Általános felhasználási feltételek fehércímkés viszonteladók számára

Az utolsó felhasználási feltételek frissítve: 2021. november 22.

Az alábbi feltételek és kikötések szabályozzák az AppyPie.com weboldal és a weboldalon vagy azon keresztül elérhető összes tartalom, szolgáltatás és termék (együttesen a “Szolgáltatás”) használatát. A Szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője az Appy Pie LLP, az Új Delhiben, Indiában, a 2008. évi LLP törvény alapján bejegyzett, LLPIN AAF-5370 számmal rendelkező korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye a 165, NSEZ Noida, 201305 India (a továbbiakban “AP”, amely kifejezés magában foglalja az örököseit, jogutódait és engedélyezett megbízottjait is). Az AP jelenleg harmadik feleket vesz igénybe a fizetések elfogadásához (a továbbiakban: “Harmadik Fizetésfeldolgozók”). Az Előfizetők minden fizetést az AP-nek ezen harmadik fél fizetési feldolgozók segítségével teljesítenek, amelyek jelenleg az Appy Pie LLC az USA-ban és az Appy Pie Ltd az Egyesült Királyságban, és amelyek változhatnak/frissülhetnek. Az AP-nek jogában áll bármikor megváltoztatni a harmadik fél által végzett fizetési folyamatot, vagy megszüntetni a harmadik fél által végzett fizetési folyamatot. A név hasonlósága ellenére a Harmadik Fizetésfeldolgozó és az AP között nincs kapcsolat, és a Harmadik Fizetésfeldolgozó nem részese a jelen Megállapodásnak. A Szolgáltatás az itt található összes feltétel és kikötés, valamint az AP (együttesen “AP” , mi) által időről időre ezen a webhelyen közzétett egyéb működési szabályok, irányelvek (beleértve, korlátozás nélkül, az AP adatvédelmi irányelveit) és eljárások módosítás nélküli elfogadása esetén vehető igénybe.

És

A Szolgáltatást megrendelő vagy ahhoz hozzáférő személy vagy szervezet (a továbbiakban: “Viszonteladó”, “Ön”).

E megállapodás “hatálybalépésének napja” az a nap, amely a következő időpontok közül a korábbiikra esik (a) a Viszonteladó kezdeti hozzáférése bármely Szolgáltatáshoz bármilyen online szolgáltatásnyújtási, regisztrációs vagy megrendelési folyamaton keresztül, vagy (b) az első olyan szolgáltatási megrendelőlap hatálybalépésének időpontja, amely hivatkozik erre a megállapodásra. Ez a megállapodás szabályozza a Viszonteladó első vásárlását a hatálybalépés napján, valamint a Viszonteladó minden olyan jövőbeli vásárlását, amely erre a megállapodásra hivatkozik.

Ezeket a szolgáltatási feltételeket (a “Megállapodás”) az AP és a viszonteladó a hatálybalépés napján kötik meg, hogy szabályozzák az AP és a viszonteladó jogait és kötelezettségeit az AP No Code Development Platform (“Termék”) viszonteladói ügyfelek (“Végfelhasználók”) számára történő felhasználása és viszonteladása tekintetében.

Az alábbiakban meghatározott feltételek figyelembevételével a felek a következőkben állapodnak meg. Ha nem ért egyet a jelen megállapodás valamennyi feltételével, nem férhet hozzá és nem használhatja szolgáltatásainkat. Amennyiben ezek a feltételek az AP ajánlatának minősülnek, az elfogadás kifejezetten ezekre a feltételekre korlátozódik. A Szolgáltatás csak 16 évesnél idősebb személyek számára érhető el.

Az egyetlen kivétel a korhatár alól az Appy Pie Chatbot, amelyhez legalább 18 évesnek kell lenned.

1. Az AP viszonteladói fiókja és webhelye

A viszonteladás céljából az AP a viszonteladó rendelkezésére bocsátja a CMS-t, amely a következőket tartalmazza: a) Értékesítési és marketinganyagok: b) A Viszonteladó és a Végfelhasználók hozzáférése a termék összes nyilvános funkciójához és dizájnjához, amely teljes mértékben a Viszonteladó márkájával van ellátva és a Viszonteladó domainje alatt érhető el. c) Viszonteladói admin terület, ahol a végfelhasználói fiókokat és a fizetett licenceket lehet kezelni.

