Standardvillkor för användning Avtalsklausuler

Vi uppdaterade denna policy senast den 15 maj 2018.

Följande villkor reglerar all användning av AppyPie.com:s webbplats och allt innehåll, alla tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via webbplatsen (tillsammans “tjänsten”). Tjänsten ägs och drivs av AP Group (“Medel AP”), Appy Pie LLC, ett bolag registrerat i Delaware, USA, Appy Pie LLP, ett bolag registrerat i New Delhi, Indien, eller Appy Pie Limited, ett bolag registrerat i England och Wales, beroende på vad som är tillämpligt. Tjänsten erbjuds under förutsättning att du accepterar alla villkor som finns här och alla andra driftsregler, policyer (inklusive, utan begränsning, AP:s sekretesspolicy) och förfaranden som kan publiceras från tid till annan på den här webbplatsen av AP (tillsammans “AP”).

Läs detta avtal noggrant innan du går in i eller använder tjänsten. Genom att prenumerera eller göra en onlinebetalning för någon del av vår tjänst godkänner du att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte få tillgång till eller använda någon av våra tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande från AP är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa villkor. Tjänsten är endast tillgänglig för personer som är minst 16 år gamla.

Observera: Apple har nyligen ändrat sina regler för iTunes App Store, vilket kan påverka vissa tillverkare av appar utan kod. I förordningen står det: “Appar som skapats från en kommersiell mall eller appgenereringstjänst kommer att avvisas om de inte har lämnats in direkt av den som tillhandahåller appens innehåll. Dessa tjänster bör inte lämna in appar för sina kunders räkning och bör erbjuda verktyg som låter deras kunder skapa anpassade, innovativa appar som ger unika kundupplevelser.” Syftet är att eliminera kloner och skräpprogram som kan skapas snabbt, men det kan påverka småföretagsappar som inte har differentierat sina appar tillräckligt. Apple avslöjar inte vilka appar som har avvisats eller kastats ut från appen.

1.1 Ditt AP-konto och din webbplats

Om du skapar ett socialt nätverk eller en mobilapplikation i tjänsten är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och din blogg, och du är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med bloggen. Du får inte beskriva eller tilldela nyckelord till ditt sociala nätverk på ett vilseledande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som syftar till att utnyttja andras namn eller rykte. AP kan ändra eller ta bort alla beskrivningar eller nyckelord som anses olämpliga eller olagliga, eller som på annat sätt kan orsaka AP:s ansvar. Du måste omedelbart meddela AP om obehörig användning av ditt sociala nätverk, din mobilapplikation, ditt konto eller andra säkerhetsöverträdelser. AP ansvarar inte för några handlingar eller försummelser från dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppstår till följd av sådana handlingar eller försummelser.

1.2 Bidragsgivarnas ansvar

Om du driver ett socialt nätverk, driver en mobilapplikation, lägger upp material i tjänsten, lägger upp länkar i tjänsten eller på annat sätt gör (eller låter en tredje part göra) material tillgängligt via tjänsten (allt sådant material, “innehåll”) eller andra tjänster, är du helt ansvarig för innehållet i, och all skada som kan uppstå till följd av, detta innehåll. Detta gäller oavsett om innehållet i fråga är text, grafik, en ljud- eller videofil eller datorprogram. Genom att göra innehållet tillgängligt, försäkrar och garanterar du att:

 • Nedladdning, kopiering och användning av innehållet kommer inte att inkräkta på någon tredje parts äganderätt, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke eller affärshemligheter;
 • Om din arbetsgivare har rättigheter till immateriella rättigheter som du skapar har du antingen (1) fått tillstånd från din arbetsgivare att lägga upp eller göra innehållet tillgängligt, inklusive men inte begränsat till programvara, eller (2) fått ett avstående från din arbetsgivare när det gäller alla rättigheter i eller till innehållet;
 • du har till fullo följt alla licenser från tredje part som rör innehållet och har gjort allt som krävs för att framgångsrikt överföra alla nödvändiga villkor till slutanvändarna;
 • Innehållet innehåller eller installerar inga virus, maskar, skadlig kod, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll;
 • Innehållet är inte skräppost, är inte maskinellt eller slumpmässigt genererat och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik till webbplatser från tredje part eller öka sökmotorrankningen för webbplatser från tredje part, eller för att främja olagliga handlingar (t.ex. nätfiske) eller vilseleda mottagarna om materialets källa (t.ex. spoofing);
 • Innehållet är inte pornografiskt, ärekränkande eller förtalande, innehåller inte hot eller uppmuntrar till våld mot individer eller enheter och kränker inte tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter;
 • ditt sociala nätverk eller din mobilapplikation inte marknadsförs via oönskade elektroniska meddelanden, t.ex. skräppostlänkar i nyhetsgrupper, e-postlistor, bloggar och webbplatser och liknande oönskade reklammetoder;
 • ditt sociala nätverk eller din mobilapplikation inte har ett namn som vilseleder dina läsare att tro att du är en annan person eller ett annat företag. Till exempel är ditt sociala nätverks URL eller namn inte namnet på en annan person än dig själv eller ett annat företag än ditt eget, och
 • du har, när det gäller innehåll som innehåller datakod, noggrant kategoriserat och/eller beskrivit materialets typ, natur, användning och effekter, oavsett om det begärs av det sociala nätverket eller på annat sätt.

Genom att lämna in innehåll till AP för att inkluderas i tjänster eller applikationer som tillhandahålls av AP ger du AP en världsomspännande, royaltyfri och icke-exklusiv licens att reproducera, ändra, anpassa och publicera innehållet enbart i syfte att visa, distribuera och marknadsföra din mobilapplikation. Om du raderar innehåll kommer AP att göra rimliga ansträngningar för att ta bort det från tjänsten, men du är medveten om att caching eller referenser till innehållet kanske inte görs omedelbart tillgängliga. Utan att begränsa någon av dessa framställningar eller garantier har AP rätten (men inte skyldigheten) att efter eget gottfinnande (1) vägra eller ta bort innehåll som enligt AP:s rimliga uppfattning bryter mot någon AP-policy eller på något sätt är skadligt eller stötande, eller (2) avsluta eller neka åtkomst till och användning av Tjänsten för någon individ eller enhet av någon anledning, efter eget gottfinnande. AP har ingen skyldighet att återbetala belopp som tidigare betalats.

