Gratis kontroll av plagiat

Appy Pie's Plagiarism Checker granskar ditt innehåll och upptäcker plagiat. Använd den kostnadsfria plagiatkontrollen (med procentsats) för att hitta dubbel text i dina dokument.

Kom igång
Plagiatskontroll på nätet

Vikten av att upptäcka plagiat med Appy Pie’s gratis plagiatkontroll

Plagiering påverkar både den som skapar innehållet och de personer som konsumerar innehållet.

Om du skapar innehåll är det viktigt att se till att ingen annan kopierar ditt innehåll och tar åt sig äran för ditt hårda arbete. Å andra sidan måste du också se till att ditt arbete inte heller innehåller något plagierat innehåll.

Om ditt arbete innehåller plagierat innehåll kommer du som SEO-innehållsförfattare att straffas, och du kommer inte bara att förlora din ranking utan även förtroendet i samhället.

Det är mer sannolikt än du tror. Som författare drar vi ibland nytta av saker som vi har läst tidigare, eller använder en massa artiklar för sekundär forskning och hamnar oavsiktligt i ett liknande språkbruk.

Plagiat är plagiat, oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt. Därför är det absolut viktigt att köra ditt innehåll genom en plagiatkontroll innan du publicerar eller skickar in det.

Därför har vi på Appy Pie tagit fram en gratis plagiatkontroll så att du snabbt kan kontrollera om innehållet är plagiat, oavsett om du är skapare eller konsument.

Kontrollera plagiat online med Appy Pie’s Gratis kontroll av plagiat

Appy Pie erbjuder den bästa plagiatskontrollen på Internet. Det är en helt gratis plagiatkontroll online med stöd i procent. Plagiatkontrollen ger dig en procentuell uppgift om hur mycket text som kopierats, vilket gör det lättare att ta reda på hur mycket som är plagierat. Här är några fler funktioner som utmärker Appy Pie:

Universellt stöd för dokument:

Med Appy Pie’s plagiatkontroll kan du ladda upp dokument i vilket filformat som helst. Du kan till och med kopiera och klistra in det dokument du vill ha i vår textkontroll. Filformaten som stöds av Appy Pie inkluderar .pdf, .txt, .doc, inkluderar .pdf, .txt, .doc, .rtf, .docx, .odc och många fler.

Kontroll av URL-plagiat:

Med Appy Pie kan du också kontrollera plagiat genom webbadresser. Det är bara att kopiera och klistra in en webbadress så kommer plagiatdetektorn att granska webbsidan och leta efter plagierad text i ditt inlämnade dokument.

Stöd för flera språk:

Appy Pie’s kostnadsfria plagiatkontroll stöder flera språk förutom engelska. Just nu stöder Appy Pie franska, spanska, kinesiska, japanska och hindi. Granska dina dokument för plagiat nu!

Procentuell andel av plagiat:

Det som skiljer Appy Pie’s Free Plagiarism Checker från andra är procentandelen för plagiat. Den här mätaren i vår plagiatkontroll är avsedd för lärare och studenter. De kan använda den för att förbättra plagierade dokument och betygsätta dokument vid behov.

Markering av dokument:

Appy Pie’s plagiatkontroll överträffar andra plagiatkontroller genom att markera de meningar och fraser i ditt dokument som har plagierats från liknande innehåll på internet. Det gör det enkelt att hitta plagierat innehåll i dina filer.

Social delning:

Använd delningsknappen för att dela dina dokument via dina sociala kanaler. Med knappen för social delning kan du skicka information om plagiat direkt till författaren till dina dokument.

Hur Appy Pie Plagiarism Checker fungerar

Så här fungerar Appy Pie Plagiarism Checker:

 • 1

  Klistra in ett dokument

  När du kopierar och klistrar in ett dokument läses det av vårt verktyg och skickas till servern för plagiatkontroll. Servern raderar dokumentet när den är klar med analysen.

 • 2

  Innehållsanalys

  Ditt innehåll analyseras utifrån ordval, användning av lexikon och tonen i dokumentet. Servern jämför det sedan med annat innehåll med liknande nyckelord på Internet.

 • 3

  Visning av plagiat

  Servern markerar sedan plagierade fraser i innehållet och visar en slutrapport för användaren.

Page reviewed by:Abhinav Girdhar  | Last Updated on October 22nd, 2023 11:28 am