Appeltaart CCPA-beleid

Met ingang van 1 januari 2020.

Californische privacyverklaring voor consumenten

Deze California Consumer Privacy Statement is een aanvulling op de Appy Pie Privacy Policy en is alleen van toepassing op Californische consumenten.

In deze California Consumer Privacy Statement worden bepaalde termen gebruikt die de betekenis hebben die daaraan is toegekend in de California Consumer Privacy Act van 2018 en de uitvoeringsvoorschriften daarvan, namelijk de CCPA.

a. Kennisgeving van verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Appy Pie kan persoonlijke informatie over u verzamelen in de volgende categorieën.

 1. Identificatiemiddelen

 2. Identificatiemiddelen kunnen bestaan uit echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatiemiddelen (waaronder details zoals apparaatidentificatiemiddelen, cookies, beacons, pixeltags, mobiele advertentie-identificatiemiddelen en soortgelijke technologie, klantnummer, uniek pseudoniem of gebruikersalias, telefoonnummers en andere soorten persistente of probabilistische identificatiemiddelen), online identificatiemiddelen, IP-adres, e-mailadres, accountnaam, sofi-nummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer en andere soortgelijke identificatiemiddelen.

 3. Aanvullende gegevens onderworpen aan Cal. Civ. Code § 1798.80 (voor onze commerciële relaties)

 4. Dit omvat informatie zoals handtekening, creditcardnummer, debetkaartnummer en/of andere financiële informatie.

 5. Beschermde classificaties

 6. Volgens de Californische of federale wetgeving vallen kenmerken als leeftijd en geslacht onder beschermde classificaties.

 7. Online activiteit

 8. Dit omvat informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten zoals browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis en uw interactie met websites, toepassingen of advertenties, en meer.

 9. Geolocatiegegevens

 10. Dit omvat de informatie met betrekking tot uw locatie en plaatsen waar u naartoe gaat of die u op internet opzoekt.

 11. Sensorische informatie

 12. Zintuiglijke informatie omvat audio, elektronische, visuele en andere soortgelijke informatie.

 13. Werkgelegenheid Informatie

 14. Werkgelegenheidsinformatie omvat professionele of werkgerelateerde informatie.

 15. Invloeden

 16. Dit omvat alle gevolgtrekkingen die uit de bovenstaande informatie worden gemaakt met de bedoeling een profiel op te stellen dat uw unieke voorkeuren, eigenschappen, psychologische trends, neigingen, gedrag, houding, intelligentie, capaciteiten en bekwaamheden weerspiegelt.

  De bovenstaande categorieën van persoonlijke informatie kunnen worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in het privacybeleid van Appy Pie.

b. Uw verzoeken

Behoudens uitzonderingen en beperkingen geeft de CCPA inwoners van Californië het recht om verzoeken in te dienen bij een bedrijf (Appy Pie), dat hun persoonlijke gegevens heeft verzameld.

 • Verzoek om hen toegang te verlenen tot bepaalde stukken en categorieën van persoonlijke informatie die door het bedrijf over een dergelijke inwoner van Californië wordt verzameld, de categorieën van bronnen voor dergelijke informatie, de zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen van dergelijke informatie en de categorieën van derden waarmee dergelijke informatie wordt gedeeld; en

 • Verzoek om dergelijke persoonlijke informatie te verwijderen

Appy Pie heeft bepaalde soorten informatie nodig om u de Diensten te kunnen leveren. In bepaalde specifieke gevallen, wanneer u verzoekt om verwijdering van bepaalde informatie, is het mogelijk dat u niet langer toegang heeft tot de Diensten of deze niet langer kunt gebruiken.

Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u dat doen door ons een e-mail te sturen op [email protected].

c. Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet

Wij verkopen geen persoonlijke informatie die in het verleden van u is verzameld of in de toekomst kan worden verzameld. Wij delen persoonlijke informatie met derden voor doeleinden zoals beschreven in het Privacybeleid van Appy Pie.

Als onderdeel van het CCPA-beleid zijn wij echter verplicht om u een optie te bieden om af te zien van de verkoop van informatie. Als u wilt kiezen voor ‘Niet verkopen’, kunt u dat doen door ons een e-mail te sturen op [email protected].

d. Wij discrimineren u niet

U hebt het recht niet te worden gediscrimineerd (zoals beschreven in de toepasselijke wetgeving) omdat u uw rechten uitoefent. Appy Pie discrimineert geen inwoners van Californië voor het uitoefenen van hun rechten.