Standaard gebruiksvoorwaarden Contractuele bepalingen

We hebben dit beleid voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2018.

De volgende bepalingen en voorwaarden regelen alle gebruik van AppyPie.com website en alle inhoud, diensten en producten beschikbaar op of via de website (gezamenlijk de “Service”). De Dienst is eigendom van en wordt beheerd door AP Group (“Middelen AP”), Appy Pie LLC, een onderneming opgericht in Delaware, VS, Appy Pie LLP, een onderneming opgericht in New Delhi, India, of Appy Pie Limited, een onderneming geregistreerd in Engeland en Wales, zoals van toepassing. De Dienst wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle hierin opgenomen voorwaarden en alle andere operationele regels, beleidsregels (inclusief, zonder beperking, AP’s Privacybeleid) en procedures die van tijd tot tijd op deze Site kunnen worden gepubliceerd door AP (gezamenlijk “AP”).

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Dienst. Door u te abonneren of door een online betaling te doen voor enig deel van onze Dienst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van onze diensten. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van AP, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De dienst is alleen beschikbaar voor personen van ten minste 16 jaar oud.

Opmerking: Apple heeft onlangs zijn iTunes App Store regels gewijzigd, wat gevolgen kan hebben voor sommige makers van no-code apps. In de verordening staat: “Apps die zijn gemaakt met behulp van een gecommercialiseerd sjabloon of een app-generatiedienst worden afgewezen, tenzij ze rechtstreeks zijn ingediend door de aanbieder van de inhoud van de app. Deze diensten mogen geen apps indienen namens hun klanten en moeten tools aanbieden waarmee hun klanten op maat gemaakte, innovatieve apps kunnen maken die unieke klantervaringen bieden.” Het doel is klonen en spam-apps die snel kunnen worden gemaakt te elimineren, maar het kan een effect hebben op Apps van kleine bedrijven die hun Apps niet genoeg hebben gedifferentieerd. Apple maakt niet bekend welke apps zijn afgewezen of uit de App.

1.1 Uw AP-account en site

Indien u een sociaal netwerk of mobiele toepassing op de Dienst creëert, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en blog, en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder de account plaatsvinden en alle andere acties die in verband met de blog worden ondernomen. U mag uw sociale netwerk niet op een misleidende of onwettige manier beschrijven of sleutelwoorden toekennen, ook niet op een manier die bedoeld is om te handelen op de naam of reputatie van anderen. AP kan elke beschrijving of trefwoord dat het ongepast of onwettig acht, of dat anderszins aansprakelijkheid van AP kan veroorzaken, wijzigen of verwijderen. U moet AP onmiddellijk in kennis stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw sociale netwerk, uw mobiele applicatie, uw account of andere inbreuken op de beveiliging. AP is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van U, inclusief enige schade als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.

1.2 Verantwoordelijkheid van de medewerkers

Indien u een sociaal netwerk exploiteert, een mobiele toepassing exploiteert, materiaal op de Dienst plaatst, links op de Dienst plaatst, of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of een derde partij toestaat dit te doen) door middel van de Dienst (dergelijk materiaal, “Inhoud”) of andere diensten, bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, en eventuele schade als gevolg van, die Inhoud. Dit geldt ongeacht of de betrokken inhoud bestaat uit tekst, afbeeldingen, een audio- of videobestand of computersoftware. Door Inhoud beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat:

 • het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Inhoud zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de auteursrechten, octrooien, handelsmerken of handelsgeheimen, van derden;
 • indien uw werkgever rechten heeft op door u gecreëerde intellectuele eigendom, hebt u ofwel (1) van uw werkgever toestemming gekregen om de Inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige software, ofwel (2) van uw werkgever een verklaring van afstand verkregen met betrekking tot alle rechten in of op de Inhoud;
 • u volledig hebt voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud, en al het nodige hebt gedaan om alle vereiste voorwaarden met succes aan de eindgebruikers door te geven;
 • de Inhoud geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud bevat of installeert;
 • de Inhoud is geen spam, is niet machinaal of willekeurig gegenereerd, en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die bedoeld is om verkeer naar sites van derden te leiden of om de rangschikking in zoekmachines van sites van derden te verbeteren, of om onwettige handelingen te bevorderen (zoals phishing) of ontvangers te misleiden wat betreft de bron van het materiaal (zoals spoofing);
 • de Inhoud is niet pornografisch, lasterlijk of smadelijk, bevat geen bedreigingen of zet niet aan tot geweld tegen personen of entiteiten, en schendt niet de privacy- of publiciteitsrechten van derden;
 • uw sociaal netwerk of mobiele applicatie wordt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden;
 • uw sociaal netwerk of mobiele applicatie niet zo wordt genoemd dat uw lezers denken dat u een andere persoon of een ander bedrijf bent. De URL of naam van uw sociaal netwerk is bijvoorbeeld niet de naam van een andere persoon dan uzelf of een ander bedrijf dan het uwe; en
 • u hebt, in het geval van Inhoud die computercode bevat, het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen nauwkeurig gecategoriseerd en/of beschreven, ongeacht of dit door het sociale netwerk of anderszins wordt gevraagd.

Door Inhoud aan AP te verstrekken voor opname in door AP geleverde diensten of toepassingen, verleent u AP een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen en te publiceren, uitsluitend voor het weergeven, distribueren en promoten van uw mobiele toepassing. Als u inhoud verwijdert, zal AP redelijke inspanningen leveren om deze van de dienst te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de inhoud mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar worden gesteld. Zonder beperking van deze verklaringen of garanties heeft AP het recht (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken (1) inhoud te weigeren of te verwijderen die naar het redelijke oordeel van AP in strijd is met enig beleid van AP of op enigerlei wijze schadelijk of verwerpelijk is, of (2) de toegang tot en het gebruik van de Dienst te beëindigen of te ontzeggen aan een individu of entiteit, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken. AP is niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.