A fizetett licencek függvényében az AP a következő termékek valamelyikének megfelelő kreditpontokkal történő professzionális beállítását biztosítja a Viszonteladó weboldalának portáljához:

Appy Pie AppMakr

Appy Pie Az AppMakr egy online, kód nélküli alkalmazásépítő, amely lehetővé teszi, hogy bárki, technikai ismereteitől függetlenül, saját maga készítsen alkalmazást. A funkciók széles skálájáról ismert Appy Pie AppMakr a legnagyobb kód nélküli mobilalkalmazás-fejlesztési platform.

Appy Pie weboldal építő

Az Appy Pie Website Builder lehetővé teszi magánszemélyek vagy vállalkozások számára, hogy weboldalakat hozzanak létre anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnának. Az Appy Pie weboldal-építője tele van funkciókkal és egyedülálló offline képességekkel rendelkezik.

Appy Pie Connect

Az Appy Pie Connect egy automatizálási platform, amely segít a vállalkozásoknak vagy magánszemélyeknek automatizált munkafolyamatok létrehozásában, és növeli a hatékonyságot az ismétlődő, kézi feladatok szükségességének kiküszöbölésével.

Appy Pie chatbot

Az Appy Pie Chatbot lehetővé teszi, hogy magánszemélyek vagy vállalkozások kódolás nélkül létrehozzanak egy Chatbotot, és integrálják azt egy weboldalba vagy alkalmazásba. A chatbot segít a vállalkozásoknak abban, hogy beszélgetési lehetőséget kínáljanak a weboldaluk látogatóinak. A terméket 2020. március 11-én indították el, és nyilvános béta verzióban van.

Appy pite tudás

Az Appy Pie Knowledge lehetővé teszi, hogy magánszemélyek vagy vállalkozások kódolás nélkül tudástárakat építsenek és tegyenek közzé. Ez segíti a vállalkozásokat abban, hogy viszonteladóik számára intelligens önkiszolgáló tudásbázist tegyenek lehetővé, így csökkentve a gyakran feltett kérdések megválaszolásának szükségességét. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy növelje a támogató csapat termelékenységét, mivel lehetővé teszi számukra, hogy a kritikus problémákra összpontosítsanak. A 2020. április 27-én indított Appy Pie Knowledge jelenleg nyilvános béta fázisban van.

Appy Pie Design

Az Appy Pie Design egy olyan online eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző típusú terveket hozzanak létre tervezési igényeik kielégítésére, tervezési ismeretek vagy képzés nélkül. Az Appy Pie Design jelenleg nyilvános béta fázisban van.

Amint Ön rendelkezik AP-fiókkal ezen termékek bármelyikéhez, és létrehoz egy közösségi hálózatot, közösséget, alkalmazást vagy szoftvert a Szolgáltatáson, Ön felelős a fiókja biztonságának fenntartásáért, és teljes mértékben felelős minden olyan tevékenységért, amely a fiók alatt történik, valamint minden egyéb, a közösségi hálózattal, közösséggel, alkalmazással vagy szoftverrel kapcsolatban végzett tevékenységért. Nem szabad félrevezető vagy jogellenes módon leírni vagy kulcsszavakat rendelni a közösségi hálózatához, közösségéhez, alkalmazásához vagy szoftveréhez, beleértve azt is, hogy mások nevével vagy hírnevével kereskedjen. Az AP megváltoztathat vagy eltávolíthat bármely olyan leírást vagy kulcsszót, amelyet helytelennek vagy jogellenesnek tart, vagy amely egyébként alkalmas arra, hogy az AP felelősségét okozza. Azonnal értesítenie kell az AP-t a közösségi hálózat, a közösség, az alkalmazás, a szoftver, a fiók jogosulatlan használatáról vagy a biztonság bármilyen más megsértéséről. Az AP nem vállal felelősséget az Ön által elkövetett cselekményekért vagy mulasztásokért, beleértve az ilyen cselekmények vagy mulasztások következtében felmerülő bármilyen jellegű károkat.

