Integritetspolicy

Policyn gäller från och med den 22 december 2021.

Följande sekretesspolicy reglerar AppyPie.coms webbplats och allt innehåll, alla tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via webbplatsen (kollektivt kallade “tjänsten”). Tjänsten ägs och drivs av Appy Pie LLP, ett aktiebolag som är registrerat i New Delhi, Indien enligt LLP Act, 2008 med LLPIN AAF-5370 och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe på 165, NSEZ Noida, 201305 Indien (nedan kallat “AP”, vilket uttryck ska betyda och inkludera dess arvingar, efterträdare och tillåtna uppdragstagare). AP använder för närvarande tredje part för att ta emot betalningar (nedan kallad “tredjepartsbetalningsprocessor”). Abonnenterna kommer att göra alla betalningar till AP med hjälp av denna tredjepartsbetalningsprocessor, som för närvarande är Appy Pie LLC i USA och Appy Pie Ltd i Storbritannien, och som kan ändras/uppdateras skriftligen av kunden. AP har rätt att när som helst byta tredjepartsbetalningsprocessor eller sluta använda en tredjepartsbetalningsprocessor. Trots eventuella namnlikheter finns det ingen anknytning mellan den tredjepartsbetalningsprocessorn och AP, och den tredjepartsbetalningsprocessorn är inte part i detta avtal. Tjänsten erbjuds under förutsättning att du accepterar alla villkor som finns här och alla andra driftsregler, policyer (inklusive, utan begränsning, AP:s sekretesspolicy) och förfaranden som kan publiceras från tid till annan på den här webbplatsen av AP (tillsammans “AP”).

AP driver flera webbplatser, inklusive appypie.com (nedan kallade “webbplatserna”), samt ett antal mobilapplikationer för våra kunders räkning (nedan kallade “applikationerna”). Det är AP:s policy att respektera din integritet när det gäller all information som vi kan samla in när vi driver våra webbplatser och applikationer.

Denna policy beskriver hur AP samlar in, använder, delar och säkrar den personliga information som du tillhandahåller. Den beskriver också dina valmöjligheter när det gäller användning, åtkomst och korrigering av dina personuppgifter.

Din integritet är mycket viktig för oss. På AP har vi några grundläggande principer:

Vi ber dig inte om personlig information om vi inte verkligen behöver den. (Vi tål inte tjänster som utan anledning frågar dig efter saker som kön eller inkomstnivå.)

Vi delar inte din personliga information med någon annan än för att följa lagen, utveckla våra produkter eller skydda våra rättigheter. Vi lagrar inte personlig information på våra servrar om det inte krävs för den löpande driften av en av våra tjänster. I våra produkter för sociala nätverk och mobilapplikationer strävar vi efter att göra det så enkelt som möjligt för dig att kontrollera vad som är synligt för allmänheten, syns i sökmotorer, hålls privat och raderas permanent.


EU:s mekanism för överföring av uppgifter

GDPR gäller i första hand för registeransvariga och registerförare som är belägna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och om personuppgifter överförs utanför EES finns det en risk för att GDPR-skyddet går förlorat. Det är av denna anledning som GDPR begränsar överföringen av personuppgifter utanför EES, såvida inte personernas rättigheter skyddas på något sätt. Fram till nyligen fanns det två sätt att göra detta – EU-US Privacy Shield och standardkontraktsklausuler.

Nyligen ogiltigförklarade dock Europeiska unionens domstol ramverket för överföring av uppgifter mellan EU och USA, Privacy Shield Framework. Standardkontraktsklausuler är dock fortfarande giltiga som ett verktyg eller en mekanism för överföring av uppgifter till registerförare utanför EU, Schweiz eller Storbritannien.

På Appy Pie har vi standardavtalsklausuler (SCC) för överföring av uppgifter så att alla personuppgifter skyddas. Vi på Appy Pie har åtagit oss att göra det möjligt för våra kunder att tillhandahålla kundservice på ett ansvarsfullt sätt genom att implementera och följa föreskrivna efterlevnadspolicyer, både som datakontrollant och databehandlare.

Passiv insamling

Som på de flesta webbplatser samlar vi in viss information automatiskt. Denna information kan inkludera IP-adresser, webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), hänvisnings-/avslutningssidor, de filer som ses på vår webbplats (t.ex. HTML-sidor, grafik etc.), operativsystem, datum/tidsstämpel och/eller klickdata för att analysera trender i aggregat och för att administrera webbplatsen.