1.3 Betalningsvillkor för månadsabonnemang

1) För att få tillgång till appen måste en användare prenumerera på en av våra månatliga återkommande prenumerationsplaner som kostar 15,99, 30,99 eller 50,99 dollar, med hjälp av funktionen In-App Purchase (köp i appen).
2) Prenumerationen kommer att vara automatiskt förnybar och betalningen kommer att debiteras iTunes-kontot vid bekräftelse av köpet.
3) Abonnemanget förnyas automatiskt om inte automatisk förnyelse avaktiveras minst 24 timmar före slutet av den aktuella perioden.
4) Kontot kommer att debiteras för förnyelse inom 24 timmar före slutet av den aktuella perioden och identifiera kostnaden för förnyelsen.
5) Prenumerationer kan hanteras av användaren och automatisk förnyelse kan stängas av genom att gå till användarens kontoinställningar efter köpet.
6) Kunderna kommer att meddelas om priset på en automatiskt förnybar prenumeration ökar under prenumerationens löptid. I det här fallet avbryts kunderna efter att deras ursprungliga abonnemang har löpt ut. Dessa kunder måste manuellt förnya sin prenumeration till det höjda priset i App Store. Om priset på en prenumeration som förnyas automatiskt sjunker under kundens prenumerationsperiod kommer kunden inte att meddelas och prenumerationen förnyas automatiskt till det lägre priset.
7) Eventuell outnyttjad del av en kostnadsfri provperiod, om den erbjuds, kommer att förverkas när användaren köper en prenumeration på publikationen i fråga, i förekommande fall.

1.4 Betalningsvillkor för årsabonnemang

1) För att få tillgång till appen måste en användare prenumerera på en av våra årliga återkommande prenumerationsplaner som kostar 144,99 USD, 299,99 USD eller 499,99 USD med hjälp av funktionen In-App Purchase.
2) Prenumerationen kommer att vara automatiskt förnybar och betalningen kommer att debiteras iTunes-kontot vid bekräftelse av köpet.
3) Abonnemanget förnyas automatiskt om inte automatisk förnyelse avaktiveras minst 24 timmar före slutet av den aktuella perioden.
4) Kontot kommer att debiteras för förnyelse inom 24 timmar före slutet av den aktuella perioden och identifiera kostnaden för förnyelsen.
5) Prenumerationer kan hanteras av användaren och automatisk förnyelse kan stängas av genom att gå till användarens kontoinställningar efter köpet.
6) Kunderna kommer att meddelas om priset på en automatiskt förnybar prenumeration ökar under prenumerationens löptid. I det här fallet avbryts kunderna efter att deras ursprungliga abonnemang har löpt ut. Dessa kunder måste manuellt förnya sin prenumeration till det höjda priset i App Store. Om priset på en prenumeration som förnyas automatiskt sjunker under kundens prenumerationsperiod kommer kunden inte att meddelas och prenumerationen förnyas automatiskt till det lägre priset.
7) Eventuell outnyttjad del av en kostnadsfri provperiod, om den erbjuds, kommer att förverkas när användaren köper en prenumeration på publikationen i fråga, i förekommande fall.

1.5 Innehåll som publiceras på andra tjänster

Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive dataprogram, som görs tillgängligt via de tjänster och webbsidor som AppyPie.com länkar till, och som länkar till AppyPie.com. AP har ingen kontroll över dessa tjänster och webbsidor som inte är AP-tjänster och ansvarar inte för deras innehåll eller användning. Genom att länka till en webbplats eller webbsida som inte tillhör AP, hävdar eller antyder AP inte att det godkänner denna webbplats eller webbsida. Du är ansvarig för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. AP frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av din användning av webbplatser och webbsidor som inte tillhör AP.

1.6 Intrång i upphovsrätten och DMCA-policy

När AP ber andra att respektera sina immateriella rättigheter respekterar AP även andras immateriella rättigheter. Om du anser att material som finns på eller länkas till av AppyPie.com eller något av AP:s sociala nätverk eller mobilapplikationer bryter mot din upphovsrätt, uppmanas du att meddela AP i enlighet med AP:s policy för Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). AP kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive att ta bort det material som gör intrång eller inaktivera alla länkar till det material som gör intrång. Om en besökare kan göra intrång eller upprepade gånger gör intrång i AP:s eller andras upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter kan AP efter eget gottfinnande avsluta eller neka tillgång till och användning av tjänsten. Vid en sådan uppsägning har AP ingen skyldighet att återbetala belopp som tidigare betalats till AP. Immateriella rättigheter. Detta avtal överför inte någon immateriell äganderätt från AP till dig, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan äganderätt förblir (mellan parterna) enbart hos AP, AppyPie.com, AppyPie.com-logotypen och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med AppyPie.com eller Tjänsten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör AP:s licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med tjänsten kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av tjänsten ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda AP:s eller tredje parters varumärken.

1.7 Ändringar

AP förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera detta avtal för att se om det har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till tjänsten efter det att ändringar i detta avtal har publicerats, innebär det att du godkänner dessa ändringar. AP kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via tjänsten (inklusive lansering av nya verktyg och resurser samt ändring och upphörande av lanserade funktioner). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska omfattas av villkoren i detta avtal.

1.8 Uppsägning

AP kan säga upp din tillgång till hela eller delar av tjänsten när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, med omedelbar verkan. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt AppyPie.com-konto (om du har ett) kan du helt enkelt sluta använda tjänsten. AP kan avsluta tjänsten omedelbart som en del av en allmän avstängning av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som till sin natur ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantiförnekande, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

1.9 Ansvarsfriskrivning för garantier

Tjänsten tillhandahålls “i befintligt skick”. AP och dess leverantörer och licensgivare frånsäger sig härmed alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke överträdelse. Varken AP eller dess leverantörer och licensgivare garanterar att tjänsten kommer att vara felfri eller att tillgången till den kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner från, eller på annat sätt erhåller innehåll eller tjänster via Tjänsten efter eget gottfinnande och på egen risk.