1.1.1 A viszonteladó egyéb kötelezettségei

a) A Viszonteladó jóhiszeműen és minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Termék népszerűsítése és terjesztése érdekében.

b) A Viszonteladó köteles az AP rendelkezésére bocsátani a Viszonteladó teljes és pontos elérhetőségi adatait, és köteles gondoskodni arról, hogy ezek az adatok mindig naprakészek és aktuálisak legyenek.

c) A Viszonteladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen megállapodás szerinti jogai nem terjednek ki a (“Termék”) / az AP kód nélküli alkalmazásfejlesztési platformjának használatával tervezett és fejlesztett bármely alkalmazás vagy bináris program forráskódjára vonatkozó jogokra, a Viszonteladó vállalja, hogy a végfelhasználókkal szemben nem támaszt semmilyen igényt a forráskód bármilyen formában történő hozzáférhetővé tételére.

d) A Viszonteladó nem használhatja a Terméket olyan módon, amely jogellenes, jogi vagy hírnevet sértő kockázatot jelent az AP számára, általánosságban kifogásolható az internetes közösségben (beleértve, de nem kizárólagosan a harmadik felek és partnerek által időről időre előírt feltételeket), vagy a Termék minőségét, jó hírnevét, hírnevét vagy szolgáltatását rontja.

2. Számlázás, végfelhasználói számlázás, késedelmes fizetés, lemondás és felmondás, visszaterhelés és visszatérítés havi és éves előfizetések esetén viszonteladók számára.

1.2.1 Számlázás

A hatálybalépés napjától kezdődően az AP a kiválasztott (“Viszonteladói terv”) alapján havonta vagy évente díjat számít fel a viszonteladónak a (“Megrendelőlap”) alapján. Minden viszonteladónak az előfizetést a vásárláskor előre kiszámlázzák, és az előfizetés automatikusan, határozatlan ideig megújul, amíg kifejezetten le nem mondják.

Minden díj az AP saját belátása szerint változhat. Ha az AP bármilyen változást eszközöl a díjakban, akkor az AP legalább 60 (hatvan) nappal a változás hatályba lépése előtt elektronikus levélben értesítést küld a Viszonteladónak a díjak változásáról (“Árakról szóló értesítés”).

1.2.2 Végfelhasználói számlázás

A Viszonteladó kizárólagosan felelős a Viszonteladó által beszerzett Végfelhasználóknak nyújtott számlázási támogatásért. Az AP nem vállal felelősséget vagy felelősséget a végfelhasználók számlázásával kapcsolatban, kivéve, ha írásban kifejezetten másként állapodtak meg.

1.2.3 Késedelmes fizetések

Minden késedelmes számla után havonta 2% késedelmi díjat számítunk fel. Abban az esetben, ha egy számla több mint 15 naptári napot meghaladóan késedelmes, az AP jogosult felfüggeszteni a hozzáférést az adminisztrációs funkciókhoz (azokhoz, amelyek lehetővé teszik a Viszonteladó számára a platform kezelését) a Viszonteladó számláján lévő összes alkalmazáshoz. Az ilyen alkalmazások nyilvános nézetéhez való hozzáférés továbbra is aktív marad. Abban az esetben, ha egy számla több mint 45 naptári napot meghaladóan késedelmes marad, az AP-nek jogában áll megszüntetni a viszonteladó fiókjában lévő összes alkalmazást, a jelen szerződést megszűntnek tekinteni, és felajánlja minden Végfelhasználónak a lehetőséget, hogy alkalmazásai egy másik viszonteladóhoz kerüljenek át.

1.2.4 Lemondás és felmondás

1.2.4.1 Bármelyik fél felmondhatja ezt a megállapodást az alábbi körülmények között:

a) A nem megújítási értesítés vagy az előfizetés lemondásának kézhezvételekor az AP azonnali hatállyal törli a fiókot, azonban a fiók az előfizetési időszak utolsó napjáig tovább működik.

1.2.4.2 Az AP jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal és előzetes értesítés nélkül felmondani, ha:

a) a Viszonteladó bármely számla kifizetését elmulasztja, aminek következtében a számla az 1.2.3. pontnak megfelelően több mint 45 naptári napot meghaladóan késedelmessé válik;

b) a Viszonteladó nem teljesíti a fenti 1.1.1.1. pontban foglalt kötelezettségeit.

