προσβασιμότητα-αναφορά

(Με βάση την έκδοση 2.4 του VPAT®)

Appy Pie Έκθεση συμμόρφωσης προσβασιμότητας Αναθεωρημένη έκδοση τμήματος 508

Όνομα προϊόντος: Appy Pie

Περιγραφή προϊόντος: Appy Pie σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια εφαρμογή για κινητά Android & iOS χωρίς κωδικοποίηση σε 3 εύκολα βήματα.

Ημερομηνία αναφοράς: Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected] | +1 888 322 7617

Σημειώσεις: Το παρόν έγγραφο έχει ολοκληρωθεί με βάση την τρέχουσα δοκιμασμένη και καθορισμένη λειτουργικότητα της εν λόγω εφαρμογής.

Μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν: Η συμμόρφωση με τα απαριθμούμενα πρότυπα προσβασιμότητας αξιολογήθηκε με χειροκίνητες δοκιμές. Οι δοκιμές προσβασιμότητας περιλαμβάνουν: (i) ημιαυτόματες σαρώσεις, (ii) δοκιμές ανθρώπινης κρίσης, όπως δοκιμές με τη βοήθεια εργαλείων, οπτική επιθεώρηση (iii) δοκιμή με υποστηρικτική τεχνολογία από έναν έμπειρο χρήστη.

Ισχύοντα πρότυπα/κατευθυντήριες γραμμές

Η παρούσα έκθεση καλύπτει το βαθμό συμμόρφωσης για τα ακόλουθα πρότυπα/κατευθυντήριες γραμμές προσβασιμότητας:

Όροι

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στις πληροφορίες για το επίπεδο συμμόρφωσης ορίζονται ως εξής:

 • Υποστηρίζει: Η λειτουργικότητα της Appy Pie έχει τουλάχιστον μία μέθοδο που πληροί το κριτήριο χωρίς γνωστές ατέλειες ή πληροί με ισοδύναμη διευκόλυνση.
 • Υποστηρίζει μερικώς: Ορισμένες λειτουργίες του Appy Pie δεν πληρούν το κριτήριο.
 • Δεν υποστηρίζει: Η πλειοψηφία των λειτουργιών του Appy Pie δεν πληροί το κριτήριο.
 • Δεν ισχύει: Το κριτήριο δεν είναι σχετικό με την Appy Pie.
 • Δεν αξιολογήθηκε: Το Appy Pie δεν έχει αξιολογηθεί ως προς το κριτήριο.

Έκθεση WCAG 2.0

Οι πίνακες 1 και 2 τεκμηριώνουν επίσης τη συμμόρφωση με την αναθεωρημένη ενότητα 508:

 • Κεφάλαιο 5 – 501.1 Πεδίο εφαρμογής, 504.2 Δημιουργία ή επεξεργασία περιεχομένου
 • Κεφάλαιο 6 – 602.3 Ηλεκτρονική τεκμηρίωση υποστήριξης

Σημείωση: Κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιτυχίας WCAG 2.0, αφορούν πλήρεις σελίδες, πλήρεις διαδικασίες και υποστηριζόμενους από την προσβασιμότητα τρόπους χρήσης της τεχνολογίας, όπως τεκμηριώνεται στις απαιτήσεις συμμόρφωσης WCAG 2.0.


Πίνακας 1: Κριτήρια επιτυχίας, επίπεδο Α

ΚριτήριαΕπίπεδο συμμόρφωσηςΠαρατηρήσεις και εξηγήσεις

1.1.1 Περιεχόμενο χωρίς κείμενο (Επίπεδο Α) Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Δεν υποστηρίζειΗ Appy Pie δεν παρέχει με συνέπεια εναλλακτικές λύσεις κειμένου για το περιεχόμενο που δεν είναι κείμενο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ελέγχου, της εισόδου, του αισθητηριακού περιεχομένου και των εικόνων.

1.2.1 Μόνο ήχος και μόνο βίντεο (προηχογραφημένο) (Επίπεδο Α) Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΤο Appy Pie υποστηρίζει εναλλακτικές λύσεις για περιεχόμενο μόνο με βίντεο και μόνο με ήχο.