1.10 Begränsning av ansvar

Du förstår och samtycker uttryckligen till att AP inte ska vara ansvarigt för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, följd- eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om AP har informerats om möjligheten av sådana skador), som är resultatet av: (i) användningen eller oförmågan att använda tjänsten; (ii) kostnaden för inköp av ersättningsvaror och tjänster till följd av varor, data, information eller tjänster som köpts eller erhållits eller meddelanden som mottagits eller transaktioner som ingåtts genom eller från tjänsten; (iii) obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data; (iv) uttalanden eller beteende från tredje part i tjänsten; (v) eventuella fel som uppstår i appen; (vi) korruption i applikationen, hackarattacker, appens säkerhet eller andra frågor som rör tjänsten; (vii) om din mobilapplikation avvisas från någon mobilapplikationsbutik eller marknadsplats; (viii) för alla belopp som överstiger de avgifter som du betalat till AP enligt detta avtal under den tolv (12) månaders period som föregår orsaken till talan. AP har inget ansvar för eventuella fel eller förseningar på grund av omständigheter som ligger utanför deras rimliga kontroll. Ovanstående ska inte gälla i den mån det är förbjudet enligt tillämplig lag.

1.11 Allmänt uttalande och garanti

Du försäkrar och garanterar att (i) din användning av tjänsten kommer att ske i strikt överensstämmelse med AP:s sekretesspolicy, med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive, utan begränsning, alla lokala lagar eller förordningar i ditt land, din stat, din stad eller annat myndighetsområde, avseende uppförande på nätet och godtagbart innehåll, och inklusive alla tillämpliga lagar avseende överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du är bosatt), och (ii) att din användning av tjänsten inte kommer att kränka eller missbruka tredje parts immateriella rättigheter.

1.12 Skadestånd

Du samtycker till att hålla AP, dess entreprenörer och licensgivare samt deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav, skador, skyldigheter, förluster, skulder, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden) som uppstår på grund av: (i) din användning av och tillgång till tjänsten; (ii) din överträdelse av något villkor i dessa villkor; (iii) din överträdelse av någon tredje parts rättigheter, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter; eller (iv) alla påståenden om att ditt innehåll har orsakat skada för en tredje part, eller (v) avslag på din mobilapplikation från någon mobilapplikationsbutik eller marknadsplats, oavsett anledning. Denna skyldighet att försvara och ersätta dig kommer att fortsätta att gälla även efter dessa villkor och din användning av tjänsten.

1.13 Användargenererade appar

Alla appar som skapas på vår plattform är användargenererade appar, AP stöder inte och har ingen kontroll över användargenererade appar som skickas in av dig eller andra och tar inget som helst ansvar i samband med eller som härrör från dem. Användargenererat innehåll App som skapas via webbplatsen granskas inte nödvändigtvis av AP innan det publiceras på marknadsplatsen och återspeglar inte nödvändigtvis AP:s åsikter eller policy. Om AP när som helst, efter eget gottfinnande, väljer att övervaka marknadsplatsen, tar AP ändå inget ansvar för användargenererade appar, ingen skyldighet att ändra eller ta bort olämpliga eller felaktiga användargenererade appar och inget ansvar för beteendet hos den användare som skickar in en användargenererad app. AP lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för lämpligheten, riktigheten eller tillförlitligheten hos innehåll och annat material på marknadsplatsen. Administratören förbehåller sig dock rätten att hindra dig från att skicka in användargenererade appar och att redigera, begränsa eller ta bort användargenererade appar av någon anledning när som helst. Du samtycker till att administratören inte ska ta något ansvar om vi, efter eget gottfinnande, förhindrar att din användargenererade app skickas in, eller om vi redigerar, begränsar eller tar bort den. Du samtycker också till att tillåta alla andra användare av denna webbplats och alla webbplatser från tredje part där din användargenererade app kan ingå, att få tillgång till, visa, lagra och reproducera materialet för sådan användares personliga bruk.

1.14 Tredjepartstjänster och tredjepartsleverantörer av applikationer

AP-appar använder flera tjänster från tredje part, bland annat PubNub, Facebook, Googles (YouTube, Maps, Firebase, Sheets, API.AI), Sinch, Vuforia, AWS och andra. Du bekräftar att licensen för varje tredjepartstjänst som du erhåller är ett bindande avtal mellan dig och applikationsleverantören. När det gäller appar från tredje part bekräftar du att (i) du förvärvar licensen för varje tredjepartsapp från applikationsleverantören; (ii) AP agerar inte som ombud för applikationsleverantören när det tillhandahåller varje sådan tredjepartsapp till dig, och (iii) AP är inte part i licensen mellan dig och applikationsleverantören med avseende på den tredjepartsappen. Applikationsleverantören för varje tredjepartsapp är ensam ansvarig för den tredjepartsappen, innehållet i den, alla garantier i den mån sådana garantier inte har avvisats och alla anspråk som du eller någon annan part kan ha i samband med den tredjepartsappen. När det gäller tredjepartstillämpningar fastställs licensavgiften enligt tredjepartstillämpningsleverantörens eget gottfinnande och AP samlar inte in licensavgiften för tredjepartstillämpningsleverantörens räkning, utan du måste betala den direkt till tredjepartstillämpningsleverantören. Licensgivaren kan när som helst ändra licensavgiften.

1.15 Beta-funktioner

Vissa versioner av AP-plattformen innehåller betafunktioner som (taxi, matplats, förstärkt verklighet, Messenger, chatbot). Vi släpper dessa betafunktioner för att samla in feedback om deras implementering så att vi kan förbättra dem. Vi uppskattar all feedback om dessa betafunktioner, eftersom det gör det möjligt för oss att ge dig den bästa möjliga produkten. Tillgången till betafunktioner kommer att dokumenteras i versionsanteckningarna för varje specifik version. Annan dokumentation kommer att finnas tillgänglig via AP-stödet. Se versionsanvisningarna och dokumentationen om hur du aktiverar och använder dessa betafunktioner.

