דוח נגישות

(מבוסס על VPAT® גרסה 2.4)

דוח תאימות לנגישות Appy Pie מעודכן בסעיף 508 מהדורת

שם המוצר: אפי פאי

תיאור המוצר: Appy Pie מאפשר לך ליצור אפליקציה לנייד של אנדרואיד ו-iOS ללא קידוד ב-3 שלבים פשוטים.

תאריך דיווח: 17 בדצמבר 2020

מידע ליצירת קשר: [email protected] | +1 888 322 7617

הערות: מסמך זה הושלם בהתבסס על הפונקציונליות הנוכחית שנבדקה וצוינה של האפליקציה בעלת השם.

שיטות הערכה בשימוש: ההתאמה לתקני הנגישות המפורטים הוערכה באמצעות בדיקה ידנית. בדיקת הנגישות כוללת: (i) סריקות חצי אוטומטיות, (ii) מבחני שיפוט אנושיים כגון בדיקות בעזרת כלי עבודה, בדיקה ויזואלית (iii) בדיקה עם טכנולוגיה מסייעת על ידי משתמש מומחה.

תקנים/הנחיות ישימים

דוח זה מכסה את מידת ההתאמה לתקן/הנחיות הנגישות הבאים:

תנאים

המונחים המשמשים במידע על רמת ההתאמה מוגדרים כדלקמן:

 • תומך: לפונקציונליות של Appy Pie יש לפחות שיטה אחת העומדת בקריטריון ללא פגמים ידועים או עומדת בהקלה שווה.
 • תומך חלקית: חלק מהפונקציונליות של ה-Appy Pie לא עומדת בקריטריון.
 • לא תומך: רוב הפונקציונליות של Appy Pie לא עומדת בקריטריון.
 • לא רלוונטי: הקריטריון אינו רלוונטי ל-Appy Pie.
 • לא הוערך: ה-Appy Pie לא הוערך על פי הקריטריון.

דוח WCAG 2.0

טבלאות 1 ו-2 מתעדות גם התאמה לסעיף 508 המתוקן:

 • פרק 5 – 501.1 היקף, 504.2 יצירה או עריכת תוכן
 • פרק 6 – 602.3 תיעוד תמיכה אלקטרוני

הערה: כאשר מדווחים על התאמה לקריטריוני ההצלחה של WCAG 2.0, הם כוללים דפים מלאים, תהליכים מלאים ודרכים הנתמכות בנגישות לשימוש בטכנולוגיה כפי שמתועדת בדרישות התאימות של WCAG 2.0 .


טבלה 1: קריטריוני הצלחה, רמה א’

קריטריוניםרמת התאמההערות והסברים

1.1.1 תוכן שאינו טקסט (רמה A) חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
לא תומךAppy Pie לא מספקת באופן עקבי חלופות טקסט לתוכן שאינו טקסט, כולל פקדים, קלט, תוכן חושי ותמונות.

1.2.1 אודיו בלבד ווידאו בלבד (מוקלט מראש) (רמה A) חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךAppy Pie תומך בחלופות לתוכן וידאו בלבד ואודיו בלבד.

1.2.2 כיתובים (מוקלטים מראש) (רמה A) חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךAppy Pie יכול לספק כתוביות עבור שמע מוקלט מראש בתוך מדיה מסונכרנת.

1.2.3 תיאור אודיו או אלטרנטיבה מדיה (מוקלט מראש)
(רמה א’)
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךAppy Pie יכולה לספק חלופות למדיה מבוססת זמן/וידאו מוקלט מראש.

1.3.1 מידע ומערכות יחסים (רמה א’)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
לא תומךAppy Pie אינו מספק מבנה לוגי שבו ניתן לקבוע מידע ויחסים באופן פרוגרמטי או שהם זמינים בטקסט.

1.3.2 רצף משמעותי (רמה א’)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תמיכהAppy Pie מציג תוכן בסדר משמעותי.

1.3.3 מאפיינים חושיים (רמה א’)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תמיכהAppy Pie אינו מסתמך על מידע חושי בלבד כדי להעביר משמעות.

1.4.1 שימוש בצבע (רמה A)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תמיכה חלקיתAppy Pie לא מסתמך רק על קידוד צבע כדי להעביר מידע.
יוצא מן הכלל:

 • הקישורים אינם מסומנים בקו תחתון במאמרים

1.4.2 בקרת אודיו (רמה A)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תמיכהAppy Pie אינו מנגן אודיו או מולטימדיה באופן אוטומטי.

2.1.1 מקלדת (רמה A)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
לא תומךלא ניתן לגשת לפונקציונליות הליבה של Appy Pie באמצעות המקלדת. חלק מהרכיבים הפעילים כמו קישורים, לחצנים, שדות טופס אינם מקבלים מיקוד בלשונית המקלדת.

2.1.2 ללא מלכודת מקלדת (רמה A)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךאין מלכודות מקלדת ב-Appy Pie.

2.2.1 מתכוונן תזמון (רמה A)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךל-Appy Pie אין פעילויות מתוזמנות הדורשות זמן נוסף.

