήσει δικαστική διαδικασία κατά του εξαγωγέα και/ή του εισαγωγέα δεδομένων ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του.

(δ) Τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΊΑ ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΈΣ ΡΉΤΡΕΣ

(α) Το παρόν προσάρτημα τροποποιεί τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες στον βαθμό που είναι απαραίτητο, ώστε να λειτουργούν για τις διαβιβάσεις που πραγματοποιούνται από τον εξαγωγέα δεδομένων προς τον εισαγωγέα δεδομένων, στο βαθμό που ο ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου ή η ελβετική ΔΠΔ (όπως ορίζεται στο προσάρτημα επεξεργασίας δεδομένων Appy Pie) εφαρμόζονται στην επεξεργασία του εξαγωγέα δεδομένων κατά την πραγματοποίηση της εν λόγω διαβίβασης.

(β) Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες τροποποιούνται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

(i) οι αναφορές στον “Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679” ερμηνεύονται ως αναφορές στον ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου ή στον ελβετικό ΓΚΠΔ (ανάλογα με την περίπτωση),

(ii) οι αναφορές σε συγκεκριμένα άρθρα του “Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679” αντικαθίστανται με το αντίστοιχο άρθρο ή τμήμα του ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου ή της ελβετικής ΑΠΔ (ανάλογα με την περίπτωση),

(iii) οι αναφορές στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 αφαιρούνται,

(iv) οι αναφορές στις λέξεις “ΕΕ”, “Ένωση” και “κράτος μέλος” αντικαθίστανται από αναφορές στο “Ηνωμένο Βασίλειο” ή στην “Ελβετία” (ανάλογα με την περίπτωση),

(v) δεν χρησιμοποιείται η ρήτρα 13 στοιχείο α) και η “αρμόδια εποπτική αρχή” είναι ο Επίτροπος Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου ή ο Ελβετός Ομοσπονδιακός Επίτροπος Πληροφοριών για την Προστασία Δεδομένων (κατά περίπτωση),

(vi) οι αναφορές στην “αρμόδια εποπτική αρχή” και στα “αρμόδια δικαστήρια” αντικαθίστανται από αναφορές στον “Επίτροπο Πληροφοριών” και στα “δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας” ή στον “Ελβετικό Ομοσπονδιακό Επίτροπο Πληροφοριών για την Προστασία Δεδομένων” και στα “εφαρμοστέα δικαστήρια της Ελβετίας” (κατά περίπτωση),

(vii) στη ρήτρα 17, οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας ή της Ελβετίας (ανάλογα με την περίπτωση) και

(viii) στο βαθμό που ο ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου εφαρμόζεται στην επεξεργασία, η ρήτρα 18 αντικαθίσταται ως εξής: “Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις παρούσες ρήτρες θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ασκήσει δικαστική διαδικασία κατά του εξαγωγέα και/ή του εισαγωγέα δεδομένων ενώπιον των δικαστηρίων οποιασδήποτε χώρας του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων”- και

(ix) στο βαθμό που η ελβετική DPA ισχύει για την επεξεργασία, η ρήτρα 18 αντικαθίσταται ως εξής: “Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις παρούσες ρήτρες επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Ελβετίας. Τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων”.

Κατάλογος των συνημμένων πινάκων:

Πίνακας 1: Υποεπεξεργαστές από τις 6 Μαΐου 2020

Πρόγραμμα 2: Λεπτομέρειες της επεξεργασίας

Παράρτημα 3: Τυποποιημένοι όροι χρήσης Συμβατικές ρήτρες

Πρόγραμμα 4: Διαδικασία πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες που διατηρούνται από τους εκτελούντες την επεξεργασία/ελεγκτές

Παράρτημα 5: Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες – Ενότητα δύο: Μεταφορά ελεγκτή στον εκτελούντα την επεξεργασία (C2P)

 

Εάν χρειάζεστε ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο της SLA μας, παρακαλούμε στείλτε ένα email στο [email protected].