Observera följande begränsningar när det gäller betafunktioner:

 • Betafunktionerna kan vara ofullständiga; framtida versioner kan innehålla fler funktioner för att komplettera funktionerna.
 • Betafunktioner kan ändras i framtida versioner, beroende på feedback.
 • Även om vi strävar efter bakåtkompatibilitet kan AP inte garantera bakåtkompatibilitet mellan månadsutgåvor för betafunktioner.
 • Betafunktioner omfattas inte av något SLA och ingår inte i vår återförsäljarplattform.
 • Vi värdesätter feedback, inklusive biljetter som beskriver problem med betafunktioner, men dessa biljetter kommer inte att hanteras i enlighet med ditt SLA.
 • Vi kan inte garantera att problem som du stöter på med betafunktioner åtgärdas i tid.
 • Betafunktioner bör inte användas för produktionstillämpningar.
 • Betafunktioner kan innehålla buggar, vilket kan leda till datakorruption.

1.16 Barns personuppgifter

AP samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn under 16 år. Om du är under 16 år får du inte lämna några personuppgifter via våra webbplatser eller appar. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att upprätthålla denna policy genom att instruera sina barn att aldrig lämna personlig information via webbplatserna eller apparna utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 16 år har lämnat personlig information till oss via webbplatserna eller tjänsterna, vänligen kontakta oss på [email protected], så kommer vi att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att radera den informationen.

1.17 Rättigheter till äganderätt till uppgifter

Du äger appen, appdata (innehåll) och behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter som du redan har till den applikation som du skapar, skickar, publicerar, överför eller visar på eller via tjänsten, inklusive alla immateriella rättigheter som finns i applikationen och ditt användarinnehåll, och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Vi förbehåller oss dock rätten att låsa din app för ytterligare redigering eller uppdatering om din prenumeration avbryts.

1.18 Rättsliga frågor och jurisdiktion

Detta avtal ska regleras av lagarna i delstaten Virginia. I händelse av att en tvist skulle uppstå enligt detta avtal är parterna överens om att avstå från alla invändningar om jurisdiktion och plats och att alla sådana tvister ska överlämnas till och behandlas av domstolarna i Fauquier, Virginia. AP förbehåller sig dock rätten att söka en lösning i Fauquier County Small Claims Court för medel som är föremål för en tvist och som ligger på eller under gränsen för Small Claims Court Limit. Om betalning uteblir ska detta leda till att minimivärdet för detta avtal betalas i sin helhet. Du bekräftar att i händelse av en sådan påskyndning ska minimivärdet av detta avtal vara förfallet till betalning som ett minimalt skadestånd, eftersom detta saldo kommer att stå i rimlig proportion till AP:s sannolika minimiförlust till följd av din uteblivna betalning, eftersom det inte går att beräkna storleken på AP:s faktiska förlust. Kunden samtycker till att betala alla kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsat till advokatarvoden och rättegångskostnader, för indrivning och/eller verkställighet av alla förpliktelser enligt detta avtal, oavsett om en rättsprocess eller ett skiljeförfarande inleds eller inte.

ADDENDUM FÖR DATABEHANDLING.

(GDPR och EU:s standardavtalsklausuler för användningsvillkor)

(Uppdaterad den 16 maj 2018)

Detta tillägg för databehandling (“DPA”) utgör en del av huvudprenumerationsavtalet eller annat skriftligt eller elektroniskt avtal mellan Appy Pie (“AP”) och kunden för köp av onlinetjänster (inklusive tillhörande offline- eller mobilkomponenter från AP) från AP (identifierade antingen som “tjänster” eller på annat sätt i det tillämpliga avtalet, och nedan definierade som “tjänster”) (avtalet) för att återspegla parternas överenskommelse om behandling av personuppgifter.

Genom att godkänna avtalet ingår kunden detta dataskyddsavtal på sina egna vägnar och, i den utsträckning som krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd, i sina dotterbolags namn och för deras räkning, om och i den utsträckning som AP behandlar personuppgifter för vilka sådana dotterbolag kvalificerar sig som personuppgiftsansvariga. Alla termer med versaler som inte definieras här ska ha den innebörd som anges i avtalet.

I samband med att AP tillhandahåller tjänsterna till kunden enligt avtalet kan AP behandla personuppgifter för kundens räkning och parterna är överens om att följa följande bestämmelser med avseende på personuppgifter, var och en av dem agerande på ett rimligt sätt och i god tro.

HUR DENNA DPA TILLÄMPAS

Om den kund som undertecknar detta dataskyddsavtal är part i avtalet är detta dataskyddsavtal ett tillägg till och en del av avtalet. I sådana fall är den AP-enhet som är part i avtalet part i detta dataskyddsavtal.

Om den kund som undertecknar denna DPA har undertecknat ett beställningsformulär med AP eller dess dotterbolag i enlighet med avtalet, men inte själv är part i avtalet, är denna DPA ett tillägg till det beställningsformuläret och tillämpliga förnyade beställningsformulär, och den Appy Pie-enhet som är part i ett sådant beställningsformulär är part i denna DPA.

Om den kund som undertecknar detta dataskyddsavtal varken är part i ett beställningsformulär eller i avtalet är detta dataskyddsavtal inte giltigt eller juridiskt bindande. En sådan enhet bör begära att den kundenhet som är part i avtalet ska underteckna detta avtal om skydd av personuppgifter.

Detta dataskyddsavtal ersätter inte jämförbara eller ytterligare rättigheter avseende behandling av kunduppgifter som finns i kundens avtal (inklusive befintliga tillägg för databehandling till avtalet).

 1. DEFINITION

“Närstående” : varje enhet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med den berörda enheten. “kontroll: i denna definition avses direkt eller indirekt ägande eller kontroll av mer än

50 % av rösterna i den berörda enheten.

