laporan kebolehaksesan

(Berdasarkan VPAT® Versi 2.4)

Laporan Pematuhan Kebolehcapaian Appy Pie Disemak Bahagian 508 Edisi

Nama Produk: Appy Pie

Penerangan Produk: Appy Pie membolehkan anda membuat aplikasi mudah alih Android & iOS tanpa pengekodan dalam 3 langkah mudah.

Tarikh Laporan: 17 Disember 2020

Maklumat Hubungan: [email protected] | +1 888 322 7617

Nota: Dokumen ini telah dilengkapkan berdasarkan kefungsian semasa yang diuji dan ditentukan bagi Aplikasi bernama.

Kaedah Penilaian Digunakan: Pematuhan kepada piawaian kebolehcapaian yang disenaraikan telah dinilai menggunakan ujian manual. Ujian kebolehaksesan termasuk: (i) imbasan separa automatik, (ii) ujian pertimbangan manusia seperti ujian berbantukan alat, pemeriksaan visual (iii) ujian dengan teknologi bantuan oleh pengguna pakar.

Piawaian/Garis Panduan Berkenaan

Laporan ini merangkumi tahap pematuhan untuk standard/garis panduan kebolehaksesan berikut:

Syarat

Istilah yang digunakan dalam maklumat Tahap Pematuhan ditakrifkan seperti berikut:

 • Sokongan: Kefungsian Appy Pie mempunyai sekurang-kurangnya satu kaedah yang memenuhi kriteria tanpa kecacatan yang diketahui atau memenuhi kemudahan yang setara.
 • Menyokong Separa: Sesetengah fungsi Appy Pie tidak memenuhi kriteria.
 • Tidak Menyokong: Majoriti fungsi Appy Pie tidak memenuhi kriteria.
 • Tidak Berkenaan: Kriteria tidak berkaitan dengan Appy Pie.
 • Tidak Dinilai: Appy Pie belum dinilai berdasarkan kriteria.

Laporan WCAG 2.0

Jadual 1 dan 2 juga mendokumentasikan pematuhan dengan Seksyen 508 yang Disemak:

 • Bab 5 – 501.1 Skop, 504.2 Penciptaan atau Penyuntingan Kandungan
 • Bab 6 – 602.3 Dokumentasi Sokongan Elektronik

Nota: Apabila melaporkan pematuhan dengan Kriteria Kejayaan WCAG 2.0, ia dicakupkan untuk halaman penuh, proses lengkap dan cara penggunaan teknologi yang disokong kebolehaksesan seperti yang didokumenkan dalam Keperluan Pematuhan WCAG 2.0 .


Jadual 1: Kriteria Kejayaan, Tahap A

KriteriaTahap PematuhanCatatan dan Penjelasan

1.1.1 Kandungan Bukan Teks (Aras A) Juga terpakai untuk:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Tidak MenyokongAppy Pie tidak memberikan alternatif teks secara konsisten untuk kandungan bukan teks, termasuk kawalan, input, kandungan deria dan imej.

1.2.1 Audio sahaja dan Video sahaja (Prarakam) (Tahap A) Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongAppy Pie menyokong alternatif untuk kandungan video sahaja dan audio sahaja.

1.2.2 Kapsyen (Prarakam) (Tahap A) Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongAppy Pie boleh memberikan kapsyen untuk audio prarakam dalam media yang disegerakkan.

1.2.3 Perihalan Audio atau Alternatif Media (Prarakam)
(Tahap A)
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongAppy Pie boleh menyediakan alternatif untuk media berasaskan masa/video prarakam.

1.3.1 Maklumat dan Perhubungan (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Tidak MenyokongAppy Pie tidak menyediakan struktur logik di mana maklumat dan perhubungan boleh ditentukan secara pemrograman atau tersedia dalam teks.

1.3.2 Urutan Bermakna (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
SokonganAppy Pie mempersembahkan kandungan dalam susunan yang bermakna.

1.3.3 Ciri-ciri Deria (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
SokonganAppy Pie tidak bergantung pada maklumat deria sahaja untuk menyampaikan makna.

1.4.1 Penggunaan Warna (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Sebahagian SokonganAppy Pie tidak hanya bergantung pada pengekodan warna untuk menyampaikan maklumat.
Pengecualian:

 • Pautan tidak digariskan dalam artikel

1.4.2 Kawalan Audio (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
SokonganAppy Pie tidak memainkan audio atau mana-mana multimedia secara automatik.

2.1.1 Papan Kekunci (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Tidak MenyokongFungsi teras Appy Pie tidak boleh diakses oleh papan kekunci. Sesetengah elemen aktif seperti pautan, butang, medan borang tidak menerima fokus tab papan kekunci.

2.1.2 Tiada Perangkap Papan Kekunci (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongTiada perangkap papan kekunci dalam Appy Pie.

2.2.1 Masa Boleh Laras (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongAppy Pie tidak mempunyai sebarang aktiviti bermasa yang memerlukan masa tambahan.