1.2.2 Υπότιτλοι (προηχογραφημένοι) (Επίπεδο Α) Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΤο Appy Pie μπορεί να παρέχει λεζάντες για προηχογραφημένο ήχο σε συγχρονισμένα μέσα.

1.2.3 Ακουστική περιγραφή ή εναλλακτική λύση μέσων (προηχογραφημένη)
(Επίπεδο Α)
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΗ Appy Pie μπορεί να παρέχει εναλλακτικές λύσεις για μέσα που βασίζονται στο χρόνο/προκαταγεγραμμένα βίντεο.

1.3.1 Πληροφορίες και σχέσεις (Επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Δεν υποστηρίζειΤο Appy Pie δεν παρέχει μια λογική δομή όπου οι πληροφορίες και οι σχέσεις μπορούν να προσδιοριστούν προγραμματιστικά ή να είναι διαθέσιμες σε κείμενο.

1.3.2 Λογική ακολουθία (Επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστήριξηΤο Appy Pie παρουσιάζει το περιεχόμενο σε μια λογική σειρά.

1.3.3 Αισθητηριακά χαρακτηριστικά (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστήριξηΤο Appy Pie δεν βασίζεται μόνο στις αισθητηριακές πληροφορίες για να μεταφέρει νόημα.

1.4.1 Χρήση του χρώματος (Επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Μερική υποστήριξηΤο Appy Pie δεν βασίζεται μόνο στην κωδικοποίηση χρωμάτων για να μεταφέρει πληροφορίες.
Εξαίρεση:

 • Οι σύνδεσμοι δεν είναι υπογραμμισμένοι στα άρθρα

1.4.2 Έλεγχος ήχου (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστήριξηΤο Appy Pie δεν αναπαράγει αυτόματα ήχο ή οποιοδήποτε πολυμέσο.

2.1.1 Πληκτρολόγιο (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Δεν υποστηρίζειΗ βασική λειτουργία του Appy Pie δεν είναι προσβάσιμη από το πληκτρολόγιο. Ορισμένα ενεργά στοιχεία, όπως σύνδεσμοι, κουμπιά, πεδία φόρμας, δεν λαμβάνουν εστίαση στην καρτέλα πληκτρολογίου.

2.1.2 Χωρίς παγίδα πληκτρολογίου (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΔεν υπάρχουν παγίδες πληκτρολογίου στο Appy Pie.

2.2.1 Ρυθμιζόμενος χρονισμός (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΤο Appy Pie δεν έχει χρονομετρημένες δραστηριότητες που απαιτούν επιπλέον χρόνο.

2.2.2 Παύση, διακοπή, απόκρυψη (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΤο Appy Pie δεν χρησιμοποιεί περιεχόμενο που κινείται ή αναβοσβήνει.

2.3.1 Τρεις αναλαμπές ή κάτω από το κατώφλι (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΗ Appy Pie δεν χρησιμοποιεί περιεχόμενο που αναβοσβήνει.

2.4.1 Μπλοκ παράκαμψης (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό) – Δεν ισχύει για λογισμικό που δεν είναι web
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης) – Δεν ισχύει για μη διαδικτυακά έγγραφα
ΥποστηρίζειΤο Appy Pie δεν παρέχει έναν τρόπο παράκαμψης των μπλοκ πλοήγησης για τους χρήστες που χρησιμοποιούν μόνο το πληκτρολόγιο, παρέχοντας έναν σύνδεσμο “μετάβαση στο περιεχόμενο”. Τα ορόσημα δεν επισημαίνονται σωστά για να μπορούν οι χρήστες φορητού αναγνώστη να πλοηγηθούν στις σελίδες.

2.4.2 Τίτλος σελίδας (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Δεν υποστηρίζειΗ Appy Pie δεν χρησιμοποιεί σαφείς και μοναδικούς τίτλους σελίδων.