1.2.4.3 Amennyiben a viszonteladói számla nem teljesített fizetés miatt megszűnik.

a) Az AP fenntartja a jogot, hogy kapcsolatba lépjen az ügyfél végfelhasználóival annak érdekében, hogy áttérjenek az AP platformra, és ekkor az AP-n elérhető árcsomagot kell választaniuk.

1.2.4.4. A jelen Megállapodás lejártakor vagy megszűnésekor:

a) a Viszonteladó köteles azonnal beszüntetni minden olyan tevékenységet, amely bármilyen módon kapcsolódik a jelen Megállapodáshoz, beleértve, de nem kizárólagosan a Termék marketingjét, értékesítését vagy forgalmazását; és

b) A viszonteladón keresztül regisztrált végfelhasználóknak felajánljuk, hogy áttérnek az AP hivatalos termékére.

1.2.5 Visszaterhelések viszonteladók számára

Ha egy hitelkártya-társaságtól vagy banktól visszaterhelést vagy fizetési vitát (pl. PayPal Dispute) kapunk, az Ön szolgáltatását és/vagy projektjét előzetes értesítés nélkül felfüggesztjük. A 100 dolláros visszaterhelési díjat (amelyet a hitelintézet által ránk áthárított díjak behajtására bocsátottak ki), valamint a visszaterhelés(ek) következtében felhalmozódott kintlévőségeket teljes egészében ki kell fizetni a szolgáltatás helyreállítása, a fájlok átadása vagy bármilyen további munka elvégzése előtt. Ahelyett, hogy visszaterhelést állítana ki, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a számlázási problémákat megoldjuk. Visszaterhelést kérni vagy PayPal vitát nyitni egy tőlünk származó érvényes díjjal kapcsolatban csalásnak minősül, és soha nem megfelelő vagy legális módja a visszatérítés megszerzésének. Amennyiben Ön vitatja az érvényes díjat, nem jogosult visszatérítésre, függetlenül attól, hogy egyébként jogosult-e a visszatérítésre.

1.2.6 Visszatérítés

Nem kínálunk visszatérítést a fehér címke viszonteladói tervekre, azonban néhány egyedi esetben az AP arra a következtetésre juthat, hogy egy adott viszonteladónak visszatérítést kell fizetnie. Minden ilyen esetben a visszatérítést 15 napon belül feldolgozzák. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Fizetésfeldolgozó által felszámított összeg nem visszatéríthető. Ezért az AP minden visszatérítése az összeg 3%-ának vagy a fizetési szolgáltató által felszámított tényleges feldolgozási díjnak (amelyik magasabb) a levonásával jár.

1.3 Egyedi mobilalkalmazások fejlesztése vagy Build it for me terv viszonteladók számára

Nem kínálunk semmilyen formában egyéni mobilalkalmazás-fejlesztést vagy build it for me tervet viszonteladóknak.

1.4 A viszonteladóknak nyújtott kiegészítő szolgáltatásokért való fizetés

Az AP további fogyasztható alkalmazáson belüli vásárlásokat kínál, többek között a következőket: Domain név regisztráció, prémium háttérképek, alkalmazás promóció (Appy Jump), alkalmazás tárhely, alkalmazás sávszélesség, benyújtás, újbóli benyújtás, fiókkezelő, alkalmazás letöltés, viszonteladó, push értesítések, további meghajtók, moderátorok, további feladatok, sms, az alkalmazás engedélyeinek módosítása vagy eltávolítása, amelyeket az Ön igényeitől függően választhat. Ha a szolgáltatásokra vonatkozó befizetés vagy előleg egyszer már megtörtént, az nem téríthető vissza. A fogyasztható alkalmazáson belüli vásárlások kimerülnek, de szükség szerint frissíthetők, és a kritikus szintküszöbök elérésekor e-mail értesítést küldenek a felhasználóknak. Itt kell megemlíteni, hogy ha a Fogyasztható alkalmazáson belüli vásárlások teljesen kimerülnek, és nem frissülnek, akkor ez az alkalmazásodat le kell zárni szerkesztési és megtekintési célokra.