2.2.2 Jeda, Berhenti, Sembunyi (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongAppy Pie tidak menggunakan kandungan bergerak atau berkelip.

2.3.1 Tiga Kelipan atau Di Bawah Ambang (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongAppy Pie tidak menggunakan kandungan berkelip.

2.4.1 Blok Pintasan (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian) – Tidak digunakan untuk perisian bukan web
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan) – Tidak terpakai kepada dokumen bukan web
MenyokongAppy Pie tidak menyediakan cara untuk memintas blok navigasi untuk pengguna papan kekunci sahaja dengan menyediakan pautan “langkau ke kandungan”. Tanda tempat tidak dilabelkan dengan betul untuk pengguna pembaca skrin menavigasi halaman.

2.4.2 Halaman Bertajuk (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Tidak MenyokongAppy Pie tidak menggunakan tajuk halaman yang jelas dan unik.

2.4.3 Susunan Fokus (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Sebahagian MenyokongFokus telah dilaksanakan untuk kebanyakan elemen aktif dalam Appy Pie, dan komponen menerima fokus dalam susunan yang mengekalkan makna.
Pengecualian:

 • Fokus tidak terperangkap di dalam modal

2.4.4 Tujuan Pautan (Dalam Konteks) (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Tidak MenyokongTerdapat berbilang contoh pautan dalam Appy Pie yang tidak menggunakan nama pautan yang bermakna.

3.1.1 Bahasa Halaman (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongAppy Pie menggunakan atribut bahasa html dalam halaman.

3.2.1 Pada Fokus (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongElemen dalam Appy Pie tidak berubah apabila ia menerima fokus.

3.2.2 Pada Input (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongMenukar tetapan mana-mana komponen antara muka pengguna tidak menyebabkan perubahan konteks secara automatik.

3.3.1 Pengenalpastian Ralat (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Tidak MenyokongMesej ralat tidak diumumkan kepada teknologi bantuan.

3.3.2 Label atau Arahan (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Tidak MenyokongTerdapat berbilang contoh elemen yang tidak mempunyai nama label yang bermakna.

4.1.1 Penghuraian (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Tidak MenyokongTerdapat berbilang ralat kod dalam aplikasi.

4.1.2 Nama, Peranan, Nilai (Tahap A)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongNama, peranan dan nilai elemen antara muka tersedia untuk teknologi bantuan.


Jadual 2: Kriteria Kejayaan, Tahap AA

KriteriaTahap PematuhanCatatan dan Penjelasan

1.2.4 Kapsyen (Langsung) (Tahap AA) Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Tidak berkaitanTiada media langsung yang digunakan untuk Appy Pie.

1.2.5 Perihalan Audio (Prarakam) (Tahap AA) Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongAppy Pie menyokong fail video alternatif dengan penerangan audio terbina dalam video.

1.4.3 Kontras (Minimum) (Tahap AA) Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Tidak MenyokongTerdapat berbilang contoh teks antara muka dalam Appy Pie yang tidak memenuhi nisbah kontras warna minimum terhadap warna latar belakangnya.

1.4.4 Saiz semula teks (Tahap AA)
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongAppy Pie tidak kehilangan kandungan atau fungsi menggunakan zum 200%.
Pengecualian:

 • Tahap zum melebihi 150, kemajuan lencana tidak lagi kelihatan

1.4.5 Imej Teks (Tahap AA)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongAppy Pie tidak menyediakan struktur logik di mana maklumat dan perhubungan boleh ditentukan secara pemrograman atau tersedia dalam teks.

2.4.5 Pelbagai Cara (Tahap AA)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian) – Tidak digunakan untuk perisian bukan web
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan) – Tidak terpakai kepada dokumen bukan web
Sebahagian MenyokongAppy Pie menyediakan pelbagai cara untuk mencapai halaman.
Pengecualian:

 • Apabila pengguna mengklik “Butang Kembali” daripada “Pilih kategori yang paling sesuai”, pengguna tidak dilayari kembali ke “Pilih kategori yang paling sesuai”

2.4.6 Tajuk dan Label (Tahap AA)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
SokonganTajuk dan label halaman adalah bermakna.

2.4.7 Fokus Kelihatan (Tahap AA)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
Tidak MenyokongPenunjuk fokus visual tidak tersedia secara konsisten untuk pengguna papan kekunci sahaja merentas aliran kerja Appy Pie.

3.1.2 Bahasa Bahagian (Tahap AA)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
SokonganAppy Pie menggunakan atribut bahasa.

3.2.3 Navigasi Konsisten (Tahap AA)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian) – Tidak digunakan untuk perisian bukan web
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan) – Tidak terpakai kepada dokumen bukan web
MenyokongAppy Pie menggunakan navigasi menu yang konsisten merentasi halaman.

3.2.4 Pengenalan Konsisten (Tahap AA)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian) – Tidak digunakan untuk perisian bukan web
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan) – Tidak terpakai kepada dokumen bukan web
MenyokongAppy Pie menggunakan ikon dan butang secara konsisten merentas halaman.

