toegankelijkheidsrapport

(Gebaseerd op VPAT® Versie 2.4)

Appy Pie Toegankelijkheidsrapport Herziene Sectie 508 Editie

Naam van het product: Appeltaart

Product Beschrijving: Met Appy Pie kunt u een Android & iOS mobiele app maken zonder codering in 3 eenvoudige stappen.

Verslagdatum: 17 december 2020

Contactgegevens: [email protected] | +1 888 322 7617

Opmerkingen: Dit document is aangevuld op basis van de huidige geteste en gespecificeerde functionaliteit van de genoemde Applicatie.

Gebruikte evaluatiemethoden: De conformiteit met de genoemde toegankelijkheidsnormen is geëvalueerd door middel van handmatige tests. De toegankelijkheidstesten omvatten: (i) halfautomatische scans, (ii) menselijke beoordelingstests zoals tests met gereedschap, visuele inspectie (iii) testen met hulptechnologie door een deskundige gebruiker.

Toepasselijke normen/richtsnoeren

Dit rapport behandelt de mate van conformiteit voor de volgende toegankelijkheidsnorm/-richtlijnen:

Voorwaarden

De in de conformiteitsniveau-informatie gebruikte termen zijn als volgt gedefinieerd:

 • Ondersteunt: De functionaliteit van de Appy Pie heeft minstens één methode die aan het criterium voldoet zonder bekende gebreken of voldoet met gelijkwaardige facilitering.
 • Ondersteunt gedeeltelijk: Sommige functionaliteit van de Appy Pie voldoet niet aan het criterium.
 • Ondersteunt niet: Het merendeel van de Appy Pie functionaliteiten voldoet niet aan het criterium.
 • Niet van toepassing: Het criterium is niet relevant voor de Appy Pie.
 • Niet beoordeeld: De Appy Pie is niet aan het criterium getoetst.

WCAG 2.0 Rapport

De tabellen 1 en 2 documenteren tevens de conformiteit met de herziene Sectie 508:

 • Hoofdstuk 5 – 501.1 Toepassingsgebied, 504.2 Creëren of bewerken van inhoud
 • Hoofdstuk 6 – 602.3 Elektronische ondersteuningsdocumentatie

NB: Bij de rapportage over conformiteit met de WCAG 2.0 succescriteria wordt gekeken naar volledige pagina’s, volledige processen en toegankelijkheidsondersteunde manieren om technologie te gebruiken, zoals gedocumenteerd in de WCAG 2.0 conformiteitsvereisten.


Tabel 1: Succescriteria, niveau A

CriteriaConformiteitsniveauOpmerkingen en toelichting

1.1.1 Niet-tekstuele inhoud (niveau A) Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Ondersteunt nietAppy Pie biedt niet consequent tekstalternatieven voor de niet-tekstuele inhoud, waaronder bedieningselementen, invoer, sensorische inhoud en afbeeldingen.

1.2.1 Alleen audio en alleen video (vooraf opgenomen) (niveau A) Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntAppy Pie ondersteunt alternatieven voor video-only en audio-only content.

1.2.2 Ondertiteling (vooraf opgenomen) (niveau A) Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntAppy Pie kan bijschriften leveren voor vooraf opgenomen audio binnen gesynchroniseerde media.

1.2.3 Audiobeschrijving of media-alternatief (vooraf opgenomen)
(Niveau A)
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntAppy Pie kan alternatieven bieden voor op tijd gebaseerde media/vooropgenomen video.

1.3.1 Info en relaties (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Ondersteunt nietAppy Pie biedt geen logische structuur waarin informatie en relaties programmatisch kunnen worden bepaald of in tekst beschikbaar zijn.

1.3.2 Zinvolle opeenvolging (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
SteunAppy Pie presenteert inhoud in een zinvolle volgorde.

1.3.3 Sensorische kenmerken (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
SteunAppy Pie vertrouwt niet alleen op zintuiglijke informatie om betekenis over te brengen.

1.4.1 Gebruik van kleur (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Gedeeltelijk ondersteunenAppy Pie vertrouwt niet alleen op kleurcodering om informatie over te brengen.
Uitzondering:

 • Links zijn niet onderstreept in de artikelen

1.4.2 Audiobediening (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
SteunAppy Pie speelt geen audio of multimedia automatisch af.

2.1.1 Toetsenbord (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Ondersteunt nietDe kernfuncties van Appy Pie zijn niet toegankelijk via het toetsenbord. Sommige actieve elementen zoals links, knoppen, formuliervelden krijgen geen toetsenbordfocus.

2.1.2 Geen toetsenbordval (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntEr zijn geen toetsenbordvallen in Appy Pie.

2.2.1 Timing Instelbaar (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntAppy Pie heeft geen getimede activiteiten waarvoor extra tijd nodig is.