“Personuppgiftsansvarig” : den enhet som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

“Kunddata” betyder det som i avtalet definieras som “Kunddata” eller “Dina data”.

“lagar och förordningar om dataskydd” : alla lagar och förordningar, inklusive lagar och förordningar i Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och deras medlemsstater, som är tillämpliga på behandlingen av personuppgifter enligt avtalet.

registrerad : den person som personuppgifterna avser.

“AP” betyder den Appy Pie-enhet som är part i detta dataskyddsavtal, enligt vad som anges i avsnittet “HUR DETTA DATaskyddsavtal GÄLLER” ovan, Appy Pie LLC, ett företag som är registrerat i Delaware, USA, Appy Pie LLP, ett företag som är registrerat i New Delhi, Indien, eller Appy Pie Limited, ett företag som är registrerat i England och Wales, beroende på vad som är tillämpligt.

AP-gruppen : AP och dess närstående bolag som deltar i behandlingen av personuppgifter.

GDPR : Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

personuppgifter : all information som rör (i) en identifierad eller identifierbar fysisk person och, (ii) en identifierad eller identifierbar juridisk enhet (där sådan information skyddas på samma sätt som personuppgifter eller personligt identifierbar information enligt tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd), där för varje (i) eller (ii) är sådana uppgifter kunduppgifter.

behandling : varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker med automatiska medel eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, anpassning eller kombination, blockering, radering eller förstöring.

Personuppgiftsbiträde : den enhet som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

“Standardvillkor för användning av avtalsklausuler” : det avtal som ingåtts av och mellan kunden och AP och som bifogas här i bilaga 4.

underbiträde : varje bearbetare som anlitas av AP, av en medlem av AP-koncernen eller av ett annat underbiträde.

tillsynsmyndighet : en oberoende offentlig myndighet som inrättats av en EU-medlemsstat i enlighet med dataskyddsförordningen.

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Parternas roller. Parterna är medvetna om och överens om att när det gäller behandlingen av personuppgifter är kunden den personuppgiftsansvarige, AP är en personuppgiftsbiträde och att AP eller medlemmar av AP-koncernen anlitar underbiträden i enlighet med klausul 5 “Underbiträden” nedan.

2.2 Kundens behandling av personuppgifter . Kunden ska, i sin användning av tjänsterna, behandla personuppgifter i enlighet med kraven i lagar och förordningar om dataskydd. För att undvika tvivel ska kundens instruktioner för behandling av personuppgifter vara förenliga med lagar och förordningar om dataskydd. Kunden är ensam ansvarig för personuppgifternas riktighet, kvalitet och laglighet samt för de sätt på vilka Kunden har fått tillgång till personuppgifterna.

2.3 AP:s behandling av personuppgifter. AP ska behandla personuppgifter som konfidentiell information och ska endast behandla personuppgifter för kundens räkning och i enlighet med kundens instruktioner för följande ändamål: (i) Behandling i enlighet med avtalet och tillämpliga beställningsformulär; (ii) Behandling som initieras av användarna i samband med deras användning av tjänsterna, och (iii) Behandling för att följa andra rimliga instruktioner från kunden (t.ex. via e-post) när sådana instruktioner är förenliga med villkoren i avtalet.

2.4 Uppgifter om behandlingen. Föremålet för AP:s behandling av personuppgifter är utförandet av tjänsterna i enlighet med avtalet. Behandlingens varaktighet, behandlingens art och syfte, de typer av personuppgifter och kategorier av registrerade som behandlas enligt denna dataskyddsbeskrivning specificeras ytterligare i bilaga 3 (detaljer om behandlingen) till denna dataskyddsbeskrivning.

3. DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER

3.1 Begäran från den registrerade. AP ska, i den mån det är lagligt tillåtet, omedelbart underrätta kunden om AP får en begäran från en registrerad person om att få tillgång till, korrigera eller radera personens personuppgifter eller om en registrerad person invänder mot behandlingen av dessa (“begäran från en registrerad person”). AP får inte svara på en begäran från en registrerad utan kundens skriftliga samtycke i förväg, utom för att bekräfta att begäran rör kunden, vilket kunden härmed samtycker till. I den mån Kunden, i sin användning av Tjänsterna, inte har möjlighet att hantera en begäran från den registrerade, ska AP på Kundens begäran tillhandahålla kommersiellt rimlig hjälp för att underlätta en sådan begäran från den registrerade, i den mån AP har laglig rätt att göra det och förutsatt att en sådan begäran från den registrerade utförs i enlighet med lagar och förordningar om dataskydd. I den mån det är lagligt tillåtet ska kunden ansvara för alla kostnader som uppstår till följd av AP:s tillhandahållande av sådant stöd.

3.2 Begäran från den registrerade. Med verkan från och med den 25 maj 2018 kommer följande formulering att ersätta klausul 3.1 (“Begäran från den registrerade”) i sin helhet: Förfrågningar från registrerade. AP ska, i den mån det är lagligt tillåtet, omedelbart underrätta kunden om följande om AP får en begäran från en registrerad om att utöva den registrerades rätt till tillgång, rätt till rättelse, begränsning av behandlingen, radering (“rätt att bli glömd”), dataportabilitet, invändning mot behandlingen eller rätt att inte bli föremål för ett automatiserat individuellt beslutsfattande (“begäran från den registrerade”). Med hänsyn till behandlingens art ska AP bistå kunden med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån det är möjligt, för att uppfylla kundens skyldighet att svara på en begäran från en registrerad person enligt dataskyddslagar och -förordningar. I den mån kunden, i sin användning av tjänsterna, inte har möjlighet att hantera en begäran från en registrerad person, ska AP på kundens begäran göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att hjälpa kunden att besvara en sådan begäran från en registrerad person, i den mån AP har laglig rätt att göra det och svaret på en sådan begäran från en registrerad person krävs enligt lagar och förordningar om dataskydd. I den mån det är lagligt tillåtet ska kunden ansvara för alla kostnader som uppstår till följd av AP:s tillhandahållande av sådant stöd.