Alkalmazási engedélyek módosítása:Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden alkalommal, amikor engedélyeket kíván hozzáadni/eltávolítani az .apk (Android build) fájlban, egyszeri 99 $-os díjat kell fizetnie.

1.5 Szerzői jogok megsértése és DMCA szabályzat

Mivel az AP arra kér másokat, hogy tartsák tiszteletben a szellemi tulajdonjogait, ő is tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait. Ha úgy véli, hogy az AppyPie.com-on vagy bármely AP közösségi hálózaton vagy mobilalkalmazáson található vagy az AppyPie.com által linkelt anyag sérti az Ön szerzői jogait, akkor kérjük, hogy értesítse az AP-t az AP digitális millenniumi szerzői jogi törvényének (“DMCA”) megfelelően. Az AP minden ilyen értesítésre reagál, beleértve a jogsértő anyag eltávolítását vagy a jogsértő anyagra mutató linkek letiltását. Amennyiben a látogató megsérti vagy ismételten megsérti az AP vagy mások szerzői vagy egyéb szellemi tulajdonjogait, az AP saját belátása szerint megszüntetheti vagy megtagadhatja az ilyen látogatótól a Szolgáltatáshoz való hozzáférést és annak használatát. Ilyen felmondás esetén az AP nem köteles visszatéríteni az AP-nek korábban kifizetett összegeket. Szellemi tulajdon. Ez a megállapodás nem ruházza át az AP-től Önre az AP vagy harmadik felek szellemi tulajdonát, és az ilyen tulajdonhoz fűződő minden jog, jogcím és érdek (a felek között) kizárólag az AP-nél marad, az AppyPie.com, az AppyPie.com logó, valamint az AppyPie.com, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban használt minden más védjegy, szolgáltatási védjegy, grafika és logó az AP licencadóinak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A Szolgáltatással kapcsolatban használt egyéb védjegyek, szolgáltatási védjegyek, grafikák és logók más harmadik felek védjegyei lehetnek. A Szolgáltatás Ön általi használata nem biztosít Önnek jogot vagy engedélyt az AP vagy harmadik fél védjegyeinek reprodukálására vagy más módon történő használatára.

A jelen Megállapodásban foglaltaktól függetlenül az AP az Ön vagy az Ön nevében a projekt során bármely fejlesztő által kifejlesztett szellemi tulajdon kizárólagos és egyedüli tulajdonosa, amelyet Önre ruházottnak kell tekinteni mindaddig, amíg Ön teljesíti az AP-vel szemben fennálló valamennyi kereskedelmi és egyéb kötelezettségét. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem teljesíti az összes kereskedelmi kötelezettségét, vagy megszegi a jelen Megállapodás bármely feltételét, a Szoftver vagy a projekt bármilyen használata, illetve a Szoftver vagy az alkalmazás közzététele a nyilvános alkalmazásboltokban, vagy a Szoftver vagy a projekt/alkalmazás Ön általi bármilyen használata jogosulatlan használatnak minősül, és az AP szellemi tulajdonjogainak megsértését jelenti.

1.6 Változások

Az AP fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa vagy helyettesítse a jelen Megállapodás bármely részét. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Megállapodást a változások tekintetében. A jelen Megállapodás bármely módosításának közzétételét követően a Szolgáltatás további használata vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés a módosítások elfogadásának minősül. Az AP a jövőben új szolgáltatásokat és/vagy funkciókat is kínálhat a Szolgáltatáson keresztül (beleértve új eszközök és erőforrások kiadását, valamint a már megjelent funkciók módosítását és megszüntetését). Az ilyen új funkciók és/vagy szolgáltatások a jelen Megállapodás feltételeinek hatálya alá tartoznak.

1.7 A szavatosság kizárása

A Szolgáltatás “úgy, ahogy van”. Az AP és beszállítói és licencadói ezennel kizárnak mindenfajta, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóság, a meghatározott célra való alkalmasság és a jogsértésmentesség garanciáját. Sem az AP, sem a beszállítói és licencadói nem vállalnak garanciát arra, hogy a Szolgáltatás hibamentes lesz, vagy hogy a hozzáférés folyamatos vagy megszakítás nélküli lesz. Ön tudomásul veszi, hogy saját belátása és kockázata szerint tölti le a Szolgáltatásból, vagy más módon szerez be tartalmat vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatáson keresztül.