2.2.2 Pauze, stop, verbergen (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntAppy Pie gebruikt geen bewegende of knipperende inhoud.

2.3.1 Drie flitsen of onder de drempel (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntAppy Pie gebruikt geen knipperende inhoud.

2.4.1 Bypass-blokken (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software) – Geldt niet voor niet-web-software
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten) – Niet van toepassing op niet-webdocumenten
OndersteuntAppy Pie biedt geen manier om navigatieblokken te omzeilen voor gebruikers met alleen een toetsenbord door een “ga naar de inhoud” link aan te bieden. Oriëntatiepunten zijn niet correct gelabeld zodat gebruikers van schermlezers door de pagina’s kunnen navigeren.

2.4.2 Pagina met titel (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Ondersteunt nietAppy Pie gebruikt geen duidelijke en unieke paginatitels.

2.4.3 Focusvolgorde (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Ondersteunt gedeeltelijkFocus is geïmplementeerd voor de meeste actieve elementen in Appy Pie, en onderdelen krijgen focus in een volgorde die de betekenis behoudt.
Uitzondering:

 • Focus zit niet vast in de modals

2.4.4 Link Doel (In Context) (Niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Ondersteunt nietEr zijn meerdere gevallen van links in Appy Pie die geen zinvolle linknamen gebruiken.

3.1.1 Taal van de pagina (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntAppy Pie gebruikt html taalattributen in de pagina’s.

3.2.1 On Focus (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntElementen in Appy Pie veranderen niet als ze focus krijgen.

3.2.2 Ingang (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntHet wijzigen van de instelling van een onderdeel van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een verandering van context.

3.3.1 Identificatie van fouten (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Ondersteunt nietFoutmeldingen worden niet aangekondigd aan hulptechnologie.

3.3.2 Etiketten of instructies (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Ondersteunt nietEr zijn meerdere gevallen van elementen die geen betekenisvolle labelnamen hebben.

4.1.1 Parsering (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Ondersteunt nietEr zitten meerdere codefouten in de applicatie.

4.1.2 Naam, rol, waarde (niveau A)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntNaam, rol en waarde van interface-elementen zijn beschikbaar voor ondersteunende technologie.


Tabel 2: Succescriteria, niveau AA

CriteriaConformiteitsniveauOpmerkingen en toelichting

1.2.4 Bijschriften (Live) (Niveau AA) Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Niet van toepassingEr worden geen live media gebruikt voor Appy Pie.

1.2.5 Audiobeschrijving (vooraf opgenomen) (niveau AA) Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntAppy Pie ondersteunt alternatieve videobestanden met audiobeschrijving ingebouwd in de video.

1.4.3 Contrast (minimum) (niveau AA) Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Ondersteunt nietEr zijn meerdere gevallen van interfacetekst in Appy Pie die niet voldoen aan de minimale kleurcontrastverhouding ten opzichte van de achtergrondkleur.

1.4.4 Tekst verkleinen (niveau AA)
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntAppy Pie verliest geen inhoud of functionaliteit met de 200% zoom.
Uitzondering:

 • Boven 150 zoomniveau is de voortgang van de badges niet meer zichtbaar

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (niveau AA)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntAppy Pie biedt geen logische structuur waarin informatie en relaties programmatisch kunnen worden bepaald of in tekst beschikbaar zijn.

2.4.5 Meervoudige wegen (niveau AA)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software) – Geldt niet voor niet-web-software
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten) – Niet van toepassing op niet-webdocumenten
Ondersteunt gedeeltelijkAppy Pie biedt meerdere manieren om een pagina te bereiken.
Uitzondering:

 • Wanneer gebruiker op “Terug” klikt vanuit “Kies de categorie die het beste past”, wordt gebruiker niet terug genavigeerd naar de “Kies de categorie die het beste past”.

2.4.6 Titels en etiketten (niveau AA)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
SteunPaginakoppen en labels zijn zinvol.

2.4.7 Focus Zichtbaar (Niveau AA)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
Ondersteunt nietVisuele focusindicator is niet consequent beschikbaar voor gebruikers met alleen een toetsenbord in de Appy Pie-workflow.

3.1.2 Taal van de onderdelen (niveau AA)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
SteunAppy Pie gebruikt taalattributen.

3.2.3 Consistente navigatie (niveau AA)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software) – Geldt niet voor niet-web-software
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten) – Niet van toepassing op niet-webdocumenten
OndersteuntAppy Pie gebruikt een consistente menunavigatie op alle pagina’s.

3.2.4 Consistente identificatie (niveau AA)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software) – Geldt niet voor niet-web-software
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten) – Niet van toepassing op niet-webdocumenten
OndersteuntAppy Pie gebruikt consequent iconen en knoppen op alle pagina’s.