4. AP PERSONAL

4.1 Konfidentialitet. AP ska se till att dess personal som deltar i behandlingen av personuppgifter är informerad om personuppgifternas konfidentiella karaktär, har fått lämplig utbildning om sitt ansvar och har undertecknat skriftliga sekretessavtal. AP ska se till att sådana sekretessförpliktelser kvarstår även efter det att personaluppdraget har upphört.

4.2 Tillförlitlighet. AP ska vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa tillförlitligheten hos all AP-personal som deltar i behandlingen av personuppgifter.

4.3 Begränsning av tillträde. AP ska se till att AP:s tillgång till personuppgifter begränsas till den personal som behöver sådan tillgång för att fullgöra avtalet.

4.4 Dataskyddsombud. AP-gruppens medlemmar kommer att utse ett dataskyddsombud när lagar och förordningar om dataskydd kräver detta. Den utsedda personen kan nås på [email protected].

5. UNDERBITRÄDEN

5.1 Utnämning av underbiträden. Kunden erkänner och samtycker till att (a) AP:s närstående företag kan anlitas som underbiträden, och (b) AP och AP:s dotterbolag kan anlita tredjepartsunderbiträden i samband med tillhandahållandet av tjänsterna. AP eller ett av AP:s dotterbolag har ingått ett skriftligt avtal med varje underbiträde som innehåller dataskyddsförpliktelser som inte är mindre skyddande än de som anges i detta avtal när det gäller skydd av kunduppgifter i den utsträckning som är tillämplig på arten av de tjänster som tillhandahålls av ett sådant underbiträde.

5.2 Förteckning över nuvarande underbiträden och anmälan av nya underbiträden. En förteckning över underbehandlare från och med den 16 maj 2018 för tjänsterna bifogas i bilaga 1. På begäran ska AP tillhandahålla kunden en uppdaterad lista över underbiträden för tjänsterna med identiteterna på dessa underbiträden och deras lokaliseringsland (“Uppdaterad lista över underbiträden“).

5.3 Invändningsrätt för nya underbiträden. Kunden kan invända mot AP:s användning av en ny underbiträdesperson genom att skriftligen meddela AP inom tio (10) arbetsdagar efter mottagandet av en uppdaterad underbiträdesförteckning. Om Kunden invänder mot en ny Underbiträdesförmedlare, i enlighet med vad som tillåts i föregående mening, kommer AP att göra rimliga ansträngningar för att göra en ändring av Tjänsterna tillgänglig för Kunden eller rekommendera en kommersiellt rimlig ändring av Kundens konfiguration eller användning av Tjänsterna för att undvika att Personuppgifter behandlas av den nya Underbiträdesförmedlaren som inväntats, utan att detta belastar Kunden på ett oskäligt sätt. Om AP inte kan göra en sådan ändring tillgänglig inom en rimlig tidsperiod, som inte får överstiga trettio (30) dagar, får Kunden säga upp det eller de tillämpliga beställningsformulären endast med avseende på de tjänster som AP inte kan tillhandahålla utan att använda den nya underbiträdesbiträdet som invändningen gäller, genom att skriftligen meddela AP. AP kommer att återbetala eventuella förbetalda avgifter till kunden för återstoden av löptiden för beställningsformuläret/beställningsformulären efter uppsägningsdatumet med avseende på sådana uppsagda tjänster, utan att kunden åläggs någon straffavgift för uppsägningen.

5.4 Avtal med underleverantörer. Parterna är överens om att AP kommer att tillhandahålla kopior av avtalen med underleverantörer endast på rimlig begäran av kunden.

5.5 Ansvar. AP ska vara ansvarigt för sina underbiträdars handlingar och underlåtenhet i samma utsträckning som AP skulle vara ansvarigt om det utförde varje underbiträdes tjänster direkt enligt villkoren i detta dataskyddsavtal, om inte annat anges i avtalet.

6. SÄKERHET

6.1 Kontroller för skydd av personuppgifter. AP ska upprätthålla administrativa, fysiska och tekniska skyddsåtgärder som är utformade för att skydda säkerheten (inklusive skydd mot otillåten eller olaglig behandling och mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller skada, obehörigt avslöjande av eller tillgång till kunduppgifter), konfidentialiteten och integriteten hos kunduppgifterna, inklusive personuppgifter.

6.2 SOC 1-rapport. På kundens skriftliga begäran, inte oftare än en gång per år, ska AP förse kunden med en kopia av AP:s senaste SOC 1-rapport (Service Organisation Controls) för tjänsterna. AP kan kräva att kunden undertecknar ett avtal om tystnadsplikt som AP kan godta innan AP tillhandahåller en kopia av en sådan rapport till kunden.

7. HANTERING OCH ANMÄLAN AV SÄKERHETSÖVERTRÄDELSER

AP upprätthåller riktlinjer och förfaranden för hantering av säkerhetsincidenter och ska utan onödigt dröjsmål underrätta kunden efter att ha fått kännedom om oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande av eller åtkomst till kunduppgifter, inklusive personuppgifter, som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats av AP eller dess underleverantörer och som AP får kännedom om (“en”).Incident med kunddata“). AP ska göra rimliga ansträngningar för att identifiera orsaken till ett sådant kunddataincident och vidta de åtgärder som AP anser vara nödvändiga och rimliga för att åtgärda orsaken till ett sådant kunddataincident i den utsträckning som åtgärden ligger inom AP:s rimliga kontroll. Skyldigheterna i detta avtal ska inte gälla incidenter som orsakas av kunden eller kundens användare.

8. ÅTERLÄMNANDE OCH RADERING AV KUNDUPPGIFTER

AP ska återlämna kunduppgifter till kunden och, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, radera kunduppgifter i enlighet med de förfaranden och tidsramar som anges i avtalet.