1.8 A felelősség korlátozása

Ön, a “Viszonteladó” kifejezetten megérti és elfogadja, hogy az AP nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy példamutató kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a nyereség, a jó hírnév, a használat, az adatok vagy más immateriális veszteségek elvesztéséből eredő károkat (még akkor sem, ha az AP-t tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről), amelyek a következőkből erednek: (i) a szolgáltatás igénybevétele vagy annak ellehetetlenülése; (ii) a helyettesítő áruk és szolgáltatások beszerzésének költségei, amelyek a szolgáltatáson keresztül vagy a szolgáltatásból vásárolt vagy beszerzett árukból, adatokból, információkból vagy szolgáltatásokból, illetve a kapott üzenetekből vagy a szolgáltatáson keresztül kötött ügyletekből erednek; (iii) az Ön adatátviteléhez vagy adatainak megváltoztatásához való jogosulatlan hozzáférés; (iv) bármely harmadik fél által a szolgáltatáson tett nyilatkozatok vagy magatartás; (v) az alkalmazásban felmerülő hibák; (vi) az alkalmazás sérülése, hackertámadások, az alkalmazás biztonsága vagy bármely más, a szolgáltatással kapcsolatos kérdés; (vii) az Ön mobilalkalmazásának elutasítása bármely mobilalkalmazás-áruházból vagy piactérről; (viii) minden olyan összegért, amely meghaladja az Ön által az AP-nek a jelen szerződés alapján a keresetindítási okot megelőző tizenkét (12) hónapos időszakban fizetett díjakat. Az AP nem vállal felelősséget az olyan hibákért vagy késedelmekért, amelyek az AP ésszerű ellenőrzésén kívül eső okok miatt következtek be. A fentiek nem alkalmazandók az alkalmazandó jogszabályok által tiltott mértékben.

1.9 Általános képviselet

Ön, a “Viszonteladó” kijelenti és garantálja, hogy (i) a Szolgáltatás Ön általi használata szigorúan összhangban van az AP Adatvédelmi Szabályzatával, a jelen Megállapodással és az összes alkalmazandó törvénnyel és szabályozással (beleértve korlátozás nélkül az Ön országának, államának, városának vagy más kormányzati területnek az online magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi törvényeit vagy szabályozását, valamint az Egyesült Államokból vagy az Ön lakóhelye szerinti országból exportált technikai adatok továbbítására vonatkozó összes alkalmazandó törvényt), és (ii) a Szolgáltatás Ön általi használata nem sérti meg és nem tulajdonítja el harmadik felek szellemi tulajdonjogait.

1.10 Kártalanítás

Ön, a “Viszonteladó” vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti az AP-t, annak vállalkozóit és licencadóit, valamint azok igazgatóit, tisztviselőit, alkalmazottait és ügynökeit minden olyan követelés, kár, kötelezettség, veszteség, felelősség, költség vagy tartozás és kiadás (beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi költségeket) alól, amely a következőkből ered: (i) a Szolgáltatás használata és a Szolgáltatáshoz való hozzáférés; (ii) a jelen Feltételek bármely feltételének megsértése; (iii) harmadik felek bármely jogának megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogokat, a szellemi tulajdonjogokat vagy a magánélethez fűződő jogokat; vagy (iv) az alkalmazás funkcióhibáiból vagy tartalmából eredő bármely követelés, akár Ön, akár egy harmadik fél részéről; vagy (v) az Ön mobilalkalmazásának bármilyen okból történő elutasítása bármely mobilalkalmazás-áruházból vagy piactérről. Ez a védelmi és kártalanítási kötelezettség a jelen Feltételek és a Szolgáltatás Ön általi használata után is fennmarad.