2.2.2 השהה, עצור, הסתר (רמה א’)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךAppy Pie אינו משתמש בתוכן נע או מהבהב.

2.3.1 שלושה הבזקים או מתחת לסף (רמה A)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךAppy Pie אינו משתמש בתוכן מהבהב.

2.4.1 בלוקים לעקוף (רמה A)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה) – לא חל על תוכנות שאינן אינטרנטיות
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה) – לא חל על מסמכים שאינם אינטרנט
תומךAppy Pie אינו מספק דרך לעקוף חסימות ניווט למשתמשי מקלדת בלבד על ידי מתן קישור “דלג לתוכן”. ציוני דרך אינם מסומנים כהלכה עבור משתמשי קוראי מסך כדי לנווט בין הדפים.

2.4.2 כותרת דף (רמה א’)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
לא תומךAppy Pie אינו משתמש בכותרות עמוד ברורות וייחודיות.

2.4.3 סדר מיקוד (רמה א’)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומך חלקיתפוקוס הוטמע עבור רוב האלמנטים הפעילים ב-Appy Pie, ורכיבים מקבלים פוקוס בסדר שמשמר משמעות.
יוצא מן הכלל:

 • הפוקוס אינו לכוד בתוך המודלים

2.4.4 מטרת קישור (בהקשר) (רמה א’)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
לא תומךישנם מקרים מרובים של קישורים ב-Appy Pie שאינם משתמשים בשמות קישורים משמעותיים.

3.1.1 שפת הדף (רמה A)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךAppy Pie משתמש בתכונות שפת HTML בדפים.

3.2.1 על מיקוד (רמה א’)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךאלמנטים ב-Appy Pie אינם משתנים כאשר הם מקבלים מיקוד.

3.2.2 על קלט (רמה A)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךשינוי ההגדרה של כל רכיב של ממשק משתמש אינו גורם אוטומטית לשינוי הקשר.

3.3.1 זיהוי שגיאות (רמה א’)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
לא תומךהודעות שגיאה אינן מודיעות לטכנולוגיה מסייעת.

3.3.2 תוויות או הוראות (רמה A)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
לא תומךישנם מופעים מרובים של אלמנטים שאין להם שמות תוויות משמעותיים.

4.1.1 ניתוח (רמה A)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
לא תומךישנן מספר שגיאות קוד באפליקציה.

4.1.2 שם, תפקיד, ערך (רמה א’)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךהשם, התפקיד והערך של רכיבי ממשק זמינים לטכנולוגיה מסייעת.


טבלה 2: קריטריוני הצלחה, רמה AA

קריטריוניםרמת התאמההערות והסברים

1.2.4 כיתובים (חי) (רמה AA) חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
לא ישיםאין מדיה חיה בשימוש עבור Appy Pie.

1.2.5 תיאור אודיו (מוקלט מראש) (רמה AA) חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךAppy Pie תומך בקבצי וידאו חלופיים עם תיאור אודיו מובנה בסרטון.

1.4.3 ניגודיות (מינימום) (רמה AA) חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
לא תומךישנם מקרים מרובים של טקסט ממשק ב-Appy Pie שאינם עומדים ביחס מינימלי של ניגודיות צבע מול צבע הרקע שלו.

1.4.4 שינוי גודל טקסט (רמה AA)
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךAppy Pie לא מאבד תוכן או פונקציונליות באמצעות התקרבות של 200%.
יוצא מן הכלל:

 • מעל 150 רמת זום, התקדמות התג אינה נראית עוד

1.4.5 תמונות של טקסט (רמה AA)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךAppy Pie אינו מספק מבנה לוגי שבו ניתן לקבוע מידע ויחסים באופן פרוגרמטי או שהם זמינים בטקסט.

2.4.5 דרכים מרובות (רמה AA)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה) – לא חל על תוכנות שאינן אינטרנטיות
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (Support Docs) – אינו חל על מסמכים שאינם אינטרנט
תומך חלקיתAppy Pie מספק דרכים מרובות להגיע לדף.
יוצא מן הכלל:

 • כאשר משתמש לוחץ על “לחצן חזרה” מתוך “בחר את הקטגוריה המתאימה ביותר”, המשתמש אינו מנווט בחזרה אל “בחר את הקטגוריה המתאימה ביותר”

2.4.6 כותרות ותוויות (רמה AA)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תמיכהלכותרות עמודים ולתוויות יש משמעות.

2.4.7 פוקוס גלוי (רמה AA)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
לא תומךמחוון מיקוד חזותי אינו זמין באופן עקבי עבור משתמשי מקלדת בלבד בכל זרימת העבודה של Appy Pie.

3.1.2 שפת החלקים (רמה AA)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תמיכהAppy Pie משתמש בתכונות שפה.

3.2.3 ניווט עקבי (רמה AA)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה) – לא חל על תוכנות שאינן אינטרנטיות
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (Support Docs) – אינו חל על מסמכים שאינם אינטרנט
תומךAppy Pie משתמש בניווט עקבי בתפריט על פני הדפים.