3.3.3 Cadangan Ralat (Tahap AA)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongAppy Pie mengenal pasti ralat input dengan jelas.

3.3.4 Pencegahan Ralat (Perundangan, Kewangan, Data) (Tahap AA)
Juga terpakai kepada:
Disemak Seksyen 508

 • 501 (Web)(Perisian)
 • 504.2 (Alat Pengarang)
 • 602.3 (Dokumen Sokongan)
MenyokongAppy Pie mengurangkan risiko ralat input untuk data sensitif.


Laporan Seksyen 508 yang disemak

Bab 3: Kriteria Prestasi Fungsian (FPC)

KriteriaTahap PematuhanCatatan dan Penjelasan

302.1 Tanpa Visi

Tidak MenyokongAppy Pie tidak menyokong pengguna tanpa penglihatan kerana isu yang dinyatakan dalam jadual 1 & 2 di atas.

302.2 Dengan Penglihatan Terhad

Tidak MenyokongAppy Pie tidak menyokong pengguna yang kurang penglihatan disebabkan isu yang dinyatakan di atas dalam kriteria kejayaan 1.4.3 Kontras (Minimum) dan 1.4.4 Saiz semula teks.

302.3 Tanpa Persepsi Warna

Sebahagian MenyokongAppy Pie menyokong sebahagian kriteria ini kerana pautan tidak digariskan dalam artikel dan ia menggunakan pengekodan warna sahaja untuk menyampaikan maklumat.

302.4 Tanpa Pendengaran

MenyokongAppy Pie tidak bergantung pada bunyi sahaja untuk mengakses mana-mana fungsi terasnya.

302.5 Dengan Pendengaran Terhad

MenyokongAppy Pie tidak hanya bergantung pada audio untuk menyampaikan maklumat.

302.6 Tanpa Ucapan

MenyokongAppy Pie tidak bergantung pada input pertuturan sahaja untuk mengakses mana-mana fungsi terasnya.

302.7 Dengan Manipulasi Terhad

Tidak MenyokongAppy Pie tidak menyokong bentuk input alternatif yang serasi dengan pemacu papan kekunci/tetikus kerana isu papan kekuncinya.

302.8 Dengan Jangkauan dan Kekuatan Terhad

MenyokongAppy Pie tidak memerlukan tindakan serentak.

302.9 Dengan Keupayaan Bahasa, Kognitif dan Pembelajaran yang Terhad

MenyokongAppy Pie menggunakan bahasa yang dipermudahkan untuk menyampaikan maksud fungsi dalam aplikasi.


Bab 4: Perkakasan

Nota: Bahagian ini tidak berkenaan dengan aplikasi, kerana tiada komponen perkakasan.


Bab 5: Perisian

Nota: Bahagian ini tidak berkenaan kerana aplikasi itu bukan perisian platform.


Bab 6: Dokumentasi dan Perkhidmatan Sokongan

KriteriaTahap PematuhanCatatan dan Penjelasan

601.1 Skop

Sel pengepala – tiada respons diperlukanSel pengepala – tiada respons diperlukan

602 Dokumentasi Sokongan

Sel pengepala – tiada respons diperlukanSel pengepala – tiada respons diperlukan

602.2 Ciri Kebolehcapaian dan Keserasian

MenyokongCiri kebolehcapaian dan keserasian dokumentasi Appy Pie boleh disediakan dalam versi HTML, Word dan PDF yang boleh diakses tanpa bayaran tambahan.

602.3 Dokumentasi Sokongan Elektronik

Lihat bahagian WCAG 2.0Lihat maklumat dalam bahagian WCAG

602.4 Format Ganti untuk Dokumentasi Sokongan Bukan Elektronik

MenyokongFormat Ganti untuk dokumentasi sokongan bukan elektronik boleh disediakan atas permintaan tanpa caj tambahan.

603 Perkhidmatan Sokongan

Sel pengepala – tiada respons diperlukanSel pengepala – tiada respons diperlukan

603.2 Maklumat tentang Ciri Kebolehcapaian dan Keserasian

MenyokongPerkhidmatan sokongan disediakan dalam talian, melalui telefon, atau melalui e-mel untuk memberikan maklumat tentang ciri kebolehcapaian dan keserasian kepada pengguna akhir yang kurang upaya.

603.3 Akomodasi Keperluan Komunikasi

MenyokongPerkhidmatan sokongan disediakan dalam talian, melalui telefon atau melalui e-mel untuk memenuhi keperluan komunikasi pengguna akhir yang kurang upaya.


Penafian Undang-undang

Appy Pie telah membuat setiap percubaan untuk memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan maklumat yang diberikan dalam laporan ini pada tarikh laporan. Kami tidak dapat menjamin bahawa aplikasi ini bebas daripada kecacatan kebolehaksesan. Kandungan dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Tiada obligasi kontrak dibentuk sama ada secara langsung atau tidak langsung oleh dokumen ini, dan dokumen ini tidak boleh ditafsirkan untuk dimasukkan dalam mana-mana kontrak antara pihak.