1.11 Harmadik fél szolgáltatások és harmadik fél alkalmazásszolgáltatók

A viszonteladó tudomásul veszi, hogy az AP szolgáltatások több harmadik fél szolgáltatásait használják, többek között a Shutter Stock, PubNub, Facebook, Google (YouTube, Maps, Firebase, Sheets, API.AI), Sinch, Vuforia, AWS, Azure, Pixabay API és mások. Ön tudomásul veszi, hogy a harmadik féltől származó minden egyes szolgáltatásra vonatkozó licenc kötelező érvényű megállapodás az Ön és az Alkalmazásszolgáltató között. A harmadik féltől származó alkalmazások esetében Ön tudomásul veszi, hogy (i) Ön minden egyes Harmadik féltől származó alkalmazás licencét az Alkalmazásszolgáltatótól szerzi meg; (ii) az AP nem az Alkalmazásszolgáltató megbízottjaként jár el az egyes ilyen Harmadik féltől származó Alkalmazások Önnek történő szolgáltatása során; és (iii) az AP nem részes fele az Ön és az Alkalmazásszolgáltató közötti, az adott Harmadik fél alkalmazásával kapcsolatos licencnek. Az egyes Harmadik Fél Alkalmazások Alkalmazásszolgáltatója kizárólagosan felelős az adott Harmadik Fél Alkalmazásért, az abban található tartalomért, a szavatosságért, amennyiben az ilyen szavatosságot nem tagadta meg, valamint az Ön vagy bármely más fél által az adott Harmadik Fél Alkalmazással kapcsolatban támasztott bármely követelésért. A harmadik féltől származó alkalmazások esetében a licencdíjat a harmadik féltől származó alkalmazások szolgáltatója határozza meg, és az AP nem szedi be a licencdíjat a harmadik féltől származó alkalmazások szolgáltatója nevében, azt közvetlenül a harmadik féltől származó alkalmazások szolgáltatójának kell megfizetnie. Az engedélyező bármikor megváltoztathatja a licencdíjat.

Appy Pie Chatbot számára: Pie Pie Pie Chatbot: Más harmadik féltől származó termékekkel való integrációt kínálunk a Chatbot segítségével. Ahhoz, hogy az integrációkat használni tudja, előfordulhat, hogy az adott termékek külön előfizetést kell vásárolnia a megfelelő webhelyeken. Ezen integrációk elérhetősége az adott termékek API-jának elérhetőségétől függ. Amennyiben egy integrációt eltávolítanak, Önt megfelelően tájékoztatni fogjuk.

1.12 Béta funkciók

Az AP platform egyes kiadásai béta-funkciókat tartalmaznak, mint például (Taxi, Food Court, Augmented Reality, Messenger, Chatbot, Design, Knowledge), és előfordulhat, hogy a viszonteladók számára nem állnak rendelkezésre. Ezeket a béta-funkciókat azért adjuk ki, hogy visszajelzéseket gyűjtsünk a megvalósításukról, és így javíthassuk őket. Nagyra értékelünk minden visszajelzést ezekkel a béta-funkciókkal kapcsolatban, mivel ez lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető legjobb terméket nyújtsuk Önnek. Bármilyen javaslat benyújtásával Ön elfogadja, hogy az Ön által tett javaslat önkéntes, kéretlen és korlátozások nélküli, és nem ró AP-re semmilyen bizalmi vagy egyéb kötelezettséget, és hogy szabadon felhasználhatjuk a javaslatot anélkül, hogy Önnek további ellentételezést fizetnénk, és/vagy hogy a javaslatot nem bizalmas jelleggel vagy más módon bárki mással közölhetjük. Továbbá kizárólagos hatáskörünk és belátásunk szerint mi határozzuk meg a Béta Szolgáltatások tesztelésének és értékelésének időtartamát. Az ilyen tesztelés sikerét és a béta szolgáltatások kereskedelmi szolgáltatásként történő felajánlásáról szóló esetleges döntést kizárólag mi fogjuk megítélni.

A béta-funkciók elérhetőségét minden egyes kiadáshoz tartozó kiadási megjegyzésekben dokumentáljuk. Egyéb dokumentáció az AP támogatási részlegén keresztül lesz elérhető. Kérjük, olvassa el a kiadási megjegyzésekben és a dokumentációban, hogyan engedélyezheti és használhatja ezeket a béta-funkciókat.