1.3 Betalingsvoorwaarden voor maandelijkse abonnementen

1) Om toegang te krijgen tot de App dient een gebruiker zich te abonneren op een van onze maandelijks terugkerende abonnementsplannen tegen $15,99, 30,99, $50,99, met behulp van de In-App Aankoop functie.
2) Het abonnement is van nature automatisch verlengbaar en de betaling wordt bij de aankoopbevestiging van de iTunes Account afgeschreven.
3) Het abonnement wordt automatisch verlengd tenzij automatisch verlengen ten minste 24 uur voor het einde van de lopende periode wordt uitgeschakeld.
4) De rekening wordt binnen 24 uur voor het einde van de lopende periode belast met de kosten van de verlenging.
5) Abonnementen kunnen door de gebruiker worden beheerd en automatische verlenging kan worden uitgeschakeld door na aankoop naar de Accountinstellingen van de gebruiker te gaan.
6) Klanten worden op de hoogte gebracht als de prijs van een automatisch verlengbaar abonnement tijdens de looptijd van hun abonnement stijgt. In dit geval worden klanten na het verstrijken van hun oorspronkelijke abonnement afgesloten. Deze klanten zullen hun abonnement handmatig moeten verlengen tegen de verhoogde prijs in de App Store. Indien de prijs van een automatisch verlengbaar abonnement tijdens de abonnementsperiode van een klant daalt, wordt de klant hiervan niet op de hoogte gesteld en wordt het abonnement automatisch verlengd tegen de lagere prijs.
7) Elk ongebruikt deel van een gratis proefperiode, indien aangeboden, vervalt wanneer de gebruiker een abonnement op die publicatie koopt, indien van toepassing.

1.4 Betalingsvoorwaarden voor jaarabonnementen

1) Om toegang te krijgen tot de App dient een gebruiker zich te abonneren op een van onze jaarlijks terugkerende abonnementsplannen met een prijs van $144,99, $299,99, $499,99 met behulp van de In-App Aankoop functie.
2) Het abonnement is van nature automatisch verlengbaar en de betaling wordt bij de aankoopbevestiging van de iTunes Account afgeschreven.
3) Het abonnement wordt automatisch verlengd tenzij automatisch verlengen ten minste 24 uur voor het einde van de lopende periode wordt uitgeschakeld.
4) De rekening wordt binnen 24 uur voor het einde van de lopende periode belast met de kosten van de verlenging.
5) Abonnementen kunnen door de gebruiker worden beheerd en automatische verlenging kan worden uitgeschakeld door na aankoop naar de Accountinstellingen van de gebruiker te gaan.
6) Klanten worden op de hoogte gebracht als de prijs van een automatisch verlengbaar abonnement tijdens de looptijd van hun abonnement stijgt. In dit geval worden klanten na het verstrijken van hun oorspronkelijke abonnement afgesloten. Deze klanten zullen hun abonnement handmatig moeten verlengen tegen de verhoogde prijs in de App Store. Indien de prijs van een automatisch verlengbaar abonnement tijdens de abonnementsperiode van een klant daalt, wordt de klant hiervan niet op de hoogte gesteld en wordt het abonnement automatisch verlengd tegen de lagere prijs.
7) Elk ongebruikt deel van een gratis proefperiode, indien aangeboden, vervalt wanneer de gebruiker een abonnement op die publicatie koopt, indien van toepassing.

1.5 Inhoud geplaatst op andere diensten

Wij hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat beschikbaar wordt gesteld via de diensten en webpagina’s waarnaar AppyPie.com verwijst en die naar AppyPie.com verwijzen, beoordeeld en kunnen dat ook niet. AP heeft geen controle over die niet-AP diensten en webpagina’s, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door naar een niet-AP website of webpagina te linken, verklaart of impliceert AP niet dat zij die website of webpagina goedkeurt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. AP wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-AP websites en webpagina’s.

1.6 Inbreuk op het auteursrecht en DMCA-beleid

Zoals AP anderen vraagt zijn intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert het ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich op of via AppyPie.com of een sociaal netwerk of mobiele toepassing van AP bevindt, uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd om AP hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met AP’s Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) beleid. AP zal reageren op al dergelijke kennisgevingen, waaronder, indien nodig of passend, het verwijderen van het inbreukmakende materiaal of het uitschakelen van alle links naar het inbreukmakende materiaal. In het geval van een bezoeker die de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van AP of anderen schendt of herhaaldelijk schendt, kan AP naar eigen goeddunken de toegang tot en het gebruik van de Dienst beëindigen of ontzeggen. In het geval van een dergelijke beëindiging is AP niet verplicht om eerder aan AP betaalde bedragen terug te betalen. Intellectueel eigendom. Deze Overeenkomst draagt geen intellectuele eigendom van AP of derden aan u over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij AP, AppyPie.com, het AppyPie.com logo, en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met AppyPie.com, of de Dienst worden gebruikt zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van AP’s licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Dienst worden gebruikt, kunnen handelsmerken van andere derden zijn. Uw gebruik van de Dienst verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van AP of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

1.7 Veranderingen

AP behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Dienst na de bekendmaking van wijzigingen in deze Overeenkomst houdt aanvaarding van die wijzigingen in. AP kan in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Dienst (waaronder het uitbrengen van nieuwe instrumenten en middelen en het wijzigen of beëindigen van vrijgegeven functies). Op dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.

1.8 Beëindiging

AP kan uw toegang tot de Dienst of een deel daarvan te allen tijde beëindigen, met of zonder oorzaak, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Indien u deze Overeenkomst of uw AppyPie.com account (indien u die heeft) wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Dienst. AP kan de Dienst onmiddellijk beëindigen als onderdeel van een algemene afsluiting van onze dienst. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard van kracht blijven na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

1.9 Afwijzing van garanties

De Dienst wordt geleverd “zoals hij is”. AP en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. AP noch haar leveranciers en licentiegevers garanderen dat de Dienst foutloos zal zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten via de Dienst downloadt of anderszins verkrijgt.