Insamling av personlig information

Vissa besökare på AP:s webbplatser och användare av AP:s applikationer väljer att interagera med AP på ett sätt som kräver att AP samlar in personlig information. Mängden och typen av information som AP samlar in beror på interaktionens karaktär. Vi ber till exempel besökare som registrerar sig för ett konto på www.appypie.com att ange sin e-postadress. De som deltar i transaktioner med AP – ombeds att lämna ytterligare information, inklusive nödvändig personlig och finansiell information, t.ex. ett kreditkortsnummer för att behandla de finansiella transaktionerna. I varje fall samlar AP in sådan information endast när det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med AP, till exempel namn, adress och telefonnummer när det behövs. AP avslöjar inte personlig information annat än vad som beskrivs nedan, och besökare kan alltid vägra att lämna personlig information, med förbehållet att det kan hindra dem från att delta i vissa aktiviteter relaterade till webbplatsen och applikationen.

När du ger oss personlig information om dina kontakter kommer vi endast att använda denna information av det specifika skälet till att den tillhandahålls.

Om du tror att en av dina kontakter har gett oss dina personuppgifter och du vill begära att de tas bort från vår databas, vänligen kontakta oss på [email protected].

Aggregerad statistik

AP kan samla in statistik om beteendet hos besökare på AP:s webbplatser och användare av AP:s applikationer. AP kan till exempel övervaka de mest populära sociala nätverken på appypie.com och kan visa denna information offentligt eller ge den till andra. AP avslöjar dock inte personlig information på annat sätt än vad som beskrivs nedan.

Delning av viss personlig information

AP avslöjar personlig information endast till de anställda, entreprenörer, tjänsteleverantörer och närstående organisationer som (i) behöver den särskilda informationen för att behandla den för AP:s räkning eller för att tillhandahålla tjänster som är tillgängliga på AP:s webbplatser och applikationer, och (ii) som har gått med på att inte avslöja den för andra. De har rätt att använda dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster till oss. Dessa tjänster kan innefatta: att utföra dina beställningar, betalningshantering, tillhandahålla kundservice, skicka marknadsföringskommunikation, tillhandahålla prenumerationstjänster, utföra forskning och analys, tillhandahålla infrastruktur för molndatabehandling. SMS-integration, utskrift i molnet och fler sådana tjänster.

Vissa av dessa anställda, entreprenörer och närstående organisationer kan finnas utanför ditt hemland. AP kommer inte att hyra ut eller sälja personlig information till någon. Förutom sina anställda, entreprenörer och närstående organisationer, som beskrivs ovan, lämnar AP ut personuppgifter endast när det krävs enligt lag eller när AP i god tro anser att det är nödvändigt att lämna ut dem för att skydda AP:s, tredje parters eller allmänhetens egendom eller rättigheter. Om du är en registrerad användare av en AP-webbplats eller -applikation och har angett din e-postadress kan AP ibland skicka ett e-postmeddelande till dig för att informera dig om nya funktioner, för att be om din feedback eller bara för att hålla dig uppdaterad om vad som händer med AP och våra produkter. Du kan också anmäla dig för att få nyhetsbrev eller annan kommunikation från oss. Om du vill sluta ta emot denna information kan du uppdatera dina e-postpreferenser genom att använda länken “Avsluta prenumeration” som finns i de e-postmeddelanden vi skickar till dig, eller på din medlemsprofil på vår webbplats, eller genom att kontakta oss på [email protected].

Vi använder främst våra produktbloggar för att förmedla denna typ av information, så vi förväntar oss att hålla den här typen av e-postmeddelanden på ett minimum. Om du skickar en begäran till oss (t.ex. via ett supportmejl eller via en av våra feedbackmekanismer) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att klargöra eller besvara din begäran eller för att hjälpa oss att stödja andra användare. AP vidtar alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse av personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som ett konto är aktivt eller så länge som det behövs för att tillhandahålla tjänsten/tjänsterna. Vi kommer att behålla dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, upprätthålla korrekta ekonomiska och andra register, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Om du vill avsluta ditt konto eller begära att vi inte längre använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [email protected].

Korrigering eller borttagning av personlig information

På begäran kommer AP att ge dig information om huruvida vi innehar några av dina personuppgifter. Du kan få tillgång till, korrigera eller begära att dina personuppgifter raderas genom att logga in på ditt konto eller genom att kontakta oss på [email protected]. Vi kommer att svara på din begäran inom en rimlig tidsram.

AP bekräftar att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. AP samlar in information för våra kunders räkning och har ingen direkt relation till de personer som våra kunder kan interagera med genom att använda tjänsten/tjänsterna. Om du är kund hos en av våra kunder (“slutkund”) och inte längre vill bli kontaktad av den kunden, vänligen kontakta kunden som du interagerar med. Vi kan överföra personlig information till företag som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Överföringar till senare tredje parter omfattas av serviceavtal med våra kunder. En person som vill ha tillgång till eller som vill rätta, ändra eller radera felaktiga uppgifter ska vända sig till AP:s klient (den registeransvarige). Om du begär att ta bort uppgifter kommer vi att svara inom en rimlig tidsram.