9. AUKTORISERADE AAPILIATER

9.1 Avtalsförhållande. Parterna erkänner och är överens om att kunden genom att underteckna avtalet ingår DPA:n för egen del och, i tillämpliga fall, i namn och på uppdrag av sina dotterbolag, och därmed upprättar ett separat DPA mellan AP och varje sådant dotterbolag som omfattas av bestämmelserna i avtalet, denna punkt 9 och punkt 10 nedan. Varje affilierat företag samtycker till att vara bundet av skyldigheterna enligt detta dataskyddsavtal och, i den mån det är tillämpligt, avtalet. För att undvika tvivel är och blir ett affilierat företag inte en part i avtalet, utan är endast en part i DPA:n. All åtkomst till och användning av tjänsterna av Affiliates måste följa villkoren i Avtalet, och Kunden ska betrakta varje överträdelse av villkoren i Avtalet av en Affiliate som en överträdelse.

9.2 Kommunikation. Den kund som är avtalspart i avtalet ska förbli ansvarig för att samordna all kommunikation med AP enligt detta dataskyddsavtal och har rätt att göra och ta emot all kommunikation i samband med detta dataskyddsavtal för sina dotterbolags räkning.

10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Varje parts och alla dess närstående parters ansvar, sammantaget, som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal om offentlig upphandling och alla avtal om offentlig upphandling mellan närstående parter och AP, oavsett om det är fråga om avtal, skadestånd eller någon annan teori om ansvar, omfattas av klausulen “Begränsning av ansvar” i avtalet, och alla hänvisningar i en sådan klausul till en parts ansvar avser det sammanlagda ansvaret för den parten och alla dess närstående parter enligt avtalet och alla avtal om offentlig upphandling tillsammans.

För att undvika tvivel ska AP:s och dess dotterbolags totala ansvar för alla krav från kunden och alla dess dotterbolag som härrör från eller är relaterade till avtalet och varje DPA gälla sammantaget för alla krav enligt både avtalet och alla DPA som upprättats enligt detta avtal, inklusive från kunden och alla dotterbolag, och ska i synnerhet inte tolkas som att det gäller individuellt och enskilt för kunden och/eller för varje dotterbolag som är avtalspart i ett sådant DPA. För att undvika tvivel avses med varje hänvisning till dataskyddsavtalet i detta dataskyddsavtal detta dataskyddsavtal inklusive dess bilagor.

11. EUROPASPECIFIKA BESTÄMMELSER

11.1 GDPR. Från och med den 25 maj 2018 kommer AP att behandla personuppgifter i enlighet med de krav i GDPR som är direkt tillämpliga på AP:s tillhandahållande av sina tjänster.

11.2 Konsekvensbedömning av dataskydd. Med verkan från och med den 25 maj 2018 ska AP på kundens begäran ge kunden rimligt samarbete och stöd som behövs för att uppfylla kundens skyldighet enligt GDPR att genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i samband med kundens användning av tjänsterna, i den mån kunden inte på annat sätt har tillgång till relevant information och i den mån sådan information är tillgänglig för AP. AP ska ge rimligt stöd till kunden i samarbetet eller i förhandssamråd med tillsynsmyndigheten i utförandet av dess uppgifter i samband med denna klausul 9.2, i den utsträckning som krävs enligt GDPR.

11.3 Överföringsmekanismer för dataöverföringar. Med förbehåll för villkoren i detta dataskyddsavtal (inklusive klausulerna 11.4 och 11.5 nedan) tillhandahåller AP de överföringsmekanismer som anges nedan och som ska tillämpas, i den ordning som anges nedan i denna klausul 11.3, på alla onlineöverföringar av personuppgifter i enlighet med detta dataskyddsavtal från Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller deras medlemsstater, Schweiz och Storbritannien till länder som inte säkerställer en adekvat dataskyddsnivå i den mening som avses i dataskyddslagstiftning och dataskyddsförordningar i de ovannämnda territorierna, i den mån sådana överföringar omfattas av sådan dataskyddslagstiftning och dataskyddsförordningar:

 1. AP:s självcertifieringar inom ramen för Privacy Shield Framework EU-U.S. och Schweiz-U.S. gäller för de tjänster som anges i bilaga 2 (Privacy Shield Services EU-U.S. och Schweiz-U.S.) till denna dataskyddsbeskrivning (“Privacy Shield ServicesEU-U.S. och Schweiz-U.S. “), med förbehåll för de ytterligare villkor som anges i klausul 11.4 nedan;
 2. Standardvillkoren för användningsavtal som anges i bilaga 4 till detta dataskyddsavtal gäller för de tjänster som erbjuds av AP, med förbehåll för de ytterligare villkoren i punkt 11.5 nedan.

Om tjänsterna omfattas av mer än en överföringsmekanism kommer överföringen av personuppgifter att omfattas av en enda överföringsmekanism i enlighet med följande rangordning: (1) AP:s självcertifieringar inom ramen för Privacy Shield Framework mellan EU och USA och Schweiz och USA, och (2) Standardvillkoren för användningsavtal.

11.4 Tilläggsvillkor för tjänster inom ramen för sekretesskyddet i EU och USA och Schweiz och USA. Appy Pie LLC självcertifierar sig och följer ramverket för EU-U.S. och Schweiz-U.S. Privacy Shield, som administreras av USA:s handelsdepartement, och Appy Pie LLC ska se till att upprätthålla sin självcertifiering och efterlevnad av ramverket för EU-U.S. och Schweiz-U.S. Privacy Shield med avseende på behandling av personuppgifter som överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller Schweiz till USA.

11.5 Ytterligare villkor för tjänster som erbjuds av AP.

11.5.1 Kunder som omfattas av avtalsklausulerna i standardvillkoren för användning. Standardvillkoren för användningsavtal och de ytterligare villkor som anges i denna punkt 11.5.1 gäller för (i) den juridiska person som har undertecknat avtalsklausulerna för standardanvändningsvillkor som dataexportör och dess dotterbolag och, (ii) alla närstående bolag till kunden som är etablerade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Storbritannien och som har undertecknat beställningsformulär för de tjänster som erbjuds av AP. För tillämpningen av avtalsklausulerna i standardvillkoren för användning och denna klausul 11.5 ska de ovannämnda enheterna anses vara “dataexportörer”.

