Timesheet App Maker

Prova App Maker gratis. Över 10 000 företag världen över litar på oss.

Appy Pie

Hur man gör Timesheet App utan kodning

För att skapa en gratis Timesheet-app följer du en process i tre steg:

 1. Registrera dig för Appy Pie AppMakr

  Ange ett namn för din tidsredovisningsapp

 2. Välj en anpassad mall

  Redigera designen och lägg till de funktioner du behöver

 3. Publicera din unika app för tidsredovisning

  Granska och skicka in din app till ledande butiker

Gör en gratis app för tidsuppföljning online med Appy Pie’s appbyggare

För att hjälpa din målgrupp att effektivt spåra tid för olika projekt och teammedlemmar kan du erbjuda dem en enda lösning, dvs. en app för tidsredovisning. Med AppMakr kan du skapa den snabbaste, enklaste och bästa appen för tidsuppföljning. Det kan uppmuntra företag att använda dem och öka deras effektivitet genom att spåra tid.

Använd AppMakr för att skapa en tidtabellsapp antingen från grunden eller genom att ändra de helt redigerbara mallar som AppMakr erbjuder.

Varför välja Appy Pie’s appbyggare för att skapa en kostnadsfri tidsuppföljningsapp?

Med Appy Pie’s AppMakr kan du skapa en app för tidrapportering för Android, iPhone, Windows och andra system på några timmar. Oavsett din tekniska kunskap kan du skapa en effektiv app för tidsregistrering med AppMakr.

Du måste välja AppMakr av följande skäl:

 • Lätt att använda:

  AppMakr erbjuder verktyg för att skapa en app för tidrapportering för anställda som är lätt att använda och som låter användarna lägga till, ta bort eller skriva ut tidrapporter som de skapar i appen.

 • Tillgänglig för alla:

  Med AppMakr kan du lägga till en mängd olika funktioner i din tidtabellsapp för att nå en stor målgrupp, oavsett om du är anställd, frilansare eller entreprenör.

 • Molnlagring:

  Oavsett hur många tidrapporter användarna vill skapa och hantera erbjuder AppMakr en mycket säker molnlagring för alla användare av din tidrapporteringsapp.

 • Exportera och dela:

  För att öka nyttan av de data som samlas in i din tidtabellsapp erbjuder AppMakr funktioner för att exportera data från tidtabeller för ytterligare analys.

 • Enkel integration:

  Med Appy Pie AppMakr kan appanvändarna enkelt integrera tidtabellsappen med andra programvaror från tredje part för att använda data för att skapa tidsfrister och öka effektiviteten hos de anställda.

Page reviewed by: Abhinav Girdhar | Last Updated on December 17th, 2022 10:25 am