Vi behåller de personuppgifter som vi behandlar för våra kunders räkning så länge som det behövs för att tillhandahålla tjänster till våra kunder. Vi behåller personlig information i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Mobila tillämpningar

När du laddar ner, installerar och använder våra mobilapplikationer samlar vi automatiskt in information om vilken typ av enhet du använder, vilken version av operativsystemet du använder och enhetens identifierare (eller “UDID”).

Vi skickar push-notiser till dig då och då för att uppdatera dig om evenemang eller kampanjer som vi kan ha på gång. Om du inte längre vill ta emot dessa typer av meddelanden kan du stänga av dem på enhetsnivå. För att se till att du får lämpliga meddelanden måste vi samla in viss information om din enhet, t.ex. information om operativsystem och användaridentifikation.

Vi samlar in din platsbaserade information i syfte att hitta en plats som du kanske söker efter i ditt område. Vi kommer endast att dela denna information med vår kartläggningsleverantör i det enda syftet att tillhandahålla denna tjänst till dig.

Du kan när som helst välja bort platsbaserade tjänster genom att ändra inställningen på enhetsnivå.

Vi använder Analytics för att vi bättre ska kunna förstå funktionaliteten hos vår mobilapplikation på din mobila eller handhållna enhet. Denna mobilapplikation kan registrera information som hur ofta du använder mobilapplikationen, händelser som inträffar i mobilapplikationen, aggregerad användning, prestandadata och varifrån mobilapplikationen laddades ner. Vi kopplar inte den information som vi lagrar i analysprogrammet till någon personlig information som du skickar in i mobilapplikationen.

Länkar till webbplatser från tredje part

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av AP. Observera att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på andra sådana webbplatser eller tredje parter. Vi uppmanar dig att vara medveten när du lämnar våra webbplatser och att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som samlar in personlig information.

Vittnesmål

Vi lägger ut kundutlåtanden/kommentarer/recensioner på våra webbplatser, som kan innehålla personlig information. Innan vi publicerar ett vittnesmål får vi kundens samtycke till att publicera deras namn tillsammans med deras vittnesmål.

Spårningsteknik

AP och dess partner använder cookies eller liknande teknik för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Du kan styra användningen av cookies på individuell webbläsarnivå, men om du väljer att inaktivera cookies kan det begränsa din användning av vissa funktioner på vår webbplats.

Annonser

Vi samarbetar med en tredje part för att leverera annonser som visas på någon av våra webbplatser eller applikationer till användare. Vår tredjepartspartner kan använda cookies eller liknande tekniker för att ge dig reklam baserad på dina surfaktiviteter och intressen. Om du vill avstå från intressebaserad annonsering kan du klicka här[3] och om du befinner dig i Europeiska unionen (EU) kan du klicka här[4]. Observera att du kommer att fortsätta att få generiska annonser.

Analyser

Vi samlar in analysinformation när du använder AP:s webbplatser för att hjälpa oss att förbättra dem. AP kan också dela uppgifter om dina handlingar på våra webbplatser med tredjepartsleverantörer av analystjänster.

Säkerhet

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda de personuppgifter som lämnas till oss, både under överföringen och efter att de har mottagits. Om du har några frågor om säkerheten för dina personuppgifter kan du kontakta oss på [email protected].

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy för att återspegla ändringar i vår informationshantering. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig via e-post (som skickas till den e-postadress som anges i ditt konto) eller genom ett meddelande på denna webbplats innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska den här sidan för att få den senaste informationen om vår sekretesspraxis.

HIPAA-meddelanden om sekretess

Detta meddelande om sekretesspolicy beskriver hur medicinsk information om dig kan användas och avslöjas och hur du kan få tillgång till denna information.

Dina rättigheter enligt HIPAA-riktlinjerna

Du har rätt att:

 • Få en kopia av din elektroniska patientjournal när AP behandlar sådana elektroniska patientjournaler.
  • Du kan begära att få se eller få en elektronisk eller papperskopia av din journal och annan hälsoinformation som vi har om dig. Fråga oss hur man gör.
  • Vi tillhandahåller en kopia eller en sammanfattning av din hälsoinformation, vanligtvis inom 30 dagar efter din begäran. Vi kan ta ut en rimlig, kostnadsbaserad avgift.
 • Korrigera din elektroniska patientjournal när AP behandlar sådana elektroniska patientjournaler.
  • Du kan be oss att korrigera hälsoinformation om dig som du anser vara felaktig eller ofullständig. Fråga oss hur man gör.
  • Det kan hända att vi säger nej till din begäran, men vi meddelar dig skriftligen varför inom 60 dagar.
 • Du kan be oss att inte använda eller dela viss hälsoinformation för behandling, betalning eller vår verksamhet. Vi är inte skyldiga att gå med på din begäran och vi kan säga nej om det skulle påverka din vård.
 • Om du betalar för en tjänst eller en sjukvårdsartikel helt och hållet ur egen ficka kan du be oss att inte dela den informationen för betalning eller vår verksamhet med ditt sjukförsäkringsbolag. Vi svarar “ja” om inte lagen kräver att vi delar med oss av informationen.
 • Få en lista över de personer som vi har delat din information med.
  • Du kan be om en lista (redovisning) över de gånger vi har delat din hälsoinformation under sex år före det datum du ber om det, vem vi delade den med och varför.
  • Vi kommer att inkludera alla utlämningar utom de som rör behandling, betalning och vårdverksamhet samt vissa andra utlämningar (t.ex. sådana som du bad oss att göra). Vi tillhandahåller en kostnadsfri redovisning per år, men tar ut en rimlig, kostnadsbaserad avgift om du ber om en ny redovisning inom 12 månader.
  • Klagomål enligt HIPAA – lämna in ett klagomål om du anser att dina integritetsrättigheter har kränkts.
  • Du kan lämna in ett klagomål till US Department of Health and Human Services Office for Civil Rights genom att skicka ett brev till 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, ringa 1-877-696-6775 eller besöka www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.

Funktioner för sociala medier

AP:s webbplatser innehåller funktioner för sociala medier, t.ex. Facebook-knappen “Gilla”, knappen “Dela det här” eller interaktiva miniprogram. Efter att ha fått ditt samtycke kan dessa funktioner samla in din IP-adress, den sida du besöker på våra webbplatser och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Funktioner och widgets för sociala medier finns antingen hos en tredje part eller direkt på våra webbplatser. Dina interaktioner med dessa funktioner regleras av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller dem.

Barns personliga information

AP samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn under 16 år. Om du är under 16 år får du inte lämna några personuppgifter via våra webbplatser eller appar. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att upprätthålla denna policy genom att instruera sina barn att aldrig lämna personlig information via webbplatserna eller apparna utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 16 år har lämnat personlig information till oss via webbplatserna eller tjänsterna, vänligen kontakta oss på [email protected], så kommer vi att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att radera den informationen.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna policy eller om AP:s sekretessrutiner kan du kontakta T. N. Pandeya via e-post på [email protected] eller skriva till honom på AP LLC, 170 W Shirley Ave #203 B, Warrenton, VA 20186, USA. Om du inte får något svar kan du skicka ett e-postmeddelande till hans chef, Abs på [email protected].

Kontroller för den engelska versionen

Översättningar av denna policy som inte är på engelska tillhandahålls endast för att underlätta för dig. I händelse av tvetydighet eller konflikt mellan översättningar är den engelska versionen auktoritativ och styrande.

CCPA

California Consumer Privacy Act är en statlig lag som syftar till att förbättra integritetsskyddet och konsumentskyddet för Kaliforniens invånare.

AP följer CCPA och är transparent när det gäller alla personuppgifter som samlas in från kunderna via plattformen. Klicka här för att läsa Appy Pie’s CCPA-policy.

Du kan begära att inte sälja mina uppgifter genom att fylla i det här formuläret.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) eller Lei Nº 13.709, 14/08/2018 är en statlig lag som syftar till att förbättra integritetsskyddet och konsumentskyddet för brasilianska invånare. AP följer LGPD och är transparent när det gäller alla personuppgifter som samlas in från kunderna via plattformen. Du kan begära att inte sälja mina uppgifter genom att fylla i det här formuläret.

Representant för Storbritannien och EU

Vi utsåg Prighter till representant i enlighet med artikel 27 i GDPR. Om du vill utnyttja dina rättigheter i fråga om dataskydd kan du besöka: Vår integritetsöversikt

Representation för registrerade personer i EU eller Storbritannien:

Vi värdesätter din integritet och dina rättigheter som registrerad och har därför utsett Prighter till vår integritetsrepresentant och din kontaktpunkt.
Prighter ger dig ett enkelt sätt att utöva dina integritetsrelaterade rättigheter (t.ex. begäran om att få tillgång till eller radera personuppgifter). Om du vill kontakta oss via vår representant Prighter eller använda dig av dina rättigheter som registrerad person kan du gå in på: https://prighter.com/q/12520053

Vänligen lägg till följande ämne i all korrespondens:
GDPR-REP ID: 12520053