11.5.2 Instruktioner. Detta dataskyddsavtal och avtalet är kundens fullständiga och slutliga instruktioner vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet till AP för behandling av personuppgifter. Eventuella ytterligare eller alternativa instruktioner måste avtalas separat. Vid tillämpningen av klausul 5(a) i standardvillkoren för användning av avtalsklausuler anses följande vara en instruktion från Kunden att behandla Personuppgifter: (a) Behandling i enlighet med Avtalet och tillämpliga Beställningsformulär; (b) Behandling som initieras av användare i samband med deras användning av de tjänster som erbjuds av AP och (c) Behandling för att följa andra rimliga instruktioner från kunden (t.ex. via e-post) när sådana instruktioner är förenliga med villkoren i avtalet.

11.5.3 Utnämning av nya underbiträden och förteckning över nuvarande underbiträden. Kunden erkänner och samtycker uttryckligen till att (a) AP:s närstående företag kan anlitas som underbiträden, och (b) AP och AP:s dotterbolag kan anlita tredjepartsunderbiträden i samband med tillhandahållandet av de tjänster som AP erbjuder. AP ska göra en aktuell förteckning över underbiträden tillgänglig för kunden i enlighet med klausul 5.2 i detta dataskyddsavtal.

11.5.4 Anmälan av nya underbiträden och rätt till invändningar för nya underbiträden. Kunden bekräftar och samtycker uttryckligen till att AP får anlita nya underbiträden enligt beskrivningen i punkterna 5.2 och 5.3 i dataskyddsavtalet.

11.5.5 Kopior av underleverantörsavtal. Parterna är överens om att AP kommer att tillhandahålla kopior av avtalen med underbiträden med all kommersiell information endast på begäran av kunden.

11.5.6 Revisioner och certifieringar. Parterna är överens om att revisionerna ska genomföras i enlighet med följande specifikationer: På kundens begäran, och med förbehåll för de sekretesskrav som anges i avtalet, ska AP göra information om AP-koncernens efterlevnad av de skyldigheter som anges i detta avtal tillgänglig för kunden (eller kundens oberoende tredjepartsrevisor som inte är en konkurrent till AP och som har undertecknat ett sekretessavtal som är rimligen godtagbart för AP) i form av AP:s SOC 1-rapport och, för dess underbiträden och dotterbolag, de certifieringar och granskningar från tredje part som anges i appypie.com:s säkerhets-, integritets- och arkitekturdokumentation som finns på följande adress https://www.appypie.com & https://www.appypie.com i den mån appypie.com gör dem allmänt tillgängliga för sina kunder. Om AP meddelar kunden om ett faktiskt eller rimligen misstänkt obehörigt utlämnande av personuppgifter, om kunden rimligen tror att AP bryter mot sina skyldigheter avseende skydd av personuppgifter enligt detta dataskyddsavtal, eller om en sådan granskning krävs av kundens tillsynsmyndighet, kan kunden kontakta AP i enlighet med klausulen “Meddelanden” i avtalet för att begära en granskning i AP:s lokaler av de förfaranden som är relevanta för skyddet av personuppgifter. En sådan begäran ska ske högst en gång per år, utom i händelse av faktisk eller rimligen misstänkt obehörig åtkomst till personuppgifter. Kunden ska ersätta AP för all tid som lagts ned på en sådan revision på plats enligt AP-koncernens då gällande taxa för professionella tjänster, som ska göras tillgänglig för kunden på begäran. Innan en sådan revision på plats påbörjas ska kunden och AP ömsesidigt komma överens om revisionens omfattning, tidsplan och varaktighet samt om den ersättningsnivå som kunden ska ansvara för. Alla ersättningsnivåer ska vara rimliga med hänsyn till de resurser som AP använder. Kunden ska omedelbart underrätta AP om information om bristande efterlevnad som upptäcks under en revision.

11.5.7 Certifiering av radering. Parterna är överens om att AP ska tillhandahålla ett intyg om radering av personuppgifter endast på kundens begäran.

11.5.8 Konflikt. I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan denna DPA och någon av dess bilagor och standardvillkoren för användningsavtalsklausuler i bilaga 4 ska standardvillkoren för användningsavtalsklausuler ha företräde.

1. PARTER I DETTA AVTAL OM OFFENTLIG UPPHANDLING

I avsnittet “Hur detta dataskyddsavtal är tillämpligt” anges vilken AP-enhet som är part i detta dataskyddsavtal. Dessutom är Appy Pie LLC part i standardvillkoren för användning av avtalsklausuler i bilaga 4. Trots att någon annan AP-enhet har undertecknat nedan är dessa andra AP-enheter inte part i detta avtal om skydd av personuppgifter eller i standardvillkoren för användning av avtalsklausulerna. Om AP är en annan juridisk enhet än Appy Pie LLC utför AP dataimportörens skyldigheter enligt bilaga 4 “Standardvillkor för användning – avtalsklausuler” för Appy Pie LLC:s räkning.

2. OLÖSTA TVISTER OM SEKRETESS ELLER ANVÄNDNING AV UPPGIFTER

I händelse av att AP inte har kunnat hantera eller lösa eventuella problem med sekretess eller datanvändning på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta AP:s amerikanska tredjepartsleverantör för tvistlösning Truste (gratis) på följande adress
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

3. RÄTTSLIGA VERKNINGAR

Detta dataskyddsavtal blir juridiskt bindande mellan kunden och AP (och Appy Pie LLC, om det är en annan) först när parternas auktoriserade undertecknare vederbörligen har verkställt detta avtal:

Förteckning över bilagda förteckningar:

Schema 1: Underförädlare från och med den 16 maj 2018

Schema 2: Privacy Shield-tjänster mellan EU och USA och Schweiz och USA

Bilaga 3: Uppgifter om behandlingen

Bilaga 4: Standardvillkor för användning Avtalsklausuler