3.3.3 Foutensuggestie (niveau AA)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntAppy Pie identificeert duidelijk de invoerfouten.

3.3.4 Foutenpreventie (juridisch, financieel, gegevens) (niveau AA)
Geldt ook voor:
Herziene Sectie 508

 • 501 (Web)(Software)
 • 504.2 (auteursgereedschap)
 • 602.3 (ondersteunende documenten)
OndersteuntAppy Pie vermindert het risico van invoerfouten voor gevoelige gegevens.


Herzien Sectie 508 Rapport

Hoofdstuk 3: Functionele prestatiecriteria (FPC)

CriteriaConformiteitsniveauOpmerkingen en toelichting

302.1 Zonder visie

Ondersteunt nietAppy Pie ondersteunt geen gebruikers zonder zicht vanwege de in tabel 1 & 2 genoemde problemen.

302.2 Met beperkt zicht

Ondersteunt nietAppy Pie ondersteunt gebruikers met een beperkt gezichtsvermogen niet vanwege de bovengenoemde problemen in de succescriteria 1.4.3 Contrast (minimaal) en 1.4.4 Tekst verkleinen.

302.3 Zonder kleurwaarneming

Ondersteunt gedeeltelijkAppy Pie ondersteunt dit criterium gedeeltelijk omdat de links in de artikelen niet worden onderstreept en de kleurcodering alleen wordt gebruikt om informatie over te brengen.

302.4 Zonder hoorzitting

OndersteuntAppy Pie vertrouwt niet alleen op geluid om toegang te krijgen tot de kernfuncties.

302.5 Met beperkt gehoor

OndersteuntAppy Pie vertrouwt niet alleen op audio om informatie te presenteren.

302.6 Zonder spraak

OndersteuntAppy Pie vertrouwt niet alleen op spraakinvoer om toegang te krijgen tot de kernfuncties.

302.7 Met beperkte manipulatie

Ondersteunt nietAppy Pie ondersteunt geen alternatieve vormen van invoer die compatibel zijn met het toetsenbord/muis-stuurprogramma vanwege de problemen met het toetsenbord.

302.8 Met beperkte reikwijdte en kracht

OndersteuntAppy Pie vereist geen gelijktijdige acties.

302.9 Met beperkte taal-, cognitieve en leercapaciteiten

OndersteuntAppy Pie gebruikt een vereenvoudigde taal om de betekenis van functies binnen de applicatie over te brengen.


Hoofdstuk 4: Hardware

Opmerking: Dit deel is niet van toepassing op de toepassing, aangezien er geen hardwarecomponenten zijn.


Hoofdstuk 5: Software

Opmerking: Dit onderdeel is niet van toepassing omdat de toepassing geen platformsoftware is.


Hoofdstuk 6: Ondersteunende documentatie en diensten

CriteriaConformiteitsniveauOpmerkingen en toelichting

601.1 Toepassingsgebied

Rubriek cel – geen antwoord nodigRubriek cel – geen antwoord nodig

602 Ondersteunende documentatie

Rubriek cel – geen antwoord nodigRubriek cel – geen antwoord nodig

602.2 Toegankelijkheid en compatibiliteit

OndersteuntToegankelijkheid en compatibiliteit van de Appy Pie documentatie kan zonder extra kosten beschikbaar worden gesteld in toegankelijke versies van HTML, Word en PDF formaat.

602.3 Elektronische ondersteuningsdocumentatie

Zie WCAG 2.0 sectieZie informatie in WCAG sectie

602.4 Alternatieve formaten voor niet-elektronische ondersteuningsdocumentatie

OndersteuntAlternatieve formaten voor niet-elektronische ondersteunende documentatie kunnen op verzoek zonder extra kosten beschikbaar worden gesteld.

603 Ondersteunende diensten

Rubriek cel – geen antwoord nodigRubriek cel – geen antwoord nodig

603.2 Informatie over toegankelijkheid en compatibiliteitsfuncties

OndersteuntOndersteunende diensten worden online, telefonisch of per e-mail aangeboden om eindgebruikers met een handicap informatie te verstrekken over toegankelijkheid en compatibiliteitsfuncties.

603.3 Aanpassing aan communicatiebehoeften

OndersteuntOndersteunende diensten worden online, per telefoon of per e-mail verleend om tegemoet te komen aan de communicatiebehoeften van eindgebruikers met een handicap.


Disclaimer

Appy Pie heeft alles in het werk gesteld om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de in dit verslag verstrekte informatie op de datum van het verslag te waarborgen. Wij kunnen niet garanderen dat deze toepassing vrij is van toegankelijkheidsgebreken. De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Uit dit document vloeien direct noch indirect contractuele verplichtingen voort, en dit document mag niet worden opgevat als onderdeel van een overeenkomst tussen de partijen.