1.10 Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat AP niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als AP op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst; (ii) de kosten voor de aanschaf van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of vanuit de dienst; (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedragingen van derden op de dienst; (v) eventuele bugs in de app; (vi) corruptie van de toepassing, aanvallen van hackers, beveiliging van de app of andere zaken die verband houden met de dienst; (vii) elke afwijzing van uw mobiele applicatie van een mobiele applicatiewinkel of marktplaats; (viii) voor bedragen die hoger zijn dan de vergoedingen die u op grond van deze overeenkomst aan AP hebt betaald gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. AP is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen die te wijten zijn aan zaken die buiten haar redelijke controle vallen. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover het toepasselijke recht dit verbiedt.

1.11 Algemene vertegenwoordiging en garantie

U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de Dienst strikt in overeenstemming is met het AP-privacybeleid, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wetten en voorschriften (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle plaatselijke wetten of voorschriften in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied, betreffende online gedrag en aanvaardbare inhoud, en met inbegrip van alle toepasselijke wetten betreffende de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd uit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft) en (ii) uw gebruik van de Dienst de intellectuele eigendomsrechten van derden niet zal schenden of verduisteren.

1.12 Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord AP, zijn contractanten en zijn licentiegevers en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Dienst; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Voorwaarden; (iii) uw schending van rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten; of (iv) elke claim dat uw Inhoud schade heeft veroorzaakt aan een derde; of (v) elke afwijzing van uw mobiele applicatie van een mobiele applicatiewinkel of marktplaats, om welke reden dan ook. Deze verplichting tot verdediging en schadeloosstelling blijft ook na deze Voorwaarden en uw gebruik van de Dienst bestaan.

1.13 Door gebruikers gegenereerde apps

Alle op ons platform gemaakte apps zijn door Gebruikers Geproduceerde Apps, AP onderschrijft door Gebruikers Geproduceerde Apps die door u of anderen worden ingediend niet en heeft daarover geen zeggenschap en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met of als gevolg daarvan. User Generated Content App die via de Site is gemaakt, wordt niet noodzakelijkerwijs door AP beoordeeld voordat deze op Market Place wordt geplaatst en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de meningen of het beleid van AP. Indien AP op enig moment naar eigen goeddunken besluit de Marktplaats te controleren, aanvaardt AP niettemin geen verantwoordelijkheid voor door Gebruikers Geproduceerde Apps, geen verplichting om ongepaste of onjuiste door Gebruikers Geproduceerde Apps te wijzigen of te verwijderen, en geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de gebruiker die een door Gebruikers Geproduceerde App indient. AP geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van Inhoud en andere materialen op de Marktplaats. Desalniettemin behoudt de Administrator zich het recht voor om te voorkomen dat u een door Gebruikers Geproduceerde App indient en om een door Gebruikers Geproduceerde App om welke reden dan ook te allen tijde te bewerken, te beperken of te verwijderen. U stemt ermee in dat de Administrator geen aansprakelijkheid aanvaardt als wij naar eigen goeddunken voorkomen dat uw door de gebruiker gegenereerde app wordt ingediend, of als wij deze bewerken, beperken of verwijderen. U stemt er ook mee in om elke andere gebruiker van deze Site en elke website van derden waarop uw door de gebruiker gegenereerde app kan worden opgenomen, toe te staan het materiaal te openen, te bekijken, op te slaan en te reproduceren voor persoonlijk gebruik door die gebruiker.

1.14 Diensten van derden en aanbieders van toepassingen van derden

AP-apps maken gebruik van meerdere diensten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot PubNub, Facebook, Google (YouTube, Maps, Firebase, Sheets, API.AI), Sinch, Vuforia, AWS en andere. U erkent dat de licentie voor elke Dienst van derden die u verkrijgt, een bindende overeenkomst is tussen u en de Uitgever. Voor apps van derden erkent u dat (i) u verwerft de licentie voor elke Derden-app van de Uitgever; (ii) AP niet optreedt als agent voor de Uitgever bij het verstrekken van een dergelijke App van derden aan u; en (iii) AP geen partij is bij de licentie tussen u en de Uitgever met betrekking tot die Derden-app. De aanbieder van elke Derden-app is als enige verantwoordelijk voor die Derden-app, de inhoud daarvan, eventuele garanties voor zover die garanties niet zijn afgewezen, en alle vorderingen die u of een andere partij kan hebben met betrekking tot die Derden-app. In het geval van apps van derden wordt de licentievergoeding uitsluitend vastgesteld door de aanbieder van de applicatie van derden en AP int de licentievergoeding niet namens de aanbieder van de applicatie van derden, u dient deze rechtstreeks aan de aanbieder van de applicatie van derden te betalen. De Licentiegever kan de Licentievergoeding te allen tijde wijzigen.

1.15 Beta Kenmerken

Sommige releases van het AP-platform bevatten bètafuncties zoals (Taxi, Food Court, Augmented Reality, Messenger, Chatbot). We geven deze bètafuncties vrij om feedback te verzamelen over de uitvoering ervan, zodat we ze kunnen verbeteren. Wij waarderen alle feedback over deze bètafuncties, omdat wij u daarmee het best mogelijke product kunnen leveren. De beschikbaarheid van bètafuncties wordt gedocumenteerd in de release notes voor elke specifieke release. Andere documentatie zal beschikbaar zijn via de AP-ondersteuningssectie. Raadpleeg de release notes en de documentatie over hoe u deze bètafuncties kunt inschakelen en gebruiken.