2.4.3 Εντολή εστίασης (Επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Υποστηρίζει μερικώςΗ εστίαση έχει υλοποιηθεί για τα περισσότερα από τα ενεργά στοιχεία στο Appy Pie, και τα στοιχεία λαμβάνουν εστίαση με μια σειρά που διατηρεί το νόημα.
Εξαίρεση:

 • Η εστίαση δεν παγιδεύεται μέσα στα modals

2.4.4 Σκοπός του συνδέσμου (στο πλαίσιο) (Επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Δεν υποστηρίζειΥπάρχουν πολλές περιπτώσεις συνδέσμων στο Appy Pie που δεν χρησιμοποιούν ουσιαστικά ονόματα συνδέσμων.

3.1.1 Γλώσσα της σελίδας (Επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΤο Appy Pie χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά γλώσσας html στις σελίδες.

3.2.1 Στο επίκεντρο (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΤα στοιχεία στο Appy Pie δεν αλλάζουν όταν λαμβάνουν εστίαση.

3.2.2 Στην είσοδο (επίπεδο A)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΗ αλλαγή της ρύθμισης οποιουδήποτε στοιχείου της διεπαφής χρήστη δεν προκαλεί αυτόματα αλλαγή του πλαισίου.

3.3.1 Αναγνώριση σφάλματος (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Δεν υποστηρίζειΤα μηνύματα σφάλματος δεν ανακοινώνονται στην υποστηρικτική τεχνολογία.

3.3.2 Ετικέτες ή οδηγίες (Επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Δεν υποστηρίζειΥπάρχουν πολλαπλές περιπτώσεις στοιχείων που δεν έχουν ουσιαστικά ονόματα ετικετών.

4.1.1 Ανάλυση (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Δεν υποστηρίζειΥπάρχουν πολλαπλά σφάλματα κώδικα στην εφαρμογή.

4.1.2 Όνομα, ρόλος, αξία (επίπεδο Α)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΤο όνομα, ο ρόλος και η τιμή των στοιχείων διεπαφής είναι διαθέσιμα στην υποστηρικτική τεχνολογία.


Πίνακας 2: Κριτήρια επιτυχίας, επίπεδο ΑΑ

ΚριτήριαΕπίπεδο συμμόρφωσηςΠαρατηρήσεις και εξηγήσεις

1.2.4 Υπότιτλοι (ζωντανή μετάδοση) (Επίπεδο ΑΑ) Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Δεν ισχύειΔεν χρησιμοποιούνται ζωντανά μέσα για το Appy Pie.

1.2.5 Περιγραφή ήχου (προηχογραφημένη) (Επίπεδο ΑΑ) Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΤο Appy Pie υποστηρίζει εναλλακτικά αρχεία βίντεο με ενσωματωμένη στο βίντεο ηχητική περιγραφή.

1.4.3 Αντίθεση (ελάχιστη) (Επίπεδο ΑΑ) Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Δεν υποστηρίζειΥπάρχουν πολλές περιπτώσεις κειμένου διεπαφής στο Appy Pie που δεν πληρούν την ελάχιστη αναλογία χρωματικής αντίθεσης σε σχέση με το χρώμα φόντου.

1.4.4 Αλλαγή μεγέθους κειμένου (Επίπεδο ΑΑ)
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΗ Appy Pie δεν χάνει περιεχόμενο ή λειτουργικότητα χρησιμοποιώντας το ζουμ 200%.
Εξαίρεση:

 • Πάνω από το επίπεδο ζουμ 150, η πρόοδος της κονκάρδας δεν είναι πλέον ορατή

1.4.5 Εικόνες κειμένου (Επίπεδο ΑΑ)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΤο Appy Pie δεν παρέχει μια λογική δομή όπου οι πληροφορίες και οι σχέσεις μπορούν να προσδιοριστούν προγραμματιστικά ή να είναι διαθέσιμες σε κείμενο.