Kérjük, vegye figyelembe a béta funkciókra vonatkozó következő korlátozásokat:

  • A béta-funkciók hiányosak lehetnek; a jövőbeli kiadások több funkciót tartalmazhatnak a funkciók kiegészítése érdekében.
  • A béta funkciók változhatnak a jövőbeli kiadásokban, a visszajelzések függvényében.
  • Bár törekszünk a visszafelé kompatibilitásra, az AP nem tudja garantálni a béta funkciók havi kiadásai közötti kompatibilitást.
  • A béta funkciók nem tartoznak semmilyen SLA alá, és nem képezik részét viszonteladói platformunknak.
  • Értékeljük a visszajelzéseket, beleértve a béta funkciókkal kapcsolatos problémákat leíró jegyeket is, de ezeket a jegyeket nem az SLA szerint kezeljük.
  • Nem tudjuk garantálni a béta funkciókkal kapcsolatban felmerülő problémák időben történő javítását.
  • A béta funkciókat nem szabad termelési alkalmazásokhoz használni
  • A béta funkciók hibákat tartalmazhatnak, amelyek potenciálisan adatsérüléshez vezethetnek.

1.13 Gyermekek személyes adatai

Az AP megtiltja Önnek, a “Viszonteladónak”, hogy 16 év alatti gyermekektől személyes adatokat gyűjtsön.

1.14 Adattulajdonosi jogok

Ön, a Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a Termék neve, tulajdonjogai, szerzői jogai, szabadalmai és minden egyéb, a Termékkel kapcsolatos szellemi tulajdonjog kizárólag az AP-t illeti meg. A Viszonteladó a jelen Megállapodás lejárta vagy megszűnése alatt vagy azt követően semmilyen módon nem érvényesítheti vagy követelheti az AP szellemi tulajdonjogainak érvényességét, illetve nem tehet semmi olyat, ami hátrányosan befolyásolhatja az AP szellemi tulajdonjogainak érvényességét. Mind a Viszonteladó, mind az AP mindenkor kizárólagos és kizárólagos jogot, jogcímet és tulajdonjogot tart fenn minden saját szellemi tulajdonára és egyéb tulajdonjoggal védett anyagára.

A végfelhasználók mindenkor a viszonteladó ügyfelei maradnak, kivéve, ha a végfelhasználó közvetlenül az AP-nél iratkozik fel a termékre a www.appypie.com címen keresztül, vagy egyéb módon, az AP kérése nélkül fordul az AP-hez. Az AP nem fedheti fel a Viszonteladó ilyen státuszát a Végfelhasználók előtt, kivéve, ha a Viszonteladó kifejezett írásbeli beleegyezését adja.

1.15 Jogi kérdések és joghatóság

A jelen Megállapodásra, valamint az abból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitára az indiai Új-Delhi állam törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. A felek egyetértenek abban, hogy ez a szerződés nem áruvásárlási szerződés; ezért erre a megállapodásra nem vonatkozik az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv 2. vagy 2A. cikkének kodifikációja, illetve az Egységes Számítógépes Információs Tranzakciókról szóló törvényre vagy az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezményére való hivatkozás. A jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita elbírálására az indiai Újdelhiben található kerületi és felsőbíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. Mindkét fél ezennel hozzájárul az ilyen bíróságok kizárólagos joghatóságához. A fizetés elmaradása a jelen szerződés minimális értékének teljes összegének gyorsított kifizetését eredményezi. Ön tudomásul veszi, hogy ilyen gyorsítás esetén a jelen szerződés minimális értéke minimális kötbérként esedékes és fizetendő, mivel ez az egyenleg ésszerű arányban áll az AP-nek az Ön nemfizetéséből eredő minimális valószínű veszteségével, mivel az AP tényleges veszteségének összege nem kiszámítható. Az Ügyfél vállalja, hogy minden költséget és kiadást, beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi díjakat és a bírósági költségeket, a jelen megállapodás szerinti bármely kötelezettség behajtására és/vagy érvényesítésére, függetlenül attól, hogy per vagy választottbírósági eljárás indul-e vagy sem.

Kapcsolat az AP-vel

Támogatás: [email protected]
Számlázás: [email protected]
Biztonság: [email protected]
Adatvédelem: [email protected]
Értékesítés: [email protected]