Houd rekening met de volgende beperkingen met betrekking tot bètafuncties:

 • Beta-functies kunnen onvolledig zijn; toekomstige releases kunnen meer functionaliteit bevatten om de functies te vervolledigen.
 • Beta-functies kunnen in toekomstige versies veranderen, afhankelijk van de feedback
 • Hoewel we streven naar achterwaartse compatibiliteit, kan AP geen achterwaartse compatibiliteit garanderen tussen maandelijkse releases voor bètafuncties.
 • Beta functies worden niet gedekt door een SLA en maken geen deel uit van ons Reseller Platform.
 • Wij waarderen feedback, inclusief tickets die problemen beschrijven met bètafuncties, maar deze tickets zullen niet volgens uw SLA worden behandeld.
 • We kunnen geen tijdige oplossingen garanderen voor problemen die u ondervindt met bètafuncties
 • Beta-functies mogen niet worden gebruikt voor productietoepassingen
 • Beta-functies kunnen bugs bevatten, die mogelijk leiden tot gegevensbeschadiging

1.16 Persoonlijke gegevens van kinderen

AP verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, verstrek dan geen persoonlijke informatie via onze Websites of Apps. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan het internetgebruik van hun kinderen te controleren en te helpen dit beleid te handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie via de Websites of Apps te verstrekken zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 16 jaar via de Websites of Diensten persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via [email protected], en wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om die informatie te verwijderen.

1.17 Eigendomsrechten van de gegevens

U bent eigenaar van de App, App-gegevens (content) en behoudt het auteursrecht en alle andere rechten die u reeds bezit op de Applicatie die u maakt, indient, plaatst, verzendt of weergeeft op of via de Service, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten die op die Applicatie en uw Gebruikersinhoud rusten, en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. Wij behouden ons echter het recht voor om uw app te blokkeren voor verdere bewerking of bijwerking, indien uw abonnement wordt geannuleerd.

1.18 Juridische kwesties en jurisdictie

Op deze overeenkomst is het recht van de Commonwealth of Virginia van toepassing. In het geval dat er in het kader van deze overeenkomst een geschil ontstaat, stemmen de partijen ermee in af te zien van alle bezwaren inzake jurisdictie en locatie en al deze geschillen voor te leggen aan en te berechten door de rechtbanken van Fauquier, Virginia. AP behoudt zich echter het recht voor om een oplossing te zoeken in de Small Claims Court van Fauquier County voor middelen waarover een geschil bestaat dat op of onder de limiet van de Small Claims Court ligt. Niet-betaling heeft tot gevolg dat de minimumwaarde van deze overeenkomst versneld volledig opeisbaar wordt. U erkent dat in het geval van een dergelijke versnelling de minimumwaarde van deze overeenkomst verschuldigd en betaalbaar zal zijn als minimale geliquideerde schadevergoeding, omdat dit saldo in redelijke verhouding staat tot het minimale waarschijnlijke verlies van AP als gevolg van uw niet-betaling, waarbij het bedrag van het werkelijke verlies van AP niet kan worden berekend. De cliënt stemt ermee in alle kosten en uitgaven te betalen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaat- en gerechtskosten, voor de inning en/of tenuitvoerlegging van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst, ongeacht of een rechtszaak of arbitrage wordt aangespannen.

ADDENDUM GEGEVENSVERWERKING

(GDPR en EU-standaardcontractbepalingen)

(Rev. 16 mei 2018)

Dit Addendum Gegevensverwerking (“DPA”) maakt deel uit van de Master Subscription Agreement of een andere schriftelijke of elektronische overeenkomst tussen Appy Pie (“AP”) en Klant voor de aankoop van online diensten (inclusief bijbehorende offline of mobiele componenten van AP) van AP (aangeduid als “Diensten” of anderszins in de toepasselijke overeenkomst, en hierna gedefinieerd als “Diensten”) (de “Overeenkomst”) om de overeenkomst van de partijen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens weer te geven.

Door in te stemmen met de Overeenkomst gaat de Klant deze DPA aan namens zichzelf en, voor zover vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, namens en voor rekening van zijn Filialen, indien en voor zover AP Persoonsgegevens verwerkt waarvoor deze Filialen als verantwoordelijke voor de verwerking kwalificeren. Alle begrippen die hier niet met een hoofdletter zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in de Overeenkomst is vermeld.

Bij het verlenen van de Diensten aan de Klant krachtens de Overeenkomst kan AP namens de Klant Persoonsgegevens verwerken en de Partijen komen overeen de volgende bepalingen na te leven met betrekking tot Persoonsgegevens, waarbij ieder redelijkerwijs en te goeder trouw handelt.

HOE DEZE DPA VAN TOEPASSING IS

Indien de entiteit van de Klant die deze DPA ondertekent een partij is bij de Overeenkomst, is deze DPA een addendum bij en maakt zij deel uit van de Overeenkomst. In dat geval is de AP-entiteit die partij is bij de Overeenkomst partij bij deze DPA.

Indien de klantentiteit die deze DPA ondertekent een Bestelformulier met AP of zijn Filiaal heeft uitgevoerd krachtens de Overeenkomst, maar zelf geen partij is bij de Overeenkomst, dan is deze DPA een addendum bij dat Bestelformulier en toepasselijke verlengings Bestelformulieren, en de Appy Pie entiteit die partij is bij een dergelijk Bestelformulier is partij bij deze DPA.

Indien de entiteit van de Klant die deze DPA ondertekent geen partij is bij een Bestelformulier of de Overeenkomst, is deze DPA niet geldig en niet wettelijk bindend. Die entiteit moet de entiteit van de Klant die partij is bij de Overeenkomst verzoeken deze DPA uit te voeren.

Deze DPA vervangt geen vergelijkbare of aanvullende rechten met betrekking tot de Verwerking van Klantgegevens in de Overeenkomst van de Klant (inclusief een bestaand addendum voor gegevensverwerking bij de Overeenkomst).

 1. DEFINITIE

“Filiaal” betekent elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over de betrokken entiteit, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met de betrokken entiteit. “Zeggenschap” in de zin van deze definitie betekent directe of indirecte eigendom van of zeggenschap over meer dan

50% van de stemgerechtigde belangen van de betrokken entiteit

“Verantwoordelijke voor de verwerking” : de entiteit die het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

“Klantgegevens” betekent wat in de Overeenkomst wordt gedefinieerd als “Klantgegevens” of “Uw gegevens”.

“Wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming” : alle wetten en voorschriften, met inbegrip van de wetten en voorschriften van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en de lidstaten daarvan, die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.