2.4.5 Πολλαπλοί τρόποι (Επίπεδο ΑΑ)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό) – Δεν ισχύει για λογισμικό που δεν είναι web
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης) – Δεν ισχύει για μη διαδικτυακά έγγραφα
Υποστηρίζει μερικώςΤο Appy Pie παρέχει πολλαπλούς τρόπους πρόσβασης σε μια σελίδα.
Εξαίρεση:

 • Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί “Πίσω” από το “Επιλέξτε την κατηγορία που ταιριάζει καλύτερα”, ο χρήστης δεν πλοηγείται πίσω στο “Επιλέξτε την κατηγορία που ταιριάζει καλύτερα”.

2.4.6 Επικεφαλίδες και ετικέτες (Επίπεδο ΑΑ)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστήριξηΟι επικεφαλίδες και οι ετικέτες των σελίδων έχουν νόημα.

2.4.7 Ορατή εστίαση (επίπεδο AA)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
Δεν υποστηρίζειΟ οπτικός δείκτης εστίασης δεν είναι σταθερά διαθέσιμος για τους χρήστες που χρησιμοποιούν μόνο πληκτρολόγιο σε όλη τη ροή εργασιών του Appy Pie.

3.1.2 Γλώσσα των μερών (επίπεδο ΑΑ)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστήριξηΤο Appy Pie χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά γλώσσας.

3.2.3 Συνεπής πλοήγηση (επίπεδο ΑΑ)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό) – Δεν ισχύει για λογισμικό που δεν είναι web
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης) – Δεν ισχύει για μη διαδικτυακά έγγραφα
ΥποστηρίζειΗ Appy Pie χρησιμοποιεί συνεπή πλοήγηση στο μενού σε όλες τις σελίδες.

3.2.4 Συνεπής αναγνώριση (επίπεδο ΑΑ)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό) – Δεν ισχύει για λογισμικό που δεν είναι web
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης) – Δεν ισχύει για μη διαδικτυακά έγγραφα
ΥποστηρίζειΗ Appy Pie χρησιμοποιεί εικονίδια και κουμπιά με συνέπεια σε όλες τις σελίδες.

3.3.3 Πρόταση σφάλματος (επίπεδο ΑΑ)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΤο Appy Pie εντοπίζει σαφώς τα σφάλματα εισόδου.

3.3.4 Πρόληψη σφαλμάτων (νομικά, οικονομικά, δεδομένα) (Επίπεδο ΑΑ)
Ισχύει επίσης για:
Αναθεωρημένο τμήμα 508

 • 501 (Web)(Λογισμικό)
 • 504.2 (Εργαλείο συγγραφής)
 • 602.3 (Έγγραφα υποστήριξης)
ΥποστηρίζειΤο Appy Pie μειώνει τον κίνδυνο σφαλμάτων εισαγωγής ευαίσθητων δεδομένων.


Αναθεωρημένη έκθεση του τμήματος 508

Κεφάλαιο 3: Κριτήρια λειτουργικής απόδοσης (ΚΛΠ)

ΚριτήριαΕπίπεδο συμμόρφωσηςΠαρατηρήσεις και εξηγήσεις

302.1 Χωρίς όραμα

Δεν υποστηρίζειΤο Appy Pie δεν υποστηρίζει χρήστες χωρίς όραση λόγω των προβλημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 1 & 2 παραπάνω.

302.2 Με περιορισμένη όραση

Δεν υποστηρίζειΤο Appy Pie δεν υποστηρίζει χρήστες με χαμηλή όραση λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων στα κριτήρια επιτυχίας 1.4.3 Αντίθεση (ελάχιστη) και 1.4.4 Αλλαγή μεγέθους κειμένου.

302.3 Χωρίς αντίληψη του χρώματος

Υποστηρίζει μερικώςΤο Appy Pie υποστηρίζει εν μέρει αυτό το κριτήριο, επειδή οι σύνδεσμοι δεν είναι υπογραμμισμένοι στα άρθρα και χρησιμοποιεί χρωματική κωδικοποίηση μόνο για να μεταφέρει πληροφορίες.

302.4 Χωρίς ακρόαση

ΥποστηρίζειΤο Appy Pie δεν βασίζεται μόνο στον ήχο για να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις βασικές λειτουργίες του.