3.2.4 זיהוי עקבי (רמה AA)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה) – לא חל על תוכנות שאינן אינטרנטיות
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (Support Docs) – אינו חל על מסמכים שאינם אינטרנט
תומךAppy Pie משתמש בסמלים ובלחצנים באופן עקבי על פני הדפים.

3.3.3 הצעת שגיאה (רמה AA)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךAppy Pie מזהה בבירור את שגיאות הקלט.

3.3.4 מניעת שגיאות (משפטי, פיננסי, נתונים) (רמה AA)
חל גם על:
סעיף 508 מתוקן

 • 501 (אינטרנט) (תוכנה)
 • 504.2 (כלי כתיבה)
 • 602.3 (מסמכי תמיכה)
תומךAppy Pie מפחית את הסיכון לשגיאות קלט עבור נתונים רגישים.


דוח סעיף 508 מתוקן

פרק 3: קריטריוני ביצועים פונקציונליים (FPC)

קריטריוניםרמת התאמההערות והסברים

302.1 ללא חזון

לא תומךAppy Pie אינו תומך במשתמשים ללא ראייה עקב הבעיות שהוזכרו בטבלה 1 ו-2 לעיל.

302.2 עם ראייה מוגבלת

לא תומךAppy Pie אינו תומך במשתמשים עם ראייה לקויה עקב הבעיות שהוזכרו לעיל בקריטריוני הצלחה 1.4.3 ניגודיות (מינימום) ו-1.4.4 שינוי גודל טקסט.

302.3 ללא תפיסת צבע

תומך חלקיתAppy Pie תומך חלקית בקריטריון זה מכיוון שקישורים אינם מודגשים במאמרים והיא משתמשת בקידוד צבע רק כדי להעביר מידע.

302.4 ללא שמיעה

תומךAppy Pie אינו מסתמך על סאונד בלבד כדי לגשת לאף אחת מהפונקציונליות המרכזית שלו.

302.5 עם שמיעה מוגבלת

תומךAppy Pie לא מסתמך רק על אודיו כדי להציג מידע.

302.6 ללא דיבור

תומךAppy Pie אינו מסתמך על קלט דיבור בלבד כדי לגשת לאף אחת מפונקציונליות הליבה שלה.

302.7 עם מניפולציה מוגבלת

לא תומךAppy Pie אינו תומך בצורות קלט חלופיות התואמות למנהל ההתקן של המקלדת/עכבר בשל בעיות המקלדת שלו.

302.8 עם טווח הגעה וחוזק מוגבלים

תומךAppy Pie אינו דורש פעולות בו זמנית.

302.9 עם יכולות שפה, קוגניטיביות ולמידה מוגבלות

תומךAppy Pie משתמש בשפה פשוטה כדי להעביר משמעות של פונקציות בתוך האפליקציה.


פרק 4: חומרה

הערה: סעיף זה אינו חל על האפליקציה, מכיוון שאין רכיבי חומרה.


פרק 5: תוכנה

הערה: סעיף זה אינו ישים מכיוון שהאפליקציה אינה תוכנת פלטפורמה.


פרק 6: תיעוד תמיכה ושירותים

קריטריוניםרמת התאמההערות והסברים

היקף 601.1

תא כותרת – אין צורך בתגובהתא כותרת – אין צורך בתגובה

602 תיעוד תמיכה

תא כותרת – אין צורך בתגובהתא כותרת – אין צורך בתגובה

תכונות נגישות ותאימות 602.2

תומךניתן להפוך את תכונות הנגישות והתאימות של תיעוד ה-Appy Pie לזמינות בגרסאות נגישות של פורמטים HTML, Word ו-PDF ללא תשלום נוסף.

602.3 תיעוד תמיכה אלקטרוני

ראה סעיף WCAG 2.0ראה מידע בסעיף WCAG

602.4 פורמטים חלופיים לתיעוד תמיכה לא אלקטרוני

תומךפורמטים חלופיים לתיעוד תמיכה לא אלקטרוני יכולים להיות זמינים על פי בקשה ללא תשלום נוסף.

שירותי תמיכה 603

תא כותרת – אין צורך בתגובהתא כותרת – אין צורך בתגובה

603.2 מידע על תכונות נגישות ותאימות

תומךשירותי תמיכה ניתנים באופן מקוון, בטלפון או בדוא”ל כדי לספק מידע על תכונות נגישות ותאימות למשתמשי קצה עם מוגבלויות.

603.3 היענות לצרכי תקשורת

תומךשירותי תמיכה ניתנים באינטרנט, בטלפון או בדוא”ל כדי לענות על צורכי התקשורת של משתמשי קצה עם מוגבלויות.


הצהרה משפטית

Appy Pie עשתה כל ניסיון להבטיח את הדיוק והאמינות של המידע המסופק בדוח זה נכון לתאריך הדוח. איננו יכולים להבטיח שהאפליקציה הזו נקייה מפגמי נגישות. התוכן של מסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. לא נוצרות התחייבויות חוזיות לא במישרין או בעקיפין על ידי מסמך זה, ומסמך זה לא יתפרש ככלול בחוזה כלשהו בין הצדדים.