“Betrokkene” betekent de persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

“AP” betekent de Appy Pie entiteit die partij is bij deze DPA, zoals gespecificeerd in de paragraaf “HOE DEZE DPA VAN TOEPASSING IS” hierboven, Appy Pie LLC, een bedrijf opgericht in Delaware, VS, Appy Pie LLP, een bedrijf opgericht in New Delhi, India, of Appy Pie Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales, zoals van toepassing.

“AP Groep” : AP en haar Filialen die zich bezighouden met de Verwerking van Persoonsgegevens.

“GDPR” : de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot (i) een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en, (ii) een geïdentificeerde of identificeerbare juridische entiteit (wanneer deze informatie krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming op soortgelijke wijze als persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie wordt beschermd), waarbij voor elke (i) of (ii) zijn deze gegevens Klantgegevens.

“Verwerking” : elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

“Verwerker” : de entiteit die namens de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.

“Standaard Gebruiksvoorwaarden Contractuele Bepalingen” betekent de door en tussen Opdrachtgever en AP gesloten overeenkomst die als bijlage 4 hierbij is gevoegd.

“Subverwerker” : een door AP, door een lid van de AP-groep of door een andere Subverwerker ingeschakelde Verwerker.

“Toezichthoudende autoriteit” : een onafhankelijke overheidsinstantie die door een EU-lidstaat is opgericht overeenkomstig de GDPR.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Rol van de partijen. De partijen erkennen en komen overeen dat met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, de Klant de Verwerkingsverantwoordelijke is, AP een Verwerker is en dat AP of leden van de AP Groep Subverwerkers inschakelen overeenkomstig artikel 5 “Subverwerkers” hieronder.

2.2 Verwerking van Persoonsgegevens door de Klant. De Klant zal bij het gebruik van de Diensten Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de vereisten van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor alle duidelijkheid: de instructies van de Klant voor de Verwerking van Persoonsgegevens moeten voldoen aan de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit en wettigheid van de Persoonsgegevens en de wijze waarop de Klant de Persoonsgegevens heeft verkregen.

2.3 Verwerking van persoonsgegevens door AP. AP behandelt Persoonsgegevens als Vertrouwelijke Informatie en verwerkt Persoonsgegevens alleen namens en in overeenstemming met de instructies van Opdrachtgever voor de volgende doeleinden: (i) Verwerking in overeenstemming met de Overeenkomst en toepasselijke Bestelformulier(en); (ii) Verwerking geïnitieerd door Gebruikers bij hun gebruik van de Diensten; en (iii) Verwerking om te voldoen aan andere redelijke instructies van de Klant (bv. via e-mail) wanneer dergelijke instructies in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de Overeenkomst.

2.4 Details van de verwerking. Het voorwerp van de Verwerking van Persoonsgegevens door AP is de uitvoering van de Diensten op grond van de Overeenkomst. De duur van de Verwerking, de aard en het doel van de Verwerking, de soorten Persoonsgegevens en de categorieën van Betrokkenen die onder deze DPA worden verwerkt, worden nader gespecificeerd in Bijlage 3 (Details van de Verwerking) bij deze DPA.

3. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

3.1 Verzoek van de betrokkene. AP zal, voor zover wettelijk toegestaan, de Cliënt onmiddellijk op de hoogte stellen indien zij een verzoek ontvangt van een Betrokkene om toegang tot, correctie of verwijdering van diens Persoonsgegevens of indien een Betrokkene bezwaar maakt tegen de Verwerking daarvan (“Verzoek van de Betrokkene”). AP zal niet reageren op een verzoek van een betrokkene zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, behalve om te bevestigen dat een dergelijk verzoek betrekking heeft op de Klant, waarmee de Klant hierbij instemt. Voor zover de Klant bij het gebruik van de Diensten niet de mogelijkheid heeft om een verzoek van een betrokkene te behandelen, zal AP op verzoek van de Klant commercieel redelijke bijstand verlenen om een dergelijk verzoek van een betrokkene te vergemakkelijken, voor zover AP daartoe wettelijk is gemachtigd en op voorwaarde dat een dergelijk verzoek van een betrokkene wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover wettelijk toegestaan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het verlenen van deze bijstand door AP.

3.2 Verzoek van de betrokkene. Met ingang van 25 mei 2018 zal de volgende formulering clausule 3.1 (“Verzoek van de betrokkene”) volledig vervangen: Verzoeken van betrokkenen. AP zal, voor zover wettelijk toegestaan, Cliënt onverwijld in kennis stellen van als AP een verzoek ontvangt van een betrokkene om diens recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, wissing (“recht om te worden vergeten”), gegevensportabiliteit, bezwaar tegen de verwerking of zijn recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming (“verzoek van de betrokkene”) uit te oefenen. Rekening houdend met de aard van de Verwerking, zal AP Opdrachtgever met passende technische en organisatorische maatregelen bijstaan, voor zover dit mogelijk is, bij het voldoen aan de verplichting van Opdrachtgever om te reageren op een verzoek van een Betrokkene op grond van wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Bovendien zal AP, voor zover de Klant bij het gebruik van de Diensten niet de mogelijkheid heeft om een verzoek van een Betrokkene te behandelen, op verzoek van de Klant commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant te helpen bij het beantwoorden van een dergelijk verzoek van een Betrokkene, voor zover AP daartoe wettelijk is gemachtigd en het beantwoorden van een dergelijk verzoek van een Betrokkene vereist is krachtens de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover wettelijk toegestaan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het verlenen van deze bijstand door AP.

4. AP-PERSONEEL

4.1 Vertrouwelijkheid. AP zorgt ervoor dat zijn personeel dat betrokken is bij de verwerking van Persoonsgegevens op de hoogte is van de vertrouwelijke aard van de Persoonsgegevens, een passende opleiding over hun verantwoordelijkheden heeft ontvangen en schriftelijke geheimhoudingsovereenkomsten heeft gesloten. AP zorgt ervoor dat deze geheimhoudingsverplichtingen ook na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijven gelden.