302.5 Με περιορισμένη ακοή

ΥποστηρίζειΤο Appy Pie δεν βασίζεται μόνο στον ήχο για την παρουσίαση πληροφοριών.

302.6 Χωρίς ομιλία

ΥποστηρίζειΤο Appy Pie δεν βασίζεται μόνο στην εισαγωγή ομιλίας για την πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις βασικές λειτουργίες του.

302.7 Με περιορισμένο χειρισμό

Δεν υποστηρίζειΤο Appy Pie δεν υποστηρίζει εναλλακτικές μορφές εισόδου που είναι συμβατές με το πρόγραμμα οδήγησης πληκτρολογίου/ποντικιού λόγω των προβλημάτων του πληκτρολογίου.

302.8 Με περιορισμένη εμβέλεια και δύναμη

ΥποστηρίζειΤο Appy Pie δεν απαιτεί ταυτόχρονες ενέργειες.

302.9 Με περιορισμένες γλωσσικές, γνωστικές και μαθησιακές ικανότητες

ΥποστηρίζειΤο Appy Pie χρησιμοποιεί μια απλοποιημένη γλώσσα για να μεταφέρει το νόημα των λειτουργιών μέσα στην εφαρμογή.


Κεφάλαιο 4: Υλικό

Σημείωση: Η ενότητα αυτή δεν εφαρμόζεται στην εφαρμογή, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία υλικού.


Κεφάλαιο 5: Λογισμικό

Σημείωση: Η ενότητα αυτή δεν εφαρμόζεται, καθώς η εφαρμογή δεν είναι λογισμικό πλατφόρμας.


Κεφάλαιο 6: Τεκμηρίωση και υπηρεσίες υποστήριξης

ΚριτήριαΕπίπεδο συμμόρφωσηςΠαρατηρήσεις και εξηγήσεις

601.1 Πεδίο εφαρμογής

Κύτταρο κεφαλής – δεν απαιτείται απάντησηΚύτταρο κεφαλής – δεν απαιτείται απάντηση

602 Τεκμηρίωση υποστήριξης

Κύτταρο κεφαλής – δεν απαιτείται απάντησηΚύτταρο κεφαλής – δεν απαιτείται απάντηση

602.2 Χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και συμβατότητας

ΥποστηρίζειΤα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και συμβατότητας της τεκμηρίωσης Appy Pie μπορούν να διατεθούν σε προσβάσιμες εκδόσεις HTML, Word και PDF χωρίς πρόσθετη χρέωση.

602.3 Ηλεκτρονική τεκμηρίωση υποστήριξης

Βλέπε ενότητα WCAG 2.0Βλέπε πληροφορίες στην ενότητα WCAG

602.4 Εναλλακτικοί μορφότυποι για μη ηλεκτρονική τεκμηρίωση υποστήριξης

ΥποστηρίζειΕναλλακτικοί μορφότυποι για μη ηλεκτρονική τεκμηρίωση υποστήριξης μπορούν να διατεθούν κατόπιν αιτήματος χωρίς πρόσθετη χρέωση.

603 Υπηρεσίες υποστήριξης

Κύτταρο κεφαλής – δεν απαιτείται απάντησηΚύτταρο κεφαλής – δεν απαιτείται απάντηση

603.2 Πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και συμβατότητας

ΥποστηρίζειΟι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται διαδικτυακά, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την προσβασιμότητα και τα χαρακτηριστικά συμβατότητας σε τελικούς χρήστες με αναπηρίες.

603.3 Προσαρμογή των αναγκών επικοινωνίας

ΥποστηρίζειΟι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται διαδικτυακά, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες επικοινωνίας των τελικών χρηστών με αναπηρίες.


Νομική αποποίηση ευθυνών

Η Appy Pie έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα έκθεση κατά την ημερομηνία της έκθεσης. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτή η εφαρμογή είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα προσβασιμότητας. Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Από το παρόν έγγραφο δεν δημιουργούνται συμβατικές υποχρεώσεις, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, και το παρόν έγγραφο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ των μερών.