4.2 Betrouwbaarheid. AP neemt commercieel redelijke maatregelen om de betrouwbaarheid te waarborgen van al het personeel van AP dat betrokken is bij de Verwerking van Persoonsgegevens.

4.3 Beperking van de toegang. AP zorgt ervoor dat de toegang van AP tot Persoonsgegevens wordt beperkt tot het personeel dat deze toegang nodig heeft om de Overeenkomst uit te voeren.

4.4 Functionaris voor gegevensbescherming. De leden van de AP Groep zullen een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen wanneer de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming zulks vereist. De aangewezen persoon kan worden bereikt op [email protected].

5. SUBVERWERKERS

5.1 Aanstelling van subverwerkers. De Klant erkent en stemt ermee in dat (a) de Filialen van AP kunnen als Subverwerkers worden behouden; en (b) AP en AP’s Filialen kunnen derde Subverwerkers inschakelen in verband met het verlenen van de Diensten. AP of een aan AP gelieerde onderneming heeft met elke Subverwerker een schriftelijke overeenkomst gesloten die gegevensbeschermingsverplichtingen bevat die niet minder beschermend zijn dan die in deze Overeenkomst met betrekking tot de bescherming van Klantgegevens, voor zover van toepassing op de aard van de door die Subverwerker verleende diensten.

5.2 Lijst van huidige subverwerkers en kennisgeving van nieuwe subverwerkers. Een lijst van Subverwerkers per 16 mei 2018 voor de Diensten is opgenomen in bijlage 1. Op verzoek zal AP aan Opdrachtgever een bijgewerkte lijst van Subverwerkers voor de Diensten beschikbaar stellen met de identiteit van die Subverwerkers en hun land van vestiging (“Bijgewerkte lijst van Subverwerkers“).

5.3 Bezwaarrecht voor nieuwe subverwerkers. Cliënt kan bezwaar maken tegen het gebruik door AP van een nieuwe Subverwerker door AP daarvan binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van een Geactualiseerde Lijst van Subverwerkers schriftelijk in kennis te stellen. Indien de Klant bezwaar maakt tegen een nieuwe Subverwerker, zoals toegestaan in de vorige zin, zal AP zich redelijkerwijs inspannen om de Klant een wijziging in de Diensten ter beschikking te stellen of een commercieel redelijke wijziging in de configuratie of het gebruik van de Diensten door de Klant aan te bevelen om de Verwerking van Persoonsgegevens door de nieuwe Subverwerker waartegen bezwaar is gemaakt, te voorkomen zonder de Klant onredelijk te belasten. Indien AP niet in staat is een dergelijke wijziging binnen een redelijke termijn, die niet meer dan dertig (30) dagen bedraagt, beschikbaar te stellen, kan Opdrachtgever de toepasselijke Opdrachtbon(nen) beëindigen met betrekking tot alleen die Diensten die niet door AP kunnen worden verleend zonder gebruikmaking van de nieuwe Subverwerker waartegen bezwaar wordt gemaakt, door AP daarvan schriftelijk in kennis te stellen. AP zal alle vooruitbetaalde vergoedingen voor de rest van de looptijd van die Bestelformulier(en) na de effectieve datum van beëindiging met betrekking tot die beëindigde Diensten aan de Klant terugbetalen, zonder de Klant een boete voor die beëindiging op te leggen.

5.4 Subverwerkersovereenkomsten. Partijen komen overeen dat AP de kopieën van de Subverwerkersovereenkomsten alleen op redelijk verzoek van Opdrachtgever zal verstrekken.

5.5 Aansprakelijkheid. AP is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van haar Subverwerkers in dezelfde mate als AP aansprakelijk zou zijn indien zij de diensten van elke Subverwerker rechtstreeks krachtens de voorwaarden van deze DPA zou uitvoeren, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

6. BEVEILIGING

6.1 Controles voor de bescherming van persoonsgegevens. AP handhaaft administratieve, fysieke en technische waarborgen ter bescherming van de veiligheid (waaronder bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige Verwerking en tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of beschadiging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot Klantgegevens), vertrouwelijkheid en integriteit van Klantgegevens, waaronder Persoonsgegevens.

6.2 SOC 1-verslag. Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever, niet vaker dan eenmaal per jaar, verstrekt AP aan Opdrachtgever een kopie van AP’s op dat moment meest recente service organisation controls (SOC) 1 rapport voor de Diensten. AP kan van de Klant verlangen dat deze een geheimhoudingsovereenkomst ondertekent die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor AP, voordat AP een kopie van een dergelijk rapport aan de Klant verstrekt.

7. BEHEER EN KENNISGEVING VAN INBREUKEN OP DE BEVEILIGING

AP handhaaft beleid en procedures voor het beheer van beveiligingsincidenten en stelt de Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte na kennis te hebben genomen van de accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot Klantgegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, die door AP of zijn Subverwerkers zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt en waarvan AP kennis neemt (een “Incident met klantgegevens“). AP doet redelijke inspanningen om de oorzaak van een dergelijk Incident met Klantgegevens vast te stellen en neemt de stappen die AP noodzakelijk en redelijk acht om de oorzaak van een dergelijk Incident met Klantgegevens te verhelpen, voor zover de verbetering binnen de redelijke controle van AP valt. De verplichtingen hierin zijn niet van toepassing op incidenten die worden veroorzaakt door de Klant of de Gebruikers van de Klant.

8. TERUGGAVE EN VERWIJDERING VAN KLANTGEGEVENS

AP zal Klantgegevens aan Klant retourneren en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Klantgegevens verwijderen in overeenstemming met de in de Overeenkomst vermelde procedures en tijdschema’s.

9. GEMACHTIGDE MEDEWERKERS

9.1 Contractuele relatie. De partijen erkennen en komen overeen dat de Klant, door de Overeenkomst uit te voeren, de DPA aangaat namens zichzelf en, indien van toepassing, in naam en voor rekening van zijn Filialen, waardoor een afzonderlijke DPA tot stand komt tussen AP en elk van deze Filialen, die onderworpen is aan de bepalingen van de Overeenkomst, deze Clausule 9 en Clausule 10 hieronder. Elke Filiaal gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de verplichtingen uit hoofde van deze DPA en, voor zover van toepassing, de Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid, een Filiaal is en wordt geen partij bij de Overeenkomst, en is slechts partij bij de DPA. Alle toegang tot en gebruik van de Diensten door Affiliates moet voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst, en de Klant zal elke schending van de voorwaarden van de Overeenkomst door een Affiliate als een schending beschouwen.

9.2 Communicatie. De Klant die de contracterende partij bij de Overeenkomst is, blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van alle communicatie met AP in het kader van deze DPA en is gerechtigd alle communicatie in verband met deze DPA namens zijn Filialen te doen en te ontvangen.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van elke partij en al haar Filialen, tezamen genomen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze DPA en alle DPA’s tussen Filialen en AP, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad of enige andere aansprakelijkheidsleer, is onderworpen aan de clausule “Beperking van aansprakelijkheid” van de Overeenkomst, en elke verwijzing in die clausule naar de aansprakelijkheid van een partij betekent de totale aansprakelijkheid van die partij en al haar Filialen krachtens de Overeenkomst en alle DPA’s tezamen.

Voor alle duidelijkheid: de totale aansprakelijkheid van AP en haar Gelieerde Ondernemingen voor alle vorderingen van de Klant en al haar Gelieerde Ondernemingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en elke DPA geldt in totaal voor alle vorderingen uit hoofde van zowel de Overeenkomst als alle DPA’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn opgesteld, ook door de Klant en alle Gelieerde Ondernemingen, en wordt met name niet geacht individueel en hoofdelijk van toepassing te zijn op de Klant en/of een Gelieerde Onderneming die contractpartij is bij een dergelijke DPA. Voor alle duidelijkheid: elke verwijzing naar de DPA in deze DPA betekent deze DPA met inbegrip van de bijbehorende bijlagen.

11. SPECIFIEKE EUROPESE BEPALINGEN

11.1 GDPR. Met ingang van 25 mei 2018 zal AP Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de GDPR-vereisten die rechtstreeks van toepassing zijn op de levering door AP van haar Diensten.

11.2 Effectbeoordeling gegevensbescherming. Met ingang van 25 mei 2018 zal AP, op verzoek van de Klant, de Klant redelijke medewerking en bijstand verlenen die nodig zijn om te voldoen aan de verplichting van de Klant uit hoofde van de GDPR om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren in verband met het gebruik van de Diensten door de Klant, voor zover de Klant niet anderszins toegang heeft tot de relevante informatie en voor zover deze informatie beschikbaar is voor AP. AP zal Opdrachtgever redelijke bijstand verlenen bij de samenwerking of voorafgaand overleg met de Toezichthoudende Autoriteit bij de uitvoering van haar taken in verband met dit artikel 9.2, voor zover vereist krachtens de GDPR.

11.3 Mechanismen voor gegevensoverdracht. Met inachtneming van de voorwaarden van deze DPA (inclusief de onderstaande Clausules 11.4 en 11.5), stelt AP de hieronder vermelde overdrachtsmechanismen beschikbaar die, in de hieronder in deze Clausule 11.3 vermelde volgorde, van toepassing zijn op elke online overdracht van Persoonsgegevens onder deze DPA vanuit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en/of de lidstaten daarvan, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk naar landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen in de zin van de Wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming van de voornoemde gebieden, voor zover dergelijke overdrachten onder die Wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming vallen:

 1. AP’s EU-VS en Swiss-U.S. Privacy Shield Framework zelfcertificeringen zijn van toepassing op de Diensten vermeld in Bijlage 2 (EU-US en Swiss-US Privacy Shield Diensten) bij deze DPA (de “EU-US en Swiss-US Privacy Shield Diensten“), met inachtneming van de aanvullende voorwaarden in Clausule 11.4 hieronder;
 2. De Contractuele Standaard Gebruiksvoorwaarden die in Bijlage 4 bij deze DPA staan, zijn van toepassing op de door AP aangeboden Diensten, behoudens de aanvullende voorwaarden in Clausule 11.5 hieronder.

In het geval dat Diensten onder meer dan één overdrachtsmechanisme vallen, zal de overdracht van Persoonsgegevens worden onderworpen aan één overdrachtsmechanisme in overeenstemming met de volgende rangorde: (1) AP’s EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Framework zelfcertificeringen en, (2) de Standaard Gebruiksvoorwaarden Contractuele Clausules.

11.4 Aanvullende voorwaarden voor EU-US en Swiss-US Privacy Shield Services. Appy Pie LLC certificeert zichzelf en voldoet aan de EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Frameworks, zoals beheerd door het Amerikaanse ministerie van Handel, en Appy Pie LLC zal ervoor zorgen dat het zijn zelfcertificering en naleving van de EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Frameworks handhaaft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden overgedragen van de Europese Economische Ruimte en/of Zwitserland naar de Verenigde Staten.

11.5 Aanvullende voorwaarden voor door AP aangeboden diensten.

11.5.1 Klanten die onder de Standaard Gebruiksvoorwaarden Contractuele clausules vallen. De Contractuele standaard gebruiksvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden in dit artikel 11.5.1 zijn van toepassing op (i) de juridische entiteit die de contractbepalingen van de standaard gebruiksvoorwaarden als gegevensexporteur heeft uitgevoerd en haar filialen en, (ii) alle Filialen van Opdrachtgever gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, die Bestelformulieren voor de door AP aangeboden Diensten hebben ondertekend. Voor de toepassing van de modelcontractbepalingen en dit artikel 11.5 worden bovengenoemde entiteiten beschouwd als “gegevensexporteurs”.

11.5.2 Instructies. Deze DPA en de Overeenkomst zijn de volledige en definitieve instructies van de Klant op het moment van ondertekening van de Overeenkomst aan AP voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Eventuele aanvullende of alternatieve instructies moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Voor de toepassing van artikel 5(a) van de Standaard Gebruiksvoorwaarden Contractuele bepalingen wordt het volgende beschouwd als een instructie van de Klant om Persoonsgegevens te verwerken: (a) Verwerking in overeenstemming met de Overeenkomst en toepasselijke Bestelformulier(en); (b) Verwerking geïnitieerd door Gebruikers bij hun gebruik van de door AP aangeboden Diensten en (c) Verwerking om te voldoen aan andere redelijke instructies van de Klant (bijv. via e-mail) wanneer dergelijke instructies in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de Overeenkomst.

11.5.3 Benoeming van nieuwe subverwerkers en lijst van huidige subverwerkers. De Klant erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat (a) de Filialen van AP kunnen als Subverwerkers worden behouden; en (b) AP en Filialen van AP kunnen derde Subverwerkers inschakelen in verband met de levering van de door AP aangeboden Diensten. AP stelt de Klant de actuele lijst van Subverwerkers ter beschikking in overeenstemming met artikel 5.2 van deze DPA

11.5.4 Kennisgeving van nieuwe subverwerkers en bezwaarrecht voor nieuwe subverwerkers. De Klant erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat AP nieuwe Subverwerkers kan inschakelen zoals beschreven in artikel 5.2 en 5.3 van de DPA.

11.5.5 Kopieën van subverwerkersovereenkomsten. Partijen komen overeen dat AP alleen op verzoek van Opdrachtgever de kopieën van de Subverwerkersovereenkomsten met alle commerciële informatie zal verstrekken.

11.5.6 Audits en certificeringen. Partijen komen overeen dat de audits worden uitgevoerd overeenkomstig de volgende specificaties: Op verzoek van de Klant en met inachtneming van de vertrouwelijkheidsverplichtingen die in de Overeenkomst zijn opgenomen, stelt AP aan de Klant (of aan de onafhankelijke, derde partij van de Klant die geen concurrent van AP is en die een geheimhoudingsovereenkomst heeft ondertekend die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor AP) informatie ter beschikking betreffende de naleving door de AP-groep van de verplichtingen die in deze DPA zijn opgenomen in de vorm van het SOC 1-rapport van AP en, voor zijn Subverwerkers en zijn dochterondernemingen, de certificeringen en audits van derden die zijn opgenomen in de documentatie over beveiliging, privacy en architectuur van appypie.com, te vinden op https://www.appypie.com & https://www.appypie.com voor zover appypie.com ze algemeen beschikbaar stelt aan haar klanten. Na een kennisgeving door AP aan de Klant van een feitelijke of redelijkerwijs vermoede ongeoorloofde openbaarmaking van Persoonsgegevens, als de Klant redelijkerwijs van mening is dat AP zijn verplichtingen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens krachtens deze DPA niet nakomt, of als een dergelijke audit wordt vereist door de toezichthoudende autoriteit van de Klant, kan de Klant contact opnemen met AP in overeenstemming met de clausule “Kennisgevingen” van de Overeenkomst om te verzoeken om een audit in de gebouwen van AP van de procedures die relevant zijn voor de bescherming van Persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek mag niet vaker dan eenmaal per jaar worden gedaan, behalve in geval van daadwerkelijke of redelijkerwijs vermoede ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens. Opdrachtgever zal AP vergoeden voor alle tijd die is besteed aan een dergelijke on-site audit tegen de dan geldende tarieven voor professionele dienstverlening van AP Group, die op verzoek aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Voor de aanvang van een dergelijke audit ter plaatse zullen Cliënt en AP onderling de omvang, timing en duur van de audit overeenkomen, alsmede het vergoedingstarief waarvoor Cliënt verantwoordelijk is. Alle vergoedingen moeten redelijk zijn, rekening houdend met de door AP bestede middelen. Opdrachtgever zal AP onverwijld in kennis stellen van informatie betreffende elke niet-naleving die tijdens een audit wordt ontdekt.

11.5.7 Verklaring van schrapping. De partijen komen overeen dat AP de verklaring van verwijdering van Persoonsgegevens alleen op verzoek van Opdrachtgever zal verstrekken.

11.5.8 Conflict. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen het dispositief van deze DPA en een van haar Schedules en de Contractuele Standaardvoorwaarden in Bijlage 4, prevaleren de Contractuele Standaardvoorwaarden.

1. PARTIJEN BIJ DEZE DPA

In het deel “HOE DEZE DPA VAN TOEPASSING IS” wordt gespecificeerd welke AP-entiteit partij is bij deze DPA. Bovendien is Appy Pie LLC een partij bij de Standaard Gebruiksvoorwaarden Contractuele Clausules in Bijlage 4. Niettegenstaande de onderstaande handtekeningen van enige andere AP entiteit, zijn die andere AP entiteiten geen partij bij deze DPA of de contractuele standaard gebruiksvoorwaarden. Wanneer AP een andere juridische entiteit is dan Appy Pie LLC, voert AP de verplichtingen van de gegevensimporteur uit zoals uiteengezet in Bijlage 4 “Contractuele standaardvoorwaarden” namens Appy Pie LLC.

2. ONOPGELOSTE GESCHILLEN OVER PRIVACY OF GEGEVENSGEBRUIK

In het geval dat AP geen bevredigende oplossing heeft kunnen vinden voor problemen met de privacy of het gebruik van gegevens, kunt u (gratis) contact opnemen met Truste, een in de VS gevestigde derde partij voor geschillenbeslechting.
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

3. JURIDISCH EFFECT

Deze DPA wordt pas juridisch bindend tussen de klant en AP (en Appy Pie LLC, indien verschillend) wanneer de bevoegde ondertekenaars van de partijen deze overeenkomst naar behoren hebben ondertekend:

Lijst van bijlagen:

Bijlage 1: Subverwerkers per 16 mei 2018

Schema 2: EU-VS en Zwitserland-VS-privacyschilddiensten

Bijlage 3: Details van de verwerking

Bijlage 4: Standaard gebruiksvoorwaarden Contractuele bepalingen